Cập nhật: 17/09/2009 16:10 GMT+7
3462xbcf3x3d8ax7c27xc469x741ex78a7x717bx5aa6xX7xb4e3xd0cax7e4bx6a9fx9ba1x9af2xX5x6410xXax362dx61afx6009xX4xX1xX3xXexXdx6648xXbxX3x37c2x9566xX4xX3xX4x4285xX3xXex588bxXdxX3xX4x651axX6xX3x7c04x8951x5d9dx86eexX3xX2cxd864x5242x7388xX3xXexd4c8xX2fxX1xX3xX33xa2b3x656cxX2fx8be4xX3xXcxX25xX14xX3xXexX25x5b69x3cb1xX4xX3x72efx910exX3xX1x5335xXbxX3xXexX1x69bdxX3x35aax7c45xX3xX33xX3cxa90axX4xX3xX1x8959xXdxX3xX4bxX1x4c13xX6xX3x70d0x7ccbxX68xX0xb10axX1xX2xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6x3990xX5xX10xX3xX7xXex9dd0xX5xX10xX9xXax4418xX6xX25xX3fxXdxX2fxa5c8x470exXbxX1dxX3xX6xX3cxXexX2dxXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXex352bxX12x419exX33xXcx6d43xX3x6fe9xX3xX13xX14xX4xX1xX3xXexXdxX1axXbxX3xX1dxX1exX4xX3xX4xX22xX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX3xX2cxX32xX33xX34xX3xXexX37xX2fxX1xX3xX33xX3cxX3dxX2fxX3fxX3xXcxX25xX14xX3xXexX25xX47xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX1xX4fxXbxX3xXexX1xX54xX3xX56xX57xX3xX33xX3cxX5bxX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX4bxX1xX64xX6xX3xX67xX68xX68xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX80xX6xX25xX3fxXdxX2fxX86xX87xXbxX1dxX3xX6xX3cxXexX2dxXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xXcxX1xd469xXdxX3xX3fxXdxX6xX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX2cxX14xX6xX3x4503xXdx4e70xX80xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX2cx754dxXdxX3xX75xXdxX136xX3cxX3xXexX1xX6xX80xX3xX97x8ba5xX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX87x6945xX6bxX164xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12x6567xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xbafdxX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67x8641xX3x58ddxXdxX2dxX3x7d12xX1x7dafxX3cxX57xX3xX188xXdxX2dxX3xX13xXdxX2fxX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13x913exX3xX32xbf9exX3xbcb5xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xba92xX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1x46e3xca4cxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX13xX5fxX4xX57xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX34xX64xX6xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xbb2exaca0xX2fxX3x65a6xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX1d2xX1d3xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xd0d2xX3xX67xXdxX2fxX3fxX57xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX34xX64xX6xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xb37dxX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3x8bb7xXdxcc07xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX18cxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX2x81c6xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX188xXdxX2dxX3xX34xX3dxXdxX57xX3xX188xXdxX2dxX3xX13xXdxX2fxX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13xX1a4xX3xX32xX1a7xX3xX1a9xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xX1bbxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX34xX1exX4xX57xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX34xX64xX6xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xX203xX204xX2fxX3xX207xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xXcxX18exX2fxX3xX13x5dffxXbxX57xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX34xX64xX6xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3xX264xXdxX266xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX1d2xX1d3xX6bxX164xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX170xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX203x43abxX2fxX1xX3xXcxX1xX142xX4xX1xX57xX3xX203xX3abxX2fxX1xX3xX13xXdxX2fxX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13xX1a4xX3xX32xX1a7xX3xX1a9xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xX1bbxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xXcxXcxX3xX34xX3dxXdxX3xX13xX204xX2fxX3fxX57xX3xX34xX3dxXdxX3xX13xX204xX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xX203xX204xX2fxX3xX207xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX34xX47xX48xX2fxX3fxX3xX34xXdxca13xXbxX57xX3xX2cxX6xX4bxX25xc7c0xX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3xX264xXdxX266xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX18cxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX203xX3abxX2fxX1xX3xX188xXdxX6xX2fxX3fxX57xX3xX203xX3abxX2fxX1xX3xX13xXdxX2fxX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13xX1a4xX3xX32xX1a7xX3xX1a9xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xX1bbxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX34xX3dxXdxX3xX252xX1xX1exX57xX3xX34xX3dxXdxX3xX13xX204xX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xX203xX204xX2fxX3xX207xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX13xX2dxX2fxX3fxX57xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX252xX1xX2dxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3xX264xXdxX266xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX6bxX2xX1d3xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX170xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX47xX120xX2fxX3fxX3xX87xX57xX3xXcxX252xX3xX2cxX467xX2fxX3fxX3xX34xX2exX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13xX1a4xX3xX32xX1a7xX3xX1a9xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xX1bbxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX34xX3dxXdxX3xXcxX25xX47xX120xX2fxX3fxX57xX3xX34xX3dxXdxX3xX13xX204xX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xX203xX204xX2fxX3xX207xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX17axX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX34xaa65xX6xX57xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX252xX1xX2dxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3xX264xXdxX266xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX18cxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX47xX120xX2fxX3fxX3xX2xX57xX3xXcxX67xX3xX33xX3cxX3dxX2fxX3fxX3xXcxX25xX14xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX13xX1a4xX3xX32xX1a7xX3xX1a9xX3fxX3cxX7bxX1a4xX2fxX57xX3xX18cxX6xX2dxX3xX67xX3cxX18exX2fxX3xX34xX1bbxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xX18cxX6xX80xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX57xX3xX18cxX6xX80xX3xX13xX5fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX34xX2dxX2exX2fxX3fxX3xX203xX204xX2fxX3xX207xX80xX57xX3xX13xX1a4xX3xX1a9xX1xX47xX3xXcxXdxX1axX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX2xX289xX1xX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX67xX186xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX203xX18exX2fxX57xX3xXcxX25xXdxX45fxX3cxX3xX252xX1xX2dxX2fxX3fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX252xX1xX142xX80xX3xX2cxX54xX4xX3xX18cxX1xX18exX3cxX57xX3xX13xX7bxX3xX264xXdxX266xX3cxX3xX203xX18exX2fxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xX6bxXexX6xX75xX5xX10xX12xX2cxcf96xd5d9xX1a9xX3xX2cxX32xX33xX34xX3xXcx73baxX1a9xX34xX3xX33x6a65x9ffexX1a9xX188xX3xXcxd240xc63cxX0xX6bxXexX97xX12xX0xX6bxXexX25xX12xX0xX6bxXexX6xX75xX5xX10xX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Mở lối cho chính mình

Mở lối cho chính mình
2023-04-02 10:06:00

QTO - Sinh ra trong một mái tranh nghèo ở vùng cao Quảng Trị, tương lai em Hồ Thị Thuyết, trú tại thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông không được hoạch...

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao
2023-04-01 04:46:00

QTO - Theo đánh giá của WHO, Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng...

Góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở thôn bản

Góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở thôn bản
2009-09-17 12:11:25

(QT) - Là già làng của một thôn, xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn nghèo nàn, lạc hậu, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhiều năm nay già làng Vỗ Hảo ở...

Nấm móng và cách dùng thuốc

Nấm móng và cách dùng thuốc
2009-09-16 17:45:37

(SK&ĐS) - Nấm móng chủ yếu do vi nấm Trichophyton (rubum hoặc menta - rophyles) gây ra. Ngoài ra cũng có thể do một số vi nấm khác như Candida, nấm hoại thư sinh hơi...

Liệu pháp ẩm thực chữa chứng mộng giao

Liệu pháp ẩm thực chữa chứng mộng giao
2009-09-16 17:45:12

(SK&ĐS) - Phụ nữ khi đang trong "giấc nồng" mơ thấy quan hệ tình dục với nam giới, y học cổ truyền gọi là mộng giao hay bạch dâm. Khi đó từ trong âm đạo chảy ra một chất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết