Cập nhật: 12/08/2014 08:10 GMT+7
c9e7x1012axe06bxf5e5xfe3ax1277dx13c1fx11b17xda59xX7x15062x145a0x15f05xf256xf42ax1165cxX5xe50cxXax12e39x102b6xX1x10958x103c3x1557bxX3xX7xfd19xX3x12909xX16xX1x125e9xX3xdb08x10287xX16xX17xX3x12500xf050x142d1xX3xf14dxX1x160dexXdxX3xX7x13bb7xX4xX0xfeaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ca4xX10xX6x14bbbxXaxX12x142d5xd9e8xXcx137daxX3xeec3xX3xe8d4x12fedxX4xX3xdebcx13d6bxX3xX5xX22xX3xX2xX3xXex11c52x112eaxX16xX17xX3xfd8bxX3xXexX1x1115fxX16xX3xX4x11e51xX6xX3x1675exd44exX3xfaaaxe361xX16xX1xX3xXcxX1xX69xdf10xX3xX48xX1xX27xX77x14cc8xX16xX3xX6fxX70xX16xX1xX3xX21xXdxX16xX1x155b8xX49xX27xX1cxX16xX17xX3xXcxX5cx16819xX4bxX3x15f6exX3xX5x100dexX16xX3xX6xX16xX1xX3xX1x16e48xX16xX17x1021cxX3xX6fxce7exX3xXexX1x14506x1559dxX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX54xX3xX16xX1xefe5xX16xX17xX3xX16xX17xX22xX77xX3xX16xX22xX77xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4xddadxX16xX17xX3xXabxed1dxX16xX17xX3xe396xX27xXdxX3xXexX5cx11d07x15c27xX4xX3xX7xX1axX3xX2axX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX4xX3xXabx152f6xX16xX1xX3xXabxd021xX89xX3xXd3xXb6xX16xX17xX3x130f5xXa6xX16xX3xX4xX69xX6xX3xX5xX22xX16xX17xX3xX26xX27xX28xXa3xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXabxX6xX5cxX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX6cxX3xX6xX27xXexX5dxXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x15e1fxXdxX45xXexX1xX9xXax1675ax14a13x14a8bxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX95xdd3bxX150xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6x1238bxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX150xX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX12xX4fxXd9xebf4xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX5x16fc6xXdxX3xX45x12ba7xX4xX3x15bf2xXd9x14d2fxX4xX3xX26xX27xX77xX3xX1xX5dxXeaxX4xX1xX3xX1xX1cexXbxX3xX5x13431xX3xXd3xX22xX3xXf7xX28xX3xXexX65xX16xX17xX3xX1xX15xX6x11f25xX3xX1ccxXd9xX1baxX16xX17xX3xX4xX1x16f0axX16xX1xX3xX4xX69xX6xX3xXexX1xX65xX16xX3xXexX5cxX1cxXdxX3xX16xX1xX1axX6xX3xX5cx1699fxX16xX17xX89xX3xX16xX1c5xXdxX3xXexXcfxX3xX1ccxX98xX27xX3xX1ccx16468xX16xX3xX4xX27xX1c5xXdxX3xXexX1xX65xX16xX3xXd3xX22xX3xX4xX1xXeaxX77xX3xX26xX27xX6xX3xX4xX54xX16xX1xX3xX1ccx127f6xX16xX17xX3xX5xXdxX28xX16xX3xXexX1xX65xX16xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX13bxXdxX45xXexX1xX9xXaxX142xX143xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX95xX150xX150xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6xX18dxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX2xX144xX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx159f4xX5dxX45xX77xXaxX12x12062xX54xX16xX17xX3xX7xXdaxXabxX3xXf7xX22xX3xX4xX5dxX16xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX65xX16xX3xX1ccxX6dxX3xX16xX1xX212xX16xX3xX16xX1xX92xXbxX3xXf7xX54xX16xX4dxX3xXabxX27xX6xX3xXexXeaxXdxX3xX4xX1xX1cexX3xX17xXdxXb6xX6xX3xXexX1xX65xX16xX1f0xX3xX7xX1cxX16xX3xXbxX1x14f9fxXabxX3xX5xX22xX16xX17xX3xX26xX27xX28xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX5xXd9xX27xX3xXexX1xX65xX16xX17xX89xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX7dxXabxX3xX7xX1cxX16xX3xX6cxX27xf8caxXexX3xX4xXcaxX16xX17xX3xX45x1276axX3xX45xX22xX16xX17xX3xX1xX1c9xX4xX3xX1x12623xXdxX89xX3xXexX1xX27xX3xX16xX1x127b3xXbxX3xXexXaaxX16xX17xX3xXexX1xX28xXabxX3xXabxX22xX3xXex105e4xX16xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX1ccxX1c9xX16xX17xX3xX5xXeaxXdxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX13bxXdxX45xXexX1xX9xXaxX142xX143xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX95xX150xX150xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6xX18dxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX2xX2xX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f8xX5dxX45xX77xXaxX12x1375fxX27xX1c5xXdxX3xXf7xX27x105efxXdxX3xX4xX1xXdxXa6xX27xX89xX3xX7xX6xX27xX3xXabxX212xXexX3xX16xX17xX22xX77xX3xX5xX22xXabxX3xXd3xXdxX7dxX4xX89xX3xX4xX65xX3xXf7xX54xX4xX3xX4xX6xX5dxX3xXexX27xX46fxXdxX3xX4xX1cxX3xXexX1xX65xX16xX3xX5cxX69xX3xX16xX1xX6xX27xX3xX1ccxX223xX16xX3xX16xX1xX22xX3xXd3xXaaxX16xX3xX1xX15xX6xX3xX4xXa0xX16xX17xX3xXexX399xXbxX3xX45xXd9x15392xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX1fxX3xX2axX1xX38fxX10xX89xX3xXexX5cx11beexX89xX3xXd3xX1c9xX16xX17xX3xXd3xX6xX16xX17xX3xXexXdxX223xX16xX17xX3xX4xXd9xX1baxXdxX3xXd3xX22xX3xXexX3aaxX16xX1xX3xX5xX22xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX70xX6xX3xX6cxX15xXabxX3xXexXaaxX16xX17xX3xXexX1xX10xXabxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX13bxXdxX45xXexX1xX9xXaxX142xX143xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXax165dfxX95xX143xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6xX18dxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX2xX95xX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f8xX5dxX45xX77xXaxX12xXcxX1xX28xXabxX3xXabxX212xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1ccxX3aaxX16xX1xX3xX4xX15xX3xX95xX3xX4xX5dxX16xX3xXd3xXcfxX6xX3xXf7xX1cxX5dxX3xXd3xX7dxX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xX4xX65xX16xX17xX3xX5xX27xX399xX16xX3xX54xX16xX3xXexXdxX223xX16xX3xX7xX70xXa3xX3xX42xX1c9xX3xX21xX28xX3xX4xXcaxX16xX17xX3xX16xX1xXd9xX3xX1xX1c9xX3xXcxX5cxX98xX16xX89xX3xX1xX1c9xX3xe56fxX17xX27xX77xX383xX16xX3xX4xX15xX3xXbxX1xX5dxX16xX17xX3xXexX5cxX22xX5dxX3xX2axX1xX27xX77xX223xX16xX3xX1xX1c9xX4xX3xX16xX46fxXdxX3xXf7xX399xXexX3xX4xX69xX6xX3xX142xX144xX3xX45x14dffxX16xX17xX3xX1xX1c9xX3xXexX5cxX5dxX16xX17xX3xXexX1xX65xX16xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX13bxXdxX45xXexX1xX9xXaxX142xX143xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX54bxX54bx16b86xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6xX18dxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX2xX54bxX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f8xX5dxX45xX77xXaxX12xX4fxX1c5xXdxX3xXexXd9xX1cexX16xX17xX3xX4xX1xX1faxX16xX1xX3xX7xX54xX4xX1xX3xXexX5cxX5dxX16xX17xX3xXexX1xX65xX16xX3xX5xX27xX65xX16xX3xX1ccxXd9xX1cexX4xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXex139fdxXabxX3xX4xX1xXaaxXabxX3xX7xX15xX4xX3xX48xXexX5dxX22xX16xX3xXexX1xX65xX16xX3xX4xX15xX3xX143xX144xX3xX5xXdxX7dxXexX3xX7xX70xX89xX3xX2xX3xX2f8xX22xX3xXabx15d80xX3xX6fxXdxX7dxXexX3xX621xX6xXabxX3x11ecbxX16xX1xX3xX1xXa0xX16xX17xX89xX3xX95xX54bxX3xXexX1xXd9xf796xX16xX17xX3xXf7xXdxX16xX1xX89xX3xX61xX3xXf7xX7dxX16xX1xX3xXf7xXdxX16xX1xX4bxXa3xX3xX4fxXeaxXdxX3xX45xXdxX7dxX16xX3xX2xX143xX69axX3xX4xX1axX27xX3xX4xX1xXdxX223xX16xX3xXf7xXdxX16xX1xX3xX4fxX50xX4xX3xX53xX54xX3xX1xX1c9xXbxX3xXf7xX22xX16xX3xX4xX1xX27xX345xX16xX3xXf7xX92xX3xX17x11022xXbxX3xXabxX7d4xXexX3xX45xX27xX3xX2axX1faxX4xX1xX3xXexX1xX6xXabxX3xX17xXdxX6xX3xX2axX1xX54xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX223xX16xX3xX4xX1xX1c5xX16xX17xX3x15395x14ecdxX3xX4xX50xX27xX3xX16xXd9xXdaxX4xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxXabxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX13bxXdxX45xXexX1xX9xXaxX142xX143xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX95xX150xX150xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX33xX33xXf7xX6xX5dxX26xX27xX6xX16xX17xXexX5cxXdxXa3xXd3xX16xX33xXbxX5dxX5cxXexX6xX5xX7xX33xX144xX33xXcxX5cxX27xX5dxX16xX17xX26xX27xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX33xX7xXd3xXf7xX6xX18dxXd3xXf7xX7xX45xX18dxXd3xXf7xX18dxX45xX7xX3xX48xX2x1035dxX4bxXa3xX18dxXbxX17xXaxX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f8xX5dxX45xX77xXaxX12xX468xXcaxX16xX17xX3xX16xX1xXd9xX3xX4xX54xX4xX3xX5xX5dxXeaxXdxX3xX4xX740xX77xX3xXexX5cxX242xX16xX17xX3xX2axX1xX54xX4xX89xX3xX4xX6xX5dxX3xX7xX27xX3xX4xX69xX6xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX212xX3xX17xXdxX6xX3xX1ccxX3aaxX16xX1xX3xX1ccxX6xX16xX17xX3xXabxX2cxX3xX5cxX212xX16xX17xX3xXd3xX22xX3xX6cxX6xX16xX1xX3xXexXd9xX787xXdxX3xXexX5cxX28xX16xX3xX16xX1xXb6xX16xX17xX3xXexX5cxX399xX16xX3xX1ccxX92xX6xX3xX6cxXd9xX6xX3xXabxX6xX16xX17xX3xX1ccxX223xX16xX3xXf7xX6xX5dxX3xX16xX5dxX3xX37axXabxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5cxX12xX0xX33xXexX6xXf7xX5xX10xX12xXcxX1xX1axX4xX3xX1xXdxX7dxX16xX1fxX3xX6fx10c18xX3xX21x10c72xX3xX7fex15f8dxX621xX42xX3xXcxX42x16451xX0xX33xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bãi xử lý rác thải Đông Hà quá tải

Bãi xử lý rác thải Đông Hà quá tải
2023-03-21 06:22:00

QTO - Hiện nay, bãi xử lý rác thải TP. Đông Hà đã tiếp nhận lượng rác thải hằng ngày vượt công suất thiết kế. Nếu không tính toán phương án thì đến cuối...

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới
2014-08-12 07:51:10

(TNO) - Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết, 187 ca mắc.

Giảm rụng tóc

Giảm rụng tóc
2014-08-12 07:50:51

(TNO) - Nếu tóc rụng mà không rõ lý do, bạn thử bổ sung thêm cá vào chế độ ăn uống hằng ngày. Các loại cá như cá hồi và cá ngừ giàu a xít béo omega 3 giúp ngăn ngừa tóc rụng.

Xây dựng nếp sống mới, con người mới

Xây dựng nếp sống mới, con người mới
2014-08-12 07:47:37

(QT) - Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Đảng bộ, chính quyền thành phố Đông Hà (Quảng Trị) luôn đặc biệt quan tâm xây dựng đời sống văn hoá, nếp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết