Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTzhu7XhuqzGsELEqMaw4bqsTMaw4bqm4buE4bq4UOG7o8awe8OJxKjGsOG7heG7nlFK4buGxrBQ4buCUcaw4buKw4rGsOG6rOG7glHhu67hurxKxrBQ4buew4BK4buGdC/hu4Lhu6t1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w4QuG7s+G6qMWpdeG6t8av4buzxrDhuqrhurJRxrBQ4buC4bu1SuG7hsawcuG6sMSoxrDhu4hI4bqs4buCc+G7ocaw4buGTuG7hMaw4buI4bu3xrBQ4buew4BK4buGxrBQ4buCw5nhu5ZK4buGxrDhu4JR4buu4bq6SuG7ocawSsav4buzxrDhuqxR4buM4buExrBQ4buC4bu1SuG7hsaw4buGTuG7hMaw4buI4bu3xrBQ4buew4BK4buGxrDhu4Lhu7nGsOG7glHhu67hurpKcMawN+G7hOG7qOG7s8awUOG7gsOZ4buWSuG7hsaw4buCUeG7ruG6ukrGsHLEqOG7jkrhu4bGsHjhu6HGsMSo4buOSuG7hsawecaw4bqwxKjGsOG7iEjhuqzhu4JzxrDEqMODUMawUOG7nuG7lOG7hOG7ocawUOG7nuG7teG7hMaw4bqq4bq2UMaw4buq4bu3xrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hsaw4buCR0rhu4LGsFDhu4Lhu7dK4buCxrDEqMOVUMaw4buGTOG6rMaw4buqUcOSSuG7hnDGsOG6scODUMawUOG7nsOASuG7hsaw4buIUuG6rMaw4bq24buuxrDEqE7huqzGsOG7huG7hOG7qOG7s8awUOG7nsOZ4buzcMawe+G6uErGsOG7huG7hOG7qOG7s8aw4buC4bu5xrDhu4JR4buu4bq6SsawcuG7seG7seG7ocaw4bux4butxrDhurDEqMaw4buISOG6rOG7gnPhu6HGsOG6rOG7glJK4buGxrDhu4jhu7nhu4TGsOG7gkdK4buCxrBQ4buC4bu3SuG7gsawxKjDlVDGsOG7hkzhuqzGsOG7qlHDkkrhu4bGsOG7quG7t8awUOG7nsOASuG7hsawxKhO4bqsxrDhu4hS4bqsxrBKxq/hu7PGsOG6qsOJxKhwdC/hu5x1dFDhu7Phuqbhu4hCxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpxKjhu7Phu57hu4bhu4RK4buj4bux4buc4busxrDhu7NRUEvFqXV0UOG7nnV0UOG6qHV04buExKjhu4bGsOG7s+G7iFDhu5nFqcWpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxanhu7F24bupxanGsOG7s+G7iOG7hOG7hkrhu5nFqeG7iELhu4BQxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWp4buCUFDhu5zhu6MvL+G6puG7s0vhu6JR4buzSuG7hlDhu57hu4Rw4buqSi/hu5xL4bueUOG7s+G7iOG7oC/hu6kvUOG7nuG7s0pK4buGUeG7rkJK4buIUVEv4bur4butLcO9LeG7seG7qeG7qXlfdnDDjOG7nOG7hsWpL3V0L1Dhuqh1dC9Q4buedXRQ4buedXRQ4bqodeG7heG7nsOASuG7hsaw4bue4bqixKhwxrBASuG7guG7o8aw4bqx4buESuG7gsawe+G7pOG6rHQvUOG6qHV0L1Dhu551dC9Q4buz4bqm4buIQnXhurfhu4LDmcaw4buq4bq04buuxrBQ4bueUUrhu4bGsOG6pkdK4buCxrDEqOG7kOG7hMawUOG7jOG7hMawUOG7nsOASuG7hsawxKhO4bqsxrDEqFHDlUrGsOG7guG7kkrGsOG6rOG7guG7pkrhu4bGsHbhu6nGsOG7nOG7glJQxrBy4bqsTMaw4buCw5LEqMawxKhRw5VKxrDhu7Hhu6nGsOG7nOG7glJQ4buhxrDhuqxMxrDhu4LDksSoxrDEqFHDlUrGsHnhu6nGsOG7nOG7glJQc3DGsOG7g8agxrDhuqjDjcawSuG7gsOZxrDhu6rhurThu67GsOG7qkfGsMSow4NQxrBQ4buew4BK4buGxrBQxajGsOG7olHhu7Phu67GsOG7quG7t8aw4buiUeG7s+G7rsaw4buiUeG7s0rhu4LGsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlDhu6HGsMSo4buQ4buExrDhu6pNSuG7hsaw4buC4bq4UMaw4buxeOG7ocaw4but4buxxrBK4buG4bu34buuxrDhu6rhu7fGsFDhu55TSuG7hsaw4buq4buY4buExrDhu4LDmeG7mErhu4bGsOG7olHhu7Phu67GsOG6rFXhu7PGsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlBwxrBtTUrhu4bGsOG7olHhu7Phu67GsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlDGsOG6rMOaSuG7hsaw4bqqUkrhu4bGsOG7sXjhu6HGsOG7reG7scawSuG7huG7t+G7rnDGsHvhu4ThurpRxrDhuqpMxrDhu4jhu7fEqMaw4bqs4buCS8aw4bqs4buCUkrhu4bGsFDhu7PGsOG6rOG7gknGsMSow4Hhu4TGsMSow4Hhu4TGsErhu4JHSsawUOG7guG6tuG7rsawxKjDlVDGsMSow4NQxrDhuqxV4buzxrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7huG7ocaw4bqsTUrGsMSow4NQxrDhu6Dhu7NRxrDhuqxV4buzxrBKTMawUOG7gkfGsOG7nOG7gkHhu4TGsErhu4JHSsaw4buiUeG7s8awQUrhu4LGsOG6rOG7glThu5zGsFDhu6bGsOG7qsOaxrBQ4bueVHDGsOG6scODUMaw4buK4buC4bu14bqs4buhxrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hsawxKjhu5Dhu4TGsErhu4bhu7fhu67GsOG6qsOJxKjGsOG7olHhu7Phu67GsOG7oOG7s0rhu4bGsOG6qsOSSuG7hsaw4bur4butxrDhuqrDlXDGsOG7heG7nuG7teG7hMaw4bqq4bq2UMaw4bug4buzUcaw4buK4buC4buExrDhu6JR4buz4buuxrDEqMOVUMaw4buqTUrhu4bGsOG6qsOKxrDhu4bDg+G7nMaw4buI4bu54buExrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hsawUOG7gkfGsOG7iFLhuqzGsOG6qkzGsFDhu57DgErhu4bGsOG7iOG7ueG7hMaw4bqqw4HGsOG6rOG7glHhu67DikrGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG7q+G7rcaw4bqqw5XGsFDhu57DiUrGsOG7olHDncaw4bqq4bu5S8aw4bqsVeG7s8awSkxwxrDhu4Xhu4LhurjGsOG7iOG7t8awUOG7nuG7teG7hMaw4bqq4bq2UMaw4buc4buCQeG7hMawxanhuqjhurZKxanGsOG7iMOJSsaw4bur4butxrDhuqrDlcawSuG7qOG7s8awUOG7nsOJSsaw4buiUcOdxrDhuqrhu7lLxrDhuqxV4buzxrDEqEdK4buCxrBQ4buCR8awxKjhu5jhu4TGsOG7hsOD4bucxrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hnDGsG1HxrBQ4buC4bq4xrDEqOG7t8awxKjhu5Dhu4TGsFDhu4zhu4TGsFDhu57DgErhu4bGsMSoTuG6rMawxKhRw5VKxrDhu4Lhu5JKxrDEqMOVUMaw4buK4buCS0FK4buGxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6puG6okrhu4bGsErhu4Lhu7NRxrDhu4jhu7fGsOG7hkzhuqzGsOG6qsOVxrDhu4bhu4Thu6jhu7PGsOG7olHDncaw4bqq4bu5S8awxKjDg1DGsFDhu57DgErhu4bGsOG7quG7t8aw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhuqzhu4LhurBKxrBQ4bue4buU4buExrBQ4bue4bu14buExrDhuqrhurZQxrDhuqxMxrDhu6DFqMawUOG7guG7s+G7rsaw4bqqw5Thu4RwxrDhu4Xhu55LSuG7hsawUMOZ4buSSuG7hsaw4buI4buz4buExrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hsaw4bugRcaw4bqo4bqySsaw4bqo4bqySsaw4bue4buU4buExrDhu6zhu7PGsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlDhu6HGsOG6rOG7glHGsOG7ilfGsOG6rFXhu7PGsEpMxrDhu6JR4buz4buuxrDhu6JR4buzSuG7gsawUOG7nuG7teG7hMaw4bqq4bq2UMaw4bugRcaw4bqo4bu34buExrDhu4Lhu5JK4buhxrDhu4rhu4JLQUrhu4bGsHbGsFBZxrBKw4DEqMawSuG7qOG7s+G7ocawxKjDlVDGsErhu4bhu7fhu67GsFDhu57DiUrGsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlDGsOG7oEXGsFDDmeG7kkrhu4bGsOG6qsOZ4buSSuG7hsaw4buq4buY4buExrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hsaw4buiUeG7s+G7rsaw4buC4bq4UMawxKjDlVDGsOG7qk1K4buGxrDhu6JR4buzSuG7gsawUOG7nuG7teG7hMaw4bqq4bq2UOG7ocawUOG7pOG6rMaw4buI4bu3xrDEqMOVUMawSuG7huG7t+G7rsaw4buIUuG6rMaw4bqqTMaw4bugRcaw4bqm4bqiSuG7hsawxKjDlVDGsFDhu4Lhu7VK4buGcMawbU1K4buGxrBQxajGsOG7olHhu7Phu67GsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7glJK4buGxrDhu4hS4bqsxrDhuqpMxrDhu4jhu7fGsOG7r+G7rcaw4buq4bu3xrDhu6xB4buuxrDhu57hu7PGsMSow5VQxrDhu4Lhu4ThurxKxrBQw5nhu5ZK4buGxrBK4buGw5nhu5bhuqzGsOG7iOG7ueG7hMaw4buq4buY4buExrDhuqbhurDhu67GsOG7huG7hOG7lHDGsDzhu4JJxrDEqMOVUMawxKjDg1DGsOG6rFXhu7PGsFDhu57hu7Xhu4TGsOG6quG6tlDGsErhu4JHSsaw4buq4bq6xrDEqMODUMawUOG7nsOASuG7hnDGsG1HxrDhu6rhurThu67GsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqm4bu1Ssaw4bqs4bqyUcaw4bqmw4lKxrDhu4rhu4Thu7PGsMSoUeG7jErGsErhu4bhuqDEqMawxKjDg1DGsFDhu57DgErhu4bGsOG7nOG7gkHhu4TGsOG6quG7hMaw4bug4buzSuG7hsaw4bqm4bu1Ssaw4bqs4bqyUcaw4bqmw4lKxrBK4bu34buu4bufxrBK4buG4bqgxKjGsFDhu57DgErhu4bGsFDhu57GoMawUOG7guG7t0rhu4LGsMSow5VQxrDhu4Lhu4ThurxKxrBQw5nhu5ZK4buGxrDhuqhRxrDhu4hI4bqs4buCcHBwxrDhuq/DicawOOG7jkrhu4bGsD7hu7nGsOG7heG7gsOZ4buSSuG7hsawcuG7g+G7hXM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạp bút: Ngày tựu trường nhớ mẹ

Tạp bút: Ngày tựu trường nhớ mẹ
2008-09-07 16:14:31

Dẫu đã qua tuổi học trò xinh xắn, bỏ lại sân trường, chùm phượng vĩ và cảm giác nôn nao ngày đầu năm học mới tựa những câu văn của Thanh Tịnh...Vậy mà cứ mỗi ngày tựu trường...

Quê ta

Quê ta
2008-09-07 16:08:26

Trưởng Thành (Tặng A.V đang học ở Đức) Bây chờ con ở quê người "Ả Hằng có xuống dạo chơi đêm rằm Có nghe sóng vỗ Cửa Tùng Có nghe gió hát trên dòng Hiền Lương" Quê ta...

Truyện ngắn: Miền đất hứa

Truyện ngắn: Miền đất hứa
2008-09-06 11:11:51

Hắn tự cho mình vô tư, mạnh mẽ, đã ra đi là dứt áo quyết không bao giờ ngoảnh lại. Quê hương của con tép là cái ao. Quê hương của con cá rô là thửa ruộng. Quê hương con đại...

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!
2008-09-06 10:26:11

TT - Cuộc thi hoa hậu năm nay đến hồi kết mới xảy ra xìcăngđan nho nhỏ. Nói tóm tắt là hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc công nhận cô coi như...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết