Cập nhật: 08/04/2013 06:44 GMT+7
e386xf986xeb08x15627x12e51xf374xfc1cx12dcfx12357xX7x14cf3x11741xf709xf3d9x13484x11137xX5x14c13xXax13bdcxXcxX1x135d7xX4xX3xXbxX1x156d1x156f7xX3x14fa3xXdx14cc8xXbxX3x10f55xX1dx10495xX3xX22xX1dxe536xX22xX0x14428xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed19xX10xX6x1214dxXaxX12x11eeaxXcx103ffx12f9ax122ffxX3x10e91xX3xXcxX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXex12d99xX28xX22xX1dxX3xX22xX1dx102ddxf4c3xX3x11144xX22xX1xX3xX1x16045x130a6xX22xX1dxX3xX5x13bc8xX22xX3x12c33xef82xX22xX3xX4xX1x13393xXexX3xX5xX62x130f6xX22xX1dxX3xX1dxXdxX71xX4xX3xX22xX1dxX24xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1xX1fxX22xX1dxX3xXexX6x15f8fxX3xf20axX62xX68xXdxX3xX6bxe51exX5bxX3xX5xX5axX3xf8d7xX3xX5xX28x15e23xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXbxX3x11955xXa1xX22xX3xX4x1543bxX3xX1bx12096xXexX3xX1dxXdxX71xX4xX3xX22xX1dxX24xX3xX22xX1dxX28xX22xX3x11109xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX53xX6xX22xX1dxX3xX22xX10x1465dxX7xX3xX4xX24xX6xX3x14597xX4xX3xX22xX1dxX5axX5bxX3x162e9xX8fx11d22xX8fxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1302axX28xX3dxX5bxXaxX12xfc6dxX1xX28xX3xX1bx11ecfxXexX3xX5xX5axX1bxX3xXex10fe4xX3xX7x1001axX6xX3xX6bx10810xX3xX1dxXa1xX22xX3xf9b0xX10xX1bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12x160c6xX28xXa1xXdxX3xXbxX1xX28xX3xX1bxX108xXexX3xX22xX5axX5bxX3xX5xX5axX3xX22xX1dx14db8x10455xX22xX3xX4xX1xX71xXexX3xX6bxXa1xX1bxX3xX1xX28xX5axX22xX3xX1xX5dxX28xX3xXexX53xX62xX68xX4xX3xX1dxXdx102f9xX3xX22xX1dxX24xX3xXb3xX63xXdxX3xX22xXb8xX3xX4xX1xf643xX6xX3xX4xX1xX71xXexX3xX6bxXa1xX1bxX3xX4xX6x1566exX10xXdxX22xX3xX4xX14bxX22xX1dxX3xX4xX71xXbxX3xX6x1192dxXdxXexX3xX6xX1bxXdxX22xX3xX6bxX6cxX22xX3xX4xX108xX4xX3xX1bxff61xX3xX4x138f2xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX4xX5dxXdxX3xXexX1xXdxe754xX22xX3xX1dxXdxX71xX4xX3xX22xX1dxX24xX8fxX0xX2bxXbxX12xX0xXexX6xXb3xX5xX10xX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX53xX1dxXdxX22x14470x11657xXbxX195xX3xX6xX14bxXexX28xXaxX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX0xXdxX1bxX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX1dxX24xX3xX22xX1dxX28xX22xX3xXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dcxX2bxX2bxXdbxXdbxXdbxX8fxXexX1xX6xX22xX1xX22xXdxX10xX22xX8fxX4xX28xX1bxX8fx13380xX22xX2bxX103xXdxX4xXexX14bxX53xX10xX7xX1ddx110c3xX2x13232xXecxX2bxXfdxX14bxXdxX91xX14bxX22xX1dxX2bxXbxX1xX28xX1bxX6xXdxX9dxX24exX24exX8fx11d00xXbxX1dx102f6xXbxX242xX10xX3dxX10xX6x10593xXb3xX9dxed02x14734xX250xX4xX26fxX250xX10xX2xX2xXaxX2bxX12xX103xX1xX28xX3xX1bxX108xXexX3xXexX110xX3xX7xX113xX6xX3xX6bxX117xX3xX1dxXa1xX22xX3xX11dxX10xX1bxX3xXex15b7axXexX3xX4xX1xX28xX3xX1dxXdxX71xX4xX3xX22xX1dxX24xX3xX46xX3x105c7xX22xX1xX1dcxX3x12b9fxX1xX14bxXexXexX10xX53xX7xXexX28xX4xX11dxX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX53xX12xX0xX2bxXexX6xXb3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12x10e0bxX6cxX22xX3xX1bxXa1xX4xX1xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX42xX1xXdxfde3xX14bxX3xX22xX1dxX62xX169xXdxX3xX22xX1dxX1x155b7xX3xX53xf3b9xX22xX1dxX3xX5bxX6cxX22xX3xX1bxXa1xX4xX1xX3xX4xX1x13dddxX3xXexX299xXexX3xX4xX1xX28xX3xXb3xX113xX6xX3xX7xX108xX22xX1dxXccxX3xX22xX1xX62xX22xX1dxX3xX11dxX1xX1a7xX22xX1dxX3xX4xX1xX321xX3xX242x11b26xX5bxXccxX3xX5bxX6cxX22xX3xX1bxXa1xX4xX1xX3xX4x13cb0xX22xX3xXexX299xXexX3xX4xX1xX28xX3xXb3xX14bx12370xXdxX3xXexX299xXdxX3xX22xX1xX169xX3xX4xX6xX53xXb3xX28xX1xX5bxX3dxX6xXexX10xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX4xX1aaxX3xXexX1x15000xX3xXbxX1xXb8xX22xX1dxX3xXexX1x1094exX4xX1xX3xX7xX10xX53xX28xXexX28xX22xXdxX22xX3xX46xX3xX1bxXbbxXexX3xX5xX28xXa1xXdxX3xX1xX28xX53xX1bxX28xX22xX10xX3xf94fxXexX299xXex13dd7xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX1dxXdxX5dxX1bxX3xX4xe514xX22xX1dxX3xXexX1x14166xX22xX1dxX3xX242xX5axX3xX1bxX6xX22xX1dxX3xX5xXa1xXdxX3xXexX53xXa1xX22xX1dxX3xXexX1xX108xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xf4e1xX22xX3xf142xX1bxX3xX3dx1214fxX14bxX8fxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12x13ef0xX346xX14bxX3xXbxX1xXbbxX22xX1dxX3xX242xX5axX3xXb3xX1aaxX3xX6bxX346xX14bxX3xXbxX1xXbbxX22xX1dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX405xX346xX14bxX3xXbxX1xXbbxX22xX1dxX3xX242xX5axX3xXb3xX1aaxX3xX6bxX346xX14bxX3xXbxX1xXbbxX22xX1dxX3xXexX15xX3xX22xX1xXdxX3e9xX22xX3xX53xX71xXexX3xX1dxXdxX5axX14bxX3xX22xXdxX6xX4xXdxX22xXccxX3xX4xX1xX71xXexX3xX3dxXdxX22xX1xX3xX3dxX62x137d4xX22xX1dxX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX4xX1aaxX3xXexX1xX382xX3xXexX3bexX22xX1dxX3xX4xX62xX169xX22xX1dxX3xX242xXdxX1b8xX4xX3xXbxX1xXb8xX22xX1dxX3xXexX1xX38cxX4xX1xX3xX1xX28xX53xX1bxX28xX22xX10xX3xX7xX10xX53xX28xXexX28xX22xXdxX22xX8fxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX2b0xX113xX6xX3xX71xX1bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12x13243xX299xX22xX1dxX3xX1bxXbbxXexX3xX5xX5bxX3xX7xX113xX6xX3xX71xX1bxX3xXexX53xX62xX68xX4xX3xX11dxX1xXdxX3xX22xX1dxX24xX3xXexX1xX346xXexX3xX7xX15xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX4xX1xX1fxX22xX1dxX3xXexX6xX3xX22xX1dxX24xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX1xX1aaxX22xX8fxX3xX135xf735xX3xX3dxX28xX3xX5xX5axX3xX242x1283exX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX178xX6xX3xX6xX195xXdxXexX3xX6xX1bxXdxX22xX3xXexX53xX5bxXbxXexX28xXbxX1xX6xX22xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX4xX1aaxX3xXexX1xX382xX3xXexX1xX62xX3xX1dxXdxX117xX22xX8fxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX42xX1xX28xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX28xX3dxX5bxXaxX12xX42xX1xX28xX3xX5xX5axX3xX5xX28xXa1xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX4xX1xX178xX6xX3xX1xX28xX53xX1bxX28xX22xX10xX3xX1bxX10xX5xX6xXexX28xX22xXdxX22xX3xX6bxXdxX303xX14bxX3xX4xX1xX321xX22xX1xX3xX1dxXdxX71xX4xX3xX22xX1dxX24xX8fxX3x1571dxX22xX3xX22xX1xX28xX3xX6bxX303xX14bxX3xX6bxf0f8xX22xX3xX7xebe9xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xXexX3bexX22xX1dxX3xX4xX62xX169xX22xX1dxX3xX22xX1xX3edxXbxX3xXexX1xX178xX4xX3xX46xX3xX22xX1dxX24xX3xXexX15xX3xX22xX1xXdxX3e9xX22xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1aaxX3xXexX1xX382xXccxX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xXb3xXa1xX22xX3xX22xX1dxX24xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX1xX1aaxX22xX8fxX3xX42xX1dx105a5xX4xX3xX135xX6xX1bxX0xX2bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tập yoga tại nhà sao cho an toàn?

Tập yoga tại nhà sao cho an toàn?
2023-03-25 05:00:00

QTO - Có nên tự tập yoga tại nhà không? Câu trả lời của các huấn luyện viên yoga sẽ là “không” nếu người tập chưa thực sự tìm hiểu về bộ môn này và nắm...

Tăng cường phòng ngừa bệnh thủy đậu

Tăng cường phòng ngừa bệnh thủy đậu
2023-03-25 04:58:00

QTO - Hiện nay, bệnh thủy đậu bắt đầu “vào mùa” và đang có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã...

Sắp có vắc xin ngừa cúm A/H5N1

Sắp có vắc xin ngừa cúm A/H5N1
2013-04-08 06:43:42

(TNO) - Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) cho biết đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép số đăng ký lưu hành và dự kiến đưa ra thị trường vào cuối năm nay vắc xin...

Khỏe với nước chanh

Khỏe với nước chanh
2013-04-07 12:20:44

(TNO) - Chăm sóc da. Uống nước chanh đem lại làn da sáng. Nước chanh giúp giảm lão hóa, mụn đầu đen và nếp nhăn, theo trang tin healthmeup.com dẫn nguồn từ các chuyên gia sức...

Dinh dưỡng cho người bệnh lupus

Dinh dưỡng cho người bệnh lupus
2013-04-07 12:20:32

(TNO) - Khi mắc lupus, người bệnh có thể bị các triệu chứng như: sốt kéo dài, rụng tóc, mệt mỏi, sưng đau các cơ khớp, viêm loét miệng, da nhạy cảm với ánh sáng...

Calcium từ sữa không tăng nguy cơ bệnh sỏi thận

Calcium từ sữa không tăng nguy cơ bệnh sỏi thận
2013-04-07 12:20:20

(TNO) - Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người tiêu thụ nhiều calcium từ sữa nhất thì ít có nguy cơ mắc bệnh sỏi thận so với những người tiêu thụ calcium từ sữa ít nhất,...

Chương trình sau đại học ở New Zealand

Chương trình sau đại học ở New Zealand
2013-04-06 12:07:50

(TNO) - Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng ASEAN dành cho ứng viên Việt Nam theo học các chương trình sau đại học ở New Zealand.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết