Cập nhật:  GMT+7
ec02x12227x17dfcx19855x161a9x17519x149d4x11f37x10516xX7x170a2x17db3x19587x13461x18a7ax1703exX5xfb8bxXax182fcx159f5xX1xXdx18a3fx177ffxX3xX1x1321bx15cbbxXexX3x17e0ax11d88x1898fxec26xX3xX4xX1x1104bxX1axX3x16f1cx14d20xX20xX21xX3x120afxX1bxXdxX3xX1xX1fxXdxX3xX2dx12896xX20xX21xX3xXexX1axX25xX20xX3x18ef8xX17xfa76xX4xX3xX5x167b0xX20xX3xXexX1x143fbxX3x1000dx14df8xX4dxX0x184b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156d7xX10xX6x13061xXaxX12x16d75x16f43xXcx14362xX3x12e21xX3xXcxX1xXdx10f12xXexX3xXexX1x13a34xX4xX3xX4xX1xX25xX1axX3xX28xX29xX20xX21xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxXdxX3xX2dxX36xX20xX21xX3xXexX1axX25xX20xX3xX3fxX17xX41xX4xX3xX5xX45xX20xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX4dx1201dxX3xX20xX1xec90xX20xX21xX3xX20xX21xX25x14840xX3xX3fxX17xX6xXa3xX3xX4x137c7xX20xX3x19f19xX1fxXa3xX3xX4xX1xXdxX6fxX20xX3xX7x15d60xX3xX5xX74xX4xX3xX5x16db3x133adxX20xX21xX3xf028x18ccexX3xXex1346fxX6xX20xX21xX3xX66xX17xX36xX20xX21xX3xXcxXd4x190d2xX3xX1ex13257xX3xXd0xX25xX3xX1exX6xX20xX21xX3xX7x13532xXdxX3xX20x19499xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1exX17xX6xX3xX21xXdxX25xX20xX1xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX25xX20xX1xX3xXexef2cxX4xX1xX3xX4xX6xX1axX3xX20xX1x18989xXexX3xXexXd4xX1axX20xX21xX3xX4xXefxX20xX21xX3xXexXb6xX4xXa3xX3xX1x1954dxX4xX3xXex11818xXbxXa3xX3x146c0x1347cxXaexX3xX62xX74xX20xX21xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xXefxX20xX21xX3xXexXd4x106b1xX20xX1xX3xX4xX1xX25xX1axX3xX28xX29xX20xX21xX3xXd0xX25xX3xX1ex18045xXaexX3xX28xX1bxX20xX1xX3xX4xXb6xX4xX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xXdxX3xX1exX17xX6xX3xX3fxX17xXaexX6fxXexX3xXexX1x157e3xX20xX21x156bcxX0xXexX6xXb9xX5xX10xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX28xX6xXd4xX21xXdxX20x18917x10d84xXbxX137xX3xX6xX17xXexX1axXaxX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX186xXb9xX6xX1axX3fxX17xX6xX20xX21xXexXd4xXdxX186xXd0xX20xX50xX62xX10xX7x14ed3xXexX1axXbxX50xX20xX10x12b68xX7xX50xX2x15a16x187b1x11a14xX50xX1dbxeebdxX62x14219xX1daxX1dexX1daxX1dbxX2xX19cxXexX2xX1daxX1e0xX1dexX2xX1d9xX5xX2xX186x1a1f1xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX12xf5e3xX1fxX3x17356xX5fxX66x15932xX3xXex17481xX20xX1xX3xX66xX17xX36xX20xX21xX3xXcxXd4xXe1xX3xXd4xX6xX3xX28xX183xXexX3xX5xX74xX4xX3xX5xXcbxXccxX20xX21xX3xX4xX1xX41xX20xX21xX3xX1cexX1x12e09xX20xX21xX3xXb9xX41xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX186xXb9xX6xX1axX3fxX17xX6xX20xX21xXexXd4xXdxX186xXd0xX20xX50xX62xX10xX7xX1cexXexX1axXbxX50xX20xX10xX1d5xX7xX50xX2xX1d9xX1daxX1dbxX50xX1dbxX1dexX62xX1e0xX1daxX1dexX1daxX1dbxX2xX19cxXexX2xX1daxX1e0xX1dexX2xX1d9xX5xX19cxX186xX1f1xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX62xXaexXaxX12xX210xXb6xX20xX3xXb9xX1fxXa3xX3xX4xX1xXdxX6fxX20xX3xX7xXc4xX3xX20dxX6xX20xX3xX210xX5fxX66xX213xX3xX1xX17xXaex127dcxX20xX3x123aexXc4xX20xX1xX3x1a640xXdxX20xX1xX3xX5xX25xX28xX3xXexX41xXexX3xX20xX1xXdxX2e3xX28xX3xXd0x18caexX3xXexXd4xX74xX4xX3xX7x114daxX20xX3xX7xX25xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX6fxX20xX3xX1exX11bxX17xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX186xXb9xX6xX1axX3fxX17xX6xX20xX21xXexXd4xXdxX186xXd0xX20xX50xX62xX10xX7xX1cexXexX1axXbxX50xX20xX10xX1d5xX7xX50xX2xX1d9xX1daxX1dbxX50xX1dbxX1dexX62xX1e0xX1daxX1dexX1daxX1dbxX2xX19cxXexX2xX1daxX1e0xX1dexX2xX1d9xX5xX1e0xX186xX1f1xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX62xXaexXaxX12x11a61xXdxX36xXdxX3xXb9x143fdxX20xX21xX3xX4xX1xX17xXaexX16xX20xX3xX4xX1xX25xX1axX3xX28xX29xX20xX21xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxXdxX3xX2dxX36xX20xX21xX3xXexX1axX25xX20xX3xX3fxX17xX41xX4xX3xX5xX45xX20xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX4dxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX186xXb9xX6xX1axX3fxX17xX6xX20xX21xXexXd4xXdxX186xXd0xX20xX50xX62xX10xX7xX1cexXexX1axXbxX50xX20xX10xX1d5xX7xX50xX2xX1d9xX1daxX1dbxX50xX1dbxX1dexX62xX1e0xX1daxX1dexX1daxX1dbxX2xX19cxXexX2xX1daxX1e0xX1dexX2xX1d9xX5xX1dbxX186xX1f1xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xXexXd4xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX62xXaexXaxX12xX210xXb6xX20xX3xXb9xX1fxXa3xX3xX4xX1xXdxX6fxX20xX3xX7xXc4xX3xX20dxX6xX20xX3xX210xX5fxX66xX213xX3xX1xX17xXaexX2e3xX20xX3xX5fxXcbx19d48xX20xX21xX3xX5fxX3a1xX6xX3xX5xX25xX28xX3xXexX41xXexX3xXd0xXdxX2e3xX4xX3xX1cexXdx18ee2xX28xX3xXexXd4xX6xX3xX3fxX17xX138xX20xX3xXexXcbxX3xXexXd4xX6xX20xX21xX3xX4xXb6xX3xX20xX1xX138xX20xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexXd4xX12xX0xX50xXexX6xXb9xX5xX10xX12x18420xX20xX1xX19bxX3xX13xX5fx1613bxXcxX3x1a6f1xX13xX5fxX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!
2023-06-03 06:00:00

QTO - Mẹ vừa mất được 49 ngày thì bố của các em cũng lìa xa cõi đời vì căn bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Võ Hồ Hà Vy (sinh năm...

Hết lòng vì người cao tuổi

Hết lòng vì người cao tuổi
2016-01-27 07:45:06

(QT) - Một lần đến công tác ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), anh Hoàng Đức An, Giám đốc Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện giới thiệu cho tôi tấm gương...

Đổi mới công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Đổi mới công tác quân sự, quốc phòng địa phương
2016-01-27 07:35:41

(QT) - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng chính trị, tăng cường sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân...

Tăng mở ngành để duy trì chỉ tiêu

Tăng mở ngành để duy trì chỉ tiêu
2016-01-27 07:06:24

(SGGP) - Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), đến ngày 5-2, các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) hoàn thành việc xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 căn...

Tất niên sum vầy ở Nhà máy may Phong Phú

Tất niên sum vầy ở Nhà máy may Phong Phú
2016-01-26 10:53:48

(QT) - Chưa có điều kiện để thưởng tiền hàng chục triệu đồng cho công nhân vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng “của cho không bằng cách cho”, hàng năm Nhà máy may xuất khẩu Phong...

Hai học sinh không tham của rơi

Hai học sinh không tham của rơi
2016-01-26 10:30:01

(QT) - Ngày 24/1/2016, cô Nguyễn Thị Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, mới đây 2 học sinh lớp 9 của trường nhặt được gần 15 triệu...

Công đoàn Quảng Trị, một năm nhìn lại

Công đoàn Quảng Trị, một năm nhìn lại
2016-01-26 10:29:50

NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn và thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết