Cập nhật: 09/04/2013 06:16 GMT+7
daacx154dax12b89x14317x17007x12c53x1724ex14dbbx1393cxX7x150c5x175baxe5a6x12c49x11c9fxe70exX5x11899xXax13e15xXcxX1x12f50xX4xX3xX1xXdx13e40x155efxX3xX4xX1xXdx12a2cxX1bxX3xX5x15365x1709bxX4xX3xXbxX1x16e92xXexX3xXex14f03xXdx12310xX1bxX3x12f22xXdxX2ax13ff8xX3x16516x1399cxX4xX3xXex131ffxX3xX1bx13248x10248xX3x12395xea7bxX2x12fe9xX3x12028xX20xX1bxX3xX1bxX40xX41xX3xX43xX44xX43xX44xX0x11813xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx159f7xX10xX6xX38xXaxX12x1597fx135d2x1741bxX6cx1229exfe40x15eaax17377x1751bxX3x1097fx13972xX3xXexX2exX24x123d7xX1bxX33xX3xX74xX75xX3xX6cxXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xf75exX3x118baxf725xX36xX3xXex1333cxX36xX3xX6exX1xX91xX41xX3x175dcx1190exX3xdc86x13a99xe108xX1bxX3x12738xX3dxX6xX3x13dd1xf1f6xX3xf01exX6xX1bxX3xX1xX8dxX1bxX1xX3x124cfxX1xX24x16289xX1bxX33xX3xXexX2ex164f0xX1bxX1xX3xX1xX8dxX1bxX1xX3xX48xX75xX1bxX33xX3xX4x16ab5xX6xX3xX4xXc9xX6xX3xX1bxX33xX8dxX1bxX1xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXb1xX1xXdxX20xX1bxX3xX5xX24xX25xX4xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xX99xXdxX1axXexX3x15e82xX6xX41xX3xX43xX44xX2xX2xX72xX43xX44xX43xX44xX3xf47axX3x16cd2xX20xXexX3xX5xX9dxX9exX1bxX3xX7x1236dxX3x14241xX2xX72xX11dxX9cxX55xXcx153e1xX3xX4xXc9xX6xX3xX64xX75xXdxX3xX1bxX33xX1xef71xX3xX5x16f6axX1bxX3xXexX1x124a7xX3x11aa3xX3xX74xX6xX1bxX3xX4xX1xf63exXbxX3xX1xX8dxX1bxX1xX3xXcxX2exX9dxX1bxX33xX3xX24xXb4xX1bxX33xX3xX8cx14170xX1bxX33xX3xXa5xX1x116d4xX6xX3xdcd5x15b31xX3xXa1xX8dxX3xXb1xX1x114e7xX3xXexX1xX13dxX3xX7xX127xX3xX44xX43xX55xXb1xXcxX72xXcxXcxX33xX3xX4xXc9xX6xX3xXcxX1xXc9xX3xXexX24xe9a5xX1bxX33xX3xXa1x12932xX3xX48x1641dxXdxX3xX41xX191xXdxX3xX4xX40xX1bxX3xXa8xX163xX1bxX11bxX3xXexX36xX8dxX1bxX3xX38xXdxX1axX1bxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX48xX8dxX36xX3xXexX91xX36xX71xX3xXb1xX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xX48x10b63xXexX3xX41xX39xX4xX3xXexXdxf6e4xX9dxX3xXa5xX1xee48xX4xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX1bxX1xe695xX1bxX33xX3x170cbxX20xX9dxX3xXa5x16a7axX41xX11bxX3xXa8xX14fxXexX3xX4xX9exXbxX3xX5xX8dxX41xX3xX163xX1bxX1xX3xX1xX24xX7axX1bxX33xX3xX48xX20xX1bxX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xX24xX25xX1bxX33xX11bxX3xX1xXdxX1axX9dxX3x10acaxX9dxX163xX3xX4xde15xX1bxX33xX3xXexX2axX4xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX48xX8dxX36xX3xXexX91xX36xX3xXexX2exX36xX1bxX33xX3xXexX1x1568fxXdxX3xX33xXdxX6xX1bxX3xX226xX9dxX6xX71xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX36xX38xX1f2xXaxX12xXb1xX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX2exX36xX1bxX33xX3xX1xX6xXdxX3xX33xXdxX6xXdxX3xX48xX36xX91xX1bxe8c2xX3xXexX2exX36xX1bxX33xX3xX48xX169xX11bxX3xX33xXdxX6xXdxX3xX48xX36xX91xX1bxX3xX2xX3xX6axX43xX44xX2xX46xX3xX72xX3xX43xX44xX2xX129xX70xX11bxX3xX1bxX1xXdxX1axX41xX3xXa1xX39xX3xX4xX1xXc9xX3xX1f2xX20xX9dxX3xX4xXc9xX6xX3xXb1xX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xX1xX8dxX1bxX1xX3xX48xX75xX1bxX33xX3xX5xX8dxX3xX1xX36xX8dxX1bxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX8cxX196xX3xX2axX1bxX3x1288bxX8cxX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX4xX40xX1bxX3xXa8xX163xX1bxX11bxX3xXexX36xX8dxX1bxX3xX38xXdxX1axX1bxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX48xX8dxX36xX3xXexX91xX36xX11bxX3xX1bx14c64xX1bxX33xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xX24xX25xX1bxX33xX3xX1bxX33xX9dx11e73xX1bxX3xX1bxX1xX333xX1bxX3xX5xX15xX4xX11bxX3xX48xX2axXbxX3xX145xX1bxX33xX3xX1f2xX1dfxX9dxX3xX4xX140xX9dxX3xX4xX22bxX1bxX33xX3xX1bxX33xX1xXdxX1axXbxX3xX1xX169xX6xX11bxX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX48xX91xXdxX3xX1xX169xX6xX3xXexX2exX36xX1bxX33xX3xX48xXdxX196xX9dxX3xXa5xXdxX1axX1bxX3xXa5xXdxX1bxX1xX3xXexX20xX3xXexX1xX13dxX3xXexX2exX24xX24fxX1bxX33xX3xX48xX13dxX1bxX1xX3xX1xX24xX191xX1bxX33xX3x115f4x105b0xX3xX1xX75xXdxX3xX4xX1xXc9xX3xX1bxX33xX1x15551xX6xX3xXa1xX8dxX3xX1xX75xXdxX3xX1bxX1xX9exXbxX3xX226xX9dxX127xX4xX3xXexX20x12b2cxX11bxX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xX74xX6xX1bxX3xXb1xX2axX1bxX3xX7xX15xX3xX8cxX163xX1bxX33xX3xXb1xX1xe30bxX1bxX1xX3xXbxX1xXc9xX71xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX36xX38xX1f2xXaxX12xXb1xeec5xX1bxX33xX3xXa1xX191xXdxX3xX48xX169xX11bxX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX226xX9dxX163xX1bxX3xX5xXa6xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX29axX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xX48xX75xXdxX3xX1bxX33xX9axX3xX1bxX1xX8dxX3xX33xXdxX2axX36xX3xXa1xX8dxX3xX4xX2axX1bxX3xXa8xX75xX3xX226xX9dxX163xX1bxX3xX5xXa6xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX29axX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX1bxX75xXdxX3xX38xX9dxX1bxX33xX11bxX3xXbxX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX38xX91xX1f2xX3xX1x161b5xX4xX11bxX3xXexX1xXdxX11bxX3xXa5xXdxX30xX41xX3xXexX2exX6xX3xXa1xX8dxX3xX48xX2axX1bxX1xX3xX33xXdxX2axX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xX24xX25xX1bxX33xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX29axX3xXexX40xX1bxX33xX3xX1bxX33xX9dxX349xX1bxX3xX5xX15xX4xX3xX48xX140xX9dxX3xXexX24xX3xXa1xX8dxX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX4xXb4xX3xX4xX1xX20xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX3f1xX1bxX1xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX29axX3xXexX40xX1bxX33xX3xX4xX24xX24fxX1bxX33xX3xX1x13171xX3xXexX2exX25xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xX48xX127xXdxX3xXa1xX191xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXa1xX40fxX1bxX33xX3xXa5xX1xX169xX3xXa5xX1xX40xX1bxX11bxX3xX38xX333xX1bxX3xXexX75xX4xX3xXexX1xXdxX30xX9dxX3xX7xX127xX3xXa1xX8dxX3xX48xX127xXdxX3xXexX24xX25xX1bxX33xX3xX4xX1xX3f1xX1bxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX3b2xX3b3xX3xX1xX75xXdxX29axX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xXa5xX1xX36xX6xX3xX1xX490xX4xX3xX4xX22bxX1bxX33xX3xX1bxX33xX1xX1axX3xXa1xX8dxX3xXa5xX1xX36xX6xX3xX1xX490xX4xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX1bxX333xX1bxX33xX3xX4xX6xX36xX3xX1xXdxX1axX9dxX3xX226xX9dxX163xX3xX1xX25xXbxX3xXexX2axX4xX3xX226xX9dxX127xX4xX3xXexX20xX3xXa1xX196xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX48xX8dxX36xX3xXexX91xX36xX71xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX36xX38xX1f2xXaxX12xX6cxXdxX6xXdxX3xX48xX36xX91xX1bxX3xX43xX3xX6axX43xX44xX2xX147xX3xX72xX3xX43xX44xX43xX44xX70xX3xX7xe6aexX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX39xX4xX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX4xX40xX1bxX3xXa8xX163xX1bxX11bxX3xXexX36xX8dxX1bxX3xX38xXdxX1axX1bxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa1xX8dxX3xX48xX8dxX36xX3xXexX91xX36xX11bxX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xXa5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX4xX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX199xX3xXexX1xX22bxX1bxX33xX29axX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX39xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX48xX199xXdxX3xX41xX191xXdxX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xX1bxX33xX1xX196xX3xX1bxX33xX1xXdxX1axXbxX11bxX3xX48xX91xXdxX3xX1xX490xX4xX3xXa1xX8dxX3xX41xX75xXexX3xX7xX127xX3xX1bxX1xXdxX1axX41xX3xXa1xX39xX3xX4xXc9xX6xX3xX33xXdxX6xXdxX3xX48xX36xX91xX1bxX3xX2xX3xXa1xX191xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX48xXdxX196xX9dxX3xX4xX1xX174xX1bxX1xX3xXa8xX199xX3xX7xX9dxX1bxX33xX29axX3xXexX9exXbxX3xXexX2exX9dxX1bxX33xX3xX4xXc9xX1bxX33xX3xX4xX127xX3xXa1xX8dxX3xX1bxX333xX1bxX33xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xX24xX25xX1bxX33xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX71xX3xX10dxX33xX36xX8dxXdxX3xX2exX6xX11bxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX39xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX48xX196xX3xX2axX1bxX3xX1bxX333xX1bxX33xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xX24xX25xX1bxX33xX3xX38xX91xX1f2xX3xXa1xX8dxX3xX1xX490xX4xX3xX1bxX33xX36xX91xXdxX3xX1bxX33xX1eexX11bxX3xXexXdxX1bxX3xX1xX490xX4xX3xXexX2exX36xX1bxX33xX3xX1xX1axX3xXexX1xX127xX1bxX33xX3xX33xXdxX2axX36xX3xX38xX39xX4xX3xX226xX9dxX127xX4xX3xX38xX333xX1bxX71xX3xXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX48xX196xX3xX2axX1bxX3xX226xX9dxX1f2xX3xX1xX36xX91xX4xX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xX1bxX1xX333xX1bxX3xX5xX15xX4xX3xXa1xX8dxX3xXb1xX1xX24xXb4xX1bxX33xX3xXexX2exXbaxX1bxX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exXdxX30xX1bxX3xX1bxX33xX8dxX1bxX1xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX91xX41xX3xXa1xX8dxX3xX4xX2axX4xX3xXexX2exX24xX24fxX1bxX33xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX91xX41xX29axX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xX24xX9dxX3xXa1xX191xXdxX3xXb1xX1xX3f1xX1bxX1xX3xXbxX1xXc9xX11bxX3x1479dxX9dxX127xX4xX3xX1xX75xXdxX3xX3b2xX333xX1f2xX3xX38xX15xX1bxX33xX3xX9cxX9dxX9exXexX3xX10dxX1xX8dxX3xX33xXdxX2axX36xX71xX71xX3xX6exX64x12c2fxX10dxX3xXcxX64x1500axX6fxX0xX55xXbxX12


Các tin đã đưa

Đón Tết nơi ở tạm

Đón Tết nơi ở tạm
2023-01-27 04:55:00

QTO - Tết đến xuân về là khoảng thời gian để mọi người sắp xếp, dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, cùng quây quần bên những người thân yêu. Tuy nhiên, đối...

Khơi dậy sức trẻ nông thôn

Khơi dậy sức trẻ nông thôn
2023-01-27 04:53:00

QTO - Thông tin Câu lạc bộ Kỹ năng thanh niên và Công tác xã hội (CLB KNTN&CTXH) xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ vừa được vinh danh, khen thưởng tại Ngày hội...

Đừng để việc “ăn mừng” tái diễn

Đừng để việc “ăn mừng” tái diễn
2013-04-09 06:16:16

(SGGP) - Sau khi Bộ GD-ĐT thông báo năm nay sẽ không thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, nhiều học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, TPHCM đã đồng loạt “ăn mừng” xé giấy, đề cương môn...

Nhiều chương trình vay vốn học tập

Nhiều chương trình vay vốn học tập
2013-04-09 06:15:23

(TNO) - Sinh viên không còn quá lo lắng tiền trang trải học phí nhờ vào chương trình cho vay vốn học tập ở một số trường đại học, được triển khai bằng nhiều cách khác nhau.

Bài thuốc chữa thoái hóa đốt sống cổ

Bài thuốc chữa thoái hóa đốt sống cổ
2013-04-09 06:15:08

(TNO) - Theo y học cổ truyền, bệnh thoái hóa đốt sống cổ là do phong hàn thấp bên ngoài xâm nhập vào làm cho khí huyết trong kinh lạc bị bế tắc gây ra đau, cử động khó khăn.

Vẫn lựa chọn khối ngành kinh tế

Vẫn lựa chọn khối ngành kinh tế
2013-04-08 06:44:30

(TNO) - Thống kê sơ bộ hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay từ các trường THPT tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy sự lựa chọn ngành nghề của học sinh rất thực tế, theo sở thích hơn...

Thực phẩm giúp ngủ ngon

Thực phẩm giúp ngủ ngon
2013-04-08 06:44:05

(TNO) - Thực phẩm trong ngày ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp bạn có một giấc ngủ ngon, theo trang news của Úc ngày 6.4.

Sắp có vắc xin ngừa cúm A/H5N1

Sắp có vắc xin ngừa cúm A/H5N1
2013-04-08 06:43:42

(TNO) - Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) cho biết đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép số đăng ký lưu hành và dự kiến đưa ra thị trường vào cuối năm nay vắc xin...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết