Cập nhật: 27/09/2016 11:56 GMT+7
3978x10d87xac52x83f3xa907xb051x9a44xe382xb96axX7xcb46x59baxe997xc456x8930x6315xX5x6609xXaxc33fxf982xX1xX10x6e1axX3xXexX1x5f4cx4a49xX16xa84dxX3xf0a7xe04axX3x10babxb4d3xX4xX3xX7x40a7xX20xX3xX4xb8c1x9346xX3x4cf8x4c25xX3xX4x6a17xX16xX3xX7xe2a5xX16xX3xXbxX1xcacfxX3xX22x4631xX3xX7xX36xX16xX3xX1dxXdxffccxXexX0xe754xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx961cxX10xX6x4aedxXaxX12xXcxXcxaa37xX3x8ffbxX3xe565xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX4xdee5xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX22x5e45xX16xX1xX3xca7exXdxX74xX16xX3xXcxX1xe2d3xX16xX1dxX3x10793xX1x4207xXexX3xX78x3a58xX3xX58x86bdxX16xX1dxX3x4adfxX1ax5937xX16xX1dxX3xXbxX1xX7fxXdxX3xX1x8184xXbxX3xX1x695cxXdxX3xX7xX2bxX4xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX20xX3xXbxX1x8853xX2cxX3xXexX1xX2cxX46xXexX3xX5xX85xX1fxX3xXexX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX20xX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX7xX36xX16xX3xXbxX1xX3bxX3xc10fxa9caxX3xe594xX2cxX6xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX1dxX2cxX1fxX3xf099xX3exX4xX1x69d6xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX2exX6x106b6xX1dxXdxX16xb931xc030xXbxab61xX3xX6xX2cxXexX32xXaxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX12xX0xXdxX2exX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX20xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX7xX36xX16xX3xXbxX1xX3bxX3xX22xX3exX3xX7xX36xX16xX3xX1dxXdxX46xXexX3xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX49xX49xX7xXexX6xXexXdxX4xXecxX16xX10xa75cxXecxXexX2cxX32xXdxXexXfdxX10xXecxX78xX16xX49xXexXexX32xX49xXdxX49xX7x9408xX102xX182xX49xX102xe14fxX2xX182xX49xX187x11289xX49xX102xX102xX49xba2cxX2xX18cxX4xX6xX22xX182xf164xXecxc068xXbxX1dxXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXfdxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12x7dffxX1xX3exX3xX83xX1dxX2cxX1fxb499xX16xX3xXcxX1xX3exX3xX58xXdx103e2xX2cxX3xXcxX1xX36xX32xX3xXd8xX1axX9cxX4xX3xX4xX1x97d8xX2exX3xX7x87b8xX4xX3xXexb576xXdxX3xXbxX1x6595xX16xX1dxX3xX1xXa0xXdxX3xX7xX2bxX4xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xXcxX1xX7fxX16xX1dxX3xX83xX1xX85xXexX3xX62xX3x7f41xX16xX1xX101xX3xX58x10411xe477xX3xX13xX58xX60xa423xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXfdxX12xX0xX49xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xX49xXbxX12xb647xX23xX16xX1dxX3xX102xX182xX62xX18cxX20xX3xXcxX23exXecxX64xX23exX3xXcxX1e7xX16xX1dxX3xX1c7xX1xf620xX3xXcxX1xX1axX9cxX16xX1dxX3xX62xX3xXbxX1xX1ebxX3xX1dxXdxX23xX2exX3xX23exX1bxX3xfd94xX3xXexX1d8xX3xXcxa230xXecxX58xX1c7x65f1xX3xX62xX3xXexXfdx8192xX4xX3xXexXdxX1d8xXbxX3xXd8xX1d8xX16xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX58xX8cxX16xX1dxX3xX90xX1axX92xX16xX1dxX3xXexXfdxX6xX32xX3xX1dxXdxX85xX1fxX3xXe8xX1xX10xX16xX3xX4xX6cxX6xX3xX23exX1bxX3xX4xX1xX32xX3xX22xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX20xX3xX1xX6xXdxX3xXd8xXdx7253xX2cxX3xX5bxX1ax696axX16xX1dxX3xX78xX89xX3xXexX89xXdxX3xX104xX1d8xX3xX5xX23xXdxX3xX104xX10xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX3xX4xX6cxX6xX3xX22xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX16xX89xX1fxX3xX4xX1ebxX3xXexX1xX89xX16xX1xX3xXexX256xX4xX1xX3xX104xX2cxX85xXexX3xX7xdeadxX4xX3xXexXfdxX32xX16xX1dxX3xX78xXdxX74xX4xX3xXexX1xX27dxX4xX3xX1xXdxX74xX16xX3xXdbxX2cxXdxX3xXexXfdx8eb8xX16xX1xX3xX22xX23xX32xX3xXd8xbab3xX16xX1dxX3xXd8xd8c7xX3xX5xXdx7aa2xX16xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX3xXexX1xX89xX16xX1xX3xX4x10637xX16xX1dxX3xX7xX36xX16xX3xXbxX1xX3bxX3xX78xX89xX3xXexX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX3xXdbxX2cxX6xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX1dxX2cxX1fxX3xXe8xX3exX4xX1xXecxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX83xX1dxX32xX89xXdxX3xX1dxXdxX85xX1fxX3xXe8xX1xX10xX16xX3xX4xX6cxX6xX3xX7xX1bxX20xX3xX22xX6xX16xX3xX1dxXdxX23xX2exX3xXd8xX7fxX4xX3xX22xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX4xX1f4xX16xX3xXexX2cxX1fxX341xX16xX3xX5bxX1axX92xX16xX1dxX3xX4xX23xX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xXexXfdxX1ax8984xX4xX3xX4xX2cxX338xX4xX3xX1xc0adxXbxX3xX1dxXdxX6xX32xX3xX22xX6xX16xX3xXexX32xX89xX16xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX78xX89xX3xXe8xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX2ex675exXdxX3xX4xX23xX3xX16xX1x5272xX16xX3xbc2dxX187xX187xXecxX187xX187xX187xX3xXd8xXa0xX16xX1dxXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX90xX2c9xX3xX7xX2bxX4xX3xXe8xX1xX33dxX10xX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX4xX1xX3exX3xX83xX1dxX2cxX1fxX1cfxX16xX3xXcxX1xX3exX3xX58xXdxX1d8xX2cxX3xXcxX1xX36xX32xX3x10369xX102xX187xX3xXexX2cx9d92xXdxX20xX3xX16xX1dxX3bxX3xX1xX2cxX1fxX74xX16xX3xX58xX1ebxX4xX3xX277xX358xX16xX20xX3xXcxX273xXecxX58xX1c7xX277xff66xX20xX3xX22xX89xX3xX58xX32xX89xX16xX1dxX3xXcxX1xX3exX3x53d6xXdxX1cfxX2exX3xXcxX2cxX1fxX1d8xXexX3xX62xX3xX1dxXdxX23xX2exX3xXd8xX7fxX4xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX58xX8cxX16xX1dxX3xX90xX1axX92xX16xX1dxX3xX62xX3xX4xX1xX32xX3xX22xXdxX1d8xXexX3xX7xX6xX2cxX3xX7xX23xX2cxX3xX16xX1dxX89xX1fxX3xXd8xX1axX9cxX4xX3xX1xXa0xXdxX3xX7xX2bxX4xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX20xX3xXbxX1xXb2xX2cxX3xXexX1xX2cxX46xXexX3xX22xX311xXexX3xX4xX32xX16xX20xX3xX7xX2bxX4xX3xXe8xX1xX33dxX10xX3xX4xX6cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xXd8xX2c9xX2cxX3xX5bxXdxX1cfxX16xX3xXexXdxX1d8xX16xX3xXexX7fxXexXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX1c7xX1xX23xX2cxX3xX22xf91fxX3xXd8xXd9xX3xXexX27dxX3xXexX1xX1bxX20xX3xXexX27dxX3xX22x10940xX3xX2exX2fxX3xX22xX32fxX16xX1xX3xXexX1xX1ax706dxX16xX1dxXecxX3xX83xX1dxX89xX1fxX3xX102xX182xX62xX18cxX3xX22xX559xX3xXd8xX1axX9cxX4xX3xX4xX1xX256xX4xX1xX3xX2ex7016xXdxX3xXe8xX1xX23xX16xX1dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX2cxX7fxXdxX3xX4xX8cxX16xX1dxX3xX46bxX7xX6xX2cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX22xX559xX3xX4xX1ebxX3xX5bxX85xX2cxX3xX1xXdxX74xX2cxX3xX16xX1xXdxX1cfxX2exX3xXexXfdxX8cxX16xX1dxX48exX3xX4xX1xX32xX3xXd8xX6cxX3xX5xXdxX2c9xX2cxX3xX5xX89xX3xX16xX1dxX1axX16xX1dxX3xXd8xXdxX2c9xX2cxX3xXexXfdxX3exX3xX1xX32xX89xX16xX3xXexX32xX89xX16xXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX90xX2c9xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX20xX3xX78xX1d8xXexX3xX2exX471xX3xX5xX85xX1fxX3xXexX1xX6xXdxX3xX5xX89xX16xX1xX3xXexX7fxXexX20xX3xX1xX2cxX1fxX1d8xXexX3xX23xXbxX3xX471xX16xX3xXd8xX3exX16xX1xX20xX3xXd8xXdxX3xX5xX1efxXdxX3xX78xX89xX3xX1e7xX16xX3xX2cxX7fxX16xX1dxX3xX22xX32fxX16xX1xX3xXexX1xX1axX577xX16xX1dxXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xXcxX2cxX1fxX3xX16xX1xXdxX341xX16xX20xX3xX5bxX32xX3xX4xX1xX3exX3xX22xX3exX3xX78xXdxX341xX2exX3xX5bxX6xX3xX5bxX3exX3xX2bxX16xX1dxX3xXexXfdxX32xX16xX1dxX3xXdbxX2cxX23xX3xXexXfdxX32fxX16xX1xX3xX2exX6xX16xX1dxX3xXexX1xX6xXdxX3xX16xX341xX16xX3xX22xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX7x8562xX3xX2exX577xXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX5bxX6xX3xX5xXdxX1cfxX2cxX3xX1xX338xXdxX3xX4xX1xfec7xX16xX3xXd8x674axX3xX4xX1ebxX3xX22xXdxX74xX16xX3xXbxX1xX23xXbxX3xXd8xXdxX2c9xX2cxX3xXexXfdxX3exX3xXexX7fxXexX3xX1xX92xX16xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX3exXecxX3xX49exX27dxX3xXe8xXdxX1d8xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xX7xX6c9xX3xX104xX2cxX85xXexX3xX78xXdxX74xX16xX3xX1xX358xX2exX3xX16xX6xX1fxX3xX102xX182xX62xX18cxX3xX1xX32xd7aexX4xX3xX16xX1dxX89xX1fxX3xX102xff74xX62xX18cxXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX83xX1xX1axX3xXcxX2cxX471xXdxX3xXcxXfdxe1bcxX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX358xX16xX1dxX3xXexXdxX16xX20xX3xX18cxX1dxX3xX16xX1dxX89xX1fxX3xX102xX2xX62xX18cxX20xX3xX4xX23xX4xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xXcxX1xX7fxX16xX1dxX3xX83xX1xX85xXexX3xXexXdxX1d8xXbxX3xX16xX1xX46xX16xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xXd8xX6xX16xX1dxX3xX2exX6xX16xX1dxX3xXexX1xX6xXdxX3xX18cxX3xXexX1xX23xX16xX1dxX3xXexXfdxX32xX16xX1dxX3xXexX32fxX16xX1xX3xXexXfdxX1efxX16xX1dxX3xXfdxX85xXexX3xX16xX1dxX2cxX1fxX3xXe8xX3exX4xX1xX101xX3xX4xX32xX3xX1dxXdxX46xXexX3xXexX32xX89xX16xX3xXexX1xX41axX16xX20xX3xX1xX358xX16xX3xX2exX341xX20xX3xX7xX8cxXdxX3xX22xX3ecxXexX3xX2exX559xXbxX20xX3xX1xX2cxX1fxX1d8xXexX3xX23xXbxX3xXfdxX85xXexX3xX4xX6xX32xX101xX3xX102xX2xX187xX49xX2xX102xX187xX3xX2exX2exX58xX1dxX3xX46bxX16xX1dxX1axX577xXdxX3xX22xX32fxX16xX1xX3xXexX1xX1axX577xX16xX1dxX3xX1xX2cxX1fxX1d8xXexX3xX23xXbxX3xX5bxX1axX3e3xXdxX3xX2xX191xX187xX49xX18cxX187xX3xX2exX2exX58xX1dxX48exX20xX3xX7xX6xX2cxX3xXd8xX1ebxX3xX16xX1dxX1axX16xX1dxX3xXexXdxX2exX20xX3xX16xX1dxX1axX16xX1dxX3xXexX1xX1bxXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX49exX32xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xX22xX3exX3xX7xX36xX16xX3xX1dxXdxX46xXexX3xX16xX749xX16xX1dxX3xX78xX89xX3xXexX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX3xX5bxX3ecxX6xX3xXex10814xX3xX78xX32xX16xX1dxX20xX3xX4xX23xX4xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xXcxX1xX7fxX16xX1dxX3xX83xX1xX85xXexX3xXd8xXd9xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1ebxX16xX1dxX3xX1xXa0xXdxX3xX7xX2bxX4xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xX78xX89xX3xX2exX577xXdxX3xX16xX1dxX6xX1fxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX64xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX58xX8cxX16xX1dxX3xX90xX1axX92xX16xX1dxX3xXdbxX2cxX6xX3xX1xX412xX3xXexXfdxX9cxXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX1c7xX1x4d36xX3xX7xX6xX2cxX3xX1xX92xX16xX3xX2exX338xXexX3xX1dxXdxX577xX3xXd8xX1axX9cxX4xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX4xX6cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xX3xX16xX89xX1fxX3xXbxX1xX7fxXdxX3xX1xX9cxXbxX3xX1xXa0xXdxX3xX7xX2bxX4xX3xX4xX85xXbxX3xX4xX2bxX2cxX20xX3xXbxX1xXb2xX2cxX3xXexX1xX2cxX46xXexX3xX5xX85xX1fxX3xXexX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX20xX3xX2exX2fxX3xX4xX32xX16xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xXd8xXd9xX3xXdbxX2cxX6xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX1dxX2cxX1fxX3xXe8xX3exX4xX1xXecxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX32xX5bxX1fxXaxX12xX1c7xX1xX3exX3xXcxX1xX36xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXd8xX1axX9cxX4xX3xX2exX338xXexX3xX22xX559xX3xXexXfdxX6xXdxX3xX4xX41axX16xX3xX16xX749xX16xX1dxX3xX41dxX20xX191xXe8xX1dxX3xXexXfdxX32xX16xX1dxX3xX16xXdxX2c9xX2exX3xX78xX2cxXdxX3xX78xX89xX3xX1xX1efxX16xX1xX3xXbxX1xX56axX4xX3xX4xX6cxX6xX3xX1dxXdxX6xX3xXd8xX32fxX16xX1xX3xX78xX89xX3xX4xX23xX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX74xX16xX1xX3xX78xXdxX74xX16xXecxX3x10e98xXecxXcxX58xXecxX58xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trẻ nhiễm HIV từ mẹ gia tăng

Trẻ nhiễm HIV từ mẹ gia tăng
2016-09-27 11:56:01

TTO - Chỉ từ đầu năm đến nay, tại khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận số trẻ bị nhiễm HIV từ các bà mẹ đang có dấu hiệu nhiều hơn những năm trước.

Trao 80 suất học bổng Fuyo năm 2016

Trao 80 suất học bổng Fuyo năm 2016
2016-09-27 11:55:28

(SGGPO). – Ngày 26-9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ KH-ĐT, Tập đoàn Fuyo Nhật Bản tổ chức lễ trao học bổng Fuyo năm 2016.Tổng trị giá tiền học bổng Fuyo của năm 2016 là...

Lòng tin nào cho dạy nghề?

Lòng tin nào cho dạy nghề?
2016-09-27 11:53:17

TTO - Liệu có thể có được lòng tin vào công tác quản lý của Bộ LĐ-TB&XH khi mà dù đã được đầu tư nhiều nghìn tỉ đồng, trường nghề tuyển sinh vẫn khó...

Không được đi học do trái tuyến

Không được đi học do trái tuyến
2016-09-27 11:52:58

TTO - Dù ngày khai giảng đã qua ba tuần nhưng 39 học sinh ở xã Tân Hải, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) vẫn chưa được cắp sách đến trường như những người bạn cùng lứa.

Vươn tới ước mơ

Vươn tới ước mơ
2016-09-27 11:45:08

(QT) - Khi vừa bước chân vào cơ sở 2, Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị, chúng tôi đã nghe tiếng đàn organ nhẹ nhàng, dặt dìu. Hỏi ra mới biết đó là tiếng đàn của em Phạm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết