Cập nhật: 28/01/2012 11:00 GMT+7
5defx6d57xaeccx88dbx8476xaadbx7685x83f4xd426xX7xac29x6bc0x8959x7f91xdebbxa10exX5xbaf2xXaxa4f6xXcxd067x63c1xX3xdb73x959bxX3xcbaexX1xe4d6xX1axca0cxX3xX1axX1ex83dex7910xX3xe084xdc2fxd6cbxX1axX3xX26x9cc0x677axX0x7e47xX1xX2xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xcf92xX1exXdxX1axc152xcf64xXbxdc1exX3xX6xbfe3xXex91e6xXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXex6131xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX1exXdxX1axX46xX47xXbxX49xX3xX6xX4cxXexX4exXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX15xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxd068xXaxX3xX17xX4exX42xX57xX10xX42xX9xXaxX8axXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX46xX2exX2exX7xXexX6xXexXdxX4xXbxX42xX10xX7xX7xb687xa25fxX4xX15xX10xX57xXdxX6xXafxXb0xX1axX2ex8c7bx62d8x82b4xXbbxX2exc0b8xX15xX6xX1exX10xX7xX2exX17xX4cxXexX4xX1xXdxXafx90d1xXbxX1exXaxX2exX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xbdc8xa641xX1axX3xeb9bxX1axX3xXexX42xebabxX3xX25xX26xX27xX1axX3xX26xX2bxX2cxX3xX42xX6xX3xX1axX1xXdxcb8bxX4cxX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xX2exXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX1exXdxX1axX46xX47xXbxX49xX3xX6xX4cxXexX4exXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX15xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX8axXaxX3xX17xX4exX42xX57xX10xX42xX9xXaxX8axXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX46xX2exX2exX7xXexX6xXexXdxX4xXbxX42xX10xX7xX7xXafxXb0xX4xX15xX10xX57xXdxX6xXafxXb0xX1axX2exXbbxXbcxXbdxXbbxX2exXc0xX15xX6xX1exX10xX7xX2exX17xX4cxXexX4xX1xXdxXafxXcexXbxX1exXaxX2exX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xXddxXdexX1axX3xXe1xX1axX3xXexX42xX4exX1axX1exX3xX25xX26xX27xX1axX3xX26xX2bxX2cxX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xX2exXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX1exXdxX1axX46xX47xXbxX49xX3xX6xX4cxXexX4exXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX15xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX8axXaxX3xX17xX4exX42xX57xX10xX42xX9xXaxX8axXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX46xX2exX2exX7xXexX6xXexXdxX4xXbxX42xX10xX7xX7xXafxXb0xX4xX15xX10xX57xXdxX6xXafxXb0xX1axX2exXbbxXbcxXbdxXbbxX2exXc0xX15xX6xX1exX10xX7xX2exX17xX4cxXexX4xX1xXdxXafxXcexXbxX1exXaxX2exX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xba93xda1dxX1axX3xXe1xX1axX3xX1exe21exX3xb390xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX1axX3xX26xX2bxX2cx95c1xX0xX2exXexX57xX12xX0xXexX57xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xX2exXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xX2exXexX6xX17xX5xX10xX12xba4bxXbbxXbcxb70dx95e8xXbbxade4xX3x9b1cxX3xX270xX1xX1cxX1axX1exX3xX1axX1exX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1axX3xX26xX2bxX2cxbf5fxX3xX4xX1xXe6xX3xX10xX15xX3xX27axX1x6a21xX1axX1exX3xX1axX1xX1cxX1axX1exX3xX27axX1xXdexX3xX4xX1xXe6xX4cxX2d1xX3xe72axX1axX1xX3xX1xcbd8xa058xX1axX1exX3xXex92c0xXdxX3xX4xX2dcxX1axX1exX3xXb0xXdxbac1xX4xX3xX15xX22xX3xX7xc245xX4xX3xX27axX1xX2bxX10xX3xX4x880bxX1axX1exX3xX1exXdxX2f0xX15xX3xX7xd2bbxXexXafxX3xX270xX1xXdxXf7xX4cxX3xX4xX1xXe6xX3xX10xX15xX3xX17xXe6xX3xX26xX6xX4cxX3xX17xead3xX1axX1exX2d1xX3xX26xX6xX4cxX3xX26x9a26xX4cxX3xX27axX1xXdxX3xX15xb7b7xX4cxX3xX27axXdxX1axX1xX3xX42xX6xX3xa70exX4cxX34axX3xX1axX1xXdxXf7xX4cxXafxX3xX2b8xX2dcxX1axX1exX3xX23xX3xX4xXdexX3xX1axX1xX1cxX1axX1exX3xX17xX22xXdxX3xXexX1xX4cx802bxX4xX2d1xX3xX15xXdexX1axX3xXe1xX1axX3xX1exXdxX31fxXbxX3xX4xX34axX4xX3xX17xe9dbxX1axX3xXbxX1xX338xX4xX3xX1xd057xXdxX3xX7xX30cxX4xX3xX27axX1xX2bxX10xX3xX7xX6xX4cxX3xX1axX1xX1cxX1axX1exX3xX1axX1exX22xX23xX3xX1axX22xX23xXafxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaddfxX4exX57xX23xXaxX12xbfcaxX4xX1xX3xX1xX342xX15xX3xX26x99aexX4cxX3xXexX2f5xdf0axX1axX1exX46xX3xX3c5xX4xX1xX3xX2xX3xX4xX4exX1axX2d1xX3xX26xX3cexX4cxX3xXexX2f5xX3d3xX1axX1exX3xX2xX8axX8axX1exX2d1xX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX2d1xX3xX17xc016xXexX3xX4xX6xX1axX1xX2d1xX3xX1exaa72xX1axX1exX3xXexX2f5xX3d3xXdxX3xX26x7fd1xX3xX57x76c3xX1axX1exXafxX3xX3c5xX4xX1xX3xX5xX22xX15xX3xX7xX38cxX4xX1xX2d1xX3xX17xX2bxX3xX1axX3faxXdxX3xXexX38cxX1axX1exX2d1xX3xX4xX1xe06bxXexX3xX15xXdx8797xX1axX1exXafxX3xX2b8xX3cexX4cxX3xXexX2f5xX3d3xX1axX1exX3xX42x9475xX6xX3xX7xX38cxX4xX1xX2d1xX3xX1axX1exc0c9xX15xX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX3xXexX42xX4exX1axX1exX3xXb0xe960xX1axX1exX3xe3d4xX3xXexXdxX438xX1axX1exXafxX3x9be8xX1xX4exX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX3xX26xX40exX3xX57xX411xX1axX1exX3xXb0xX22xX4exX3xX1axX395xXdxX2d1xX3xXexX1xX2f0xX3xX438xX4xX1xX2d1xX3xX26xX3cexX4cxX3xXexX2f5xX3d3xX1axX1exX3xX1exX404xX1axX1exX3xXb0xX22xX4exX3xX26xX4cxX1axX3xXexX2fbxXdxX3xX27axX1xXdxX3xX26xX3cexX4cxX3xXexX2f5xX3d3xX1axX1exX3xXb0xX22xX3xXexX1xXe6xXexX3xX438xX4xX1xX3xX4xX1xe353xX1axX3xX1axX1xX404xX2d1xX3xX1axX271xX15xX3xX1exXdxX6xX3xXb0xXe6xX3xXb0xX22xX4exX3xX5xX22xX3xX57xX411xX1axX1exX3xX26xX2f5xe0f2xX4xXafxX3xd81exX1axX3xX15xa1c8xXdxX3xX1axX1exX22xX23xX3xX15xX3faxXexX3xXexX1xX6xX1axX1exX2d1xX3xXe1xX1axX3xX5xXdxX271xX1axX3xXexX338xX4xX3xXexX42xX4exX1axX1exX3xXb0xX462xX1axX1exX3x8143xX3xX1axX1exX22xX23xXafxX3xXddxXdexX1axX3xXe1xX1axX3xX4xXdexX3xXb0xXe6xX3xX1axX1exc896xXexX2d1xX3xXexX4c9xX1axX1xX3xX1xX3d3xXdxX3xX1xX22xX1axX2d1xX3xX4xXdexX3xXexX34axX4xX3xX57xX338xX1axX1exX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axX1xXdxX305xXexX2d1xX3xX1exXdxX2f0xXdxX3xX26xX3faxX4xX2d1xX3xXexXdxX271xX4cxX3xXexX1xX315xX1axX1exX2d1xX3xX17xX18xX3xX57xX2f5x97ddxX1axX1exX3xXexX1xX3cexX1axX2d1xX3xX1exX6xX1axX2d1xX3xX26xXdxXf7xX4cxX3xX27axXdxX1axX1xXafxX3xX270xX1xX1cxX1axX1exX3xX1axX1exX2f5x9e5axXdxX3xX17xXe6xX3xXex96b6xX4xX3xX27axXdxX1axX1xX3xX57xX4exX3xX1exX6xX1axX3xXexX1xX3cexX1axX3xX27ax70b8xX15xX3xX57xX411xX1axX1exX3xX42xab83xXexX3xXexX1xX4c9xX4xX1xX3xX1xX4eaxXbxXafxX0xX2exXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX1exXdxX1axX46xX47xXbxX49xX3xX6xX4cxXexX4exXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX15xX1exX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX1exXdxX1axX46xX3xX51cxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x814fxXdxX57xXexX1xX9xXax870fxX8axX8axXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX46xX2exX2exXdxX15xX1exXafxX7xX4cxX4xX27axX1xX4exX10xX57xX4exXdxX7xX4exX1axX1exXafxXb0xX1axX2exXc0xX15xX6xX1exX10xX7xX2ex973exXbxX5xX4exX6xX57xX10xX57xX2exXbbxX1xX6xX42xX10xX2exX47xX8axX2xX47xX2exX8axX2xX2exX2x9be3xX2exXexX6xX15xX2bcxX17xX4exX2bcxX57xX10xX1axX2bcxXexX1xX6xX1axX1exXafxXcexXbxX1exXaxX2exX12xX46fxX1xX34axX4exX3xX1exX38cxX4exX3xX1axX438xXbxX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX10xX1axX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX31fxX1axX1exXafxX0xX2exXexX57xX12xX0xX2exXexX42xX12xX0xX2exXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bfxX4exX57xX23xXaxX12xX46fxX1xX34axX4exX3xX1exX38cxX4exX3xX1axX438xXbxX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX10xX1axX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX31fxX1axX1exX46xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bfxX4exX57xX23xXaxX12xd8f5xX38cxX4exX3xX1axX438xXbxX3xX2xX8axX8axX1exX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX10xX1axX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX31fxX1axX1exX3xX51cxX8axX1exX2d1xX3xX5xX34axX3xX7xX10xX1axX3xXexX2f5xX3d3xXdxX3xX51cxX8axX1exX2d1xX3xX26xX2f5xX59cxX1axX1exX3xXexX42xX5a3xX1axX1exX2d1xX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX3xX26xX40exX3xX57xX411xX1axX1exXafxX3x6fc0xX38cxXexX3xX7xX10xX1axX3xX17xX2bxX3xX15xX22xX1axX1exX3xXb0xX22xX3xXexX453xX15xX2d1xX3xX1xX38cxXexX3xX7xX31fxX1axX1exX2d1xX3xX5xX34axX3xX7xX10xX1axX3xX42xX448xX6xX3xX7xX38cxX4xX1xX2d1xX3xX1exX38cxX4exX3xXb0xX4exX3xX7xX38cxX4xX1xX2d1xX3xX5xX5c1xX23xX3xX5xX34axX3xX7xX10xX1axX2d1xX3xX1exXdexXdxX3xX1xX38cxXexX3xX7xX31fxX1axX1exX3xXb0xX22xX4exX3xX17xX4cxX3faxX4xX3xX4xX1xX433xXexX2d1xX3xX26xX4cxX1axX3xXb0xX2fbxXdxX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX3xXexX42xX4exX1axX1exX3xXb0xX462xX1axX1exX3xX466xX8axX3xXbxX1xX31fxXexX2d1xX3xX17xX2bxX3xX17x7968xX3xX5xX5c1xX23xX3xX1axX2f5xX2fbxX4xXafxX3xX46fxX1xX4exX3xX1xX38cxXexX3xX7xX10xX1axX3xXb0xX22xX3xX1exX38cxX4exX3xX1axX438xXbxX3xXb0xX22xX4exX3xX1axX2f5xX2fbxX4xX3xXexX1xX4cxX377xX4xX3xX26xX4cxX1axX3xX1axX1xX404xX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX4xX1xX34axX4exX2d1xX3xX1axX271xX15xX3xX26xX2f5xX59cxX1axX1exX3xXb0xX22xX4exX3xX5xX22xX3xX26xX2f5xX4eaxX4xXafxX3xXddxX4f2xXdxX3xX1axX1exX22xX23xX3xXe1xX1axX3xX2xX3xX5xX342xX1axX3xXb0xX22xX4exX3xX17xX4cxX18xXdxX3xX7xX34axX1axX1exX2d1xX3xXe1xX1axX3xX5xXdxX271xX1axX3xXexX338xX4xX3xXexX42xX4exX1axX1exX3xX620xX3xX1axX1exX22xX23xXafxX3xXddxXdexX1axX3xXe1xX1axX3xX4xXdexX3xXexX34axX4xX3xX57xX338xX1axX1exX3xX1axX1exXe1xX1axX3xX1axX1exX404xX6xX3xX27axX1xX4c9xX3xX1xX2f5xX2d1xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX42xX4exX1axX1exX3xX1xX4cxX23xX438xXexX2d1xX3xX26xX38cxXdxX3xXexXdxX305xX1axX3xX42xX6xX3xX15xX34axX4cxXafxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bfxX4exX57xX23xXaxX12xX3bfxXbbxXafxX270xX1exX1xXdxX271xX15xX3xX748xX4cxX305xX0xX2exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Mở lối cho chính mình

Mở lối cho chính mình
2023-04-02 10:06:00

QTO - Sinh ra trong một mái tranh nghèo ở vùng cao Quảng Trị, tương lai em Hồ Thị Thuyết, trú tại thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông không được hoạch...

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao
2023-04-01 04:46:00

QTO - Theo đánh giá của WHO, Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng...

Trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”

Trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”
2012-01-28 10:55:50

(QT Xuân 2012) - Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện thật vui và ý nghĩa với thiếu nhi Quảng Trị. Rất nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, bổ ích đã được các bạn nhỏ ở mọi miền...

Cuộc đời vẫn đẹp sao!

Cuộc đời vẫn đẹp sao!
2012-01-28 10:45:45

(QT Xuân 2012) - Nhiều năm nay, các cặp vợ chồng mới cưới ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị thường được người thân và bà con chúc phúc được “bách niên giai lão” như vợ chồng...

Sinh viên Trường ĐH Harvard thực tập tại VN

Sinh viên Trường ĐH Harvard thực tập tại VN
2012-01-27 10:42:15

(TNO) - Sáu sinh viên (SV) Trường ĐH Harvard Business School (Mỹ) đã thực tập tại Công ty cổ phần VNG để nghiên cứu tình hình thực tế về thị trường kinh doanh nội dung số giải trí ở VN.

Để hạt ngày tết là những nụ cười

Để hạt ngày tết là những nụ cười
2012-01-27 10:40:52

(SK&ĐS) - Ngày Tết, trên bàn mỗi gia đình thường bày các loại bánh mứt kẹo, trái cây và không thể thiếu món hạt nhâm nhi. Thói quen cắn hạt nghe nổ lách tách như cách nối...

Làng Quảng Trị ở đất phương Nam

Làng Quảng Trị ở đất phương Nam
2012-01-27 10:35:14

(QT Xuân 2012) - Có thể nói, Quảng Trị là một tỉnh có nhiều cư dân đi “tứ chiếng”, mà phần lớn đều “Nam tiến”. Ở miền Nam, có những tỉnh như ở Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng,...

Người “chơi ngông” ở Ia Krăi

Người “chơi ngông” ở Ia Krăi
2012-01-27 10:28:15

(QT Xuân 2012) - Rất nhiều người cho rằng Tuấn mạo hiểm, “chơi ngông” khi là tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bỏ tiền đầu tư xây chợ nông thôn. Mà số tiền đầu tư lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết