Cập nhật: 06/04/2010 07:21 GMT+7
f75bx10df7x15a2dx15e2ax131b7x14900x12905x10c71x17230xX7x17475x10fa2x15c3bx1491fx17629x1463fxX5xfd22xXax15003x13389xX1x11640xX3xX1x16ac0x168d3x11343xX1xX3x15defx10ef9xfb8exX3xXex128bfxfb6ax13539xX1ax13290xX3x1457cx161cbxX1axX1xX3xX1x1000bxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX0x1526fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13762xX10xX6x14a29xXaxX12x13314xXcxXcx10aacx1516cxX3x109c3xX3x148b9xX1exX1fxX3xX26xXdxX24xX3xX22xX6xX3xX4xX1x10751xXdxX3x10995xX18x1657cxXdxX3xX1xX2exX4xX3xX7xX29xX1axX26xX3x11f12xX51x15d4bxX3x137aaxX3xXcxX22xX23xX24xX1axX26xX3xXcxX45x16867x13f77xX3x123e6x17331xX3xX83xX6xXdx14f14xX3x11159x16a27x148eexX89xX3xXcxX13xX8cxX45xX80x16712xX3xX51xX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX4x16a15xX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX63x10235xX3xX28xX29xX1axX1xX3xX1xfa82xXdxX3xX28x11460xX1axX26xX3xX1dxX1exX3xX1xXdx177aaxX18xX3xXexX22xX23xX75xX1axX26xX3xX1dx16073xX6xX3x177d4xXdxX1axX3xXexXcdxX3xX4xX1x156f7xX4xX89xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX8cxXcxX8cxX45xX8cxX3xX4bxX5x10e44xXbxX3x13f5cxX4fxX3xX1dxX1exX3xX83xX8cxX95xX8cxX95xX8cxX3xX4bxX5xXf3xXbxX3x173edxX4fxX3xX28x15e8axX3xX4xXa1xX3xX5xX24xXdxX3x12230xX18xX6xX3xXexXdx146eaxX1axX26xX3xX5x14bf0xXdxX8cxX3xX81xX6xX18xX3xX28xXa1xX3xX45xX8cxX3xX5xX6xX1fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX28xX29xX1axX1xX3xX95xX8cxX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1353fxX1fxX48xX19xXaxX12xX95xX8cxX3xX26xX2exXdxX3xX28xXdxXc2xX1axX3xX1dx12e07xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX1xX6xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX6xX3xX95xX8cxX3xXexXd9xX4xX3xXex12269xX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX4bxX5x13e8dxX4xX3xX1axX1exX19xX3xX1dx10878xX1axX3xX5xX1exX3xX26xXdxX24xX3xX22xX6xX3xX4xX1xX60xXdxX4fxX8cxX3xX95xX8cxX3xX28xX10cxX3xX48xX191xX1axX3xX4xX1xX6xX3xX28xXdxX3xXex10e22x15bdexX3xX45xX8cxX89xX3x16cb5xX1xXdxX3xXexX1x113d4xX19xX3xX45xX8cxX89xX3xX4xX1xX6xX3xX95xX8cxX3xX5xX6xX1fxX3xX28xX11bxX1axX3xX28xX29xX1axX1xX8cxX3xX95xXb5xXexX3xX7xX179xX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX6xX1b8xX3xX4x1633bxX6xX3xX1bexX1xX179xXdxX3xXf6xX3xX28xX10cxX3xX1bexf844xX1fxX3xfc53xX1axX26xX3xXexX6xX3xX22xX6xX8cxX3xXcxX1xX1c4xX19xX3xX4xXa1xX3xX28xX29xX1b8xX3xX28xX206xX1axX26xX89xX3xX63x1102bxX1fxX3xX1dxXc2xX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX4xX1xX120xX19xX3xX28xX11bxX1axX3xX4xX6xX1axX3xXexX1xXdxXc2xXbxX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX1fxX48xX19xXaxX12xX81xX29xX1axX26xX3xX4x12493xX1axX26xX3xX1axX26xX1exX19xX89xX3xX13xX1x10b21xX1axX26xX3x111c4x15fa3xX51x175cbxXcxX3xX8bxX8cxX8dxX3xX28xX10cxX3xXexX22xXdxXc2xX18xX3xXex11b2bxXbxX3xX4xX18xXb5xX4xX3xX1xX2exXbxX3xX1bexX1x12fdexX1axX3xX4xX1c4xXbxX3xX63xX6xX1fxX3xX26xXb9xX1b8xX3xX5xX10cxX1axX1xX3xX28xX120xX1fxX3xXbxX1xX26bxX1axX26xX3xX26xXdxX29xX1fxX3xX48xX15xX4xX89xX3xX63xX6xX1axX3xX26xXdxX29xX1b8xX3xX1xXdxXc2xX18xX3xXcxX22xX23xX24xX1axX26xX3xX83xX84xX3xX83xX6xXdxX89xX3xX28xX120xXdxX3xX48xXdxXc2xX1axX3xX272xX224xX1axX26xX3xX1f5xX19xX89xX3x101cdxX14dx1763exX270xX89xX3xX4xX206xX1axX26xX3xX6xX1axX89xX3xX95xXcxXcxX8bxX3xX1dxX1exX3xXbxX1xX23xX24xX1axX26xX3xX28xXb5xXdxX3xX13xX8cxX2xX71xX3xX4bxX28xXadxX6xX3xX63xX1exX1axX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xXexX22xX189xX3xX28xXa1xX1axX26xX4fxX8cxX3xXcxX120xXdxX3xX63xX18xX65xXdxX3xX1xX2exXbxX89xX3xX206xX1axX26xX3xXcxX22xXdxXc2xX18xX3xXcxX18xX1c4xX1axX3xX51xX3xXexX22xX23xX75xX1axX26xX3xX13xX1xX26bxX1axX26xX3xX26fxX270xX51xX272xXcxX3xX8bxX8cxX8dxX3xX51xX3xX19xX84xX18xX3xX4x1766cxX18xX3xX63xX6xX1axX3xX26xXdxX29xX1b8xX3xX1xXdxXc2xX18xX3xXcxX22xX23xX24xX1axX26xX3xX83xX84xX3xX83xX6xXdxX3xX4xX367xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXa1xX1axX26xX3xX65xX1axX3xX28xXadxX1axX1xX3xX28xXb5xXdxX3xX1axX26x13139xX3xX26xXdxX29xX1fxX3xX1dxXdxX84xX1axX89xX3xXex110baxX1axX26xX3xX4xX23xX24xX1axX26xX3xX26xXdxX29xX1fxX3xX48xX15xX4xX3xX28xX120xX1fxX3xX28xXd9xX4xX3xX4xX1xX1fxX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX89xX3xX4xX1xX1c4xX1axX3xX4xX1x1084axX1axX1xX3xX5xX120xXdxX3xX1xX1fxX120xXexX3xX28xXb5xX1axX26xX3xX4xX1f5xX6xX3xX28xXb5xXdxX3xX81xX6xX1fxX3xX272x16e37xX8cxX3x10f15xX1axX26xX3xXcxX18xX1c4xX1axX3xX4xX3a4xX1axX26xX3xX28xX160xX3xX1axX26xX1xXadxX3xX1axX1xX1exX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX4xX367xX1axX3xXd0xX10xX1b8xX3xXd0xX203xXexX3xX5xX120xXdxX3xX115xX18xX19xX3xX4xX1xX11bxX3xXexXdxX11bxXbxX3xXbxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX1axX1xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX1fxX48xX19xXaxX12xX14dxX18xX65xXdxX3xX1xX2exXbxX3xX28xX10cxX3xX28xXdxX3xX28xX11bxX1axX3xX1bexX11bxXexX3xX5xX18xX283xX1ax11322xX3xX4xX29xX4xX3xX63xX6xX1axX89xX3xX1axX26xX1exX1axX1xX3xX7x12a54xX3xX1x13d7cxX3xXexX22x1267bxX3xXex16f9fxX4xX1xX3xX4x17674xX4xX3xXcxX22xX23xX24xX1axX26xX3xXcxX45xX80xX81xX3xX83xX84xX3xX83xX6xXdxX3xXexX22xX1fxX1axX26xX3xX1dxXdxXc2xX4xX3xX63xX224xX1fxX3xX1dxXc2xX3xX6xX1axX3xXexX1fxX1exX1axX89xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX22xX283xXexX3xXexX49dxX3xXexX22xX1fxX1axX26xX3xX1dxX1exX3xX1axX26xX1fxX1exXdxX3xX1axX1xX1exX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX4bxX7xX48exX3xX4xXa1xX3xX5xX49dxX4xX3xX5xX23xX495xX1axX26xX3xXexX1xX18xXb5xX4xX3xX63xX6xX1axX3xX63xX224xX1fxX3xX1dxXc2xX3xX1bexX1xX18xX3xXbxX1xX179xX3xXexX189xX4xX3xXexX22xX49dxX4xX3xXexX22xX23xXf3xX4xX3xX4xX65xX1axX26xX3xXexX22xX23xX24xX1axX26xX3xX1dxX1exX1fxX3xX28xX367xX18xX3xX1dxX1exX3xX7xX6xX18xX3xX26xXdxX24xX3xX1xX2exX4xX4fxX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX1fxX48xX19xXaxX12xX45xX4ex1390fxX2eaxX26fxX3xX45x13afcx13e34xX2eaxX26fxX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Nỗ lực giúp người nghèo an cư
2023-02-09 05:52:00

QTO - Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thường xuyên và liên tục được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị,...

Giáo dục ĐBSCL phát triển mạnh nhưng chưa đều

Giáo dục ĐBSCL phát triển mạnh nhưng chưa đều
2010-04-06 07:20:48

(GD&TĐ) - Ngày 4/4/2010, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diễn ra Hội nghị giao ban Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2, năm...

Tổ chức “học kỳ quốc phòng” cho HS phổ thông

Tổ chức “học kỳ quốc phòng” cho HS phổ thông
2010-04-06 07:20:18

(GD&TĐ) - Bộ Quốc phòng ủng hộ việc tổ chức các “học kỳ quốc phòng” cho học sinh phổ thông trong các đơn vị quân đội để học sinh được học tập, rèn luyện, vui chơi trong môi...

Dùng thuốc chữa lãnh cảm: Tại sao không?

Dùng thuốc chữa lãnh cảm: Tại sao không?
2010-04-06 07:20:07

(SK&ĐS) - Lãnh cảm là lạnh nhạt, không thoải mái, không ham muốn, không dậy dục, không đạt đỉnh cực khoái. Đó là tình trạng bệnh lý (gọi chung là rối loạn hay suy giảm chức...

Xử trí và ngừa chấn thương phần phụ nhãn cầu

Xử trí và ngừa chấn thương phần phụ nhãn cầu
2010-04-06 07:19:25

(SK&ĐS) - Về mặt định nghĩa, chấn thương phần phụ mắt bao gồm các tổn thương của mi mắt, đường dẫn nước mắt (lệ bộ), hốc mắt. Phần phụ nhãn cầu nghe có vẻ không quan trọng...

Người tiên phong trong phong trào sáng kiến

Người tiên phong trong phong trào sáng kiến
2010-04-05 11:56:20

(QT) - Nói đến anh Trịnh Đình Quân, Phó phòng Kinh doanh Bưu chính- Viễn thông- Tin học, không chỉ CBNV Bưu điện Quảng Trị mà Bưu điện nhiều tỉnh, thành khác đều biết, bởi năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết