Cập nhật:  GMT+7

Cần chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm

Đó là ý kiến của UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tại phiên làm việc của Ban Dân vận Trung ương với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương về công tác dân vận diễn ra chiều nay 11/6. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng làm việc với đoàn.

Cần chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại phiên làm việc - Ảnh: Lê Minh

Báo cáo tại phiên làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương khẳng định: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân tộc; tôn giáo; dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện dân chủ cơ sở; công tác hội quần chúng; công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, chú trọng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Công tác dân tộc được chú trọng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT - XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3,25%; GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

Công tác tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Các chức sắc tôn giáo tích cực vận động quần chúng, tín đồ hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, trên địa bàn có 32 chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ tham gia đại biểu HĐND các cấp; 294 vị tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; có 143 đảng viên là người có đạo.

Ban dân vận các cấp đã chú trọng tham mưu, đề xuất cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn tập khu vực phòng thủ, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, dân vận giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ở cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định pháp luật. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 được phát triển rộng khắp, đến cuối năm 2023 đã có 555 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận.

Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, thường xuyên phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH hàng năm và giai đoạn 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phục vụ Nhân dân với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”, “3 không - 3 nên - 3 cần”.

Chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc.

Cần chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại phiên làm việc - Ảnh: Lê Minh

Phát biểu tại phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ phải “Lấy dân làm gốc”, thời gian qua công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Trong đó, chú trọng triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ phát triển KT - XH nhằm phát triển địa phương, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, đặc biệt chú trọng đến khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân, đồng bào các tôn giáo; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về nghiệp vụ, tận tâm với công việc, phục vụ hết mình cho doanh nghiệp, người dân trên các lĩnh vực đời sống. Chính vì vậy, công tác dân vận trong thời gian dài tại Quảng Trị luôn phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa, người dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chương trình, dự án thực hiện tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho rằng, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đang tạo tâm tư cho đội ngũ cán bộ, công chức trong diện dôi dư phải sắp xếp. Chính vì vậy, kiến nghị trung ương sớm có phương án, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương. Sớm tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị... về công tác dân vận để ban hành các chủ trương mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Kết luận phiên làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá cao địa phương trong tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác dân vận, đồng thời tổ chức thực hiện một cách cụ thể, thực chất, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác dân vận đã tạo sự lan tỏa về tận cơ sở, Nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng mong muốn trong thời gian tới Quảng Trị tiếp tục bám sát các văn bản của trung ương, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ dân vận. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, việc triển khai các công trình, dự án. Chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lê Minh

Tin liên quan:
  • Cần chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm
    Làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng ...

    Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh được tăng cường và đổi mới, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao và chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp (DN), công tác GPMB trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

  • Cần chú trọng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm
    Coi trọng, phát huy hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt ...

    Sáng nay 1/3, với sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh - Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam dự hội nghị.


Lê Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết