Cập nhật:  GMT+7
a544xda84x13908x102dfx122f8x112a0xd019x12731xb008xX7x13919xa99fxec63xecbexbf58x12b4axX5xb697xXaxfbd6x127b9xXdxbcd9xX3xb756xXdx12aaaxX1xca7bxX3x12a97xXdx10094xa949xX3xeb6dx10248xaa07xX19xd94axX3x1129fxXdxX1fxX19xX3xX1xb537xX19xX1xX3xXexXdxb3f8xX19xX3xXexXdx13bb9xX19xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xX15xc102xX19xX3x1072ex10170xX47xb3a5x104e8xX46xX47xX47xfd93xX0x1067cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb86fxX10xX6xX22xXaxX12x11bfbxcd47xXcxdb8bxX3xX4axX3xX5fxX23xea4dxX19xX26xX3xXexX6exXdxX3xc643xX43xXdxX3xX1x13766xXdxX3xXexX1xXdxX3xX28xX20xX6xX3x1034cxX34xX20xX3xX19xX23xX6exX4xX3xXexbfbcxX19xX1xX3xX66xX20x135eexX19xX26xX3xXcx12d34x13915xX3xX5x118e5xX19xX3xXexX1x100d1xX3x11382xb2e8xX3xX19xX26xbfb6xX86xX3xc01dxX50xf0dbxX50xX46xX47xX2xX47xXa7xX3xX1xX20xX86xb713xX19xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXex1377exX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX1xX7bxXdxX3xX19xX26xX1xX9cxX3xX28xXdxX1fxX19xX3xX1xX2exX19xX1xX3xXexXdxX34xX19xX3xXexXdxX39xX19xX3xX49xX3xX19x1019bx10e6dxX3xX46xX47xX47xX49xX3xX4axX3xX46xX47xX47xX4exe17axX3x10a66xX47xX3xX28xX43xXdxX3x11544xXdxX1fxX20xX3xX28xXdxX1fxX19xX3xX1xX2exX19xX1xX3xXexXdxX34xX19xX3xXexXdxX39xX19xX3xXexX9bxX34xX19xX3xX4xeac6xX4xX3xX5xf1f5xX19xX1xX3xf9ecx11e66xX4xX3xX28xb5edxX3xX12dxe2e5xX3xX22xX12exXfdxX3xXcxX9bxX15xX19xX26xX3xX49xX3xX19xXefxXf0xX3xa81bxX20xX6xXa7xX3xeecbxX1dx12d28x136d6xX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX28xX132xX3xXbxX1xX125xXexX3xX28xX7bxX19xX26xX3xXbxX1xX15xX19xX26xX3xXexX9bxXabxX15xX3xXexX1xXdxX3xX28xX20xX6xX3xX86xX34xX20xX3xX19xX23xX6exX4xX3xX9bxX7bxX19xX26xX3xbc0cxX1x10cacxXbxX3xX12dxXabxX3xX28xX23xc035xX4xX3xX19xX1xeb0fxX19xX3xX22xX19dxX19xX3xXexX9bxX34xX19xX3xX28xX9cxX6xX3xX106xXabxX19xX3xX1xX23xaa2exX19xX26xX3xXa4xX19xX26xXa7xX3xX26x10d59xXbxX3xXbxX1xX9fxX19xX3xXex13f9bxX4xX1xX3xX4xX12exX4xX3xX12dxXabxX15xX3xX7xX12exX3xXbxX1xX125xXexX3xXexX9bxXdxX1fxX19xX3xX18exXdxX19xX1xX3xXexX39xX4axX3xe43fxX5fxXa7xX3xX66xb3c5xX4axc572xX14exX3xX4xbf0axX6xX3xX1xX20xX86xXbbxX19xXfdxX3xXcxXc8xX19xX26xX3xX26xXdxX125xX3xXexX9bxX9cxX3xX7xX96xX19xX3x11495xX20x10263xXexX3xX1xXabxX19xX26xX3xX19xXefxXf0xX3xXexXefxX19xX26xX3xX106xX2exX19xX1xX3xX147xX20xX19dxX19xX3xX2xX47xX3xX4axX3xX2xX2x122cbxXa7xX3xX9bxXdxX34xX19xX26xX3xX19xXefxXf0xX3xX46xX47xX47xX4exX3xXexXc8xX19xX26xX3xX26xXdxX125xX3xXexX9bxX9cxX3xX7xX96xX19xX3xX20fxX20xX211xXexX3xXexXefxX19xX26xX3xX2xX46xX3xX233xX3xX7xX15xX3xX12dxX6exXdxX3xX19xXefxXf0xX3xX46xX47xX47xe4d3xXa7xX3xXexX1xX20xX3xX19xX1xc140xXbxX3xX106xX2exX19xX1xX3xX28xX9fxX20xX3xX19xX26xX23xe863xXdxX3xXexXefxX19xX26xX3xX26xX211xXbxX3xX46xX3xX5xX9fxX19xX3xX7xX15xX3xX12dxX6exXdxX3xX19xXefxXf0xX3xX46xX47xX47xXb0xXfdxX3xb81bxX96xX19xX3xX20fxX20xX211xXexX3xc4d4xX14exX4axXcxXcxX2b7xX14exXa7xX3xXexX1xX23xX24xX19xX26xX3xXf0xX43xXdxX3xX22xX9cxX4xX1xX3xX12dx12143xX3xX4xX1bdxX3xX106xX23xX6exX4xX3xXbxX1xX125xXexX3xXexX9bxXdxX1fxX19xXa7xX3xX4xX125xX4xX3xXf0x12505xX3xX1xX2exX19xX1xX3xX7xX96xX19xX3xX20fxX20xX211xXexX3xX4xX1bdxX3xX1xXdxXbbxX20xX3xX147xX20xX96xX3xX19xX26xXabxX86xX3xX4xXabxX19xX26xX3xX19xX1xXdxX135xX20xXfdxX3xXcxX15xXabxX19xX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX4xX1bdxX3xXexX9bxX34xX19xX3xXb0xX4exX46xX3xX1xX6xX3xX22xXdxXbbxX19xX3xXexX1c6xX4xX1xX3xX19xX20xX2ecxXdxX3xX4xX125xX3xX19xX23xX6exX4xX3xX19xX26xf436xXexXa7xX3xX2xX46xX47xX3xX1xX6xX3xX19xX20xX2ecxXdxX3xXexX2ecxXf0xXa7xX3xXexX9bxX34xX19xX3xXb0xXa6xXaexXa7xXb0xXffxX3xX1xX6xX3xX1xbbc4xX3xXexXdxX34xX20xXa7xX3xXexX9bxX34xX19xX3xX46xX47xX47xX47xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX15xX3xX7xX20xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX28xXdxX135xX19xXa7xX3xX1xXabxX19xX26xX3xXexX9bxXefxXf0xX3xX4xX24xX3xX7xX1b3xX3xX4xX2ecxX19xX26xX3xX19xX26xX1xXdxXbbxXbxX3xX4axX3xXcxXcxX2b7xX14exXfdxX3xXcxX9bxX34xX19xX3xX5xX129xX19xX1xX3xX12dxX12exX4xX3xX12dxXefxX19xX3xX1xX15xX125xXa7xX3xX26xXdxX125xX15xX3xX22xX2d1xX4xX3xX28xX132xX3xX4xX1bdxX3xX19xX1xXdxX135xX20xX3xX106xX23xX6exX4xX3xX4xX1xX20xX86xX1fxX19xX3xX28xX125xX19xX26xX3xX18exX1fxXa7xX3xX4xX1xX211xXexX3xX5xX23xX198xX19xX26xX3xX26xXdxX125xX15xX3xX22xX2d1xX4xX3xX28xX23xX198xX4xX3xX19xX19dxX19xX26xX3xX5xX34xX19xX3xX9bx1170bxX3xX9bxXbbxXexXfdxX3xXcxX15xXabxX19xX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX4xX1bdxX3xXa6xX273xX3xXexX9bxX23xX28bxX19xX26xX3xX28xX43xXexX3xX4xX1xX20x11b1dxX19xX3xX66xX20xd865xX4xX3xX26xXdxX6xXa7xX3xX2xXaexX47xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX7bxXdxX3xX18exX1xX20xX86xX39xX19xX3xX1xX34cxX4xXa7xX3xX46xX47xX47xX3xX28xX24xX19xX3xX12dxX9cxX3xX28xX23xX198xX4xX3xX4xX2ecxX19xX26xX3xX19xX1xX27cxX19xX3xX28xX24xX19xX3xX12dxX9cxX3xX12dxXefxX19xX3xX1xX15xX125xXfdxX3xX2b7xX125xX4xX3xXbxX1xX15xX19xX26xX3xXexX9bxXabxX15xX3xXaxX20xX44bxX19xX26xX3xX19xX23xX6exX4xX3xX19xX1xX6exX3xX19xX26xX20xX371xX19xXaxXa7xX3xX1xX15xX43xXexX3xX28xX7bxX19xX26xX3xX19xX1xX19dxX19xX3xX28xX43xX15xX3xXex13401xX3xXexX1xXdxXbbxX19xX3xX28xX23xX198xX4xX3xX28xX2ecxX19xX26xX3xX28xX96xX15xX3xX4xX125xX4xX3xXexX9fxX19xX26xX3xX5xX6exXbxX3xX19xX1xX19dxX19xX3xX22xX19dxX19xX3xXexX9bxX34xX19xX3xX28xX9cxX6xX3xX106xXabxX19xX3xX1xX23xX1b3xX19xX26xX3xXa4xX19xX26xXfdxXfdxXfdxX3xXcxXc8xX19xX26xX3xX18exX39xXexX3xXbxX1xX15xX19xX26xX3xXexX9bxXabxX15xX3xXexX1xXdxX3xX28xX20xX6xX3xX86xX34xX20xX3xX19xX23xX6exX4xX3xX49xX3xX19xXefxXf0xX3xX147xX20xX6xXa7xX3xX14cxX1dxX14exX14fxX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX28xX132xX3xX9bx13d34xXexX3xX9bxX6xX3xXf0xX7bxXexX3xX7xX44bxX3xXexX371xX19xX3xXexX43xXdxX3xX4xX9fxX19xX3xX18exX1xX190xX4xX3xXbxX1xX2d1xX4xXa7xX3xX28xX371xX19xX26xX3xXexX1xX28bxXdxX3xX20fxX125xX4xX3xX28xX9cxX19xX1xX3xXf0xX2d1xX4xX3xXexXdxX34xX20xXa7xX3xX19xX7bxXdxX3xX22xX20xX19xX26xX3xXexX9bxX15xX19xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xX15xX43xX19xX3xXexX6exXdxX3xX5xXabxX1bxX3xXaxX1eexX1xX125xXexX3xX1xX20xX86xX3xXexX9bxX20xX86xX135xX19xX3xXexX1xX44bxX19xX26xX3xX6xX19xX1xX3xX1x13254xX19xX26xXa7xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX2d1xX4xX3xX28xXc8xXdxX3xXf0xX6exXdxXa7xX3xX28xX446xX86xX3xXf0xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX15xX19xX26xX3xXexX9bxXabxX15xX3xXexX1xXdxX3xX28xX20xX6xX3xX86xX34xX20xX3xX19xX23xX6exX4xXa7xX3xXbxX1xX125xXexX3xX1xX20xX86xX3xX19xX7bxXdxX3xX5xX12exX4xXa7xX3xX147xX20xX86xX39xXexX3xXexX19dxXf0xX3xX20fxX19dxX86xX3xX147xX20xX34xX3xX1xX23xX24xX19xX26xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX19xX26xXabxX86xX3xX4xXabxX19xX26xX3xX26xXdxXabxX20xX3xX28xfb67xXbxXaxXfdxX3xXcxX43xXdxX3xX1xX7bxXdxX3xX19xX26xX1xX9cxXa7xX3xX14cxX1dxX14exX14fxX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX28xX132xX3xXexX9bxX6xX15xX3xXexd802xX19xX26xX3xX4xX28bxX3xXexX1xXdxX3xX28xX20xX6xX3xX20fxX20xX211xXexX3xX7xX190xX4xX3xX4xX1f4xX6xX3xX14cxX1dxX14exX14fxX3xXexX90xX19xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX46xX3xX28xX24xX19xX3xX12dxX9cxX3xX12dxXabxX3xX106x10a34xX19xX26xX3xX18exX1xX10xX19xX3xX4xX1xX15xX3xXb0xX3xXexX27cxXbxX3xXexX1xX1fxXa7xX3xXexX9bxX6xX15xX3xXb0xX4exX3xX26xXdxX211xX86xX3xX18exX1xX10xX19xX3xX4xX1f4xX6xX3xX14cxX1dxX14exX14fxX3xX1xX20xX86xXbbxX19xX3xX4xX1xX15xX3xXb0xX4exX3xX4xX125xX3xX19xX1xX19dxX19xX3xX4xX1bdxX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXexX1c6xX4xX1xX3xX28xX68bxX4xX3xX106xXdxXbbxXexX3xX20fxX20xX211xXexX3xX7xX190xX4xX3xXexX9bxX15xX19xX26xX3xX19xXefxXf0xX3xX46xX47xX47xX4exX3xX12dxX4cfxX6xX3xX147xX20xX6xXfdxX3xXcxX5dbxX19xX26xX3xX17xX19dxXf0xX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những cánh thư vượt sóng

Những cánh thư vượt sóng
2010-04-08 06:32:07

(TNO) - Từ "đất thép" Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), những cánh thư viết tay đã vượt muôn trùng sóng gió mang theo những câu chuyện nơi đất liền đến các chiến sĩ đang canh giữ...

Triệu Thành hôm nay

Triệu Thành hôm nay
2010-04-08 06:20:32

Nhà cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một di tích lưu niệm danh nhân duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Rà soát bổ sung vốn vay HKI cho HS, SV

Rà soát bổ sung vốn vay HKI cho HS, SV
2010-04-08 05:44:53

(GD&TĐ) – Rà soát lại danh sách, số lượng HS, SV thuộc đối tượng và đủ điều kiện vay vốn, nhưng chưa được vay vốn học kỳ I năm học 2009-2010 để sớm giải quyết bổ sung vốn...

Biến chứng của bệnh khí phế thũng

Biến chứng của bệnh khí phế thũng
2010-04-08 05:42:09

(SK&ĐS) - Khí phế thũng là một bệnh thuộc đường hô hấp dưới, đây là một bệnh phổi tiến triển, căng giãn thường xuyên làm giảm khả năng đàn hồi, thậm chí làm mất khả năng...

Ăn cá, đậu phộng chống dị ứng ở trẻ

Ăn cá, đậu phộng chống dị ứng ở trẻ
2010-04-08 05:41:54

(SK&ĐS) - Một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển cho biết, việc cho trẻ ăn cá ngay từ khi còn nhỏ có thể bảo vệ cho trẻ chống lại tình trạng dị ứng. Những trẻ được...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết