Cập nhật:  GMT+7
a3e3xcb46xcc73x11c8cxe746x104a6xde89xf696xe193xX7xbd39xb718x12bdaxbe51x11cc4xf3a6xX5x126caxXaxd451xc047xb9a7xX4xX3xX7xXdxaf5cxX1xX3xX7xeeccxX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xdd0dxX19xdc82x10d78xX3xX4xX1xafa1xX19xX27xX3xXexX1xX6xf19dxX3xX19xX1xe88fxX19xX27xX0xcd3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe083xXaxX12xcf36xXcx10998x10896xf25axX3xc12dxX3xXcxX1xb4bcxX3xXexc6b4xfffbxX19xX27xX3x11395xX1xe20dxX19xX1xX3xXbxX1xX5axX3xea9fx1010cxX6xX3xXbxX1xc6efxX3xX4dxbb6fxe49cxe4ccxXexX3xc00fxdbbdxX3xf817xX19xX3xX7axX5dxX6xX3xX19xd4cexXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xXbxX1xX25xX19xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX6cxd0efxdd8bxX3xX4xX1xX5dxa584xX19xX27xX3xXexaf60xf721xX19xX1xX3xX27xXdxX7dxXa7xX3xX4dxb1b7xX4xX28xX3xX7axXa6xXa7xX3xXex12ceexXa7xf865xX3x116a3xX85xXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xX7axX5dx12427xX4xX3xXexX64xX4xX1xX3xX1xXd4xXbxX28xX3xX5x10afexX19xX27xX3xX27xX1x1133axXbxX3xX6cxXa6xXa7xX3xX33x11d4fxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX5xX75x12cfaxXexX3xX6cxX5exXdxX3xXexX1xd9d7xXdxX3xX5xX5dxXd4xX19xX27xX3xe182xX2cxX19xX3xX7ax114f4xX19xX3xX19xd112xX33xX3xXexXdxX115xXexXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa627xXa7xX4dxX76xXaxX12xX0xXexX6xX110xX5xX10xX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX33xX6xXb1xX27xXdxX19xe45dx11687xXbxd087xX3xX6xX75xXexXa7xXaxX12xX0xXexXb1xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX33xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x12db5xX33xX6xX27xX10xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX2xdc50xc938xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX17bxXaxX3xc47axXdxX4dxXexX1xX9xXaxX14bxX17bxX17bxXaxX3xX110xXa7xXb1xX4dxX10xXb1xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX76xXbxX10xXb1xX5xXdxX19xec96xX9xXaxXaxX3xXa7xX19xX4xX5xXdxX4xX1afxX9xXaxXb1xX10xXexX75xXb1xX19xX3xX7xX1xXa7xX190xX16axX33xX6xX27xX10xX50xXexX1xXdxX7xXc7xX7xXb1xX4xX54xXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX3bxX3bxX190xX190xX190xXc7xXexXdxX10xX19xXbxX1xXa7xX19xX27xXc7xX6cxX19xX3bxXcxXdxX6xX19xX76xXa7xX19xX3bxX16axX33xX6xX27xX10xf78cxXdxX10xX190xXc7xX6xX7xXbxX14dx11290xXcxX1xX75xX33xX110xX19xX6xXdxX5xX16axf77axX9xX14bxff71xdd50xec63xX21ax1158bxXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXb1xX12xX0xXexXb1xX12xX0xXexX4dxX12x102c5xX19xX1xX3xX33xXdxX19xX1xX3xX1xX14xX6xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXb1xX12xX0xX3bxXexX6xX110xX5xX10xX12xX62xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xXexXb1xX75xX19xX27xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1x11005xX3xXexX1xXf0xX19xX27xX28xX3xX7axXc5xXdxX3xX1xX14xX4xX28xX3xX4xX6xXa7xX3xX7axb286xX19xX27xX28xX3xXexXb1xX75xX19xX27xX3xX4xdba1xXbxca44xX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xX1xXa6xX19xX1xX3xX4xX1xX64xX19xX1xX28xX3xb666xX75xe8acxX19xX3xX5xafebxX3xX19xX27xX1xXdxX77xXbxX3xX6cxXbcxX3xXexX1xX75xX85xX4xX3x12270xX2a9xX19xX27xX28xX3xX4xXacxX3xX2a7xX75xX6xX19xX3xX19xX1xXa6xX3xX19xX5dxX5exX4xX28exX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xXexX1xX75xX85xX4xX3xX5x11526xX4xX3xX5xX5dxXd4xX19xX27xX3xX6cxX37xX3xXexXb1xX6xX19xX27xX28xX3xXexX269xX3xX4xX1xaab4xX4xX3xX4xX1xX64xX19xX1xX3xXexXb1x1230exX3xX56xX3xX14dxd4f6xX3xX1xX85xXdxX3xX7xX1dxX3xX7axX5dxX6xX3xX19xX85xXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX6cxXa6xXa7xX3xX27xXdxX2a9xX19xX27xX3xX4dxXc5xX76xXc7xXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa7xX4dxX76xXaxX12xdc62xXdxX7dxXa7xX3xX4dxXbcxX4xX3xX6cxX7bxX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xXexXb1xXa7xX19xX27xX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xXcxX13xX52xXcxX3xXexXfexXbxX3xXexXb1xX75xX19xX27xX3xX6cxXa6xXa7xX3xX19xX85xXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xX4xXacxX3xX110xX2a9xX19xX3xX4xX5axX6xX3xc14cxX75xXfexXexX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX19xX1xX5dxX3xX1afxX1xX7dxXdxX3xX19xXdxX77xX33xX28xX3xX19xX27xX75xX76xX72xX19xX3xX19xX1xf717xX19xX28xX3xXexX7dxX4xX3xX1xXc5xXdxX3xX4xX5axX6xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX6cxXa6xX3xXexX1xX7dxXdxX3xX7axX85xX28xX3xX2fdxX19xX27xX3xX14dxb4c2xX3xX4xX5axX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7axX2cxXdxX3xX6cxX5exXdxX3xX1xXa6xX19xX1xX3xX6cxXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa7xX4dxX76xXaxX12xXcxXc5xXdxX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xXcxX13xX52xXcxX28xX3xXexXb1xXa7xX19xX27xX3xX4xX1xX5dxXacxX19xX27xX3xXexXb1xXb2xX19xX1xX3xX4xX1xX64xX19xX1xX3xX1afxX1xccfexX6xX3xX7xX1dxX3xXexX64xX4xX1xX3xX1xXd4xXbxX28xX3xX5xXe2xX19xX27xX3xX27xX1xXe8xXbxX3xX19xX85xXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xX27xXdxX7dxXa7xX3xX4dxXbcxX4xX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX6cxXa6xXa7xX3xX33xXf0xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX27xXdxX7dxXa7xX3xX4dxXbcxX4xX3xX4xXf0xX19xX27xX3xX4dxX3eexX19xX3xX1xXa7x126fexX4xX3xX4xX7dxX4xX3xX33xXf0xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX14dxX30dxX3xX1xX85xXdxX3xX1afxX1xX7dxX4xX3xXbxX1xafe7xX3xX1xXd4xXbxX3xX6cxX5exXdxX3xX7axXdxX7bxX75xX3xX1afxXdxX77xX19xX3xX27xXdxX2a9xX19xX27xX3xX4dxXc5xX76xX3xX4xX5axX6xX3xXexX6dxX19xX27xX3xX33xXf0xX19xX3xX33xXa6xX3xX1afxX1xXf0xX19xX27xX3xXexXc5xXa7xX3xXexX1xXa6xX19xX1xX3xX4xX7dxX4xX3xX33xXf0xX19xX3xX1xX14xX4xX3xXb1xXdxX72xX19xX27xXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa7xX4dxX76xXaxX12x10907xX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xX7axXc5xXdxX3xX1xX14xX4xX28xX3xX4xX6xXa7xX3xX7axX280xX19xX27xX28xX3xXexXb1xX75xX19xX27xX3xX4xX28cxXbxX28xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6cxXdxX72xX19xX3xXexXb2xX33xX3xX1xXdx1290cxX75xX3xX2adxX3xX19xX27xX1x1046bxX6xX28xX3xXexa56dxX33xX3xX2a7xX75xX6xX19xX3xXexXb1xX14xX19xX27xX28xX3xX4xX37xX19xX27xX3xX19xX1xX5dxX3xXexXb1xX7dxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX77xX33xX3xX4xX5axX6xX3xX4xXf0xX19xX27xX3xX4dxX3eexX19xX3xXexXb1xXa7xX19xX27xX3xX6cxXdxX77xX4xX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX28xX3xX19xX1xc092xX33xX3xX14dxX3eexX76xX3xX4dxX2e5xX19xX27xX3xXexX1xX7dxXdxX3xX7axX85xX28xX3xX2adxX3xXexX1xX2fdxX4xX3xXexX2e5xX3xX27xXdxX7dxX4xX28xX3xX2a7xX75xX6xX3xX7axX489xX3xX27xXdxde16xXbxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6cxXdxX72xX19xX3xXexX1xX6xX33xX3xX27xXdxX6xX3xX1xfbf3xX3xXexXb1xXd4xX28xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1xXd4xXbxX3xX6cxX5exXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xXacxX3xX2a7xX75xX6xX19xX3xX4xX1xX2fdxX4xX3xX19xX119xX19xX27xXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa7xX4dxX76xXaxX12xXc9xX85xXdxX3xX4dxX75xX19xX27xX3xXbxX1xX25xX19xX27xX3xX4xX1xX2cxX19xX27xX3xXexX1xX6xX33xX3xX19xX1xX37xX19xX27xX3xX7axX5dxXd4xX4xX3xXexX64xX4xX1xX3xX1xXd4xXbxX28xX3xX5xXe2xX19xX27xX3xX27xX1xXe8xXbxX3xX6cxXa6xXa7xX3xX33xXf0xX19xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX5xX75xXfexXexX3xX6cxX5exXdxX3xXexX1xX107xXdxX3xX5xX5dxXd4xX19xX27xX3xX110xX2cxX19xX3xX7axX115xX19xX3xX19xX119xX33xX3xXexXdxX115xXexX3xX1xX14xX4xXc7xX3xc556xXdxX72xX19xX27xX3xX7axX2cxXdxX3xX6cxX5exXdxX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xX4xX1xX75xX76xX72xX19xX3xX6cxX7bxX3xX5xX75xXfexXexX28xX3xXexXb1xX5dxX107xX19xX27xX3xX5xXdxX72xX19xX3xX2a7xX75xX6xX19xX3xXexXb1xX2e5xX4xX3xXexXdxX115xXbxX3xX7axX115xX19xX3xX4xXf0xX19xX27xX3xXexX7dxX4xX3xX19xX85xXdxX3xX4xX1xX64xX19xX1xX3xX50xX19xX27xXa6xX19xX1xX3xXexX25xX6xX3xX7dxX19xX28xX3xX1afxXdxX5a9xX33xX3xX7xX7dxXexX28xX3xX4xXf0xX19xX27xX3xX6xX19xX54xX28xX3xXexX1xX107xXdxX3xX5xX5dxXd4xX19xX27xX3xX5xXa6xX3xX2xX17axX3xXexXdxX115xXexX28xX3xXexXb1xXa7xX19xX27xX3xX7axX489xX3xX4xX489xX3xX19xX119xX33xX3xXexXdxX115xXexX3xXexX2e5xX3xX19xX27xX1xXdxX72xX19xX3xX4xX2fdxX75xXc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXa7xX4dxX76xXaxX12xX2bfxX651xX3xXc9xX27xX14xX4xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chăm sóc da bé vào mùa đông

Chăm sóc da bé vào mùa đông
2009-12-15 11:41:23

(SK&ĐS) - Mùa đông đến và bạn thường chỉ chú ý tới việc mặc cho bé nhiều quần áo, đi tất thật dày mà quên rằng vào mùa đông, da của bé dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Lời ước hẹn hòa bình

Lời ước hẹn hòa bình
2009-12-15 11:39:00

(QĐND) - Về vùng đất thép Quảng Trị, tôi gặp nhiều người đã từng hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó, tôi không thể nào quên vợ chồng...

Nhật Tân làm tốt công tác dân số

Nhật Tân làm tốt công tác dân số
2009-12-14 13:38:05

(QT) - Thôn Nhật Tân, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) là thôn duy nhất ở vùng biển huyện Triệu Phong sớm tổ chức phát động và giữ vững mô hình làng không sinh con...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết