Cập nhật:  GMT+7
44a2xc422x9b44x44b2xadecxd451x786bx60c3x5997xX7x738axb2e2xdcd8x9f23xe593x6104xX5xab89xXaxd012x8519xX1xbff8xXdxX3x619bxX1xXdxcdf2xd838xX3xe1bex9549xa3dexX3x4a5dx754dxX3xX18x836axX1x5029xX3xX18xX26xX1xXdx776bxXbx66e8xX3xd668x5b58x8866x75a2x6a92xX3xXex89c3xX23xX18xX26xX3xX18xX26x761bxX18xX1xX3xdddexX0xe09cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX22xXaxX12xc123x7178x6665x8752x894bx5101x5899xX3xXcxX1xX10xX23xX3xXex4941xX3xX5xX2exX3xX26xX1xXdxX3xX18xX1x8134xX18xX3xXex5edexX3xbcf5xX2exX18xX1xX3xaa0axXdxX2exX18xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX5cxX1xXdxX2exXexX3x86b7xc3a1xXdxX3xXcxX13xX3xX1ex9b55xd93bxX34xX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX7x8a4fxX3xX4x8deexX4xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXex9609xXdxX3xX18xXbexX18xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX3xX8fxc161x6b55xX4xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX1xXdxX2exX18xX3xX7fxX40xX3xX8fxXdxX28x8eafxX3xXexX39x9ccbxX3xX22x4700xX3xXbxX1x9315xX18xX26xX3xXexXbexXdxX3xX8fxcf0cxX44xX34xX3xX4xbb1cxX3xX8fxb7a5xX18xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX3xX5xX40xX3xX18xX26xXd2xc557xXdxX3xX5xX40xX1cxX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX44xX3xXexX102xd546xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX23xX22xX44xXaxX12xX5cxX1xXffxX1cxX3xX4xXffxX3xXexX69xX3xX5xX2exX3xX4xX6xX23xX3xXexXdxX102xXbxX3xXexX1xX10xX23xX3xX5xX40xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX4x71ccxX18xX26xX3xX6xX18xX34xX3xX7fxX90xXdxX3x4878x45e0xX36xX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX23xX22xX44xXaxX12xc0a8xXa5xX18xX26xX3xX2x6163xX61xX2xX170xX34xX3xX1ex65acxXdxX3xX13xX1xXf1xX18xX26xX3xX4xX1xXa2xX18xX26xX3xX1exX1fxX20xX46xb217xX1fxe509xX189xX3xXcxX13xX3xX1exX97xX98xX3xX8fx6ad2xX3xXex66e0xX3xX4xX1xa260xX4xX3xX1xX196xXdxX3xXexX1xaf5exX23xX3xadaaxX97xX74xXbxX3xX18xX1xX74xXexX3xX7fxX28xX3x6f42xXe6xX1c6xX18xX3xX5x4a4exX3xX7fxX40xX3xX8fxXdxX28xXe6xX3xXexX39xXeaxX3xX22xXedxX3xXbxX1xXf1xX18xX26xX3xX1a9x75b4xX20xb880xX128xX3xXcxX39xX23xX18xX26xX3xX8fxXffxX34xX3x7306xX40xXdxX3xX203xXa5xX23xX3xX4xXa5xX23xX3xX4xcd8bxX6xX3xX203xX40xX3xX7ax9b47xXdxX3xXcxX1xXeaxX3xX1exbb29xX18xX26xX3xX5cxX26xae76xX4xX34xX3xX4x51f2xX3xX18xX1xXfaxX18xX3xX8fxXdxX28xXe6xX3xX22xXd2x799exX18xX26xX3xX8fxX102xX18xX3xXexX78xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX7fxXdxX2exX18xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX18xX1xXdxX2exXexX3xX8fxX90xXdxX3xXcxX13xX34xX3xX4xX1xX23xX3xX203xXdxX102xXexX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX1xXa2xX18xX26xX3xaabfxbffdxX34xX3xX8fxX102xX18xX3xX4xXe6xXa2xXdxX3xX18x996fxX1cxX3xX170xX18fxX2xX32xX3xX4xX1c6xX3xX18xXd2xX90xX4xX3xX4xXffxX3xX8fxX102xX18xX3xX170xX170xX171xX128xX2xX32x5854xX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX34xX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX8fxXffxX3xX7xXa2xX3xX5xXd2xXd3xX18xX26xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX1xXdxX2exX18xX3xX18xX286xX1cxX3xX170xX18fxX2xX32xX3xX5xX40xX3xX2xX18fxX128xX2x5e52xX32xX3xX4xX6xX128xX3xX97xXa5xX4xX3xX18xX26xXe6xX44xX279xX18xX3xX18xX1xXfaxX18xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX5xX40xX3xX22xX23xX3xX1d6xXe6xX6xX18xX3xX1xX2exX3xXex9f9bxX18xX1xX3xX22xda97xX4xX3xX278xX1xX164xX18xX26xX3xX6xX18xX3xXexX23xX40xX18xX3xX5bxX35xX2e2xX36xX60xX34xX3xX22xX23xX3xX8fxXbexXbxX3xX278xXdxX1cxX3xXexXdxX279xX1cxX3xX5bxX35xX2a3xX36xX60xX34xX3xXexX6xXdxX3xX18xXbexX18xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX3xX5bxX170xX33xX36xX60xX34xX3xX8fxX1c6xX3xXexX1xXd2xX15xX18xX26xX3xX5bxX2xX36xX60xX128xX0xXexX6xX203xX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX39xX26xXdxX18xX30xX170xXbxcd88xX3xX6xXe6xXexX23xXaxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxX1cxX26xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX38cxX61x93b1xXdxX22xXexX1xX30xX3xX2xX18fxX18fxX36xXaxX3xXdxX22xX9xXaxXdxX1cxX26x9c77xe621xX2e2xX6xX2a3x967dxX3c1xX4xX18fxX61xX203xX10xX3c5xX3c5xX61xX2xX2xX10xX33xX61xX203xX33xX35xX10xX61xX3c5xX171xX2e2xX10xX203xX2e2xX3c1xX32xX3c1xX2a3xX3c1xX4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5exXdxX28xXe6xX3xXexX39xXeaxX3xX4xX1xX23xX3xX203xX2exX18xX1xX3xX18xX1xXfaxX18xX3xX1exX1fxX20xX46xX1a9xX1fxX1abxX189xX3xXexXbexXdxX3xX7axX2exX18xX1xX3xX7fxXdxX2exX18xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX18xX1xXdxX2exXexX3xX8fxX90xXdxX3xXcxX13xX3xX1exX97xX98xXaxX3xXexX44xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXbxX1xX23xXexX23xXdxX22xX9xXaxX3c1xX2e2xX6xX2a3xX3c5xX3c1xX4xX18fxX61xX203xX10xX3c5xX3c5xX61xX2xX2xX10xX33xX61xX203xX33xX35xX10xX61xX3c5xX171xX2e2xX10xX203xX2e2xX3c1xX32xX3c1xX2a3xX3c1xX4xXaxX3xX39xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX46xX46xX18xX5xX22xX128xX7fxX4xX1cxX10xX22xXdxX6xX128xX7fxX18xX46xX170xX18fxX2xX33xX46xX1xXdxX7fxX61xX2xX2a3xX3c5xX2xX35xX2a3xX18fxX33xX170xX35xX2e2xX170xX35xX128xd301xXbxX26xXaxX3xX1xX9xXaxX35xX171xX32xXaxX3xX3acxX9xXaxX32xX18fxX18fxXaxX3xX22xX6xXexX6xX61xX23xX39xXdxX26xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX46xX46xX18xX5xX22xX128xX7fxX4xX1cxX10xX22xXdxX6xX128xX7fxX18xX46xX170xX18fxX2xX33xX46xX1xXdxX7fxX61xX2xX2a3xX3c5xX2xX35xX2a3xX18fxX33xX170xX35xX2e2xX170xX35xX128xX49fxXbxX26xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX46xX46xX18xX5xX22xX128xX7fxX4xX1cxX10xX22xXdxX6xX128xX7fxX18xX46xX170xX18fxX2xX33xX46xX1xXdxX7fxX61xX2xX2a3xX3c5xX2xX35xX2a3xX18fxX33xX170xX35xX2e2xX170xX35xX128xX49fxXbxX26xXaxX46xX12xX0xX46xXexX22xX12xX0xX46xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX22xX12xX5exXdxX28xXe6xX3xXexX39xXeaxX3xX4xX1xX23xX3xX203xX2exX18xX1xX3xX18xX1xXfaxX18xX3xX1exX1fxX20xX46xX1a9xX1fxX1abxX189xX3xXexXbexXdxX3xX7axX2exX18xX1xX3xX7fxXdxX2exX18xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX18xX1xXdxX2exXexX3xX8fxX90xXdxX3xXcxX13xX3xX1exX97xX98xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX22xX12xX0xX46xXexX39xX12xX0xX46xXexX6xX203xX5xX10xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX23xX22xX44xXaxX12xX5exXa5xX18xX26xX3xX4xX1x9e3bxX3xX1dcxX34xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexX1xXa2xX18xX26xX3xX278xX279xX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX4xXa5xX4xX3xX18xX286xX1cxX3xX170xX18fxX2xX2xX61xX170xX18fxX2xX2a3xX3xX4xX210xX6xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX7fxXdxX2exX18xX3xX7axX2exX18xX1xX3xX18xX1xXdxX2exXexX3xX8fxX90xXdxX34xX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX7xXa2xX3xX171xX33xX18fxX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX6xXdxX3xX18xXbexX18xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX34xX3xX4xXffxX3xX8fxX102xX18xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX3xX5xX40xX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xX5xX40xX1cxX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX44xX3xXexX102xX128xX3xXcxX39xX23xX18xX26xX3xX8fxXffxX34xX3xX4xXffxX3xX2e2xX36xX3xX5xX40xX3xX203xXa5xX4xX3xX7xda44xX34xX3xX35xX170xX36xX3xX5xX40xX3xX8fxXdxX28xXe6xX3xX22xXd2xX238xX18xX26xX3x89c2xX3xX278x4c64xX3xXexX1xXe6xX74xXexX3xX7fxXdxX279xX18xX3xX690xX3xX18x4af5xX3xX1xX196xX3xX7xXdxX18xX1xX34xX3xX171xX36xX3xX5xX40xX3xX1xX196xX3xX5xX1dcxX3xX7fxX40xX3xX3c5xX36xX3xX5xX40xX3xX1xX225xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX690xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7fxXdxX279xX18xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX44xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX1d6xXe6xXa5xX3xXexX39xX317xX18xX1xX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xX40xX18xX1xX128xX3xX97xXa5xX4xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX278xX1xXa5xX4xX3xX4xc549xX18xX26xX3xX4xXffxX3xX18xX26xXe6xX44xX3xX4xX15xX3xX4xX6xX23xX3xX22xX23xX3xXexX6xXdxX3xX18xXbexX18xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX3xX5xX40xX3xX4xX164xX18xX26xX3xX6xX18xX34xX3xX5xX6xX23xX3xX8fxX196xX18xX26xX3xX5xX40xX1cxX3xXexX39xX23xX18xX26xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX39xXd2xX111xX18xX26xX34xX3xXexX39xXe6xX18xX26xX3xXexXfaxX1cxX3xX4xX6xXdxX3xX18xX26xX1xXdxX2exX18xX3xX7fxX40xX3xX5xXedxX4xX3xX5xXd2xXd3xX18xX26xX3xX7fxX711xX3xXexX39xX6xX18xX26xX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX23xX22xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX203xX40xX3xX7axX217xXdxX3xXcxX1xXeaxX3xX1exX21fxX18xX26xX3xX5cxX26xX225xX4xX34xX3xX22xX23xX3xXex9546xX18xX1xX3xX4xX1x5957xXexX3xX4xX210xX6xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX34xX3xX18xX279xX18xX3xX7fxXdxX2exX4xX3xX4xXa5xX4xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX18xX26xX1xX28xX3xXexX39xX279xX18xX3xX4xXffxX3xXexX69xX3xX5xX2exX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xXexX6xXdxX3xX18xXbexX18xX3xX18xX26xX1xX28xX3xX18xX26xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX6xX23xX3xX1xX15xX18xX3xX4xXa5xX4xX3xX18xX26xX40xX18xX1xX3xX278xX1xXa5xX4xX128xX3xXcxXe6xX44xX3xX18xX1xXdxX279xX18xX34xX3xX8fxXdxX28xXe6xX3xX4x747cxX18xX3xX5xXd2xXe6xX3xX1dcxX3xX18xX1xX7cbxXexX3xX5xX40xX3xX1d6xXe6xX44xX3xXexX39xX317xX18xX1xX3xX38cxX22axX3xX5xX1dcxX3xX7xX6xXe6xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX690xX3xX38cxX22axX3xX5xX1dcxX3xX8fxX5b4xX18xX26xX34xX3xX4xXffxX3xXexX1x9443xX3xXexX39xXa5xX18xX1xX3xX278xX1xd92bxXdxX3xX7fxXdxX2exX4xX3xX22xXd2xX15xX18xX26xX3xXexX7c5xX18xX1xX3xX7fxX90xXdxX3xX1exX1fxX20xX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX23xX22xX44xXaxX12x4ebaxXe6xX44xX3xXexX39xX317xX18xX1xX3xX38cxX22axX3xX5xX1dcxX3xX203xX6xX23xX3xX26xX21fxX1cxX3xX38cxX22axX3xX5xX1dcxX3xX7fxX102xXexX3xXexX1xXd2xX15xX18xX26xX3xXexXbexXdxX3xX4xX1x6fc1xX34xX3xX203xXa5xX23xX3xX4xXa5xX23xX3xX7fxX90xXdxX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xXbxX1xX31cxX3xXexX39xXa5xX4xX1xX34xX3xX8fxXa5xX18xX1xX3xX26xXdxXa5xX3xX18xX26xXe6xX44xX3xX4xX15xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX34xX3xX38cxXa5xX4xX3xX8fxXeaxX18xX1xX3xXexX317xX18xX1xX3xXexX39xXbexX18xX26xX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX210xX6xX3xX18xX26xXe6xX21fxXdxX3xX5xXfaxX44xX34xX3xX38cxXa5xX4xX3xX8fxXeaxX18xX1xX3xXexX317xX18xX1xX3xXexX39xXbexX18xX26xX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX210xX6xX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xX203xXeaxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX34xX3xXexXd2xX3xX7fxX7cbxX18xX3xX4xX1xX23xX3xX18xX26xXd2xX111xXdxX3xX203xXeaxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX7fxX40xX3xX8fxXdxX28xXe6xX3xXexX39xXeaxX3xX22xXedxX3xXbxX1xXf1xX18xX26xX3xX203xadd9xX18xX26xX3xXexX1xXe6xXa2xX4xX3xX1a9xX1f4xX20xX128xX3xX1a9xX128xX3xXcxX1xXd2xX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cùng con trở lại nhịp học tập sau Tết

Cùng con trở lại nhịp học tập sau Tết
2024-02-20 05:45:00

QTO - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 qua đi cũng là lúc những ngày nghỉ Tết vui vẻ, thoải mái bên gia đình, bạn bè của học sinh kết thúc. Sau khoảng thời...

Cùng giúp nhau nuôi dạy con tốt

Cùng giúp nhau nuôi dạy con tốt
2016-12-11 08:48:01

(QT) - Được thành lập đúng vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014, mô hình sinh hoạt của Câu lạc bộ “Ông bố, bà mẹ nuôi dạy con tốt” ở xóm Diên Hiệp, thôn 3, xã Hải Thọ,...

21/24 quận, huyện có ca bệnh mắc virus Zika

21/24 quận, huyện có ca bệnh mắc virus Zika
2016-12-10 16:35:34

(SGGP).- Theo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, tính đến cuối giờ chiều ngày 9-12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 106 trường hợp mắc vi rút Zika, trong đó có 14 thai phụ đang...

Đề nghị dừng game “Chinh phục vũ môn”

Đề nghị dừng game “Chinh phục vũ môn”
2016-12-10 16:30:59

(NLĐ) - Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” với hình thức game online do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia đã gây ra nhiều lo ngại về sự phản giáo dục

Muốn có con: Hãy “yêu” mặn nồng!

Muốn có con: Hãy “yêu” mặn nồng!
2016-12-09 08:07:37

(NLĐO)- Nghiên cứu mới cho thấy, nếu người phụ nữ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục, cơ hội thụ thai của họ sẽ tăng lên 15%. Đây có thể là một lưu ý thú vị với những cặp đôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết