Cập nhật: 02/09/2015 12:18 GMT+7
bc6fx15273x14d4fxd389xe94cx15c6cx12731xc244x15f1dxX7xcc49xd36fx1175bx1534ax150a4xff31xX5xf3eexXax15eaexbddcxXdx117dexfb2axX6xXbx1376fxcaf5xX10xX3xX16x123c8xX3x11d85xeca6xX3xX5xc8afxX15xX1xX3xX4xd431xe5a9xX3xX15xX1x159a6xXbxX3xX4xd92axX15xX1xX3x1365dx15d9bxXdxX3xX15xX16x11c3ex146f0xXdxX3xX15xX1xXdxf622xX2axX3x12228xfd07xf26bxX0xdf4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6x13a88xXaxX12x15aabxXcxXcxc6fbxde48xX3xf6eexX3x147ecxX24xX15xX1xX3xX4xX29xX2axX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX46xX47xX48xX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX32xX15xX1xX3xX36xd13fxX19xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXex1296axX15xX3xXex149f8xXdxX3xX7x126bdxcd16xXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exXbxX3xd2acxc827xX3xX36xc943xX6xX3x1428axX3cx13900xX4xX3xX4xX1x10c84xX15xX1xX3xXbxX1x1326cxX3xX15xX3cxX37xX4xX3xX15xX8bxf02fxX3xX16xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX16xX8bxXcbxX3xe93cxX2xX65x15994x12464xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX2axX6xX1axX16xXdxX15x13a04x105dcxXbxcfdfxX3xX6xXa1xXexX19xXaxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xc167xXdxX5cxXexX1xX9xXax10356x1606bx102e1xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXd8xX11dxX11dxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX4axX4axX20xX6xX19x159efxXa1xX6xX15xX16xXexX1axXdxXdcxX36xX15xX4axXbxX19xX1axXexX6xX5xX7xX4axX11dxX4axXcxX1axXa1xX19xX15xX16xX13cxXa1xX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4axXaexX1xX6xX4xX1xX65xX5cxXa1xX65xX5xXdxX4xX1xX65xX7xXdxX15xX16xX65xX2xX11bxX11bxX2xX11dxcc43xd393xX11dxX17bxXf6xXdcx13924xXbxX16xXaxX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15274xX19xX5cxXcbxXaxX12xXcxXb2xX3xXd8xX2xX65xXdbx134daxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX4xX1xXbcxX15xX1xX3xXexX1xc76fxX4xX3xX16xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX15xX1xX3xX4xX29xX2axX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX32xX15xX1xX3xX36xX37xXdxX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX46xX47xX48xX3xX65xX3x10f20xX15xX1xXf5xX3x10e57xf1e2x159f7xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX1axX12xX0xX4axXexX6xX20xX5xX10xX12xXcxXa1xXcbxX3xX15xX1xXdxe04bxX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX46xc0dexX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX1fbxX1fdxX1b0xX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1xX9dxX15xX3xX5xX3cxXa1xX3xXexX1ax13f30xX3xXexXa2xXdxX3xXb5xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX2ax11842xXexX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX3cxX37xX4xX3xX15xX16xX19xX8bxXdxX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX46xX47xX48xX3xXexX9dxXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX36x11e67xX15xX3xX20xbc75xX3xX16xXdxX37xXdxX3xX1xX9dxX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX20xX6xX3xXexX1x1583dxX15xX16xXdcxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX1a3xX24dxX3xfae8xX3xXexfa6cxX3xX13xXdxX15xX16xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX1b0xX3xX36xXdxX24xX4xX3xX16xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX15xX1xX3xX15xX8bxXcbxX3xX5xX8bxX3x104a7xX4x12f59xX15xX3xX4xX1c4xX3xX36xX8bxX19xX3xX20xXa2xXdxX3xX4xX32xX15xX1xX3xXexX1xefa1xX4xX3xXexX2b4xX3xX4xe63dxX3xX1xec5bxX15xX3xX11cxXdcxX11dxX11dxX11dxX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX36xXdxX1axX23fxXexX3xX46xX47xX48xX1b0xX3xX2ax14bc8xXexX3xXaexX1xX294xX4xX3xX4xX294xX4xX3xX5xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xX294xXbxX3xXb5xXdxf8fbxXa1xX3xXexX1axX27exX3xX1xXdxX24xXa1xX3xX13cxXa1xX32xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX2dbxX15xX3xX20xX24xX15xX1xX3xX1xXdxX24xX15xX3xXb5xX224xX3xXbxX1x117cdxX3xX20xXdxX2b4xX15xdaa1xXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xXcxX1xX3dxXdxX3xX1xX9dxX15xX3xX4xX3cxX3xXexX1axX23fxX3xXexXa2xXdxX3xXb5xX6xX3xX20xX6xX3xXexX1xX294xX15xX16xX3xX1ax14140xX3xX1axX8bxX15xX16xX3xX15xX1x13c32xX2axX3xX36xX8bxX19xX3xX15xX1x16380xX15xX16xX3xXb5xXa2xXdxX3xXexX3cxXb7xX15xX16xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX3cxX37xX4xX3xX15xX16xX19xX8bxXdxXdcxX3x1217exe7e1xXcbxX3xX5xX8bxX3xX15xX1xX3b4xX15xX16xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX4xX2f7xX3xX15xX1xXa1xX3xX4xf5a3xXa1xX3xXexc5b0xX2axX3xX36xXdxX24xX4xX3xXexX9dxXdxX3xX13cxXa1xXa2xX4xX3xXb5xX32xX19xX3xX1xX19xX325xX4xX3xXb5xXdxX3xX4xbe2axX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX4xX294xXdxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX5cxXa1xX3xX1x153e7xX4xX3xXexX9dxXdxX3xXb5xX3d5xXcbxXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xe247x1560exX3xXexX1xe08bxX1b0xX3xX36xX37xXdxX3xX4xX294xX4xX3xXaexX1xX294xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX36xXdxX1axX23fxXexX3xX46xX47xX48xX3xXaexX1xXdxX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX32xX15xX1xX3xX15xX16x12fbdxX15xX3xX1xX9dxX15xX3xX36xX8bxX19xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX1b0xX3xX1xX426xX3xXb5xX3cxXb7xX4xX3xX4xX29xXbxX3xX2axX24dxXexX3xX1xX24dxX3xX4xX1xXdxX2b4xXa1xX3xXexX9dxX2axX3xXexX1axX23fxX3xX4xX2f7xX3xX16xXdxX294xX3xXexX1axX27exX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1xX9dxX15xX3xXf6xX65xX11bxX3xXexXa1xX3efxX15xX1b0xX3xX7xX6xXa1xX3xXb5xX2f7xX3xX4xX2f7xX3xXexX1xX44bxX3xX16xXdxX6xX3xX1xX9dxX15xX3xXexXa2xXdxX3xXb5xX6xX3xX20xX6xX3xXexX1xX294xX15xX16xXdcxX3x1116axX1xX3b4xX15xX16xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX8bxXcbxX3xXaexX1x10cdbxX15xX16xX3xXb5xX3cxXb7xX4xX3xXbxX1x11259xXbxX3xX5xX8bxX2axX3xX36xXdxX24xX4xX3xXexX9dxXdxX3xXexX1xX8bxX15xX1xX3xXbxX1xXa2xXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12x10e50xX19xXcbxX3xX446xX1xX6xX15xX1b0xX3xX4xX1xXc2xX3xX15xX1xXdxX24xX2axX3xX2axX24dxXexX3xX15xX1xX2f7xX2axX3xX1xX19xX9dxXexX3xXb5xX24dxX15xX16xX3xXexX3f3xX15xX1xX3xX15xX16xXa1xXcbxX24xX15xX3xX1xec7dxX3xXexX1axXb7xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX46xX47xX48xX4axX1fbxX47xe280xX13xX1b0xX3xX4xX1xX19xX3xX20xXdxX2b4xXexX3xXexX364xX3xX4xX1xX1c4xX4xX3xX4xXc2xX6xX3xX510xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX15xX3xX15xX16xX1xX21bxX15xX1xX3xXb5xX24dxX15xX16xX3xXexX1xX294xXdxX3xX15xX8bxXcbxXdcxX3xX46xX426xX3xXf8xX10xX2axX3xXb5xX2f7xX3xX15xX1xX3cxX3xX2axX24dxXexX3xX20xX3cxX37xX4xX3xXexXdxX2b4xX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX36xXdxX24xX4xX3xX16xXdxX23fxXbxX3xX5cxX3cxX3xX5xXa1xX2exX15xX3xX1xXdxX44bxXa1xX3xX36xX8bxX3xX4xX1xX29xXbxX3xX15xX1xX2exX15xX3xX1xX2faxX15xX3xX36xX37xXdxX3xX15xX1xX3b4xX15xX16xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX46xX47xX48xXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX7xXa2xX3xX5xXdxX24xXa1xX3xXexX1xXa2xX15xX16xX3xXaexX21bxX3xX2axX37xXdxX3xX15xX1xX29xXexX1b0xX3xX15xX2dbxX2axX3xXf6xX11dxX2xX11bxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX4xX2f7xX3xX17bxXdcxX17bxXdbxX11cxX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xX20xX27exX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX36xXdxX1axX23fxXexX3xX46xX47xX48xX3xXexX1axX21bxX15xX3xXexX364xX15xX16xX3xX7xXa2xX3xX5cxX3d5xX15xX3xX11cxX1b0xXd8xX3xXexX1axXdxX24xXa1xX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxXdcxX3xXcxX1axX19xX15xX16xX3xXb5xX2f7xX3xX2xXdcxX17axXd8xX17axX3xX15xX16xX3cxX3dxXdxX3xXb5xX224xX3xX4xX1xX2b4xXexXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xX446xX294xX4xX3xX15xX3cxX37xX4xX3xX15xX1xX3cxX3xc876xX4xX3xX36xX8bxX3xX4fexX10xX114xX3x11430xX10xX6xX5xX6xX15xX5cxX3xX4xcdf8xX15xX16xX3xX4xX2f7xX3xX15xX1xX3b4xX15xX16xX3xX1xX9dxX15xX3xX4xX1xX2b4xX3xXexX3cxX2faxX15xX16xX3xXexX2f0xX3xX36xX37xXdxX3xX4xX294xX4xX3xXexX1axX3cxX3dxX15xX16xX3xX1xXb7xXbxX3xXaexX1xX294xX4xX1xX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX32xX15xX1xX3xX5cxX8bxXdxX3xX1xX9dxX15xX3xX15xX1xXdxX43xX2axX3xX36xXdxX1axX23fxXexX3xX46xX47xX48xXdcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX19xX5cxXcbxXaxX12xX596xXdcxX3xc08exX47x1171cxX3xXcxX46xX62xX1fbxX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao
2023-04-01 04:46:00

QTO - Theo đánh giá của WHO, Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng...

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh
2023-04-01 04:44:00

QTO - Nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Liên (50 tuổi) ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, phải tất bật mưu sinh, vay mượn khắp nơi để thuốc...

Người hiến vàng

Người hiến vàng
2015-09-02 12:15:29

(NNVN) - Suốt chặng đường dài, ông Lũy và gia đình không quản vật chất, dốc sức nuôi giấu, che chở, tiếp tế, liên lạc, nhường cơm, sẻ áo cho cán bộ hoạt động trong những thời...

Chuyện ghi lại bên bờ giới tuyến

Chuyện ghi lại bên bờ giới tuyến
2015-09-02 12:14:34

(NDĐT) - Những câu chuyện tôi được nghe kể giữa trưa hè tháng tám, có quá khứ và hiện tại đan xen, có bi thương, mất mát. Trong cuồn cuộn dòng chảy lịch sử một vùng đất trong...

Vùng quê cách mạng ĐaKrông hôm nay

Vùng quê cách mạng ĐaKrông hôm nay
2015-09-02 12:13:36

(NDĐT) - Vùng chiến khu Ba Lòng nằm ở thượng nguồn sông Thạch Hãn, huyện Đa Krông (Quảng Trị), trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là căn cứ địa cách mạng,...

Chuyện cấp cứu thương binh ở Thành cổ Quảng Trị

Chuyện cấp cứu thương binh ở Thành cổ Quảng Trị
2015-09-02 12:12:41

(LĐTĐ) - Đã 43 năm trôi qua nhưng câu chuyện về người chiến sĩ áo trắng Lê Văn An, vẫn được đồng đội kể lại với lòng biết ơn và sự trân trọng. Những câu chuyện đầy xúc động về...

Bên tượng đài Chiến thắng Cửa Việt

Bên tượng đài Chiến thắng Cửa Việt
2015-09-01 08:39:25

(QT) – Đã gần hai tháng nay, người dân xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) nói riêng và người dân các xã lân cận nói chung rất phấn khởi khi được chiêm...

TPHCM có trường THPT Võ Văn Kiệt

TPHCM có trường THPT Võ Văn Kiệt
2015-09-01 08:10:33

(SGGP) - Chiều nay 31-8, Văn phòng UBND TPHCM ban hành quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận ký về thành lập THPT Võ Văn Kiệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết