Cập nhật:  GMT+7
ce99x104bex16093x17aecx14440x157b0x12c6bx101cexe7adxX7x15339x1604ax1781ex116f8x16d11x152d5xX5xde22xXax16593xfcf8x14a47x16c26xX3x131a4x13953x16a48xX19xX19xX3xX1x177e4xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcx13773xX18x1396ex155edx16751xX3x112f8x11ccbxX3xXexX1xXdxX3xXcxee2bx17833xdb74x188d7xX3xX27x11706xXdx151b3xX6xX3bx12ad7xX0x16747xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX2dxXaxX12x1500cxXcx13c8cxX35x125f9xX3x110b8xX3x13bc9x11a5exX15xcebdxX3xX15xX6xX40xX3xf01bxX68xX18xX68x102b4xX3xd154xX18xX6exX68xX17xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex12fb7xX3xX2xX17xX2xX3xXexX3bx1504ax1044dxX15xX62xX3xXexXdx17179x15a96xX3xX1xX1exX4xX3xXex13f52xXdxX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3x181b0x13a7axXexX3x160a1xX14xX8exX3xXexX1xX6xX3dxX3xX62xXdxX6xX3xd2bfx14cdaxX15xX62xX3xX3dx1001fxXexX3xX4xX8exXb6xX4xX3xXexX1xXdxX3xXb0x117c9xX3xXa3x17369xX4xX1xX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX68xX19xX2xfcabxX18xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX9fxX5xX10xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX3bxX62xXdxX15x16baexX68xXbx12957xX3xX6xX8exXex114b2xXaxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd87axXfdxX2dxX40xXaxX12xX0xXdxX3dxX62xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX42xX42x10dffxX131xX131xX18xXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xX18xX4xXfdxX3dxX18xXb0xX15xX42xX27xXdxX4xXexX8exX3bxX10xX7xX68xX19xX2xXdbxX19xX68xX42xX2bxXdxX15xX1xf846x151daxX8exX40xX10xX15xX42xXcxX35xX36xX37xX38xX5dxX4xX8exXfdxX4xX5dxXexX1xXdxX5dxX15xX2dxX68xX18xd338xX27xX13xXaxX42xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX95xXdxX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3xX5xf2e2xX3dxX3xX9fxX198xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX7xX60xX15xX62xX3xX15xX6xX40xX6cxX3xX68xX68xX18xX68xX3xX5dxX3x166b7xX15xX1xXf5xX3xX29xXfdxX198xX15xX62xX3xX15axX8exX40x124ddxX15xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX2dxX12xX0xX42xXexX3bxX12xX0xX42xXexX6xX9fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12x10645xXb1xX15xX62xX3xX3dxXb6xXexX3xX4xX8exXb6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxcf17xX15xX3xX3bxX6xX3xXa3xX14xX8exX3xXexXdxX1d0xX15xX3x17736xX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3xXexX95xXdxX3x124b0xX3xXexX3bxX86xX87xX15xX62xX3xXexXdxX8dxX8exX3xX1xX1exX4xX3x10346xXdxX15xX1xX3xXcxXdxX1d0xX15xX3xX29xXfdxX198xX15xX62xX3xX57x1718fxX8exfaafxX15xX3xX2xX5bxX6cxX3xX113xX198xX8exX3xX5fxX10xX15xX3xX57xX24cxX8exX24exX15xX3x17427xX5bxX6cxX3xXcx11713xX15xX3xX5fx10659xX15xX3xX59xX1xe948xX3xX57xX24cxX8exX24exX15xX3xXcxX268xX15xX3xX27xX1x174d9xX5bxX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xXcx150edxX40xX3xXexX1xX10xXfdxX3x1316axf1a9xXexX3xX24cxX8ex10b2dxX3xXa3xX95xXexX3xXa3xX86x11644xX4xX3xX4x110a0xX6xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa3xdd0dxXdxX3xXb0x17fdfxXdxX3xX68xX3xX9fxX198xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX7xXexX10xXbxX3xX2xX3xXb0xX198xX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX7xXexX10xXbxX3xX68xX6cxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xda48xX3xXa3xX86xX2aexX4xX3xX4xXc3xX15xX62xX3xX15xX1xX24exX15xX3xXa3xX95xXexX3xXexX3bxX271xX15xX1xX3xXa3xXb6xX3xXexXdxX2a1xX15xX62xX3x18988xX15xX1xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX4xX60xX4xX3xX4x16c20xXbxX3xX5xX2c3xXbxX18xX3xXcxX33axXexX3xX4xX2a6xX3xXexX1xd1c3xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX1exXexX3xXb0xX198xXfdxX3xXb0xXb1xX15xX62xX3xX1xX6xXdxX3xXb0xX198xX3xXb0xXb1xX15xX62xX3xX9fxX6xX3xXa3xX86xX2aexX4xX3xX15xX1xX24exX15xX3xXbxX1xXdxX2a1xX8exX3xXa3xXdxX8dxX3dxX3xX24cxX8exX2bfxX4xX3xXexX2a1xX3xX4xX2b2xX6xX3xX1f9xXdx10a73xX15xX3xf12exX1xX2a6xXfdxX3xXexX1xX34bxX3xX62xXdxX60xXfdxX3xX2dx16f45xX4xX3xX29xXfdxX6xX3xX394xef1axX3xX4xX33axXbxX3xX4x12694xX3xX62xXdxX60xX3xXexX3bxXc6xX3xXexXfdxX198xX15xX3xX4xX14xX8exX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX5xX198xX3xX9fxX198xXdxX3xXexX1xXdxX3xXa3xX86xX2aexX4xX3xXexX1xXdxX2a1xXexX3xX2a0xX2a1xX3xX4xX1xXfdxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX8dxX8exX3xX1xX1exX4xX3xX15xX1x18969xX3dxX3xXa3xX60xX15xX1xX3xX62xXdxX60xX3xXexX3bxX271xX15xX1xX3xXa3xXb6xX3xX7x106c5xX3xX2dxX3a3xX15xX62xX3xXexXdxX2a1xX15xX62xX3xX32cxX15xX1xX3xXb0xX198xX3xXbxX1xX60xXexX3xXexX3bxXdxX8dxX15xX3xX15x133e2xX15xX62xX3xX5xX2exX4xX3xXexX86xX3xX2dxX8exX40xX3xX4xX2b2xX6xX3xXexX3bxedaaxX3xX15xX62xX6xX40xX3xXexX7exX3xX5xX27fxX4xX3xX15xX1xec72xX18xX3xX1f9xX2c3xXdxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX8dxX8exX3xX1xX1exX4xX6cxX3xXa3xX268xX40xX3xX5xX198xX3xX3dxXb6xXexX3xXexX3bxXfdxX15xX62xX3xX15xX1xcf27xX15xX62xX3xX4xXc3xX15xX62xX3xX4xX3a3xX3xXa3xX8dxX3xX2a0xXdxX8dxX3dxX3xXexX3bxX6xX6cxX3xXa3xX60xX15xX1xX3xX62xXdxX60xX3xXexX3bxX271xX15xX1xX3xXa3xXb6xX3xXexXdxX2a1xX15xX62xX3xX32cxX15xX1xX3xX4xX2b2xX6xX3xX4xX60xX4xX3xX10xX3dxX3xX21cxX3xX68xX3xX5x13ff7xX15xX1xX3xXb0xX2exX4xX3xX1xX1exX4xX3xXexX1xX8exX24exXexX3xXb0xX198xX3xXf8x114eexX3xX1xXb6xXdxX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xX2axX8exXb6xX4xX3xXexX1xXdxX3xXb0xXc3xX3xXa3xXc6xX4xX1xX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xX68xX19xX2xXdbxX3xX5xX198xX3xX4xX8exXb6xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX2a1xX15xX62xX3xX32cxX15xX1xX3xX4xX1xXfdxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX8dxX8exX3xX1xX1exX4xX3xXexX7exX3xX5xX2c3xXbxX3xX229xX3xXa3xX2a1xX15xX3xX5xX2c3xXbxX3xX263xX6cxX3xX7xX42fxX3xX2dxX3a3xX15xX62xX3xX9fxX198xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24cxX8exX2bfxX4xX3xXexX2a1xX3xX4xX1xX8exX40xX1d0xX15xX3xX9fxXdxX391xXexX3xXa3xX8dxX3xXa3xX60xX15xX1xX3xX62xXdxX60xX3xXexX3bxX271xX15xX1xX3xXa3xXb6xX3xX4xX2b2xX6xX3xXexX1xX34bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX62xXdxX6xX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xX2axX8exXb6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXfdxX3xX5fxX21cxX3xX13xecc6xX5dxX23bxXcxX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3xXbxX1xX2bfxXdxX3xX1xX2aexXbxX3xXb0xX2c3xXdxX3x1308fxX608xX13xX3xX1f9xXdxX391xXexX3xX59xX6xX3dxX3xX57xXa3xX95xXdxX3xX2dxXdxX391xX15xX3xX4xX2b2xX6xX3xX1f9xXdxX391xX15xX3xX394xX1xX2a6xXfdxX3xXexX1xX34bxX3xX62xXdxX60xXfdxX3xX2dxX3a3xX4xX3xX29xXfdxX6xX3xX394xX3abxX3xXexX95xXdxX3xX1f9xXdxX391xXexX3xX59xX6xX3dxX5bxX3xX5xX14xX15xX3xXa3xX14xX8exX3xXexXdxX1d0xX15xX3xXex17730xX3xX4xX1x12692xX4xX3xX21cxX3xX1f9xXdxX391xXexX3xX59xX6xX3dxX3xXexX95xXdxX3xX68xX19xX3xXex15718xX15xX1xX6cxX3xXexX1xX198xX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXexX3bxX1d0xX15xX3xX4xX2a6xX3xX15xX86xX2c3xX4xX18xX3xX5fxX6xX8exX3xX229xX3xXb0xXb1xX15xX62xX3xXexX1xXdxX6cxX3xX2a0xX2a1xXexX3xX24cxX8exX2a6xX3xX4xX2b2xX6xX3xX4xX60xX4xX3xXexX1xX34bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX60xX4xX3xXexX677xX15xX1xX6cxX3xXexX1xX198xX15xX1xX3xX7xX308xX3xXa3xX86xX2aexX4xX3xX7xXfdxX3xX7xX60xX15xX1xX3xXa3xX8dxX3xX4xX1xX1exX15xX3xX3bxX6xX3xX2xX3xX62xXdxX2a6xXdxX3xX15xX1xX33axXexX6cxX3xX229xX3xX62xXdxX2a6xXdxX3xX15xX1xX271xX3xXb0xX198xX3x13cadxX3xX62xXdxX2a6xXdxX3xX9fxX6xX3xX24cxX8exX2bfxX4xX3xX62xXdxX6xX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xXcxX3bxX86xX2c3xX4xX3xXa3xX3b2xX6cxX3xX15xX62xX198xX40xX3xX2xX6exX18xX68xX6cxX3xX5fxX21cxX3xX13xX5efxX5dxX23bxXcxX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3xX4xX1xX34bxX15xX1xX3xXexX1xX661xX4xX3xXexX1xXc3xX15xX62xX3xX9fxX60xXfdxX3xX7xX42fxX3xX2dxX3a3xX15xX62xX3xX7xXfdxX15xX62xX3xX7xXfdxX15xX62xX3xX4xX1xX8ex162dcxX15xX3xXa3xX60xX15xX1xX3xX62xXdxX60xX3xX24cxX8exX2bfxX4xX3xXexX2a1xX3xXcxX35xX36xX37xX38xX3xX27xX3bxXdxX3dxX6xX3bxX40xX3xXb0xX198xX3xX2axX6xX3dxX9fxX3bxXdxX2dxX62xX10xX3xX36xX15xX62xX5xXdxX7xX1xX3xX57xX2axX6xX3dxX9fxX3bxXdxX2dxX62xX10xX3xX36xX7xXfdxX5xX5bxX3xXexX3bxXfdxX15xX62xX3xX2dxX95xX40xX3xXb0xX198xX3xX1xX1exX4xX3xXexXdxX2a1xX15xX62xX3xX32cxX15xX1xX3xX4xX33axXbxX3xXexXdxX8dxX8exX3xX1xX1exX4xX3xXexX7exX3xX15xX44fxX3dxX3xX1xX1exX4xX3xX68xX19xX2xX229xX3xX5dxX3xX68xX19xX2xXdbxX18xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xXfdxX2dxX40xXaxX12xX5fxX21cxX3xX13xX5efxX5dxX23bxXcxX3xXcxX27xX18xX29xX2axX2bxX3xX4x16f65xX15xX62xX3xX5xX86xX8exX3x15260xX3xX4xX1xX8exX77axX15xX3xXa3xX60xX15xX1xX3xX62xXdxX60xX3xX24cxX8exX2bfxX4xX3xXexX2a1xX3xX4xX1xX677xX3xX3dxX6xX15xX62xX3xXexX34bxX15xX1xX3xX2a0xX1xX8exX40xX2a1xX15xX3xX2a0xX1xX34bxX4xX1xX6cxX3xX2a0xX1xXc3xX15xX62xX3xX9fxXa0xXexX3xX9fxX8exXb6xX4xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX1xX1exX4xX3xX2dxX2exX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX661xX15xX62xX3xX4xX1xX677xX3xX4xX2b2xX6xX3xX3dxXb6xXexX3xXexX3bxXfdxX15xX62xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX8exX77axX15xX3xX15xX198xX40xX18xX3xX29xXfdxX198xX15xX62xX3xX15axX8exX40xX1d0xX15xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kinh nghiệm học tập ở Mỹ

Kinh nghiệm học tập ở Mỹ
2014-02-22 13:18:07

(TNO) - Hầu như tất cả các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ đều cung cấp miễn phí nhiều dịch vụ giúp sinh viên học tập tốt hơn. Tuy nhiên, không phải du học sinh nào cũng biết...

Trị khô mắt ở người có tuổi

Trị khô mắt ở người có tuổi
2014-02-22 13:17:49

(TNO) - Theo Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, những người trên 50 tuổi dễ có nguy cơ bị khô mắt, nhất là vào những lúc trời trở lạnh, nhiều gió.

Thức uống giảm đau dạ dày

Thức uống giảm đau dạ dày
2014-02-22 13:17:32

(TNO) - Chướng hơi, táo bón, buồn nôn hay khó tiêu đều làm xót và đau dạ dày, gây khó chịu, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong cuộc sống...

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi
2014-02-22 12:27:17

(QT) - Sau tết là thời gian người chăn nuôi thường nhập con giống để tái đàn nhưng hiện nay các loại virus gây bệnh trên vật nuôi năm 2013 đang lưu hành rộng rãi ở môi trường....

Không ngừng lao động sáng tạo

Không ngừng lao động sáng tạo
2014-02-21 09:01:36

(QT) - Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được phát động mạnh mẽ và có sự lan tỏa khá rộng rãi, trở thành một phong trào nổi bật ở rất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết