Cập nhật:  GMT+7
9541xc328xecb6xe6eax106c9xad6dx107aexe54fxfe48xX7xe44exc191xb79ax9864xbf82xc98axX5xa816xXaxc2bbxd7f1xX6xf3e9xX3xae02xX6xXdxX3xf0e2xfb66xbe65xX3xX17xbb00xX3x1188axc3ebxd751xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xXexXdxa4a3xaabcxX3xX17xa0d0xX3xX15x11992xX24xX1bxX3xXexX1xX15xX35xX4xX3xXexX1xa466xX3xX4xX1xa702xXexX0xf36axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d2exX10xX6xf4d3xXaxX12xXcxXcxe2fbxX3xae2axX3xa96dxX6xX15xX3xX1bx10bfdxX24xX3x99bfxX3xX24xX1bxX32xX1dxX3xX24xX1xbfb1xXbxX3xX17xXdxX23xX24x10c1fxX3xX2fxd4caxXexX3xXbxX1x115c8xX3xX24xf8b7xX3x117a0xe3d8xe876xX4xX3xX4xX1xe5eexX24xX3xX88xb224xX1cxX24xX3xX88xX6xX15xX3xX17xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX88xc136xX3xX4xX1xX45xXexX3xb2d6xX1xX1cxX3xX22x9b20xXexX3xXexX1xX89x9a54xX24xX1bx11b2exX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xddaexX1bxXdxX24x9835x10789xXbx10e7exX3xX6xX15xXexX93xXaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xXexXdxX2exX2fxX3xX17xX32xX3xX15xX35xX24xX1bxX3xXexX1xX15xX35xX4xX3xXexX1xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcexX48xX48xX7xXexX6xXexXdxX4xXb9xX24xX10xa18dxXb9xXexX15xX93xXdxXexXcaxX10xXb9xX17xX24xX48xXexXexX93xX48xXdxX48xX7xbba0xXcfxX14exX48xXcfxc27exX2xX14exX48xX153xbd13xX48xX153xf967xX48xXbxX1xX15xX24xX15xX2xX61xX2x9a1dxX15bxX153xaf84xXcfxX158xX165xX158xX165xXb9xa7fexXbxX1bxXaxX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXcaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e67xX93xX5axX1dxXaxX12xeb4dxX1xXdxe45exX15xX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xXabx1003bxX93xX3xX88xX45xX24xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX88xd6dfxX3xX1dxX2exX15xX3xX4xX68xX15xX3xX5xX32xX2fxX3xXcaxcd1bxX3xX4xX1cxXdxX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xe2d2xX6xX3xX4xX1xfeb9xX3xf783xX1x107a0xX2fxX3xXcxX1xX1dbxX3xc6ddxX1xXdxX3xX61xX3x10848xX24xX1xXcexX3xdc96xb3f3xX19cxX3xX13xe36fxX19cxX57xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXcaxX12xX0xX48xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xX48xXbxX12xX19cxX1bxX32xX1dxX3xX14exX61xX158xX7bxX3xX1bxXdxX6xX3xX88xX41xX24xX1xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX1xff86xX24xX3xX17xX32xX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX5axX22dxX24xX3xX88xX1dbxX6xX3xXbxX1xX89xbefexX24xX1bxX3xX88xXa4xX3xXexX74xXbxX3xXexXcaxX15xX24xX1bxX3xXexX1dfxXdxX3xX196xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX88xX6xX3xXabxX1xX93xX6xX3xXexX1xX1dbxX3xXd1xXa4xX3xX57xX89xX244xX24xX1bxX3xXcxXcaxX32xX3xba64xXexc4bcxX24xX1xX3xXcxX1xa812xX6xX3xXcxX1xXdxX2exX24xX61xX3xX57xX15xX45xd58dxX3xX88xX1bbxX3xX1dxX2exX15xX3xX4xX68xX15xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX5xX32xX2fxX3xXcaxX1caxX3xX4xX1cxXdxX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1ddxX1xX1dfxX2fxX3xXcxX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xX27cxX6bxX2xX3xXexX15xf6f6xXdxX7bxX3xXd1xXa4xX3xX1ddxX1xX93xX24xX1bxX3xX63xX244xX24xX7bxX3xX1xX15xX1dxX23xX24xX3xX1ddxX1xX93xX24xX1bxX3xX13xXdxX19fxX24xX7bxX3xXexX27exX24xX1xX3xXcxX1xX284xX6xX3xXcxX1xXdxX2exX24xX3xX61xX3xX57xX15xX45xX291xXb9xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xa8dfxX24xX1xX3xX1ddxX1xX6xX24xX3xX19cxX1bx10753xX4xX3xXcxed50xX24xX3xX27cxX6bx9bfcxX3xXexX15xX2d3xXdxX7bxX3xX4xX1x102b7xX24xX1bxX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX291xX3xX4xX1xX93xX3xX22xXdxX45xXexX7bxX3xX17xX8axX3xX6xX24xX1xX3xX88xX89xX8axX4xX3xXexXcaxX1dfxX2fxX3xX1dxX3xXexX45xX3xXd1xXa4xX3xX1ddxX1xX93xX24xX1bxX3xX63xX244xX24xX3xX4xX1xX8fxX24xX3xX88xX93xX1cxX24xX3xX22xX1dbxX3xX88xX6xX15xX3xX5axX22dxX1dxX3xXexX1xX68xX24xX3xXabxXdxX24xX1xX3xX17xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxXb9xX3xX1e6xX1xXdxX19fxX15xX3xX165xX61xX158xX7bxX3xX1bxXdxX6xX3xX88xX41xX24xX1xX3xX88xX89xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX88xX45xX24xX3xX196xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX88xX6xX3xXabxX1xX93xX6xX3xXexX1xX1dbxX3xXd1xXa4xX3xX57xX89xX244xX24xX1bxX3xXcxXcaxX32xX3xX88xX1bbxX3xX88xXdxX19fxX15xX3xXexXcaxX1dbxXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX63xX1cxX24xX1bxX3xX7xfed2xX2fxX3xX14exX61xX158xX7bxX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xXabxX2exX15xX3xX2fxeb26xXdxX3xX2fxX23xXexX7bxX3xX88xX6xX15xX3xX4xX2d3xXb9xX3xX31fxX24xX1xX3xXcxX32exX24xX3xX5xXdxX19fxX24xX3xX1bxX32axXdxX3xX22xX1cxX4xX3xX7x11575xX3xXabxXdxX1bbxX2fxX3xXexXcaxX6xXb9xX3xX13xX45xX24xX3xXabxX1xX93x118b7xX24xX1bxX3xX158xX1bxX3xX7xX1cxX24xX1bxX7bxX3xX22xX1cxX4xX3xX7xX448xX3xX24x9c76xXdxX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xXabxX1xX20xX24xX1bxX3xX7xX6xX93xX3xX17xX32xX3xXexXdxX2exX2fxX3xX2fxX7exXexX3xX2fxce33xXdxX7bxX3xX88xX33dxX24xX1bxX3xXexX1xXb6xXdxX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xX1dbxX3xX15xX35xX24xX1bxX3xXcfxX3xX17xXdxX2exX24xX3xXexX1xX15xX35xX4xXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX2xXcfxX1bxX6bxX153xX3xX4x10227xX24xX1bxX3xX24xX1bxX32xX1dxX7bxX3xX6xX24xX1xX3xXcxX32exX24xX3xXexX1xXb0xX1dxX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xX24xdb07xX2fxX3xX1dxX2exX24xX7bxX3xXabxX1xX20xX24xX1bxX3xX24xX470xXdxX3xX1bxX41xX7bxX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xXexX32exX2fxX3xXexX1cxXdxX3xX17xX32xX3xXexXdxX1bbxX15xX3xXexXcaxX93xX24xX1bxX3x977exX15xX68xX24xXb9xX3xc7bcxX15xX1cxX3xX1xX93xX45bxX24xX1bxX3xX1xX35xXexX7bxX3xX6xX24xX1xX3xXcxX32exX24xX3xX5xX6xX3xX5xX2exX24xX3xX17xX32xX3xXabxX2exX15xX3xX4xX1cxX4xX3xX22xX1cxX4xX3xX7xX448xX3xX88xX45xX24xX3xX88xX1bbxX3xX88xX89xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xX88xXdxX3xX4xXb0xXbxX3xX4xf71exX15xXb9xX3xd7fbxX1xX93xX45bxX24xX1bxX3xX2xX6bxX1bxX6bxX153xX3xXexX1xX41xX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX24xX1xX32xX3xX24xX1xX74xX24xX3xX88xX89xX8axX4xX3xXexXdxX24xX3xX22xX1cxX93xX3xX5xX32xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xX88xXa4xX3xXexd25fxX3xX17xX93xX24xX1bxXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX13xX45xX24xX3xX2xX15bxX1bxX6bxX153xX7bxX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX24xX1xX32xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX1xX22dxX24xX3xX4xX4d6xX24xX1bxX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX5axX22dxX24xX3xXexX74xXbxX3xXexXcaxX15xX24xX1bxX3xXcaxXb0xXexX3xX88xX20xX24xX1bxX3xXexX1dfxXdxX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX17xX40dxXdxX3xX2fxX93xX24xX1bxX3xX2fxX15xX35xX24xX3xX4xX470xX3xX88xX89xX8axX4xX3xX4xX22dxX15xX3xXexXcaxX45bxX3xX5xXb6xXdxX3xX17xX19fxX3xX24xX1bxX15xX1dxX2exX24xX3xX24xX1xX22dxX24xX3xX4xX1cxXdxX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX31fxX24xX1xX3xXcxX32exX24xX3xX4xX1xX93xX3xXcaxX4f6xX24xX1bxX3xX17xX8axX3xX2fxX41xX24xX1xX3xX17xX35xX24xX3xX7xX579xX4xX3xXabxX1xX422xX10xX3xXexX35xXexX7bxX3xX4xX20xX24xX1bxX3xX17xXdxX23xX4xX3xX1xX32xX24xX1bxX3xX24xX1bxX32xX1dxX3xX5xX32xX3xX22xX1cxX24xX3xX528xX15xX1cxX24xX3xX24xX89xX40dxX4xX3xX1bxXdxX45bxXdxX3xXabxX1xX1cxXexX7bxX3xXabxX1xX20xX24xX1bxX3xX528xX15xX1cxX3xX24xfd5dxX24xX1bxX3xX24xX1xX32axX4xX3xX1xX6xX1dxX3xX88xX7exX4xX3xX1xX1dfxXdxXb9xX3xX1f1xX8axX3xX24xX1xX74xXbxX3xX17xXdxX23xX24xX3xX4xX492xX24xX1bxX3xX4xX1xX27exX3xX17xX41xX3xX2fxX7exXexX3xX22xX23xX24xX1xX3xXexX1xX20xX24xX1bxX3xXexX1xX89xXb6xX24xX1bxX3xX5xX32xX3xX88xX6xX15xX3xX5axX22dxX1dxX3xXexX1xX68xX24xX3xXabxXdxX24xX1xXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xXcxX15xX1dxX3xX24xX1xXdxX2exX24xX7bxX3xX88xX45xX24xX3xXcfxX153xX1bxX7bxX3xX4xX20xX24xX1bxX3xX17xXdxX23xX4xX3xX1bxXdxX1cxX2fxX3xX88xX1dbxX24xX1xX3xXexX5b9xX3xXexX1xXdxX3xX17x10f6bxX24xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX88xX89xX8axX4xX3xXexXdxX45xX24xX3xX1xX32xX24xX1xX3xX17xX41xX3xX17xX784xX24xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX88xX89xX8axX4xX3xX7xb3a5xX3xX88xX33dxX24xX1bxX3xb7c6xX3xX4xX1d6xX6xX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX24xX1xX32xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX1xX22dxX24xXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX1e6xX83xX3xXexX1xX1bbxX7bxX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX24xX1xX32xX3xX4xX470xX3xX24xX1bxX15xX1dxX23xX24xX3xX17xX32axX24xX1bxX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX74xX24xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX1cxX24xX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xX1dbxX3xXexXcaxX89xX40dxX4xX3xXabxX1xXdxX3xXexXdxX45xX24xX3xX1xX32xX24xX1xX3xXabxX1xX1cxX2fxX3xX24xX1bxX1xXdxX23xX2fxX3xX24xX1xX89xX24xX1bxX3xXbxX1xX32exX6xX3xX4xX244xX3xX528xX15xX6xX24xX3xX88xXdxX19fxX15xX3xXexXcaxX6xX3xX4xX1xX93xX3xX1xX6xX1dxX7bxX3xX22xX23xX24xX1xX3xX1cxX24xX3xX24xX32xX1dxX3xX88xXa4xX3xX88xX89xX8axX4xX3xX24xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xX93xX24xX1bxXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xXcxXcaxX6xX93xX3xX88xX2d3xXdxX3xX17xX40dxXdxX3xXcxX15xX2d3xXdxX3xXcxXcaxff53xX3xX528xX15xX6xX3xX88xXdxX23xX24xX3xXexX1xX93xX1dfxXdxX3xX17xX19fxX3xX17xX83xX3xX17xXdxX23xX4xX7bxX3xX88xX1dfxXdxX3xX5axXdxX23xX24xX3xX5xXa4xX24xX1xX3xX88xX1dfxX93xX3xX196xX23xX24xX1xX3xX17xXdxX23xX24xX3xX88xX6xX3xXabxX1xX93xX6xX3xXexX1xX1dbxX3xXd1xXa4xX3xX57xX89xX244xX24xX1bxX3xXcxXcaxX32xX3xX4xX1xX93xX3xX22xXdxX45xXexX3xX88xXa4xX3xX24xd4a0xX2fxX3xX88xX89xX8axX4xX3xX7xX7adxX3xX17xXdxX23xX4xX3xX17xX32xX3xX88xX6xX24xX1bxX3xX4xX1xXb6xX3xXabxX45xXexX3xX528xX15xX45bxX3xX88xXdxX19fxX15xX3xXexXcaxX6xX3xXexX284xX3xX4xX244xX3xX528xX15xX6xX24xX3xX4xX1xX579xX4xX3xX24x11690xX24xX1bxXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX93xX5axX1dxXaxX12xX1f1xX1dbxX3xX24xX32xX1dxX3xX4xX492xX24xX1bxX3xX4xX1xX93xX3xX22xXdxX45xXexX3xX1xX33dxX3xX7xX244xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX1cxX24xX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX1xX1dbxX3xX1e6xX1xXdxX3xX88xXa4xX3xX88xX89xX8axX4xX3xX4xX244xX3xX528xX15xX6xX24xX3xX88xXdxX19fxX15xX3xXexXcaxX6xX3xX24xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xX93xX24xX1bxX7bxX3xX24xX2exX24xX3xX24xX1bxX89xXb6xXdxX3xX24xX1xX32xX3xXbxX1xX45bxXdxX3xX5xXdxX2exX24xX3xX1xX23xX3xX4xX244xX3xX528xX15xX6xX24xX3xX88xXdxX19fxX15xX3xXexXcaxX6xX3xX88xX1bbxX3xX5xXb0xX1dxX3xX1xX33dxX3xX7xX244xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX1cxX24xXb9xX3xX1f1xX1f2xX19cxX3xX13xX1f6xX19cxX57xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người mẹ tâm thần cần được giúp đỡ

Người mẹ tâm thần cần được giúp đỡ
2024-02-24 06:00:00

QTO - Ngôi nhà do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm về trước là nơi ở của mẹ con bà Nguyễn Thị Lạc, hiện đã gần 70 tuổi,...

Tránh ngứa trên đầu lại gãi dưới chân

Tránh ngứa trên đầu lại gãi dưới chân
2016-08-07 13:44:39

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dùng cách nói mộc mạc này để nhắc nhở việc giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Nỗi niềm của bạn

Nỗi niềm của bạn
2016-08-07 12:40:55

(QT) - Nhân dịp cưới người bạn học thời phổ thông, tôi gặp lại X., một người bạn học cùng lớp. Tay bắt mặt mừng, ai cũng muốn ôn lại chuyện xưa. Vô tình, tôi hỏi thăm tình hình...

3 người nguy kịch tính mạng vì rượu

3 người nguy kịch tính mạng vì rượu
2016-08-06 17:43:38

TTO - Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu hai bệnh nhân ở Thanh Hóa và Hải Dương bị hôn mê và tổn thương não do ngộ độc rượu trắng có chứa cồn công nghiệp (methanol).

“Vui” chưa lâu, đã khổ

“Vui” chưa lâu, đã khổ
2016-08-06 17:42:45

TTO - Đánh vào tâm lý của một số “đấng mày râu”, nhiều trang mạng rao bán gel với công dụng làm tăng kích thước “cậu nhỏ” lâu dài, cũng như thị trường sản...

Bác sĩ xin nghỉ do thu nhập tại bệnh viện thấp

Bác sĩ xin nghỉ do thu nhập tại bệnh viện thấp
2016-08-06 17:41:40

TTO - Nhiều bệnh viện công ở tỉnh Cà Mau và Cần Thơ hiện đang bị “chảy máu chất xám” do hàng loạt bác sĩ xin nghỉ việc để tìm đến bệnh viện tư. Vì sao có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết