Cập nhật:  GMT+7
6973xa0b6x7ff7x9571x9dc6xc709xdbabxbaa3x79e5xX7xefeexe52cxfe91x91e2x93b6xb5e8xX5x8498xXaxcdc5x9a36xXdxec54xXexX3x84fbxX6xf529xX3xfb7exb276xf282xXexX3xfefaxX3xcc30x8fdcx7e9cxX3xX4xX1xbc93x9722xa34fxf507xX3x8322xa213xX2bxX2cxX3xXexX1exXdxX3xef1axX5xX25xX1axXbxXdxX4xX3xX13xc73fxXexX3xX5xd3bdxX3xX4xX1xd989xX24xX3x9bf5xX3xX2bxe492xX1axX3xX21xea17xX2x1056bxX0x9e3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xeb47xXaxX12xe261xbfeexbdb8xX6dxa242xX37xd766xa1a8xX3xcce8xX3xd6ebxX24x10f52xXdxX3xX2cxXdx8b80xX3xX4xX1xXdx6e0axX24xX3xX2xX2x8e4fxe99fxf544xX3xf980x1092bxX3xX6dxXdxdcf7xX1dxX3xX68xb7b7xX4xX3xX87xX3x8860xX2fxX1dxX3xXexX1exX1dxX3xX1cx73daxX3xXexX1xb0ebxX2bxX2cxX3xd081xX90xX1dxX3x90d9x103f4xXexX3xc48cxX24xc895xX3xX68x9ca5xX3xXexX1xXdxX3xX37xX5xX25xX1axXbxXdxX4xX3xX13xX40xXexX3xX5xX44xX3xX4xX1xX48xX24xX3xX4bxX3xX2bxX4exX1axX3xX21xX52xX2xX54xX3xX4xbdddxX6xX3xX1cxX1dxX2fxX2bxX3xX1xcb33xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX72xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1dxX68xX25xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX1cxa8e4xX89xX3xX1cxX8cxXdxX3xXexX24xX25x8797xX2bxX3xXb2xX24xX78xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2cxc782xX1axX3x10b12xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX68xXb7xX3xXexX1xXdxX3xX37xX5xX25xX1axXbxXdxX4xX3xX13xX40xXexX3xX5xX44xX3xX4xX1xX48xX24xX3xX4bxX3xX2bxX4exX1axX3xX21xX52xX2xX54xX3xX6bxbe57xX6fxX1xX37xX3xX21xX52xX2xX54xX71xX3xXexX1exXdxX3xff19xX2bxX68xX1dxX2bxX10xX7xXdxX6xX3xX1cxX82xX24xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX2cxXdxXb4xXdxX72xX3xX76xX94xX3xXexX1xX11cxX3xX89xX3xX10xX1axX3xX8bx10dd4xXdxX3x7974xX24xX6xX2bxX2cxX3xXcxef30xX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xfbb3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxbbdexX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xa57bxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xe25dxX2bxX3xX23xX2fxX3xX18xX8cxXdxX87xX167xX1axX7xXexX10xX1baxX68xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX13xX2fxX2bxX2cxbeb1xX3xX10xX1axX3xX18xX2cxXa6xX3xX6fxX1xXdxX3x7a94xX1dxX2bxX2cxX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX6cxX2axX2bxX3xX20dxX6xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX13xX2fxX2bxX2cxX200xX3xX10xX1axX3xXcxX1baxa06axX2bxX3xf321xXdxX2bxX1xX3xX13x7d39xX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX23xX2fxX3xX18xX8cxXdxX87xX167xX1axX7xXexX10xX1baxX68xX6xX1axX3xX89xX3xXcxX6fxX72xX3xX23xX2fxX3xX18xX8cxXdxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX8bxX1exX4xX200xX3xX10xX1axX3xX13xX270xX3xXcxX1baxX267xX2bxX3xX99xa570xX2bxX1xX3x91c1xX24xX25xX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX20dxX1d8xX3xX23xX132xX2bxX2cxX3xX6fxX1xX1dxX2bxX2cxX89xX3xXcxX6fxX72xX3xX23xX132xX3xX76xX1x10e96xX3xX26axXdxX2bxX1xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX8bxX1exX4xX200xX3xX10xX1axX3xX26axe333xX3xX2e8xX24xX25xX3xX23xX1dxX2fxX2bxX2cxX3xX20dxX1dxX2bxX2cxX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX20dxX6xX1axX3xX6cxX2axX2bxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX99xX132xX2bxX2cxX200xX3xX10xX1axX3xX99xafaexX2bxX2cxX3xXcxX24x9856xX2bxX3xX20dxXdxX2bxX1xX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX20dxX1d8xX3xX23xX132xX2bxX2cxX3xX6fxX1xX1dxX2bxX2cxX3xX2bxX1xX40xX2bxX3xXaax8b34xX2bxX2cxX3xXaexX1xX10xX2bxX200xX3xX10xX1axX3xX76xX6xX1dxX3xX18xX2cxXe6xX4xX3xXcxX1xX90xXdxX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX2xX3xXcxX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xXcxX1baxX24xX2bxX2cxX3xX1xXe6xX4xX3xXbxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX76xX1xX24xX25xX1d8xX2bxX3xX6fxX1xX6xX2bxX3xX8bxX8cxXdxX3xX76xX1xX48xX24xX3xX2bxX1xX40xX2bxX3xX8bxX412xX2bxX2cxX3xXaexX1xX10xX2bxX200xX3xX10xX1axX3xX18xX2cxX24xX25xc6f6xX2bxX3xX23xX132xX3xX18xX6xX1axX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX21xX3xXexX1baxX29xX7dxX2bxX2cxX3xX6fxX1xX1ccxX3xXexX1xXa6xX2bxX2cxX3xX18xX4exX2bxX2cxX3x105c6xX1xXdxXafxX24xX89xX3xX99xX1exXdxX3xX1xXe6xX4xX3xX19fxX24xX78xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXcxX6fxX3xX23xX132xX3xX76xX1xX337xX3xX26axXdxX2bxX1xX3xX2bxX1xX40xX2bxX3xX8bxX412xX2bxX2cxX3xXaexX1xX10xX2bxX72xX3xXcxX1baxX1dxX2bxX2cxX3xX68xX6xX2bxX1xX3xX7xX90xX4xX1xX3xX2bxX2fxX25xX89xX3xX1cxX90xX2bxX2cxX3xX4xX1xX1a6xX3xX44xX3xX4xX112xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX2cxX3xX18xX2cxXa6xX3xX6fxX1xXdxX3xX20dxX1dxX2bxX2cxX3xX6bxX6cxX2axX2bxX3xX20dxX6xX71xX72xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1dxX68xX25xXaxX12xX18xX4exX1axX3xX21xX52xX2xX21xX89xX3xX20dxX1dxX2bxX2cxX3xX1cxXa2xX3xXex8ca9xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX3xXexX1xX2fxX2bxX1xX3xX2exXdxX1d8xX2bxX3xX1cxX3bdxX4xX3xXaaxXdxX15xXexX3xX4xXddxX6xX3xX1cxX1dxX2fxX2bxX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX68xXb7xX3xXaex69dfxX3xXexX1xXdxX3xX37xX5xX25xX1axXbxXdxX4xX3xX13xX40xXexX3xX5xX44xX3xXb2xX24xX78xX4xX3xXexXafxX3xX2bxX4exX1axX3xX21xX52xX2xX21xX3xX6bxX2bxX1xc5afxX3xXexX24xX1ccxXdxX3xX2bxX1xX3c3xXexX89xX3xX5xX2fxX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX2xX71xX3xX2exX2fxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX2cxX72xX3xXcxX1baxX29xX1b3xX4xX3xX1cxX112xX89xX3xX20dxX1dxX2bxX2cxX3xX4xX270xX2bxX2cxX3xX1cxXa2xX3xXexX1xX6xX1axX3xX68xXb7xX3xX37xX5xX25xX1axXbxXdxX4xX3xX13xX40xXexX3xX5xX44xX3xX4xX1xX48xX24xX3xX4bxX3xX2bxX4exX1axX3xX21xX52xX2xX21xX3xXexX1exXdxX3xa10bxX2bxX3xX99xX8cxX3xX2exX2fxX3xXexX1bax1006axX3xXexX1xX2fxX2bxX1xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX1b3xXbxX3xX2xX2xX3xX68xX24xX25xX3xX2bxX1xX3c3xXexX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX8bxX1exX4xX72xX3xf8e7xX1axX3xX1cxX29xecbbxX4xX3xX4xX1dxXdxX3xX5xX2fxX3xX4xX40xX24xX3xXaaxf15axX3xX2exX2fxX2bxX2cxX3xX4xXddxX6xX3xX2exX40xXexX3xX5xX44xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX89xX3xX2exX2fxX3xX5xX2fxX3xX2bxX2cxX29xX7dxXdxX3xX1cxX267xX24xX3xXexXdxX1d8xX2bxX3xX1axX6xX2bxX2cxX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX2cxX3xX37xX5xXdxX1axXbxXdxX4xX3xX2exX82xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX48xX25xX3xX8bxdb43xX4xX72xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1dxX68xX25xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXaexXafxX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX89xX3xX1cxX1dxX2fxX2bxX3xX4xX90xX2bxX3xXaaxX8cxX89xX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX7x6fadxX3xX2exX82xX3xX1cxXafxX2bxX3xX6cxX48xX2bxX3xXaaxX6xX25xX3xXb2xX24xX78xX4xX3xXexXafxX3xX18xX8cxXdxX3xX8bxX2fxXdxX3xX2exX2fxX1dxX3xX2xX135xX3xX1xX2xX88xX3xX2bxX2cxX2fxX25xX3xX2xX54xX87xX88xX87xX21xX52xX2xX54xX72xX3xX6fxX23xX167xX18xX3xXcxX23x8c64xX37xX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kinh tế vẫn là ngành đăng ký dự thi nhiều nhất

Kinh tế vẫn là ngành đăng ký dự thi nhiều nhất
2013-05-13 05:35:29

(TNO) - Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, không kể số hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh nộp trực tiếp tại các trường, tổng số hồ sơ đăng ký...

Ứng dụng điện thoại giúp chống béo phì

Ứng dụng điện thoại giúp chống béo phì
2013-05-13 05:35:17

(TNO) - Sử dụng một ứng dụng điện thoại đơn giản để chụp ảnh các món ăn là cách hiệu quả để phòng chống bệnh béo phì, theo kết quả một nghiên cứu thử nghiệm mới công bố ngày 12.5.

5 điều cần tránh khi mang thai

5 điều cần tránh khi mang thai
2013-05-13 05:35:05

(TNO) - Để tránh những rủi ro đáng tiếc cho cả mẹ và bé trong thời kỳ mang thai, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ Ấn Độ liệt kê 5 điều cần tránh ở thai phụ, theo Boldsky ngày 11.5.

Không tăng học phí vào cùng thời điểm

Không tăng học phí vào cùng thời điểm
2013-05-11 10:49:19

(SGGP).- Ngày 10-5, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 - 2014 nhằm tránh tác động...

Cần đưa vấn đề biển Đông vào giảng dạy

Cần đưa vấn đề biển Đông vào giảng dạy
2013-05-11 10:49:05

(SGGP).- Hội thảo chuyên gia về sách giáo khoa (SGK) môn lịch sử ở trường phổ thông đã được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,...

Học sinh mầm non nghỉ hè hơn 2 tuần

Học sinh mầm non nghỉ hè hơn 2 tuần
2013-05-11 10:48:53

(TNO) - Theo hướng dẫn kế hoạch hè của Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM, từ ngày 31.5, các trường mầm non sẽ cho học sinh nghỉ hè và nhận giữ trẻ trong hè vào ngày 17.6.

Quả mọng chống suy giảm trí lực

Quả mọng chống suy giảm trí lực
2013-05-11 10:48:15

(TNO) - Các loại quả mọng như dâu tây, quả mâm xôi... có thể cải thiện cơ chế bảo vệ não tự nhiên, từ đó giúp giảm quá trình tích lũy chất độc trong não.

“Thuận vợ, thuận chồng...”

“Thuận vợ, thuận chồng...”
2013-05-11 10:47:41

(QT) - Ông ơi, hôm qua hai vợ chồng con út lại cãi nhau nữa đấy ! Cứ đà này thì chẳng biết chúng sẽ ăn ở với nhau như thế nào khi cuộc đời phía trước còn dài dằng dặc đây ? ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết