Cập nhật: 16/02/2013 13:01 GMT+7
aa51x12b0dxb1c0xfcd4xb57cx1242dx16072x18087x1425bxX7xdcc0x15f27xf70dxcec9x18493xbfdaxX5x11621xXaxc6abx16a63xX6x13651xX3x16f24xe2d1xX3xXexc1ebxXdxX3xX13xXdx10317x10815xX6xXbx1798ex1142cxX10xX3xef0bx146ccxX3x18c0bxX4xX0xefc5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x13943xXaxX12x116e5xXcxccc1x18378x123f3xX3x16e41xX3xXcxX25x14ca1x17adfxX20xX21xX3xX17xX18xX3xf1dbx17d16xX20xX21xX3xX20xX21xX1x152a1xX3xX28xX29xX3xXcxX1xXdx11e65xXexX3xdceexX65xX3xX13xXdxX20xX21xX6xXbxX24xX25xX10xX3xX43xX13x14742xXcx102edxX47xX3xXexX1xX56xX20xX21xX3xb2bbxb83fxX24xX3xX4xX1xX4dx189cfxX20xX21xX3xXexX25xae40xX20xX1xX3xX1x12c81xX4xX3xX82x1005dxX20xX21xX3x17127xX29xX24xX3xXexX1bxX24xX3xXexXdxX65xX20xX3xX7xfecdxX3xX20xb65fx14a5dxX3xb68fxffd6xX2x1724bx17044xX3xX55xX83xX4xX3xbe2fxX20xX21xX3xX28xXdx14dddxX20xX3xX20xX1x11a4fxX20xX3xX1xX94xX4xX3xX82xX98xX20xX21xX3xX7x12469xX3xX9cxX4dx1127dxX4xX3xXaexXdx154a1xX20xX3xX1xX94xX4xX3xXbxX1xe275xdcafxX3xX4x11e4bxXbxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX24xX1bxXexX3xXbxX1xXe4xX3xXb3xXb4xXb1xXb1xXb1xX3xX9cxX56xX3xX5xX6xX3xX13xXdxX20xX21xX6xXbxX24xX25xX10xX2exXexX1xX83xX20xX21xXb4xXb4xXb4xX3xX45x157b8xXbxX3xX1x1348fxX3xX7xX89xX3xXexX25x150c9xX4xX3xXexX15x17695xX65xX20xX3xX9cxX65xX20xX3xX20xX21xX29xX129xX3xXb3xX2xXb4xXb3xX3xXexX1bxXdxX3xX9cxad00xX6xX3xX4xX1x159aax13616xX3xX1xXexXexXbxX7xX146xX2exX2exX6xX40xXaexXdxX7xX7xXdxX24xX20xX7xXb4xX7xX15xXexX40xXb4xX10xX40xX15xXb4xX7xX21xX2exXbxX1xX40xX3xXb4xX3xXcxX1xX56xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX65xXexX3x15c7axX10xXaexX3xXexX1bxXdxX3xd8f6xX188xX188xXb4xX7xX15xXexX40xXb4xX10xX40xX15xXb4xX7xX21xX2exXbxX1xX40xX3xXb4xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104edxX24xX40xX129xXaxX12xX55x136a3xX4xX3xX17xX29xX24xX3xXexX1bxX24xX3xX28xe74axXdxX3xX20xX4dxX1bfxX4xX3xX20xX21xX24xX29xXdxX3xX43xX1acxX119xX3x12f1cxX79xX49xX17xXcxX47xX3xXexX1xX56xX20xX21xX3xX82xX83xX24xX3xX4xX1xX4dxX89xX20xX21xX3xXexX25xX8fxX20xX1xX3xX1xX94xX4xX3xX82xX98xX20xX21xX3xX2bxX4xX3xX20xXadxXaexX3xXb0xXb1xX2xXb3xXb4xX3xX18xX94xX4xX3xX82xX98xX20xX21xX3xXexX24xX29xX20xX3xXbxX1xc0f0xX20xX3xXexX25xX140xX3xX21xXdxX83xX3xX5xXc0xX20xX3xXexX1bfxXdxX3xX2xc6a2xXb1xXb4xXb1xXb1xXb1xX3xX9cxX56xX3xX5xX6xX3xX2bxX4xX3xX4xX1xX24xX3xX68xX1x18820xX6xX3xX1xX94xX4xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX7xXaaxX3xX28xX29xX3xXb3xXb1xXb1xXb4xXb1xXb1xXb1xX3xX9cxX56xX3xX5xX6xX3xX2bxX4xX3xX4xX1xX24xX3xX68xX1xX23fxX6xX3xX1xX94xX4xX3xXexXdxX65xX20xX3xX7xXaaxXe5xX3xX21xX11dxXaexX146xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX24xX1bxXexX3xXbxX1xXe4xXe5xX3xX82xd702xX24xX3xX1xXdx159a4xXaexX3xX129xX3xXexX65x15602xX3xX45xX21xX24xX29xXdxX3xX28xXdxX5dxX4xX3xX20xX1xXc5xX20xX3xX1xX94xX4xX3xX82xX98xX20xX21xXe5xX3xX4xX83xX4xX3xX1xX94xX4xX3xX28xXdxXc0xX20xX3xX180xX15xXe8xXexX3xX7xade5xX4xX3xX7xXd2xX3xX9cxX4dxXd6xX4xX3xXexX1xX6xXaexX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXc0xXaexX3xXaexX119xXexX3xX4xX1xX4dxX89xX20xX21xX3xXexX25xX8fxX20xX1xX3xX9cxX29xX24xX3xXexX1bxX24xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX25xXdxX292xX20xX3xX20xXadxX20xX21xX3xX5xX124xX4xX3xX5xab34xX20xX1xX3xX9cxX1bxX24xXb4xX3x11e8exX20xX21xX3xX28xXdxXc0xX20xX3xX40xX124xX3xXexX15xX129xX292xX20xX3xXbxX1xX28dxXdxX3xX5xX29xX3xX4xX83xX20xX3xX82xX119xX3xX5xX29xXaexX3xX28xXdxX5dxX4xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xXe4xX20xX1xX3x1253cxX15xX129x174bdxX20xX3xX9cxX140xX6xX3xXbxX1xX4dxX89xX20xX21xX3xX28xX29xX3xX4xX83xX3xX20xX1xab33xX20xX3xX5xX29xXaexX3xX28xXdxX5dxX4xX3xXexX25xX24xX20xX21xX3xX5xXaaxX20xX1xX3xX28xX124xX4xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX25xXdxX292xX20xf8daxX3xX55xX83xX20xX3xX82xX119xX3xX5xX29xXaexX3xX28xXdxX5dxX4xX3xXexX25xX24xX20xX21xX3xX4xX83xX4xX3xX4xX89xX3xX34cxX15xX6xX20xX3xXexX25xX15xX20xX21xX3xX4dxX89xX20xX21xX38axX3xX1d1xXdxX28dxX20xX21xX3xX28xXdxXc0xX20xX3xX17xX18xX49xX55xX17xX3xX43xX82xX6xX24xX3xX21xX11dxXaexX3xX21xXdxX28dxX20xX21xX3xX28xXdxXc0xX20xX3xXexXdxX65xX20xX21xX3x10df5xX20xX1xX47xX3xX28xX29xX3xX4xX83xX20xX3xX82xX119xX3xX20xX21xX1xXdxXc0xX20xX3xX4xXbaxX15xXb4xX3xX318xX20xX21xX3xX28xXdxXc0xX20xX3xX20xX119xXbxX3xX9cxX89xX20xX3xXexX25xX124xX4xX3xXexX15xX129xX65xX20xX3xXexX1bxXdxX146xX3xX1xXexXexXbxX146xX2exX2exX24xX6xX7xXdxX7xXb4xX6xX15xX7xX6xXdxX40xXb4xX21xX24xX28xXb4xX6xX15xX3xXexX1bfxXdxX3xX20xX21xX29xX129xX3xXb3xX2xXb4xXb3xXb4xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX24xX40xX129xXaxX12xX17xX292xX3xX82xXdxX65xXexX3xXexX1xXc0xXaexX3xXexX1xX56xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX65xXexX3xX180xX10xXaexX3xXexX1xXc0xXaexX3xXexX1bxXdxX3xX188xX188xX188xXb4xX6xX7xX40xXdxX28xXb4xX10xX40xX15xXb4xX28xX20xX3xXb4xX3xX18xX29xX3xda41xX20xX1xX0xX2exXbxX12


Các tin đã đưa

Đón Tết nơi ở tạm

Đón Tết nơi ở tạm
2023-01-27 04:55:00

QTO - Tết đến xuân về là khoảng thời gian để mọi người sắp xếp, dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, cùng quây quần bên những người thân yêu. Tuy nhiên, đối...

Khơi dậy sức trẻ nông thôn

Khơi dậy sức trẻ nông thôn
2023-01-27 04:53:00

QTO - Thông tin Câu lạc bộ Kỹ năng thanh niên và Công tác xã hội (CLB KNTN&CTXH) xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ vừa được vinh danh, khen thưởng tại Ngày hội...

Hương vị tết Việt trong mắt người nước ngoài

Hương vị tết Việt trong mắt người nước ngoài
2013-02-16 13:01:07

(QT Xuân) - Tiết trời đượm rét se sắt, mưa phùn đủ đọng nước trên những cành đào, cành mai kiêu hãnh khoe sắc báo hiệu xuân đã về trước ngõ.. Người người, nhà nhà nô nức sắm...

Chuyện “đánh rắn” trên đường 9

Chuyện “đánh rắn” trên đường 9
2013-02-15 06:10:38

(QT Xuân) - Chộn rộn chuẩn bị từ cuối tháng 12/1970, đến đầu tháng 2/1971, vừa mới qua mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Hợi, cánh lính đại đội 3 chúng tôi được triệu tập về sân đại...

Một vòng chợ quê một chữ

Một vòng chợ quê một chữ
2013-02-15 05:55:53

(QT Xuân) - Dọc trên con đường thiên lý Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, nếu để ý bạn sẽ bắt gặp dăm cái chợ với những cái tên rất ngộ, chỉ độc một chữ duy nhất. Mỗi chợ có một “hộ...

Nông dân Quảng Xá hiến đất làm đường

Nông dân Quảng Xá hiến đất làm đường
2013-02-15 05:30:48

(QT) - Thôn Quảng Xá là một trong 8 thôn của xã Vĩnh Lâm nói riêng và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) nói chung có phong trào tự nguyện hiến đất xây dựng nông...

Quy định mới về nhập ngũ cho học sinh, sinh viên

Quy định mới về nhập ngũ cho học sinh, sinh viên
2013-02-15 04:56:05

(TNO) - Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 13 sửa đổi bổ sung một số điều về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công...

Thức ăn nóng và chén nhựa

Thức ăn nóng và chén nhựa
2013-02-15 04:55:50

(TNO) - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Y Cao Hùng (Đài Loan) cho thấy, dùng đồ ăn nóng trong chén đĩa làm bằng nhựa melamine có thể gây hại cho sức khỏe.

Thực phẩm “đốt” chất béo

Thực phẩm “đốt” chất béo
2013-02-15 04:55:39

(TNO) - Duy trì vóc dáng cân đối là việc cần thực hiện thường xuyên để có một sức khỏe tốt. Vì vậy, bạn cần tinh ý hơn trong việc kiểm soát bữa ăn. Sau đây là một số loại thực...

Dấu chân phía trước

Dấu chân phía trước
2013-02-14 08:50:10

(QT Xuân) - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha, mỗi triều đại đều dốc sức bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Điều kiện kinh tế - xã hội mỗi giai đoạn tuy có những đặc trưng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết