Cập nhật: 16/09/2013 06:15 GMT+7
edcbx16bd9xf433x16fa1x12b02x146bex16ebex12556x13b62xX7x1769ex11aaax111fax12f95x170cdx178f8xX5x13f28xXax17115xXcxX1x15536xX3xX7xXdx100efxX1xX3xX4xX1x11457xX3xX4xX6x12762xX3x16eb0xf0cbxX19xf62fxX0x13087xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17a2axX10xX6x125fbxXaxX12x14096xXcxeee1x15a56xf825xX3x13f55xX3xf331xX1x11967xX19xX27xX3xX4xX1x13865xX3xX7x1694exXexX3xX27xXdx17342x16780xX3xX7x17471xX3xX5x169ccx179f7xX19xX27xX3xX24x119cexX19xX27xX3x14240x156b7xX3xX3bx15b15xX3xXexX1xXdxf0a2xX3xXex1002bxX3xX5x1107bxX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1x1546exXbxX3xX1x1110fxX4xX3x112cdxX3xXexfe25xX5dx16a52xX19xX27xX3x10b8fx11870xX3x15231xfca2xX3x15bcfxX83xX4xX3xX93xX94xX3xX4x10d2dxX4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX94xX38xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6x10590xX3xX24x12fb8x16f84xX3xX27xXdxX56xX57xX3x144bdxXb8xX5axX19xX27xX3xX57x1154bxX4xX3xXexX1xf01axXbxX3xX19xX1xXcbxXex143d9xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12fb5xX22xX3bxXb4xXaxX12xX94x157a0xX19xX3xXexX1xX8fxXdxX3xX24xXdx119b3xX57xX3xX19xX97xXb4xX70xX3xX19xX27xX6xXb4xX3xX4xX56xX3xX19xX1x110dexX19xX27xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xXexX5axXbxX3xX24x15b52xXb8xX3xX96x142baxX19xX3xX8dxXcbxXexX3xX7xX5axXexX3xX8dxXb8x170e1xXexX3xX96x1594bxX3xX7xX5axX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX2xX3xX4x1536bxX19xX3xXexX1xXcbxXbxX3xX7xX22xX3xX96x15affxXdxX3xX4xX1xX4exX3xXexXdxX1exXb8xXd2xX3x16876xX19xX27xX3xXe2x14144xXdxX3x167c5x13b1exX19xX1xX3xXcxXb8x15f22xX19xX70xX3x15e99xX1x11bbaxX3xX1xXdxX76xXb8xX3xXexX8dxX5dxX8axX19xX27xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xX93xX48xX19xX27xX3xXexX1xX5dx16e1cxX19xX27xX3xXcxX17fxXd2xX38xX93xX174xX70xX3xX4xX1xX22xX3xX99xXdxXe9xXex13d76xX3x150bdxX40xX63xX57xX3xX19xX27xX22xXa1xXdxX70xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX4xX1xX4exX3xX27xX87xXdxX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX8dx12067xX19xX27xX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xX57xX129xXexX3xX5xX118xX19xX3xX5xX97xX3xX24x12bcdxX3xX19xX1xX5dxX19xX27xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xXbxX1xX56xXdxX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xXexX1xX1exX57xX3xX27xX118xX19xX3xX2xXd2x13d1ex17974xX21axX3xX4xX1xX4exX3xXexXdxX1exXb8xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX99x1035axX3xX7xXb8xX19xX27xX3xX24xX5exXexX3xX2xXd2xX3xX93xX1xX22xX3xX24xXe9xX19xX3xX5xX1ddxX4xX3xX19xX97xXb4xX70xX3xXexX73xX3xX5xX76xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX24xXe9xX19xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xX4xX1xX4exX3x1169cxX21axfe79x13a28xXd2xX3xXcxX5dxX1a1xX19xX27xX3xXexX6bxX70xX3xXcx12151xX3x15e5dxX1exX3xXcxX8dxXb8xX19xX27xX3xX94xX175xX22xX70xX3xXcxX8dxX5dxX8axX19xX27xX3xXbxX1xX153xX19xX27xX3xX94xX97xX22xX3xXexX175xX22xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xXcxX97xXdxX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX1xX56xXdxX3x145f9xXb8xX6xX19xX70xX3xX4xX1xX22xX3xX1xX6xXb4xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX4xX1xX4exX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xX219xX21axX21axX3xX4xX1xX4exX3xXexXdxX1exXb8xX3xX19xX1xX5dxX19xX27xX3xX3bxX22xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX2xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xX15xXexX3xX2c0xXb8xXa1xX3xX19xX1exX19xX3xXbxX1xX56xXdxX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xXexX1xX1exX57xX3xX1xX1a1xX19xX3x15348xX21axX21axXd2xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexXe9xX3xX44xX3xX46x13181xX3xXexX1xXb8xX83xXexX3xf21exXdxX19xX6xXexX10xXbfxX3xXcxX17fxXd2xX38xX93xX174xX3xX4x12c64xX19xX27xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX181xX3xX67xX1xX22xX56xX19xX27xX3x113fbxX21axX274xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX8dxX1ddxX19xX27xX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX2xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xXd2xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX22xX3bxXb4xXaxX12xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX4xX48xX19xX27xX3xX5xX83xXbxX3xX24x123f8xX3xX67xX1xX181xX3xX67xX1xX63xX19xX70xX3xX4xXa1xX4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xX19xX27xX22xX97xXdxX3xX4xX48xX19xX27xX3xX5xX83xXbxX3xX5xX175xXdxX3xX4xX97xX19xX27xX3xX5xX6xX22xX3xX24xX6xX22xX3xX1xX1a1xX19xXd2xX3xX40xX63xX57xX3xX19xX27xX22xXa1xXdxX70xX3xX4xX1xX4exX3xXexX8dxX22xX19xX27xX3xX33cxX3xX19xX27xX97xXb4xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xXe2xXa1xX4xX1xX3xX35exXdxX76xXexX3xX24xX3d6xX3xX4xX181xX3xX2xXd2xX21axX21axX21axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX96xXdxX1exX19xX70xX3xXexX8dxX22xX19xX27xX3xX67xX1xXdxX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX181xX3xX272xX21axX21axX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX15fxXdxX3xX5xX97xX57xX3xXexX1xX1f3xX3xXexX51xX4xXd2xX3xX38xXdxX76xX19xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX57xX15fxXdxX3xX4xX181xX3xX67xX1xX22xX56xX19xX27xX3xX2xXd2xX21axX21axX21axX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xXexX8dxX1exX19xX3xXexX233xX19xX27xX3xX7xX5axX3xX33cxXd2xX380xX21axX21axX3xX4xX1xX4exX3xXexXdxX1exXb8xXd2xX3xXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xX3xXexX175xXdxX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xX35exX63xX19xX3xX1xX181xX6xX3xX19xX27xX1xX76xX3xXexX1xXb8xX83xXexX3xX96xX97xX3xX3bxXb8xX3xX5xf246xX4xX1xX3xX283xX97xXdxX3x1011dxX153xX19xX3xX4xX36exX19xX27xX3xXexX1xXcbxXbxX3xX19xX1exX19xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xXexXdxXe9xXbxX3xXexX51xX4xX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xXexX1xX1exX57xX3xX1xX97xX19xX27xX3xX19xX27xX97xX19xX3xX4xX1xX4exX3xXexXdxX1exXb8xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX99xX233xX3xX7xXb8xX19xX27xX3xX24xX5exXexX3xX33cxXd2xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX22xX3bxXb4xXaxX12xXcxX12dxX19xX1xX3xX1xX12dxX19xX1xX3xX4xX36exX19xX27xX3xX3bxXdx14ac5xX19xX3xX8dxX6xX3xXexX5dxX1a1xX19xX27xX3xXexX6bxX3xX8axX3xX99xX83xX4xX3xX93xX94xX3xX4xX1f3xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX94xX38xXd2xX3xXcxX1xX175xX4xX3xX7xfb2dxX3xXcxX8dxX5dxX1a1xX19xX27xX3xXcxXdxXe9xX19xX3xX283xX5dexX70xX3xX17fxX1xX181xX3xXexX8dxX5dxX8axX19xX27xX3xXbxX1xX153xX19xX27xX3xX94xX97xX22xX3xXexX175xX22xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX94xX38xX3xX40xX27xX17bxX19xX3xX1xX97xX19xX27xX3xXcxX17fxXd2xX38xX93xX174xX70xX3xX4xX1xX22xX3xX99xXdxXe9xXexX3xX19xX27xX97xX19xX1xX3xXexX97xXdxX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX19xX27xX17bxX19xX3xX1xX97xX19xX27xX3xX99xX83xX4xX3xX93xX94xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xX4xX181xX3xX219xfd2dxX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX8dxX1ddxX19xX27xX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xX19xX27xXb8xXb4xX76xX19xX3xX96xX87xX19xX27xX3xX2xX3xX19xX1xX5dxX19xX27xX3xX57xX15fxXdxX3xX4xX181xX3xX33cxf11fxX3xX19xX27xX5dxX8fxXdxX3xX24xXe9xX19xX3xX5xX97xX57xX3xXexX1xX1f3xX3xXexX51xX4xX3xX19xX1xX83xXbxX3xX1xX87xX4xXd2xX3xXcxX1xX175xX4xX3xX7xX5dexX3xX285xX17bxX57xX3xXcxX1xX97xX19xX1xX3xX38xXdxXf3xX19xX70xX3xX17fxX1xX181xX3xX1xXdxX76xXb8xX3xXexX8dxX5dxX8axX19xX27xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX94xX38xX3xX285xX175xX4xX3xX38x1737cxX19xX27xX70xX3xX4xX1xX22xX3xX99xXdxXe9xXexX3xX7xX22xX3xX96xX15fxXdxX3xX19xX63xX57xX3xX33cxX21axX2xX33cxX3xX7xX5axX3xX5xX5dxX5exX19xX27xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX87xX19xX3xX99xX83xX4xX3xX93xX94xX3xX24xX3d6xX3xX27xXdxX56xX57xX3xX15xXexX3xX19xX1xXcbxXexX3xX380xX21axX274xXd2xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX22xX3bxXb4xXaxX12xX285xX68xX3xX27xXdxX56xXdxX3xX96xXb7xX3xX7xX6bxX3xX27xXdxX56xX57xX3xX7xX1ddxXexX3xX24xXa1xX19xX27xX3xX67xXf3xX3xX19xX97xXb4xX70xX3xX24xX175xXdxX3xX3bxXdxX76xX19xX3xX4xXa1xX4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX24xXb7xXb8xX3xX4xX1xX22xX3xX8dx172b1xX19xX27xX3xX19xX27xXb8xXb4xX1exX19xX3xX19xX1xX17bxX19xX3xX2c0xXb8xX6xX19xX3xXexX8dxX87xX19xX27xX3xXbfxXb8xXcbxXexX3xXbxX1xXa1xXexX3xXex1188axX3xXcxX1xX48xX19xX27xX3xXexX5dxX3xX219xX219xX3xX96xXb7xX3xX5xXdxX1exX19xX3xXexX1xX48xX19xX27xX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX2c0xXb8xXb4xX3xX4xX1f3xX6xX3xXe2xX129xX3xX52dx1431dxX44xX94xXcxXd2xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX24xX181xX70xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX57xXb8xX5axX19xX3xXexX1xXdxX3xX5xXdxX1exX19xX3xXexX1xX48xX19xX27xX3xX5xX1exX19xX3xX99xX83xX4xX3xX1xX87xX4xX3xX4xX6xX22xX3xX1xX1a1xX19xX3xX19xXe9xXb8xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX24xX1f3xX3xX380x12dfdxX3xXexX1xXa1xX19xX27xX3xX67xXf3xX3xXexX7b3xX3xX19xX27xX97xXb4xX3xXexX1xXdxX3xXexX5axXexX3xX19xX27xX1xXdxX76xXbxX70xX3xX7x11ad0xX3xXexX1xX6xX57xX3xX27xXdxX6xX3xX67x128a2xX3xXexX1xXdxX3xXexXb8xXb4xXf3xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXb8xX19xX27xX3xX96xX15fxXdxX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX2c0xXb8xXb4xXd2xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX22xX3bxXb4xXaxX12xXcxX8dxX22xX19xX27xX3xX67xX1xXdxX3xX24xX181xX70xX3xXexXdxXe9xX19xX3xX7xX5dexX3xX35exX36exX3xX46xX1x16790xX4xX3xX93xX1xX5dxX1a1xX19xX27xX70xX3xX38xXdxX76xXb8xX3xXexX8dxX5dxX8axX19xX27xX3xXcxX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX93xX94xX3xX35exX63xX19xX3xX1xX181xX6xX3xX19xX27xX1xX76xX3xXexX1xXb8xX83xXexX3xX96xX97xX3xX3bxXb8xX3xX5xX525xX4xX1xX3xX283xX97xXdxX3xX52dxX153xX19xX70xX3xX19xX1xX83xX19xX3xX24xX525xX19xX1xX3xXexX1xX1exX57xX1b5xX3xX1b7xX94xXdxXf3xX57xX3xX7xX97xX19xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xX4xX36exX19xX27xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX24xX5dxX5exX4xX3xX1xX5exXbxX3xX5xX68xXd2xX3xX174x104bexXexX3xX99xX78dxX19xX27xX3xX24xXdxXf3xX57xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX63xX57xX3xX19xX6xXb4xX3xX4xX6xX22xX70xX3xX19xX1xX5dxX19xX27xX3xX67xX1xX22xX56xX19xX27xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX24xXdxXf3xX57xX3xX7xX97xX19xX3xX27xXdxX105xX6xX3xX94xX38xX3xX96xX97xX3xX93xX94xX3xX4xX36exX19xX27xX3xX4xX1xX4exX3xX5xX97xX3xX380xXd2xX3xX7e1xX22xX3xX24xX181xX70xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX852xX3xX24xX83xXb8xX3xX96xX97xX22xX3xX4xXa1xX4xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX94xX38xX3xX96xX12dxX3xX19xX1xXdxXb7xXb8xX3xXexX8dxX5dxX8fxX19xX27xX3xX5xXcbxXb4xX3xX99xX78dxX19xX27xX3xX24xXdxXf3xX57xX3xX7xX97xX19xX70xX3xX7xX5axX3xX5xX5dxX5exX19xX27xX3xX4xX153xX19xX3xX5xX175xXdxX3xX96xX97xX22xX3xX93xX94xX3xX8dxXcbxXexX3xX15xXexX275xXd2xX3xX174xX356xX3x174f2xXb8xXb4xX1exX19xX3xX44xX3xX38xX97xX3x15275xX19xX1xX0xX29xXbxX12


Các tin đã đưa

Đón Tết nơi ở tạm

Đón Tết nơi ở tạm
2023-01-27 04:55:00

QTO - Tết đến xuân về là khoảng thời gian để mọi người sắp xếp, dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, cùng quây quần bên những người thân yêu. Tuy nhiên, đối...

Khơi dậy sức trẻ nông thôn

Khơi dậy sức trẻ nông thôn
2023-01-27 04:53:00

QTO - Thông tin Câu lạc bộ Kỹ năng thanh niên và Công tác xã hội (CLB KNTN&CTXH) xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ vừa được vinh danh, khen thưởng tại Ngày hội...

Công dụng tuyệt vời từ mật ong

Công dụng tuyệt vời từ mật ong
2013-09-16 06:15:00

(TNO) - Mật ong thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời từ mật ong, theo medicmagic.

Ăn ổi bổ não

Ăn ổi bổ não
2013-09-16 06:14:06

(TNO) - Ổi không chỉ ngon rẻ mà còn có nhiều công dụng phòng chống bệnh. Ngoài công dụng điều hòa huyết áp, trì hoãn quá trình hấp thu đường trong máu, ổi còn có nhiều lợi ích như sau.

Anh nông dân có tấm lòng thơm thảo

Anh nông dân có tấm lòng thơm thảo
2013-09-15 05:40:01

(CAND) - Sau nhiều năm làm lụng vất vả, anh Võ Văn Quang ở Nhất Hòa, xã Gio Hòa (Gio Linh, Quảng Trị) đã có được cơ ngơi nhà cửa, trang trại đề huề, với mức thu nhập bình quân...

Lựa lời khuyên bảo con

Lựa lời khuyên bảo con
2013-09-15 05:39:50

(QT) - Nếu buổi sáng đưa con đến trường trong tất bật vội vã thì quãng thời gian buổi chiều thường thong dong hơn. Đây cũng là thời gian để tôi có thể hỏi han những gì đã diễn...

TPHCM: Đánh giá học sinh lớp 1 bằng nhận xét

TPHCM: Đánh giá học sinh lớp 1 bằng nhận xét
2013-09-14 13:59:14

(SGGP).- Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời quy định đánh giá học sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014. Theo đó, đối với 3 bài kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ...

Quế và bệnh tiểu đường

Quế và bệnh tiểu đường
2013-09-14 13:58:25

(TNO) - Quế không chỉ làm tăng độ ngon của món ăn, mà còn có thể tác động tốt đến sức khỏe của người bệnh tiểu đường.

Thực phẩm cần tránh khi thở khò khè

Thực phẩm cần tránh khi thở khò khè
2013-09-14 13:56:30

(TNO) - Nếu đang bị bệnh hen suyễn, cần phải cẩn thận với những gì bạn ăn. Có một số loại thực phẩm cần tránh nếu không muốn cơn thở khò khè bùng phát.

Tấm lưng còng của ngoại

Tấm lưng còng của ngoại
2013-09-14 13:56:07

(QT) - Đêm qua trời bỗng trở gió. Ngoại không ngủ được, cứ trằn trọc suốt. Tiếng đấm lưng êm êm, đều đều theo nhịp... Trời vừa tảng sáng, ngoại đã lục đục thức dậy đun ấm nước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết