Cập nhật:  GMT+7
dc9cxfc94x146bbx15818x159abxfca6x14695x12592x12092xX7x1122dxee39x12779x10eaax10582xf96cxX5x128dexXaxff39x132b9x15176xX3x13ae3x1522cxX1xfed9xX3xX17xXdxee8ex12f2fxX3xX17xXdx15476xX3x12cc5x142ecxX3xXexe229x13956x1227fxX3x14f2dxX10xX3xX4xX1x14542xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1x11337xX3xX7xXdxX16xX1xX3x15904xXdxX3xXexX1xXdxX0x108b6xX1xX2xX12xX0xXbxX12x141a1x11681xXdxX10xXexX16xX6xX1ex12bd7x11372xX3xe955xX3x1303ex116d6xX3x14857xXdxX22xX31xX3x15289x15171xX4xX3xX24xX28xX3xX13xX28xX31xX3xXex10a4exX31xX3xX24x155a0xX6xX3xX4xe98exX3xX4x117a9xX16xX17xX3xX40xXdx10f1exX16xX3xX17x13f54xXdxX3xX4xX22xX4xX3x11500xX5cxX3xX16xX17xX28xX16xX1xX3xX5xXdx14561xX16xX3x14eedxX29xX6xX16xX3xX40xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1x12a88xX3xXexe6e1x1147bxX3xXexXaaxX31xX16xX17xX3x11b7ax1483fxX3xXexX1xXdxX3xXexX29x1112cx12083xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX40xX6fxXdxX3xX1x1537axX4xX2axX3xX4xX6xX31xX3xX40xf737xX16xX17xX3xX7x110ffxX3xX63xXdxfdd6xX16xX3xXaaxX6xX3xX24xX28xX31xX3xX40xe7b0xX29xX3xXexX1xX22xX16xX17xX3x148d5xX3xXex15207xXdx141e0xX3xfa50xX64xX3xXexX1xXbdxX2axX3xX5bxX5cxX3xX40xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX5bxX5cxX3xX5exXdxX6xX31xX3xXexX1xX7axX16xX17xX3xX4fxdf0axX16xX3xXexX1dxXdxX3xXex158eexX16xX17xX3xX7xf534xX3xX5xe485xXabxX16xX17xX3xX24xX28xX3xX4xX1x1333fxXexX3xX5xX129xXabxX16xX17xX3xXbxX1xX129xfc69xX16xX17xX3xXexXdxX80xX16xX3xX17xXdxX6xX31xX3xXexX1xX7axX16xX17xX2axX3xX17xXdxX1dxX1exX3xX17xXdxX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xX2axX3xX2cxX10xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX39xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX40x15a43xX16xX17xX3xXexX1x128f0xXdxX3xX4xX77xX3xXbxX1xX129xX13fxX16xX17xX3xX22xX16xX3xXbxX1x1007fxX16xX3xX5xX29xX176xX16xX17xX2axX3xX17xXdxX1dxX1exX3x15b56xX16xX3xXex10f38xX4xX2axX3xX40xX14xX3xXbxX1x1366bxX16xX17xX3xX24xX28xX3xX16xX17xX121xX16xX3xX4xX1xff6fxX16xX3xXb3xX19xXbxX3xXexX1xX17cxXdxX3xX4xX22xX4xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX40xX5cxX16xX17xX3xX17xX18exXbcxX3xX4xX1dxX16xX3xXexXaaxec63xX3xX17xXdxX6xX31xX3xXexX1xX7axX16xX17xX3xXexXaaxX31xX16xX17xX3xX16xX1x120a9xX16xX17xX3xX16xX17xX28xXbcxX3xXexX1xXdxXf5xX3xX5bxX5cxX3xXf7xX7axX16xX17xX3xX6xX16xX3xX1xXa7xX3xXexXaaxXabxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX13fxX3xX7xX1dcxX3xXdxX16xX3xX7xX6xX31xX3xX40xX14xX3xXexX1xXdxX2axX3xX4xX22xX4xX3xXexXaaxX129xX17cxX16xX17xX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX2axX3xX4xX6xX31xX3xX40xXd3xX16xX17xX3xX8bxX1dxX31xX3xX40xX1dxX1exX3xXexX29xXbcxX80xXexX3xX40xX126xXdxX3xX8bxX39xX3xX1exX119xXexX2axX3xX6xX16xX3xXexX31xX28xX16xX2axX3xX8bxX1dxX31xX3xX40xX1dxX1exX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexXaaxX119xXexX3xXex15b5axX3xX4xX22xX4xX3xX40xXdxXbdxX1exX3xXexX1xXdxX2axX3xX4xX77xX3xXbxX1xX129xX13fxX16xX17xX3xX22xX16xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX80xX16xX3xX24xX28xX3xX2cxX84xX3xX5x13887xX3xXb3xX19xXbxX3xXexX1xX17cxXdxX3xX4xX22xX4xX3xX1xXdxX80xX16xX3xXexX129xXabxX16xX17xX3xXexXdxX96xX29xX3xX4xX280xX4xX3xX16xX1xX129xX3xXexX29xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX133xXexX3xXexX1xXdxX80xXexX2axX3xXdxX16xX3xX133xX16xX2axX3xX1exX29xX6xX3xX8bxX22xX16xX3xXbxX1xX6xX31xX3xXexX1xXdxX2axX3xX8bxX22xX16xX3xX40xX14xX3xXexX1xXdxX3xX17xXdxX1dxX2axX3xX40xX10xX3xX63xXcaxX6xX3xX17xXdxX22xX1exX3xXexX1xX19x11da5xX3xX5bxX5cxX3xX5exXdxX22xX31xX3xX63xX64xX4xX3xX24xX28xX3xX13xX28xX31xX3xXexX6fxX31xX3xX4xfc23xX16xX17xX3xX40xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX5bxX5cxX3xecb3xX3xXexfe71xX3xX1xXa7xX3xXexXaaxXabxX3xX4xX22xX4xX3xXexXaaxX129xX17cxX16xX17xX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX2axX3xX4xX6xX31xX3xX40xXd3xX16xX17xX3xX40xX14xX3xXbxX1xX1aaxX16xX17xX3xX16xX17xX121xX16xX3xX16xX17xX73xX6xX3xX63xX19xX4xX1xX3xX8bxX80xX16xX1xX3xX1xX31xX1b8xX4xX3xXb3xX1xXdxX3xX4xX77xX3xXexX6xXdxX3xX16xX6fxX16xX2axX3xXexX1xX39xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX40xX6xX29xX3xX126xX1ex12232xX3xX40xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX119xXbxX3xX40xX31xX28xX16xX3xX13xXdxX80xX16xX3xX5xX280xX4xX3xX4fxXdxX80xXexX3x136f2xX6xX1exX3xX40xX1dxX1exX3xX8bxX1dxX31xX3xX4xX29xX16xX17xX3xX4xX133xXbxX3xX40xXdxX80xX16xX3xXexXaaxX31xX16xX17xX3xX4xX22xX4xX3xX16xX17xX28xXbcxX3xXexX1xXdxX2axX3xXb3xXbdxX3xX4xX1dxX3xXb3xX1xXdxX3xX2cxX1dxXbcxX3xXaaxX6xX3xX7xX280xX3xX4xX126xX3xX8bxX133xXexX3xXexX1xX129xX17cxX16xX17xXf5xX3xX3d6xX17xX31xX28xXdxX3xXaaxX6xX2axX3xX5bxX5cxX3xX4xX1aaxX16xX3xX17xX84xXdxX3xX4xX7axX16xX17xX3xX40xXdxX80xX16xX3xX40xX34exX16xX3xX4xX22xX4xX3xX40xX13fxX16xX3xX24xX19xX3xXb3xX1xX22xX4xX3xX16xX1xX129xX3xX5bxX5cxX3xXcxX1xX7axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX24xX28xX3xXcxXaaxX29xXbcxX14xX16xX3xXexX1xX7axX16xX17xX2axX3xX5bxX6xX16xX3xX4xX1xf178xX3xX40xX6fxX31xX3xXbxX1xX1aaxX16xX17xX3xX4xX1xX126xX16xX17xX3xX5xX64xXexX3xX8bx10980xX31xX3xXcxXaaxX29xX16xX17xX3xX129xX13fxX16xX17xX2axX3xX29xe2c6xX3xX8bxX6xX16xX3xX16xX1xX18exX16xX3xX63xX18exX16xX3xX4xX22xX4xX3xXexX482xX16xX1xX3xX24xX28xX3xXexX1xX28xX16xX1xX3xXbxX1xX126xX3xXexXaaxX280xX4xX3xXexX1xX29xX5cxX4xX3xXcxXaaxX29xX16xX17xX3xX129xX13fxX16xX17xX2axX3xXcxXaaxX29xX16xX17xX3xX129xX13fxX16xX17xX3xX13xX31xX28xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX96xX16xX3xXf7xX5cxX16xX17xX3xX7xX1dxX16xX3x14502xX176xX3xXf7xX1xX39xX3x14048xXdxX16xX1xX3xX40xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX4xX19dxX16xX17xX3xX1xXa7xX3xXexXaaxXabxX3xX40xXbdxX3xXb3xXb4xX3xXexX1xXdxX3xXexX29xXbcxXbdxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX3xX63xXdxXdcxX16xX3xXaaxX6xX3xX6xX16xX3xXexX31xX28xX16xX2axX3xX16xX17xX1xXdxX96xX1exX3xXexeb50xX4xXf5xX3xXcxX1xX10xX31xX3xXexX1xX126xX16xX17xX3xXb3xX96xX3xX4x13d14xX6xX3xX5bxX5cxX3xX5exXdxX22xX31xX3xX63xX64xX4xX3xX24xX28xX3xX13xX28xX31xX3xXexX6fxX31xX2axX3xXb3xXb4xX3xXexX1xXdxX3xXexX29xXbcxXbdxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX2axX3xX4xX6xX31xX3xX40xXd3xX16xX17xX3xX16xX121xX1exX3xX16xX6xXbcxX3xX4xX77xX3xX17xXe7xX16xX3xX2xX2ax10eb7xX3xXexXaaxXdxX80xX29xX3xX5xX129xXabxXexX3xX1xX176xX3xX7xX13fxX3xX40xX121xX16xX17xX3xXb3xX2aexXf5xX3xea71xXb4xX3xXexX1xXdxX3xX7xXd8xX3xX40xX129xXabxX4xX3xXex12197xX3xX4xX1x115a6xX4xX3xXexXaaxX31xX16xX17xX3xe9abxX3xX40xXabxXex1288dxX3xX13xXabxXexX3xX2xX3xX24xX28xX31xX3xX16xX17xX28xXbcxX3x103e3xX3xX24xX28xX3x14437xX47xXf0xX2axX3xXexX1xXdxX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX3xXb3xX1xX126xXdxX3x10347xX3xX24xX28xX3xXb3xX1xX126xXdxX3xX4fxX3b5xX3xX40xXabxXexX3x12fdaxX3xX24xX28xX31xX3xX16xX17xX28xXbcxX3xX5c2xX3xX24xX28xX3xX2xfa76xX47xXf0xX3xXexX1xXdxX3xX40xX6fxXdxX3xX1xXcaxX4xX3xX4xX22xX4xX3xXb3xX1xX126xXdxX3xX5bxX2axX3xXf7xX2axX3xe6abxX3xX24xX28xX3xX4xX22xX4xX3xXb3xX1xX126xXdxX3xX16xX121xX16xX17xX3xXb3xX1xXdxX34exX29xX3b5xX3xX40xXabxXexX3xX5fbxX3xX24xX28xX31xX3xX16xX17xX28xXbcxX3xX2xX616xX3xX24xX28xX3xX2x12f9fxX47xXf0xX2axX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX31xX3xX40xXd3xX16xX17xXf5xX3xe27cxX1xX6fxX1exX3xX510xX6xXd


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui từ những dấu chân tình nguyện

Niềm vui từ những dấu chân tình nguyện
2023-09-22 05:35:00

QTO - Đến hẹn lại lên, khi đất trời chuyển sang thu cũng là lúc các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ngồi lại với nhau, cùng tổng kết một mùa...

Khắp nơi “Tiếp sức mùa thi năm 2010”

Khắp nơi “Tiếp sức mùa thi năm 2010”
2010-06-28 03:41:41

* Đà Nẵng: Hơn 1.100 “áo xanh” sẵn sàng tiếp sức * 2.500 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh * Chuẩn bị cho tuyển sinh ở Quy Nhơn * Thanh Hóa: hơn 1.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí cho thí sinh

Phát triển sân chơi, giảm nghiện game

Phát triển sân chơi, giảm nghiện game
2010-06-28 03:38:37

(TTO) - Chăm sóc di tích lịch sử để giáo dục học sinh; phát triển nhiều sân chơi, bãi tập thu hút học sinh đến trường, góp phần giảm nạn học sinh nghiện game là những kinh...

Thu hút sinh viên về tuyến xã

Thu hút sinh viên về tuyến xã
2010-06-28 03:37:04

(TTO) - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện về công tác tại xã phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng bệnh mất ngủ gây chết người

Chứng bệnh mất ngủ gây chết người
2010-06-28 03:36:40

(SK&ĐS) - FFI (Fatal Familial Insomnia) là dạng bệnh mất ngủ xảy ra do lỗi gen khiến cho người bệnh bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên, có thể lên đến hàng tháng. Điều đặc...

Bệnh... “vùng tối”

Bệnh... “vùng tối”
2010-06-28 03:35:58

(SK&ĐS) - Gọi là bệnh phụ khoa thông thường khi có nhiễm khuẩn ở hệ sinh sản nữ, kể từ viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung cho đến tử cung và 2 phần phụ (gồm vòi trứng và buồng...

Nhân sâm có chữa suy giảm tình dục?

Nhân sâm có chữa suy giảm tình dục?
2010-06-28 03:35:43

SK&ĐS) - Trong y học cổ truyền, tình trạng suy giảm tình dục được chia làm nhiều thể bệnh khác nhau; phần lớn trường hợp thận dương hư nhược. Phương pháp điều trị đối với...

Dạy và học nghề: Quá nhiều rào cản

Dạy và học nghề: Quá nhiều rào cản
2010-06-27 11:02:48

(TTCT) - Trong một xã hội còn nặng tâm lý khoa cử, bằng cấp, có thể hiểu vì sao việc dạy và học nghề vẫn trầy trật. Song có nhìn sâu vào những chính sách ưu đãi cho đào tạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết