Cập nhật: 10/10/2014 11:33 GMT+7
eefbx10e9bx11291x15766x15508x15595x149cbx12b4dx12659xX7x17298x104e8xefd2x13c8ax16f1ax162c2xX5x171d6xXaxf31bx1075exX1x16b4axX3xX4x14fb0xX15xX3x107ddxXdx13da4xX1xX3xX1bxfb94x10e8exX1dx12f2bxX3x10f9axX3xX1dx126d1xX3xX24xXdx1159bxXdxX0x16887xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1616fxX10xX6xX1bxXaxX12x15ef0xXcxX13x128a3xX3x10dbfxX3x10012xXdx12a35xXexX3xX4x12bb4xX4xX1xX3xfe48xX1dxX3xX15x13a70xX1dxX24xX3xX1x140a9xXbxX3xX5x11c92x14fbexX3xXbxX1x10a57xX3xX1dxX29xX3xX4x12053xX3xXexX1x13558xX3xXex10c25xX52xX1dxX1xX3x124ecxX21xX5fxX4xX3xX1dxX24xX15x12a8cxX3xX4x131eaxX3x124c8x107ffxX4xX3x1283ex17459xX1dxX1xX3xXexXdxX87xX3xX87x110cexX4xX1xX64xX3xX5x1693ax148a0xX1dxX24xX3x13e89xX21xX85xX1dxX24xX64xX3xXexX1xXdxX4exX15xX3xX87xX52xX15x12d38xXb0xXb0xX3x1212cx151bcxX3xX1dxX1xXdxf9edxX15xX3xXexX75xXdxX8cxX15xX3xX4xX1x15ac0xX1dxX24xX3xXa0xX15x103cbxXexX3xX1xXdxX8cxX1dxX3xX1bxX9bxX3xXexX15x117c9xXdxX3xXexX52xX4xXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX0xXexX6xX8bxX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX87xX6xX75xX24xXdxX1dx104a7x11cdcxXbxXa0xX3xX6xX15xXexX9bxXaxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX87xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x15087xXdxX1bxXexX1xX9xXax114bax11503x10ba1xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXax1055fxX109x11cf8xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX30xX30xX8bxX6xX9bx125dbxX15xX6xX1dxX24xXexX75xXdxXb0xXb4xX1dxX30xXbxX9bxX75xXexX6xX5xX7xX30xX130xX30xXcxX75xX15xX9bxX1dxX24xX14fxX15xX6xX1dxX24xX1xXdxX10xXbxX30xX1bxXdxX1dxX1xX1bxX15xX9bxX1dxX24xXb0x11252xXbxX24xXaxX30xX12xX0xX30xXexX1bxX12xX0xX30xXexX75xX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX1bxX12x13dd4xX1dxX1xX108xX3x107e7xX1xX15xXexXexX10xX75xX7xXexX9bxX4x12e4fxX0xX30xXexX1bxX12xX0xX30xXexX75xX12xX0xX30xXexX6xX8bxX5xX10xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12x128e6xX1xXcbxXexX3xX7xX88xXexX108xX3xXcxX1xXdxX4exX15xX3xX1xX68xXexX3xX4xX1xXcbxXexX3xX7xX88xXexX3xX4xX6exX3xXexX1xX72xX3xX24x15128xX82xX3xXexX1xXdxX4exX15xX3xX87xX52xX15xX64xX3xX87x16ad0xXexX3xXb4xXcbxX1dxX3xX7axXbaxX3xX75xXcbxXexX3xXbxX1xXd8xX3xX8bxXdxX4exX1dxX3xX26xX3xXbxX1xX68xX3xX1dxX29xXb0xX3x11c89xX9bxX3xX4xX1xXcbxXexX3xX7xX88xXexX3xX24xXdx103d1xXbxX3xXb4x16fa8xX1dxX3xX4xX1xX15xX82xX72xX1dxX3xX1a7xX1xf34cxX3x14429xX3xXa0xX82xX3xX7axX4exX1dxX3xX4xX52xX4xX3xXexX4exX3xX8bxXb5xX9bxX3xX1dx1434axX1dxX3xXexX1xXdxX4exX15xX3xX7xX88xXexX3xX4x113afxX1dxX24xX3xX1bx10d40xX3xX1a7xX1xXdxX4exX1dxX3xX8bxX95xX1dxX3xX15xX72xX3xX9bx127cbxXdxX3xXb4xXb5xX3xX87xX8cxXexX3xX87x137efxXdxXb0xX3xX1cfxX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xXexX1xfc51xXexX3xX1dxX95xX4xX3xX1dxX1xX21xX3xXexX1xX296xXexX3xX24xXb5xX64xX3xXexX1xX296xXexX3xX8bxfc0dxX64xX3xX1dxX24xX267xX3xX4xX5axX4xX3xXb4xXb5xX3xX7axX236xX15xX3xX5xXb5xX3xX1dxX1xX29xX1dxX24xX3xX1dxX24xX15x13adexX1dxX3xXbxX1xX9bxX1dxX24xX3xXbxX1xX232xX3xX4xX1xXcbxXexX3xX7xX88xXexXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX1cfxX6xX1dxX3xXa0xXdxX3xX108xX3x12ccaxX1xX68xX3xX1dxX29xX3xX4xX6exX3xXa0xX15xX3xX1xX21xX2dxX1dxX24xX3xX1bxX26cxX3xX8bxX296xX3xX82xX4exX15xX3xXa0xX21xX85xX1dxX24xX64xX3xX1dxX1xXcbxXexX3xX5xXb5xX3xX1a7xX1xXdxX3xX5xX2dxX1dxX3xXexX15xXd8xXdxXb0xX3xX1cfxX52xX4xX3xX4xX15xX203xX4xX3xX1a7xX1xX27cxX9bxX3xX7xX52xXexX3xX4xX267xX1dxX24xX3xX4xX1xX9bxX3xXexX1xXcbxX82xX3xX7xX5axX3xXbxX1xX68xX3xX1dxX29xX3xX8bxX296xX3xX5xX9bxX9cxX1dxX24xX3xXa0xX21xX85xX1dxX24xX3xX24xXdxX6xX3xXexX56xX1dxX24xXb0xX3xX224xX9bxX3xX7axX6exX64xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX296xX3xX10xX87xX3xX4xX18xX1dxX3xXexX56xX1dxX24xX3xX4xX21x13ef1xX1dxX24xX3xX1bx11c15xX1dxX24xX3xX1dxX1xXdxXbaxX15xX3xX4xX1xX4exX3xXbxX1x1549cxX87xX3xXex14b09xX3xX7xX29xX6xXb0xX3xX13xX21xX2dxX4xX3xXexX75xX52xXdxX3xX4xX1f4xX82xX64xX3xX7xX29xX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXb4xXb5xX3xX7xX29xX6xX3xX7axX236xX15xX3xX1dxXb5xX1dxX1xXb0xXb0xXb0xX3xX5xXb5xX3xX1dxX24xX15xX2cexX1dxX3xXbxX1xX9bxX1dxX24xX3xXbxX1xX232xX3xX4xX6xX1dxX3xXa0xXdxXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12x12e43xXdxXexX6xX87xXdxX1dxX3xX224xX3xX108xX3x12a46xX21xX5fxX1dxX24xX3xX4xX6xX1dxX3xXa0xXdxX3xX8bxX95xX1dxX3xX1dxX95xXbxX3xXb4xXb5xX9bxX3xX7x12797xX3xXexX75xX26xX3xX1dxX259xX1dxX3xXb4xX244xX3xX242xX4xX1xX3xX1dxX4exX15xX3xX4xX85xX3xXexX1xX72xX3xX1a7xX1xX244xX1dxX24xX3xX7xX27cxX1dxX3xXa0xX15xXcbxXexX3xX7ax11598xX3xXb4xXdxXexX6xX87xXdxX1dxX3xX224xX64xX3xX4xX1xXcbxXexX3xX24xXdxX232xXbxX3xX1xXcbxXbxX3xXexX1xX68xX3xX4xX6xX1dxX3xXa0xXdxXb0xX3xX416xXdxXexX6xX87xXdxX1dxX3xX224xX3xX4xX6exX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX4xX52xX3xX1dxX1xX21xX3xX4xX52xX3xX1dxX24xX3b5xX3xXb4xXb5xX3xX4xX52xX3xX1xX2cexXdxXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12x14e02xX3xXa0xX242xXexX3x15e74xX9bxX5xXdxX4xX108xX3xXcxX1xX10xX9bxX3xX1xX9cxX1dxX24xX3xXexXdxX1dxX3xXcxXdxX87xX10xX7xX3xX13xX10xX127xX7xX3xX13xX10xXexX127xX9bxX75xX1a7xX3xX1bx14453xX1dxX3xX1dxX24xX15xX2cexX1dxX3xXexX3b5xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX15xX82xX259xX1dxX3xX24xXdxX6xX3xX7xXc5xX4xX3xX1a7xX1xX287xX10xX3x1311axX1dxX3xf7a6xX203xX64xX3xX6xX3xXa0xX242xXexX3xX4dexX9bxX5xXdxX4xX3xX24xXdxX232xXbxX3xXexX4exX3xX8bxXb5xX9bxX3xXbxX1xX1f4xX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX64xX3xXexX56xX1dxX24xX3xX5xX21xX5fxX1dxX24xX3xXexX4exX3xX8bxXb5xX9bxX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX4xX85xX3xXexX1xX72xXb0xX3xX1cfxX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX75xX6xX15xX3xXa0xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxXbaxX15xX3xX5xX52xX64xX3xX1dxX21xX2dxX4xX3xXexX75xX52xXdxX3xX4xX1f4xX82xX64xX3xX7axX236xX15xX64xX3xX1dxX24xX267xX3xX4xX5axX4xX3xXb4xXb5xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX1xX95xXexX3xX5xXb5xX3xX1dxX1xX29xX1dxX24xX3xX1dxX24xX15xX2cexX1dxX3xX1bxX2cexXdxX3xX1bxXb5xX9bxX3xX6xX3xXa0xX242xXexX3xX4dexX9bxX5xXdxX4xXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX302xX75xX9bxXexX10xXdxX1dxX3xX108xX3xX52exX1f4xX82xX3xX5xXb5xX3xX1bxX21xX22xX1dxX24xX3xX4xX1xXcbxXexX3xX14fxX15xX6xX1dxX3xXexX75x12392xX1dxX24xX3xX24xXdxX232xXbxX3xXa0xX1f4xX82xX3xX1bxf949xX1dxX24xX3xXa0xX21xX85xX1dxX24xX3xXb4xXb5xX3xX4xX85xX3xX8bxX88xXbxX3xX1a7xX1xX287xX10xX3xX87xX95xX1dxX1xXb0xX3xX302xX75xX9bxXexX10xXdxX1dxX3xX4xX2b0xX1dxX3xX4xX6exX3xXexX52xX4xX3xX1bxX68xX1dxX24xX3xX4xX1xX5axX1dxX24xX3xXb4xXdxX3xXexX75xX3a1xX1dxX24xX64xX3xXbxX1xX1f4xX1dxX3xX1xX468xX82xX3xXexX1xX626xX4xX3xXbxX1xX3b1xX87xX3xXb4xXb5xX3xX1a7xXdxX72xX87xX3xX7xX9bxX52xXexX3xX14fxX15xX82xX3xXexX75x17484xX1dxX1xX3xXexX75xX6xX9bxX3xX7axXd8xXdxX3xX4xX1xXcbxXexXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX302xX75xX9bxXexX10xXdxX1dxX3xX4xX6exX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xXexX1xX296xXexX3xX24xXdxX6xX3xX4xX18xX87xX64xX3xXexX1xX296xXexX3xX7axX287xX64xX3xX4xX52xX3xXb4xXb5xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX1xX95xXexXb0xX3xX13xX1xXdxXbaxX15xX3xX1dxX24xX1xXdxX259xX1dxX3xX4xXc5xX15xX3xX4xX1x13152xX3xX75xX6xX3xX75x12cb9xX1dxX24xX3xXbxX1xX68xX3xX1dxX29xX3xX4xX18xX1dxX3xX1dxX95xXbxX3xX242xXexX3xX1dxX1xXcbxXexX3xX12exX12fxX3xX24xX75xX3xXbxX75xX9bxXexX10xXdxX1dxX3xX87x14513xXdxX3xX1dxX24xXb5xX82xXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX1cfxX1xXcbxXexX3xXa0xX85xX108xX3x11d1dxX1xX244xX1dxX24xX3xX4xX1xX709xX3xX24xXdxX29xX3xX5xX21xX5fxX1dxX24xX3xX7axX21xX39cxX1dxX24xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xX9bxX5xX10xX7xXexX10xX75xX9bxX5xX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX87xX52xX15xX3xX26xX3xX87xXc5xX4xX3xX1a7xXdxX72xX87xX3xX7xX9bxX52xXexX64xX3xX4xX1xXcbxXexX3xXa0xX85xX3xX4xX2b0xX1dxX3xX24xXdxX232xXbxX3xXexXdxX259xX15xX3xX1xX6exX6xX3xXexX1xXc5xX4xX3xX56xX1dxX3xXexX5axXexX3xX1xX85xX1dxXb0xX3xX1cfxX1xXcbxXexX3xXa0xX85xX3xX4xX6exX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX75xX6xX15xX3xX4xX468xX64xX3xX1xX9bxX6xX3xX14fxX15xX27cxX64xX3xX8bxX52xX1dxX1xX3xX87xX693xX64xX3xX1dxX24xX267xX3xX4xX5axX4xX3xXb4xXb5xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX1xX95xXexXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX416xXdxXexX6xX87xXdxX1dxX3xX1cfxX3xX108xX3xX52exX72xX3xX4xX6exX3xXa0xX21xX85xX1dxX24xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX1a7xX1xX287xX10xX3xXb4xXb5xX3xX5xXb5xX1dxX3xX1bxX6xX3xX7xX52xX1dxX24xX64xX3xX8bxX95xX1dxX3xX4xX18xX1dxX3xX8bxXd8xX3xX7xX15xX1dxX24xX3xX7axX468xX3xXb4xXdxXexX6xX87xXdxX1dxX3xX1cfxX3xXb4xX5axX1dxX3xX4xX6exX3xX1dxX1xXdxXbaxX15xX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX14fxX15xX27cxX3xX2dxXexX3xX7axX287xX64xX3xX8bxX244xX1dxX24xX3xX4xX27cxXdxX3xXa0xX6xX1dxX1xX3xXb4xXb5xX3xX4xX6xX87xX64xX3xX14fxX15xX63xXexX64xX3xX8bxX21xX26xXdxXb0xX3xX13xX259xX1dxX3xX15xX5axX1dxX24xX3xX1dxX21xX2dxX4xX3xX4xX6xX87xX3xX242xXexX3xX1dxX1xXcbxXexX3xX13bxX3xX5xX18xX1dxX30xXexX15xX18xX1dxXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX4d8xX3xXa0xX242xXexX3xX8bx10be7xX9bxX3xX9bxX87xX10xX24xX6xX3xX13bxX108xX3xX52exX1f4xX82xX3xX5xXb5xX3xX4xX1xXcbxXexX3xX8bxX8ffxX9bxX3xX4xX6exX3xXexX52xX4xX3xX1bxX68xX1dxX24xX3xX24xXdxX27cxX87xX3xX1dxX24xX15xX82xX3xX4xX85xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xXexXdxX87xXb0xX3xX4cxX95xX1dxX3xX4xX6exX3xXexX1xX72xX3xXexX693xX87xX3xXexX1xXcbxX82xX3xX6xX3xXa0xX242xXexX3xX8bxX8ffxX9bxX3xXexX75xX9bxX1dxX24xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX9bxX95xXdxX3xX4xX52xX3xX1dxX1xX21xX3xX4xX52xX3xX87xX2b0xXdxX64xX3xX4xX52xX3xX1xX2cexXdxX64xX3xX4xX52xX3xXexX75xX242xX4xX1xX3xXb4xXb5xX3xX4xX52xX3xXexX1xX15xXb0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX9bxX1bxX82xXaxX12xX13xX1xXcbxXexX3xX422xXdxX1dxX1xX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khẳng định thương hiệu bồi dưỡng nhân tài

Khẳng định thương hiệu bồi dưỡng nhân tài
2014-10-10 11:31:03

(QT) - Ngay từ khi mới thành lập, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, xem đây là một trong những giải...

Phát huy truyền thống dạy tốt học tốt

Phát huy truyền thống dạy tốt học tốt
2014-10-10 11:12:49

(QT) - Một đời gắn với chữ “Tâm” Là một trong những giáo viên đi đầu, có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh, được nhiều đồng nghiệp, học sinh...

Đổi mới từ những điều nhỏ

Đổi mới từ những điều nhỏ
2014-10-09 05:15:03

(SGGP) - Buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm tại một trường mẫu giáo có tiếng nằm ngay trung tâm TPHCM, ngoài nội dung bàn luận về các khoản thu, phụ huynh còn có bận tâm khác....

Trên 750.000 trẻ đã được tiêm vaccine sởi-rubella

Trên 750.000 trẻ đã được tiêm vaccine sởi-rubella
2014-10-09 05:11:42

(SGGPO) - Đây là thông tin mới nhất được Bộ Y tế công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phối hợp sởi-rubella cho hơn 20 triệu trẻ em từ 1-14...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết