Cập nhật: 05/11/2009 11:47 GMT+7
f32bx1041ax1282cx13095x14a56x14b87x140cdx1437cxfd84xX7x15510x117c8x1162cx1094fx144a1xfacfxX5x12417xXaxf969xXcxfaacx1247axX3xX4xX1x15931x10cccx155cexX3x1625ex14f97x14390xX3x14ee6x13998xX1axX1bxX3xX21x14a0fxX1axX1bxX3xX5x10dd5xX3x12201x1606dx11d5exX1axX1bxX3xX7x14359xX1axX1bxX0x121d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16596xX10xX6xfe87xXaxX12x13993x16665xf470x1374cx1623cxX4fx12345xX3x14711xX3x1259exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX3xX4x144bdxX1axX3xX4x15f09xX3xX2exX6xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bx14f13xX3xX1xf67ex14e0fxXexX3xX5x1368dxX4xX3xXexX1x14002xX76x114baxX82xX82xX3x143e3xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX3xX1x152dfxX1axX1xX3xXexX14xX19xX1axX1bxX3xXexX1x1592bxX35xX1axX3xX4bx1003dxXdxX73xX3xfc37x15c95xXbxX3xX4xX68xX3xX14x14d30xX1axX1bxX3xX4xX2fxX6xX73xX3xX1axX1x16255xX1axX1bxX3xX5xX2cxX3xXbxX1x13f74xX6xX3xXexX14x14bdaxX1axX3xX1axX1x15b99xX3xX1xX30xX1axX82xX3xX58xX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX3xXaax12cd9xX4xX3xXex13987xX3xX1axX1xXdxXcbxX1axX3x169d6xX1xf49cxXbxX3xX1axX30xXdxX82xX3xXcxX1xX10xX76xX3xX52xX35xX1axX1bxX3xX1fxX73xX3xX5xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX3xX4xX68xX3xXaaxf4a7xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX1xXb2xX1axX1bxX3xX4x159e0xX6xX3xX4bxX1exXa1xX73xX3xXexXc6xX1axX1xX3x15d4axXaaxX3xX4xX68xX3xXexX2cxX4xX3xX4bxX22xX1axX1bxX3xX4xX1xXbdxX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX73xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xX4xX1xX132xX1axX73xX3xX1axff4axXdxX3xXaax16900xX3xX1dxX6xX1fxX73xX3xX4xX1xX80xX1fxX3xXaaxX2cxXa1xX3xX4xX6xXaaxX82xX82xX82xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149baxX76xX4bxX1fxXaxX12xXcxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bx13966xX3xX86xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX3xXexX2fxX30xXdxX3xX2x16c5fxX56x173cax14762xX1bxX73xX3xX14x109faxX6xX3xX7xX77xX4xX1xX73xX3xX1dxX10xXaaxX3xX7xXf1xX4xX3x151abx145d4xXdxX3xX1b9xX1bcxX1bcxX3xXaaxX5xX3xX1axX2fxX1d3xX4xX3xX4xX64xX1axX3xX1bbxX1b9xX1bcxX3xXaaxX5xX82xX3xf49fxX1xXdxX6xX3xX1bbxX56x13807xX3xX5xX1exX1axX3xXa1x170f8xX1axX1bxX3xXexX14xX76xX1axX1bxX3xX1axX1bxXa6xX1fxf924xX3xX1xX76x164f4xX4xX3xXaaxX7bxXexX3xX1axXf1xXaaxX3xX5xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX73xX3xX14xX1c1xX6xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX1dxX10xXaaxX3xX1x11b30xXaaxX3xX1axX1xX2fxX3xX1xX236xXaaxX3xX1axX2fxX1d3xX4xX3xX4xX1x1338axX3xXexX2fxX30xXdxX73xX3xXa1xX1fcxX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX166xXa1xX3xX5xX1exX1axX3xXexX14xX76xX1axX1bxX3xX1axX1bxXa6xX1fxX82xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXaaxX6xX14xX1bxXdxX1axX1a3xX1bbxXbxX2exX3xX6xXa1xXexX76xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxXaaxX1bxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXaaxX6xX14xX1bxXdxX1axX1a3xX3xX1b9xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x12becxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1bbxX1bcxX1bcxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX39xX39xXdxXaaxX1bxX82xX7xXa1xX4xXefxX1xX76xX10xX4bxX76xXdxX7xX76xX1axX1bxX82xX1d2xX1axX39x1651axXaaxX6xX1bxX10xX7xX39x13305xXbxX5xX76xX6xX4bxX10xX4bxX39xX4fxX1xX6xX14xX10xX39xX1bbxX1bcxX1bcx1146fxX39xX2xX2xX39xX1bcxX1b9xX39xX4bxX1bcx12353xX2exXa1xX76xX1axX1bxX56xX7xX76xX1axX1bxX82x12f31xXbxX1bxXaxX39xX12xX86xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX82xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX14xX12xX0xX39xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX76xX4bxX1fxXaxX12xX1eexX1xX80xX1fxX3xXaaxX2cxXa1xX3xX4xX6xXaaxX1a3xX3x11dd5xX64xX3xX1axX2cxXexX3xX5xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX73xX3xX1axX1xXabxXexX3xX1d2xXa6xX76xX3xX21xXcbxX1axX3xXaax173d4xXdxX3xX1dxX6xX1axX1bxX3xX4xX1xX80xX1fxX3xXaaxX2cxXa1xX82xX3x1364axX2cxXa1xX3xX7x1021bxX3xX4xX1exXaaxX3xX1axX1bxX6xX1fxX82xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX76xX4bxX1fxXaxX12xX1eexX1xXbdxX6xX3xX1axX162xXdxX3xXaaxX166xX3xX1dxX6xX1fxX1a3xX3xX86xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX73xX3xX5xX2cxX3xXefxX1x155ecxX73xX3xXaax11e74xXdxX3xX1d2xX15xX3xX1f5xX1bcxX56x173dfxX1bcxX1bxX73xX3xX5xX2cxX3xXaaxX10xX3xX1dxX132xXexX3xX1bbxX1bcxX1bxX82xX3xXcxX132xXexX3xX4xX80xX3xX14xX1c1xX6xX3xX7xX77xX4xX1xX73xX3xX1bxXdxX236xX3xX1axX1xXd0xX73xX3xX1xX64xX6xX3xX1d2xX1d3xXdxX3xX1axX2fxX1d3xX4xX3xX132xXaaxX3xX1dx11768xX3xXa1xX1fcxX1axX1bxX73xX3xX1axX1bxXa6xX1fxX3xXa1xX1fcxX1axX1bxX3xX1f5xX56xX3e4xX3xX5xX1exX1axX73xX3xX21xX236xX3xX2exX76xX6xX3xX1d2xXa6xX76xX3xX4xX1xX3dbxX3xX1axX162xXdxX3xXaaxX166xX3xX1dxX6xX1fxX82xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX76xX4bxX1fxXaxX12xX1eexX1xXbdxX6xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xX4xX1xX132xX1axX1a3xX3xX1bbxX1bcxX1bxX3xX5xX2cxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX7xX35xX1axX1bxX73xX3xX14xX1c1xX6xX3xX7xX77xX4xX1xX73xX3xX1bxXdxX236xX3xX1axX2cxXexX73xX3xX7xX6xXa1xX3xX1dxX68xX3xX2exXa6xX76xX3xX1axX68xX1axX1bxX3xX14x111a3xXdxX3xX5xX132xX1fxX3xX1d2xX80xXdxX3xXaaxXd0xX1axX1bxX3xX21xXe3xX4xX3xX1d2xXa6xX76xX73xX3xX1dxX10xXaaxX3xX4xX1xX2fx1647dxXaaxX73xX3xX1dxXf1xXbxX3xX1d2xXa6xX76xX3xX1axX30xXdxX3xX7xX2fxX1axX1bxX3xX1dxX6xXa1xX82xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX76xX4bxX1fxXaxX12xX18bxX2cxX4xX3xX7x16ab9xX3x12e0fxX1bxXa1xX1fx14d32xX1axX3xX48xXa1xX1fxX166xX1axX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ký túc xá nên coi sinh viên là “khách hàng”

Ký túc xá nên coi sinh viên là “khách hàng”
2009-11-05 11:40:56

(TTO) - Sáng 4-11, hội thảo “Công tác sinh viên (SV) ở kí túc xá” đã được tổ chức tại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM, đại diện 23 KTX các trường ĐH trong cả nước đã đưa ra...

Không gục ngã

Không gục ngã
2009-11-04 10:37:19

(TPO) - Người cha bỗng dưng phát bệnh ung thư, của cải trong nhà đội nón ra đi, việc học của Từ Hồng Quân, cậu con trai út trở thành gánh nặng. Trong tình cảnh đó, người cha...

Những ngôi trường thiếu sân chơi

Những ngôi trường thiếu sân chơi
2009-11-04 10:32:43

(TTO) - Ai đi học cũng ước mơ trường mình có phòng học đàng hoàng, có sân chơi rộng rãi, nhất là với HS tiểu học - lứa tuổi đang rất cần vận động để phát triển thể lực. Thế...

Muối ăn với sức khỏe người cao tuổi

Muối ăn với sức khỏe người cao tuổi
2009-11-04 10:31:01

(SK&ĐS) - So với người bình thường, người cao tuổi (NCT) càng nên ít ăn mặn. Bởi vì NCT thận yếu, các cơ quan như: hệ tiêu hóa, thận, tim... mang tính biến hóa suy thoái...

Món ăn, bài thuốc tăng “sức mạnh đàn ông”

Món ăn, bài thuốc tăng “sức mạnh đàn ông”
2009-11-04 10:30:16

(SK&ĐS) - Trong y học cổ truyền có rất nhiều món ăn, bài thuốc để bồi bổ sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh giúp quý ông có sức khỏe dũng mãnh. Tuy nhiên, không nên tự ý áp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết