Cập nhật:  GMT+7
5abdx603cxcfa5x88c4xe390xef74x6a82x6202x94e5xX7xe791xf1b2x7399x9d76x77dfxef2bxX5xd514xXaxd984xc4e3xc411xc2d2xd825xX3xXex9a54xX3xX16xXdx98bexX4xX3xdc47xX1x62cexX15xX16xX3xX1x802cxX3xXexb5b9xX15xX16xX3xX4xa261x7415xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xa489xX4xX3xX15xX6x8327xX0xe5f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe08dxX10xX6x7e4exXaxX12xXcxXcxX3xd350xX3xe2dbxd67axX3xX5xf06bxX3xX15xX1xe283xX15xX3xbab6x637cxX15xX1xX3xX4xae76xX6xX3xXcxX1xX13xX3x81acxX19xX3x7071xX16x6d99xX4xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x7d16xe40dxXdx9fe0xX15xX3x8066xX3xX53xX2fx7241xX4xX3xX1xX78xX4xX3xX53xe593xX15xX3xXex96edxX4xX3xXcxdd22xc001xX50x66cbxd6ecxc19exX9cxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6x6aeexX5xX10xX3xX7xXexce0dxX5xX10xX9xXaxX3fxX6x8f2bxX16xXdxX15xd2cdx86c3xXbxc76cxX3xX6x8d4exXexc84axXaxX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ef4xXc2xX53xXafxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20x72cbxXdxX3fxX6xX16xX10xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxfe4exXdxX53xXexX1xXbaxX3xb019xbaedx7992xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXb6xXc2xX15xX16xX3xX102xX104xX3xX15xX2axX3fxX3xed69xXc0xX6xX3xX7x63a5xX3xX5xX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xXexXb6xX19xX15xX3xXexX1xc134xX3xX16xXdxcd37xXdxX3xX66xabe8xX3xX16xXdxf8e4xX3fxX3xXexX13bxXdxX3xX103x8398xf822xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbaxX41xX41xX7xXexX6xXexXdxX4xX9cxX15xX10xXfbxX9cxXexXc0xXc2xXdxXexXb6xX10xX9cxbf7dxX15xX41xXexXexXc2xX41xXdxX41xX7x9056xXbbxX178xX41xX41xXbbxX104xX2xX14bxX41xX104xX103xX41xXbbx9a0fxX41xX7xXc0xX15xX16xX59xXexX10xX59xX16xXdxX6xX4xX59xX2xX102xX102xfadexX198xX186xX178xX198xX2xX178xX9cxd427xXbxX16xXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXb6xX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xXcxXb6xXc2xX15xX16xX3xX102xX104xX3xX15xX2axX3fxX3xX11bxXc0xX6xX3xX7xX120xX3xX5xX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xXexXb6xX19xX15xX3xXexX1xX137xX3xX16xXdxX13bxXdxX3xX66xX13fxX3xX16xXdxX143xX3fxX3xXexX13bxXdxX3xX103xX14bxX14cxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXb6xX12xX0xX41xXexX6xXa9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xXcxd5e4xXdxX3xX1xX97xXdxX3xXexX1xX143xXc2xX3xd441xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xXexXb6xXc2xX15xX16xX3xXafxX3xX1xX78xX4xX3xX4xb259xX3xXexXb6xXc0xXafxX27xX15xX3xX16exX5fxX3xX4xX1dxX4xX3xX16xXdxX143xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXexX1xX6xXafxX3xXexX1xX137x6730xX3xX53xXc2xX3xXcxX25bxX3xX4xX1xfdabxX4xX3xX4xX287xXc0xX3xXexXb6xX8bxX3xX1xXc2xX6xX15xX16xX3xX53xX13fxX3xX81x9243xXdxX5xX53xdc97xXdxX53xXa0xd788xX3xXcxXb6xXc0xX15xX16xX3xXexX93xX3fxX3xX9exX1xX6xX15xX16xX10xX2a4xX3x6a13xXc0xaa40xX3xX66xX97xX15xX16xX3xX16exX63xXexX3xX1xXc2xX6xX15xX16xX3xX53xX13fxX3xX4xX1xX93xXc0xX3xX9bxX1xXdxX3xXbxX1xX120xXdxX3xX1xX8bxXbxX3xX16exX13bxXdxX3xX82xXdxX84xX15xX3xX87xX3xX53xX2fxX8bxX4xX3xX1xX78xX4xX3xX53xX93xX15xX3xXexX97xX4xX3xXcxX9bxX9cxX50xX9exX9fxX3xXexX25bxX3xX4xX1xX287xX4xX3xX15xX16xX5fxXafxX3xXbbxc500xX59xX103xX2a4xX3xX4xX1dxX4xX3xX15xX1xX5fxX3xX15xX16xX1xXdxX19xX15xX3xX4xX287xXc0xX3xXbxX1xX93xX15xX3xXexc25exX4xX1xXbaxX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX4x857cxX15xX3xX16xX78xXdxX3xX5xX5fxX3xXexX19xX3xX15xX16xX2fxXc0xX3xX16xXdxX1dxX4xX2a4xX3xX1xX2fx70bcxX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX2a4xX3xX4xX5cxX3xX3fxX5fxXc0xX3xXexXb6x8777xX15xX16xX2a4xX3xX16exX67xX3xX4xX1xXc0xX6xX2a4xX3xXexX32fxX15xX1xX3xX1xX5fxX15xX2a4xX3xXexX1xXc0xX97xX4xX3xX15xX1xX5cxX3fxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX84xXexX9cxX3x8913xXc2xX3xX15xX5cxX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xX4xX5cxX3xXexX32fxX15xX1xX3xX15xX5cxX15xX16xX2a4xX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xXexX1dxX4xX3xX53x97afxX15xX16xX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX63xX15xX3xX15xX19xX15xX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xXexX1xXc0xX97xX4xX3xX15xX1xX5cxX3fxX3xXexX1xXc0xX120xX4xX3xXa9xX25bxX3xX53xX2fxX35cxX15xX16xX2a4xX3xXexX2axX15xX16xX3xX4xX2fxX30xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX3axX4xX3xX15xX6xX3fxX3xX16xXdxX13bxXdxX3xX15xX1xX2fxX3xX5xX30xXdxX3xX66xfcabxX15xX3xXexX1xX25bxXdxX3xX5xX93xXc0xX3xX15xX6xXafxX9cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xX9fxa4c8xXexX3xX20xX1xX1dxX4xX2a4xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX5xX5fxX3xX3fxX97xXexX3xX16exX67xX3xXexX1xXc0xX120xX4xX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xX7x5b69xX3xX53xX3c7xX15xX16xX3xX66xX97xX4xX3xX16exX67xX2a4xX3xX3fxX5fxX3xX15xX16xX5fxX15xX1xX3xXafxX3xX53xX2fxX8bxX4xX3xX1xX78xX4xX3xX53xX93xX15xX3xXexX97xX4xX3xXbxX1xX143xXdxX3xXexXb6xX97xX15xX3xX5xbac2xX15xX3xX16exX13bxXdxX3xX15xX1xXdxX27xXc0xX3xXexX1xX287xX3xXexX1xXc0xX120xX4xX3xX20xX1xX1dxX4xX3xX3fxX13bxXdxX3xX4xX5cxX3xXexX1dxX4xX3xX53xX3c7xX15xX16xX3xX4xX1xab89xX6xX3xXa9xX84xX15xX1xX9cxX3xXcxX1xX3axX4xX3xXexX137xX3xXexXb6xXc2xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX4xX5cxX3xX4xX1xX287xX6xX3xX240xX3fxX97xXexX3xX4xX1xa445xXexX3xX4xX1xc4fcxXexX3xX1xX234xX3xX7xX120xXexX2a4xX3xX3fxX97xXexX3xX4xX1xX509xXexX3xXbdxX32fxXc0xX3xX4xX1xX50exXexX3xXexXdxX19xXc0xX3xX16exXdxX19xX3fxX27dxX3xX16exX5fxX3xXexX50exXexX3xX4xX143xX3xX4xX1xX50exXexX3xX66xX5cxX3xX66xX27xXc0xX3xXexa0a8xX3fxX3xXexX1xX50exXafxX3xXexXb6xXc2xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexXb6xX93xXc0xX3xX16exX13bxXdxX3xX1xX5fxX3fxX3xX5xX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX2fxX35cxX15xX16xX3xX66xX2fxX35cxX15xX16xX3xXexXb6xX19xX15xX3xXexXb6xX78xX15xX16xX3xX5xX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX2fxX35cxX15xX16xX3xX66xX2fxX35cxX15xX16xX9cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xX82xX54dxX3xXexX1xX137xX2a4xX3xX4xX1dxX4xX3xX16exX67xX3xXexX1xXc0xX120xX4xX3xXafxX3xX53xX2fxX8bxX4xX3xX1xX78xX4xX3xX53xX93xX15xX3xXexX97xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX472xX3xX53xX3c7xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX4xX5cxX3xXexX1x7576xX3xXexX1xX6xXafxX3xXexX1xX137xX3xXa9x8c75xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexXb6xX93xXc0xX9cxX3xX76xX16xX2fxX30xXdxX3xX53xa776xX15xX16xX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX5xX30xXdxX3xX66xX41fxX15xX3xXexX1xX25bxXdxX3xX66xX5f8xX3xX3fxXc0xX6xX2a4xX3xX7xX472xX3xX53xX3c7xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX15xX1xX604xX3fxX3xX66xXdxX27xXc0xX3xXexXb6xX67xX3xXa9xX84xX15xX1xX2a4xX3xXexXb6xX1dxX15xX1xX3xXexXdxX27xX15xX3xX3fxX50exXexX3xXexX63xXexX3xX3fxX6xX15xX16xX9cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xXcxX1xX10xXc2xX3xXexX1xX120xX15xX16xX3xX20xX19xX2a4xX3xXexXb6xXc2xX15xX16xX3xX102xX104xX3xX15xX2axX3fxX3xX11bxXc0xX6xX3xX7xX120xX3xX5xX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xXexXb6xX19xX15xX3xXexX1xX137xX3xX16xXdxX13bxXdxX3xX66xX13fxX3xX16xXdxX143xX3fxX3xXexX13bxXdxX3xX103xX14bxX14cxX2a4xX3xX4xX1xc6dcxX3xX4xX342xX15xX3xXbbxX14bxX9cxX104xX104xX104xX3xX4xXc2xX15xX3xXexXb6xXc2xX15xX16xX3xXexX3axX3xX15xX1xXdxX19xX15xX9cxX3xX9exX1dxX4xX3xX4xX1xXc0xXafxX19xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xXc2xX3xXa9xXdxX137xXexX3xX4xXc2xX15xX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX4xXc0xX120xXdxX3xX4xX61axX15xX16xX3xXexX234xXdxX3xX82xXdxX84xXexX3xX76xX6xX3fxX3xX4xX5cxX3xXexX1xX5f8xX3xX66xX13fxX3xXa9xX67xX3xX16xXdxX137xXexX3xX66xX5f8xX3xX5xX50exXafxX3xX7xX14xX15xX16xX3xX15xX2axX3fxX3xXbbxX104xX2xX104xX9cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xXc2xX53xXafxXaxX12xX76xX137xXc0xX3xX15xX234xX15xX3xXexX1xX143xX3fxX3xX7xX1dxXexX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xX20xX1xX22xX15xX16xX3xX66xX2fxX8bxX4xX3xX15xX16xX2axX15xX3xX4xX1xX445xX15xX3xX20xX67xXbxX3xXexX1xX30xXdxX2a4xX3xX7xX1dxXc0xX3xX15xX2axX3fxX3xX15xX4d6xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXc2xX5fxXdxX3xXexX19xX3xX16xXdxX1dxX4xX3xXexXb6xX19xX15xX3xXexX1xX137xX3xX16xXdxX13bxXdxX3xX7x64f7xX3xXa9xX67xX3xXexXc0xXafxX84xXexX3xX4xX1xX6cxX15xX16xX9cxX3xX9bxX50xf0dfx9680xX76xadf5xX3xX76xX50x731bxX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chông chênh đường đến giảng đường

Chông chênh đường đến giảng đường
2023-09-28 05:50:00

QTO - Đỗ vào trường đại học, cao đẳng mà mình mơ ước nhưng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên hành trình chinh phục giảng đường của các tân sinh viên...

Đổi thay ở miền chân sóng Hải An

Đổi thay ở miền chân sóng Hải An
2023-09-28 05:25:00

QTO - Là một địa phương anh hùng, quật khởi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và từng là xã biển bãi ngang một thời gian khó,...

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số
2015-09-29 00:27:09

(SGGPO).- Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến các...

“Crap - ra - liang” thôi

“Crap - ra - liang” thôi
2015-09-27 12:28:27

(QT) - Tết Trung thu năm nay, khi lên các bản, làng đồng bào dân tộc Vân Kiều – Pa Kô hẳn nhiều người sẽ khá ngạc nhiên trước việc trẻ em vùng cao tay cầm đèn lồng, đèn ông...

Gỡ vướng cho vùng trũng giáo dục ĐBSCL

Gỡ vướng cho vùng trũng giáo dục ĐBSCL
2015-09-27 04:28:14

TT - Ngày 25-9, tại Đại học Cần Thơ, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH cùng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng...

20 trường ĐH-CĐ xét tuyển đợt 4

20 trường ĐH-CĐ xét tuyển đợt 4
2015-09-27 04:24:45

° Đậu trường quân đội được học hệ dân sự nếu không đạt sức khỏe (SGGP).- Ngày 25-9, Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, nhiều trường ĐH-CĐ vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết