Cập nhật:  GMT+7
ca1axdccex16033x12f8bx123bbxfa2dx151f5xd765xd6d1xX7x13af2x130efx102b4xdce6xe4b2x12101xX5xf5a9xXax161e7x14e6dxXdxX10xXex1530cxX6xeb1fxX3x1675dxXdxee43xX5xXdxX17xX10xX7xX3xX19x14635xX3xX5x14f6exXdxX3xf5eexf1f4xd5c5xX17x11ff6xX3x146cbxX6xe53bxX3x123b5xf67bx126dbxX4xX3xXex15431xX3xX2fxXdxfb49xX6xX3xXexX1x156fcxX17xX2fxX3xf707xX3xXexe13fxXdxX0x11cb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e00xX10xX6x10987xXaxX12x12c83xX2fx13f29xX33xX3xX2x10f0dxX4exX48x11a3bxX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX4xX1xffb7xX3xX31xXdxX3bxXexX6cxX3xX2fxXdxX3fxX6xX3xXexX1xX44xX17xX2fxX3xX48xX3xX2bxX3bxX17xX3xXexX1xX44xX17xX2fxX3xX2x14c3cxX3xXexX4bxXdxX3xX1x11d9fxX17xX2fxX3xX7xd350xX3xX19xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdx10a61xX36xX3xX2bxX3bxX17xX3xX19xe97exXexX3xX7xX37xX3xX2bxXdxe009xX19xX3xXexX28xXdxX3xX4xX1xdc2exX36xX3x11778xX6cxX3xX4xX1xXecxX36xX3x13780xX36xX3xfc68xX65xX3xX1bxX36xX7xXexX1dxX6xX5xXdxX6x10fbdxX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1dxX2fxXdxX17xd7c5xX69xXbx1187bxX3xX6xX36xXexX81xXaxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX19xX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX4exX4xX106xX31xX6xX81xX35xX36xX6xX17xX2fxXexX1dxXdxX106xXfaxX17xX4exX60xX10xX7x137a2xXexX81xXbxX4exX17xX10x10707xX7xX4exX69xX2xX69x1525bxX4ex129a0xX15fxX60xX2xX2xX48xf628xX15fxX161xX167xXexX2xd168xdfabxXa1xXa1xX15fxX5xX2xX106x14b49xXbxX2fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1311exX81xX60xX33xXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX4xX1xX81xX3xX31xXdxX3bxXexX3xX7xXadxX3xX19xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xXex152c8xX3xXexX1xX44xX17xX2fxX3xX48xX3xX2bxX3bxX17xX3xXexX1xX44xX17xX2fxX3xX2xXa1xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX1dxX12xX0xX4exXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX13xXdx11743xX4xX3xX19xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xX2bxXe3xX3xXbxX1xf908xX4xX3xXfaxX236xX3xX17xX1xX36xX3xX4xee6axX36xX3xX4x1484cxX6xX3xX17xX2fxX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX81xX3xX2bxXdbxX17xX2fxX6cxX3xX60xX36xX3xX1x11dadxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX19xX36xX37xX17xX3xX1dxX6xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xX5xX65xX19xX3xXfaxXdxX215xX4xX6cxX3xX1xX25cxX4xX3xXexfb22xXbxX3xXfaxX65xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xX1xX36xX33x10458xX17xX3xX2fxXdxX6xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xX2bxX3bxX17xX3xX5xX65xX19xX3xXfaxXdxX215xX4xX3xXexX28xXdxX3xX13xXdxX215xXexX3xX63xX6xX19xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xd39cxXdxX294xX17xX2fxX3xX5xX6xX81xX3xX2bxXdbxX17xX2fxX6cxX3xX60xX36xX3xX1xX25cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX2fxX2cxX2dxXdxX3xX13xXdxX215xXexX3xX25xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xXfax150a1xX17xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX2bxX2cx157d4xX4xX3xXfaxXd3xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xXexX1dxX294xX17xX3xX17xX1xX3fxX17xX2fxX3xX4xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX31xX6xX33xX3xXexX1xX2cxcec0xX17xX2fxX3xX19xX28xXdxX3xX17xX65xX33xX3xXexX1xX10xX81xX3xX35xX36xX33xX3xX2bxf9e0xX17xX1xX3xX4xX245xX6xX3xde0axX1xddc0xX17xX1xX3xXbxX1xX245xX106xX3xX5dxX25cxX3xX1xfb65xXdxX3xX1xX2cxX338xX17xX2fxX3xXexX1dxX294xX17xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX31xX6xX33xX3xX2fxXdx10927xXdxX3xX4xe1c9xX36xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xXcxX28xXdxX3xX4xX1xXecxX36xX3xXefxX6cxX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX152xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xXexX1dxX25xX3xX5xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX2fxXdxX3fxX6xX3xX5dxX65xX3xX63xXdbxXdxX3xXfaxX65xX3xXcxX81xX152xX33xX81xX3xXfaxX65xX81xX3xXexX1xX388xX3xXexX2cxX6cxX3xXexX1xX388xX3xX31xX384xX33xX3xX1xX65xX17xX2fxX3xXexX36xX241xX17xX106xX3xXcxX1d6xX3xX17xX2fxX65xX33xX3xX2xX4exX15fxX3xX2bxX3bxX17xX3xX167xXa1xX4exX2xXa1xX6cxX3xX1xXa8xX17xX2fxX3xX19xX25xX3xXexX1xX294xX19xX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX2fxXdxX3fxX6xX3xXcx15738xX106xX5dxX356x112dfxX3xXfaxX65xX3xX199xX6xX17xX2fxX152xX81xX152xX3xXfaxX65xX81xX3xXexX1xX388xX3xXexX2cxX3xX1xX65xX17xX2fxX3xXexX36xX241xX17xX6cxX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xXexX1d6xX3xXcxX81xX152xX33xX81xX3xX2bxX3bxX17xX3xXcxX441xX106xX5dxX356xX445xX3xXfaxX65xX81xX3xXexX1xX388xX3xX17x1299exX19xX3xX1xX65xX17xX2fxX3xXexX36xX241xX17xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xXcxX1d6xX3xXexX1xX44xX17xX2fxX3xX161xX3xX2bxX3bxX17xX3x1340fxX6cxX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX2bxXa8xX3xX152xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX19xXdbxXexX3xX7xX37xX3xX2bxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX31xX6xX33xX3xX19xXdbxXexX3xX4xX1xXdxXd3xX36xX3xXexX1d6xX3xX13xXdxX215xXexX3xX63xX6xX19xX3xX2bxXdxX3xfcc5xX10xX81xX36xX5xX6cxX3xXcxX81xX152xX33xX81xX3xXfaxX65xX3xX50bxX33xX60xX17xX10xX33xX3xX2bxXe3xX3xX2bxX2cxX6xX3xX17xX2fxX2cxX2dxXdxX3xX13xXdxX215xXexX3xX1dxX6xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xX7xX81xX17xX2fxX3xX152xX1x10128xX17xX2fxX3xX4xcc5dxX3xX5xX34exX4xX1xX3xX4xX37xX3xX2bxX34exX17xX1xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX2bxX6xX17xX2fxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX236xX4xX3xXexX1xX10xX81xX3xX60x151e7xXdxX3xXexX1xX34exX3xXexX1dxX2cxX2dxX17xX2fxX3xX2bxXe3xX3xX122xXecxX33xX3xX60xf754xX17xX2fxX3xX152xX3bxX3xX1xX81xX28xX4xX1xX3xX152xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xXbxX1x141b7xX3xX1xX314xXbxX3xXexX1dxX81xX17xX2fxX3xX2fxXdxX6xXdxX3xX2bxX81xX28xX17xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1xX10xX81xX6cxX3xX2bxX384xX19xX3xX31xX384xX81xX3xX2bxX44xXbxX3xX388xX17xX2fxX3xX4xX6xX81xX3xX17xX1x145d6xXexX3xX33xX294xX36xX3xX4xX241xX36xX3xXfaxXd3xX3xXbxX1x15e9cxX17xX2fxX6cxX3xX4xX1xX37xX17xX2fxX3xX60xX34exX4xX1xX3xXfaxX65xX3xX17xX48fxX17xX2fxX3xX5xX5adxX4xX3xX4xX44xX4xX1xX3xX5xX33xX3xXexX28xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX2bxX34exX6xX3xXbxX1xX2cxX338xX17xX2fxX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX152xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX17xX2fxX1xX34exX3xX1xX65xX17xX1xX3xX152xX1xX44xX4xX1xX3xX19xX36xX6xX3xXfax152c0xX3xX35xX36xX6xX3xX2bxX28xXdxX3xX5x15479xX3xX4xX1xX358xX17xX1xX3xXexX1xX388xX4xX3xX4xX245xX6xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX6cxX3xXexX1dxX44xX17xX1xX3xX19xX36xX6xX3xXbxX1xX384xXdxX3xXfaxX686xX3xX2fxXdxX384xX6cxX3xX31xX34exX3xX17xXecxX17xX2fxX3xX2fxXdxX44xX106xX3xX5dxX65xX17xX1xX3xX152xX1xX44xX4xX1xX3xX4xX241xX17xX3xXexX1xX6xX19xX3xX152xX1xX384xX81xX3xX35xX36xX33xX3xX2bxX34exX17xX1xX3xXfaxXd3xX3xX152xXdxXe3xX19xX3xX60xX34exX4xX1xX3xX2bxX2cxX314xX4xX3xXexX1xX549xX17xX2fxX3xX31xX44xX81xX3xX4xX1xX358xX17xX1xX3xXexX1xX388xX4xX3xX31xX25xXdxX3xf5b6xX28xXdxX3xX7xX388xX3xX35xX36xX44xX17xX3xX4xX44xX4xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX2bxXe3xX3xX2bxX384xX19xX3xX31xX384xX81xX3xX2fxXdxX5fdxX33xX3xXexX2dxX6cxX3xXexX1xX245xX3xXexX236xX4xX3xX4xX241xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX2d5xXdxX294xX17xX2fxX3xX4xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX31xX6xX33xX3xXexX1d6xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xXfaxXd3xX3xX13xXdxX215xXexX3xX63xX6xX19xX6cxX3xX2bxX28xXdxX3xX5xX691xX3xX31xX44xX17xX3xXfaxX686xX3xX4xX54exX3xXexX1xXe3xX3xX1x1605fxX3xXexX1dxX314xX3xX1xX65xX17xX1xX3xX152xX1xX44xX4xX1xX3xXex14f40xX17xX2fxX3xX1xX314xXbxX3xXfaxX65xX3xX2fxeb32xXdxX3xX1xX365xX3xX7xX338xX3xX5xX65xX19xX3xXexX1xX245xX3xXexX236xX4xX3xX17xX1xX286xXbxX3xX4xX384xX17xX1xX3xX2bxX3bxX17xX3xX17xX1xX65xX3xX4xX1xX388xX4xX3xXexX1dxX44xX4xX1xX3xX2bxXe3xX3xXbxX1xX294xX3xX60xX36xX33xX215xXexX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX7xXadxX3xX44xXbxX3xX60xX236xX17xX2fxX3xX31xXdxX215xX17xX3xXbxX1xX44xXbxX3xXbxX1xX60dxX17xX2fxX6cxX3xX4xX1xX37xX17xX2fxX3xX60xX34exX4xX1xX3xX4xX5fdxXbxX3xX69xX3xX2bxX37xXdxX3xXfaxX4bxXdxX3xX4xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX31xX6xX33xX3xX152xX1xX25xXdxX3xX1xX65xX17xX1xX3xXexX1d6xX3xX13xXdxX215xXexX3xX63xX6xX19xX3xXfaxX65xX3xX4xX5fdxXbxX3xX161xX3x11a3cxX3xX19xX388xX4xX3xX4xX6xX81xX3xX17xX1xX5fdxXexX3xXexX1dxX81xX17xX2fxX3xX1xX215xX3xXexX1xX37xX17xX2fxX3xX6xX17xX3xXexX81xX65xX17xX3xX4xX245xX6xX3xX1xXa8xX17xX2fxX3xX899xX3xX2bxX37xXdxX3xXfaxX4bxXdxX3xX4xX1xX36xX33xX3bxX17xX3xX31xX6xX33xX3xXexX1d6xX3xX17xX2cxX4bxX4xX3xX17xX2fxX81xX65xXdxX3xXfaxXd3xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX81xX60xX33xXaxX12xX13x133adxX3xX725xXdxX215xXbxX3xX4exXfaxXdxX10xXexX17xX6xX19xX17xX10xXexX106xXfaxX17xX0xX4exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những giáo viên hết lòng vì cộng đồng

Những giáo viên hết lòng vì cộng đồng
2021-07-12 05:04:22

QTO - Trong những năm qua, bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã...

Đưa sách đến gần hơn với bạn đọc

Đưa sách đến gần hơn với bạn đọc
2021-07-10 05:43:54

QTO - Thời gian qua, Thư viện tỉnh đã có những nỗ lực để đưa sách đến gần hơn với bạn đọc. Sự nỗ lực ấy cùng những đổi mới không ngừng của Thư viện tỉnh đã...

Khát khao một mái nhà kiên cố

Khát khao một mái nhà kiên cố
2021-07-10 05:20:22

QTO - Bị khiếm thị từ nhỏ, sức khỏe yếu, thu nhập thấp và hiện nay phải sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng, chị Nguyễn Thị Quyên (53...

Cần sớm “an cư” cho giáo viên vùng khó

Cần sớm “an cư” cho giáo viên vùng khó
2021-07-10 05:17:01

QTO - Thông qua nhiều nguồn khác nhau, những năm qua nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, so...

Xứng đáng với sự tôn vinh

Xứng đáng với sự tôn vinh
2021-07-10 05:13:32

QTO - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa khen thưởng đột xuất cho nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Quảng Trị vì đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết