Cập nhật: 12/08/2014 07:51 GMT+7
bcc4xf058x11b1fx12890x13ebaxcd1exf3c1xcdd7x11c2exX7x13cd9xfa80x12fd4x1441fx10fd3x11854xX5x10bf7xXaxd884xda03xc223xX3x135a7xdd6axe328xX3xXcxX1x14093x1210cxX3xX13xX14xX3x11b06xX6x11e0cxX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3x10b0exf20exXexX3xXexd3e1x11e6exc3e1xX18xX3xX18xf394xX33xX34x14d66xX18xX3xd7fbx14839xX18xX39xX3x14784x14c43xX3xX7xX33xX18xX39xX0xfd75xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xe150xXaxX12xe8ebxXcxX22x120c9xdffexX3x11401xX3xX22xX39x14d8bxX34xX3xX2xX2x11935xe684xX1dxX3xXcxe56ex1036dx1081dxX18xX39xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xX22xX6xX24xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3x13a27x13b09xX3xXexX1x12dbexX18xX39xX3xX44xf8cfx13710xX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX4xXa0xX4xX3xX18xX39xX6bxX18xX1xX3xX4xd0c2xX6xX3xXexX75xX76xX77xX18xX39xX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcac9xXa1xX5exX34xXaxX12xXcxX1xX10xXa1xX3xX96xfabcxX1dxX3xXcxX75xX76xX77xX18xX39xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX4xXa0xX4xX3xX18xX39xX6bxX18xX1xX3xX1xX40xX4xX3xXex12645xXdxX3xXexX75xX33xX18xX39xX3xXexf92axX24xX3xXcx1355bxX70xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX18xX1xX76xX3xX7xX6xX33x1261fxX3x14454xX141xX3xXexXdx109bdxX18xX39xX3xX141xX1xXa0xXbxX3xX61x1200cxX2xX1dxX3xX163xf7e8xX152xX3xX2x14958xX1dxc34exX3xX96xXdxX35xX24xedc3xX3xX168xX16exX3xX4xX1x10f65xX3xXexXdxdef1xX33xX65xX1dxX3xX18xX39xX9bxX18xX3xX18xX39x12fe1xX3xX141xX1xXa0xXbxX3xX61xX163xX2xX1dxX3xX163xX168xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX174xX3xX2xeb49xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX4xX1x11e83xX18xX1xX3xXexX75x14303xX3xX1xX40xX4xX3xX61xX16xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX1dxX3x11e7cxX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX40xX4xX3xc0dcxX18xX39xX3xX5exfab1xX18xX39xX3xX61xf610xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX1dxX3xXe5xX152xX3xX2x11421xX174xX3xX16exX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX1xX3cxX3xXexX1x10d3fxX18xX39xX3xXexX1xX9bxX18xX39xX3xXexXdxX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX71xX1dxX16exX174xX3xX2xX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3x12b29xX33xf00cxX18xX3xX5xd9efxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xXdxX3cxXbxX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xf77fxX1a2xX174xX3xX239xX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xf1d4xfaa1xX3xXexX1xX33xc9fbxXexX3xX96xXdxX3cxX18xX3xXex13609xX3xX67xX3xXexX75xX33xX34x14926xX18xX3xXexX1xX9bxX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX239xX1a2xX174xX3xX2xX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX24xXa0xX34xX3xXexX1abxX18xX1xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX1e9xX1dxX16exX174xX3xX2xX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX3fxX24bxXexX3xX5xX223xX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX1e9xX1dxX16exX174xX3xX2xX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX245xXdxX18xX1xX3xXexX159xX3xX18xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xXdxX3cxXbxX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX239xX2xX174xX3xX239xX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX5xX13dxX24xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX1e9xX1dxX16exX1dxX3xXe5xX152xX3xX239xX2xX174xX3xX2xX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX245xXdxX18xX1xX3xXexX159xX3xXexX6bxXdxX3xX18xX39xX33xX34xX17fxX18xX3xXexX1xXdxX17fxX18xX3xX18xX1xXdxX17fxX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX174xX3xX239xX16exX3xX16xXcxX65xX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xX22xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX4xXa0xX4xX3xX18xX39xX6bxX18xX1xX3xX1xX40xX4xX3xXexX133xXdxX3x124cdxX1xX33xX3xX14x14b85xX6xX3xX1dcxX18xX3xX61xXexX17bxX18xX1xX3xX14xX24bxX33xX3x14ad0xXdxX6xX18xX39xX65xX152xX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xXexX75xX1b1xX3xX245xXdxX18xX1xX3xX5exXa1xX6xX18xX1xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1e9xX174xX3xX239xX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xX3cxX3xXexX1xX9bxX18xX39xX3xXexXdxX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX174xX3xX239xX1a2xX3xX16xXcxX65xX1dxX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX75xXdxX35xX18xX3xX18xX9bxX18xX39xX3xXexX1xX9bxX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX16cxX1dxX16exX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX1e9xX174xX3xX239xX16exX3xX16xXcxX65xX1dxX3xX18xX33xX9bxXdxX3xXexX75x1433exX18xX39xX3xXexX1xXccxX34xX3xX7xX21fxX18xX3xX61xXe5xX152xX3xX2xX1e9xX174xX3x124c1xX16exX3xX16xXcxX65xX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xX14xX438xX3xX7xX1cxX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xXexX1xX1abxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXf1xX3xXexX1xX35xX3xX18x1194fxXbxX3xXexX75x12bd2xX4xX3xXexXdxX159xXbxX3xX1xXa1xd2d8xX4xX3xX39xX254xXdxX3xX21dxX33xX6xX3xX44xX76xX33xX3xX96xXdxX3cxX18xX3xX96xX159xX18xX3xX141xX1xX391xX18xX39xX3xX96xX6bxXa1xX3xXexX133xXa1xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX61xX38cxX1xX33xX3xX239xX1dxX3xX96xX76xX77xX18xX39xX3xX168xX3xXexX1xXa0xX18xX39xX3xX239xX1dxX3xXbxX1xX76xX77xX18xX39xX3xc8f4xX33xX13dxX18xX3xX38cxX1xXa0xX18xX1xX1dxX3xX21dxX33xX24bxX18xX3xX22xXdxX18xX1xX3xX38cxXdxX25cxX33xX1dxX3xXcxX141xX70xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX65xX3xXex14382xX3xX18xX39xX6bxX34xX3xX239xX1a2xX70xX71xX3xX96xX159xX18xX3xX2xX16cxX3xX39xXdxX77xX3xX18xX39xX6bxX34xX3xX44dxX70xX1e9xX70xX239xX1a2xX2xX44dxX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xfd46xX3xX16xbef9xX18xX39xX3xX18xX39xX6bxX34xX1dxX3xXcxX75xX76xX77xX18xX39xX3xX13xX14xX3xX22xX6xX24xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xXexX1xX9bxX18xX39xX3xX44xXa0xXa1xX3xX96xXdxX35xX24xX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX96x121bdxXexX3xX2xX3xX18x1286bxX24xX3xX239xX1a2xX2xX44dxX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xXcxX1xX10xXa1xX3xX96xXf1xX1dxX3xX4xXa0xX4xX3xX18xX39xX6bxX18xX1xX3xX13xX14xX3xX4xXf1xX3xX96xXdxX35xX24xX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX18xX1xX76xX3xX7xX6xX33xX152xX3xX163xX76xX5b2xX4xX3xX7x134a9xX3xX61xX1dcxX152xX3xX2xX168xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX44dxX65xX1dxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xX3cxX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX1xXf1xX6xX3xX1xX40xX4xX3xX61xX1dcxX152xX3xX2xX168xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX44dxX65xX1dxX3xX245xX159xX3xXexXa1xXa0xX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xXexX6bxXdxX3xX4xX1xX1abxX18xX1xX3xX18xX39xX13dxX18xX3xX1xX6bxX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xXexX75xX1b1xX3xX245xXdxX18xX1xX3xX5exXa1xX6xX18xX1xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX4xX9bxX18xX39xX3xXexX75xd690xX18xX1xX3xX2exX13dxX34xX3xX5exX4a3xX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xX21dxX33xX6xX18xX3xX1xX3cxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX4xX1x10a38xX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX16xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xX5xX33xX24bxXexX3xX245xXdxX18xX1xX3xXexX159xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX16xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX65xX1dxX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xX5xX223xX3xX96x12de0xXexX3xX96xX6xXdxX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX44dxX65xX1dxX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xX5xX223xX3xXexX6bxXdxX3xX18xX39xX33xX34xX17fxX18xX3xX24xX9bxXdxX3xXexX75xX76xX77xX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX168xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX44dxX65xX1dxX3xX245xXdxX159xX18xX3xXexX75xX6fdxX4xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX168xX1dxX3xX14xX1dxX3x14bf6xX152xX3xX2xX1c1xX65xX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xX16xXa0xX4xX3xX18xX39xX6bxX18xX1xX3xX16xX13xX152xX3xX163xX76xX5b2xX4xX3xX7xX620xX3xX61xX1dcxX152xX3xX2xX1a2xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX2xX65xX1dxX3xX245xX159xX3xXexXa1xXa0xX18xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1a2xX65xX1dxX3xXexX6bxXdxX3xX4xX1xX1abxX18xX1xX3xX18xX39xX13dxX18xX3xX1xX6bxX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1a2xX65xX1dxX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xXexX75xX1b1xX3xX245xXdxX18xX1xX3xX5exXa1xX6xX18xX1xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1a2xX65xX1dxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xX3cxX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX4xX9bxX18xX39xX3xXexX75xX6d0xX18xX1xX3xX2exX13dxX34xX3xX5exX4a3xX18xX39xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1a2xX65xX1dxX3xX21dxX33xX21fxX18xX3xX5xX223xX3xX96xX73fxXexX3xX96xX6xXdxX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX1dxX3xX163xX2xX152xX3xX2xX1a2xX1dxX3xXe5xX152xX3xX2xX2xX65xX1dxX3xX4xX9bxX18xX39xX3xX18xX39xX1xX3cxX3xX245xX246xX3xXexX1xX33xX24bxXexX3xX245xXdxX159xX18xX3xXexX75xX6fdxX4xX3xX61xX1dcxX1dxX3xX1dcxX2xX152xX3xX2xX1a2xX1dxX3xX7adxX152xX3xX2xX239xX65xX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12xX141xX1xX391xX18xX39xX3xX96xX6bxXa1xX3xXexX133xXa1xX3xXcxX75xX76xX77xX18xX39xX3xX13xX14xX3xX22xX6xX24xX3xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX61xX2xX1c1xX71xX3xX22xX39xX33xX34x1334bxX18xX3xX7adxX5b8xX18xX3xX16xX527xX3xX18xX1f9xXdxX3xX5exX6bxXdxX1dxX3xXbxX1xX76xX77xX18xX39xX3xX1dcxX18xX3xXe5xX6d0xX18xX1xX1dxX3xX21dxX33xX24bxX18xX3xX22xXdxX18xX1xX3xX38cxXdxX25cxX33xX1dxX3xXcxX141xX70xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX65xX3xX18xX1xX24bxX18xX3xXbxX1xXdxX159xX33xX3xX2exX2fxXexX3xXexX33xX34xX35xX18xX3xX18xX39xX33xX34xX3cxX18xX3xX3fxX40xX18xX39xX3xX44xX45xX3xX7xX33xX18xX39xX3xX96xX5b2xXexX3xX2xX3xX96xX159xX18xX3xX2xX16cxX3xX39xXdxX77xX3xX18xX39xX6bxX34xX3xX239xX16exX70xX71xX70xX239xX1a2xX2xX44dxX70xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xXa1xX5exX34xXaxX12x106eexX33xX6xX18xX39xX3x11898xXdxX18xX1xX3xX22xX1xX24bxXexX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới
2014-08-12 07:51:10

(TNO) - Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết, 187 ca mắc.

Giảm rụng tóc

Giảm rụng tóc
2014-08-12 07:50:51

(TNO) - Nếu tóc rụng mà không rõ lý do, bạn thử bổ sung thêm cá vào chế độ ăn uống hằng ngày. Các loại cá như cá hồi và cá ngừ giàu a xít béo omega 3 giúp ngăn ngừa tóc rụng.

Xây dựng nếp sống mới, con người mới

Xây dựng nếp sống mới, con người mới
2014-08-12 07:47:37

(QT) - Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Đảng bộ, chính quyền thành phố Đông Hà (Quảng Trị) luôn đặc biệt quan tâm xây dựng đời sống văn hoá, nếp...

Ngày hè của trẻ thơ vùng bản

Ngày hè của trẻ thơ vùng bản
2014-08-12 07:33:36

(QT) - Dịp hè là thời gian để trẻ lứa tuổi đến trường được nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích sau một năm học căng thẳng. Nếu như ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội phát...

Góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh ở cơ sở

Góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh ở cơ sở
2014-08-12 07:33:00

(QT) - Những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Đông Lương (Đông Hà, Quảng Trị) luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, tăng cường quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết