Cập nhật:  GMT+7
e51cx1649cx13bbexe52cx14e66x174cbx118e5x1013dxfa11xX7x11404x1535cx17d52x13f9dx1860dx1017exX5x14c03xXax1708cx127ccx13683xXdxX3xX1x14ef0xX4xX3x13bcfx114f6x10215xX3xXcxX1x16072xX3x16e02xXdxX1dxX3xX5x1103bxXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3x14a84xXdx16077xX1dxX3xX4x15b96xX3xX5x12f29x121aexX1dxX3xX30x139e9xX1dxX3xXex12ac9xXexX3xX1dx123e4xX1xXdx117e5xXbxX3x11380x13d45xX3x12a3dxX6x115c7xX3xX4cx12e68xX1dxX3xXexX4fxX32xX1dxX3x178b2xX14xX1dxX46xX0x18116xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18238xX10xX6xead7xXaxX12x1619dx16122x120abxX78x12593x129c5xf17bx175c0xX3xf913xX3x111f2xX46x11695x17e58xX3xX2x1161cxX7fxX2xe8f2x128e0xX3x15d6fxX6xX1dxX3xX46xXdxX54xX5cxX3xX1xXdxX49xX39xX3xXcxX4fx161dbx165d1xX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX4xX36xX3xX4cxX39x1075axXdxX3xX5xX83xX5cxX3xX30xXdxX49xX4xX3xX30x1641bxXdxX3x12731xX14xXdxX3xX73xXdxX49xX1dxX3xX1bx11246xX1dxX46xX3xX6xX1dxX3xXcxX7axX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX30xX83xX3xX4xX54xX4xX3xXc7xX21xX1dxX3xX30xX4dxX3xX5xXdxX32xX1dxX3x10fbcxX39xX6xX1dxX3xX30xf0a3xX3xX30xXdxX49xX4xX3xX4fx1338fxX3xX4fxe9bbxX3xX4xX54xX4xX3xX1dx10626xXdxX3xX73xX39xX1dxX46xX3xXexX4fxX51xX1dxX46xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4x16e05xX6xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX30xX83xX3xX4cxX83xX84xX3xX4cxX54xX1dxX3xX4xXd1xX1dxX46xX3x14b39xX1xX6xXdxX3xXexX4fxX32xX1dxX3xX5cxX14xX1dxX46xX3x135c3xX1dxXexX10xX4fxX1dxX10xXexX7dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX51xX73xX84xXaxX12xXcxX14xXdxX3xX4xX39xX10exX4xX3xX1xX18xXbxX3xX1dxX83xX84xX8bxX3xXd1xX1dxX46xX3xX13xX28xX3x14458xX3exX1dxX3x1637axX32xX8bxX3xX70xXdxX49xX39xX3xXbxX1xX36xX3xXcxX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXc7x10b4cxX3xXexX1xXd1xX1dxX46xX3xXexXdxX1dxX3xX30xXfcxX3xX30x17b11xX3xX30xXdxX49xX4xX3xXc7x1581fxX1dxX3xX4xX21xX3xXf6xX39xX6xX1dxX3xX4xXd1xX1dxX46xX3xX6xX1dxe959xX3xXc7x15ba3xX1dxX46xX3xXexX1xX9exXdxX3xXc7xXfcxX3xX23xX39xf9d1xXexX3xX4xX21xX3xXf6xX39xX6xX1dxX3xX1dxX83xX84xX3xXexXdxX1d5xXbxX3xX4xX3axX1dxX3xX30xXc4xXdxX3xX4xX1xX131xX3xX1dxX1x16f86xX1dxX3xX4xX131xX6xX3xX4xX1xX131xX3xXexX83xXdxX3xX14exX1xX51x14fd8xX1dxX3xXc7xX1bdxX3xXc7xX9dxX6xX3xX1dxX1xXdxXfcxX39xX3xX1dxX10exXdxX3xX73xX39xX1dxX46xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4xX131xX6xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX1dxX1xX83xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX5xX32xX1dxX3xX5cxX14xX1dxX46xX7dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX51xX73xX84xXaxX12x106dfxX1bdxX1dxX1xX3xXc7xX14xX51xX3xXcxX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX4x165c3xX1dxX46xX3xX84xX32xX39xX3xX4xX1cxX39xX3xX5xX83xX5cxX3xX4fx11a7dxX3xX1dxX1xeb6fxX1dxX46xX3xX1dxX46xX9dxX9exXdxX3xXc7xX1bdxX3xX4xX39xX1dxX46xX3xX4xX1f8xXbxX3xX4xX54xX4xX3x1869bxXdxX5xX10xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xX4xX1xX51xX3xX4xX54xX4xX3xXc7xX4dxX6xX3xX4xX1xX107xX3xX5cxX39xX6xX3xX4cxX54xX1dxX3xXexX4fxX32xX1dxX3xX5cxX14xX1dxX46xX8bxX3xXf6xX39xX6xX3xXc7xX36xX3xX4xX36xX3xX1xX9dxXc4xX1dxX46xX3xX23xf26cxX3xX5xeac8xX3xXc7x135c0xX4xX1xX3xXc7xX54xX1dxX46xX7dxX3x14240xX1dxX46xX3xX13xX28xX3xX194xX3exX1dxX3xX198xX32xX3xX4xX2b1xX1dxX46xX3xXc7xX1bdxX3xX14exX1x185bfxX1dxX46xX3xXc7xX4dxX1dxX1xX3xX1dxX1xX83xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX14exX1xXd1xX1dxX46xX3xX84xX32xX39xX3xX4xX1cxX39xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX1dxX10exXbxX3xX2e0xXdxX5xX10xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4xX1xX51xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX30xX83xX3xX14exX1xXd1xX1dxX46xX3xX4xX1xX4dxX39xX3xXexX4fxX54xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX49xX5cxX3xX14exX1xXdxX3xX4xX54xX4xX3xX2e0xXdxX5xX10xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX6xX51xX3xX4cxX54xX1dxX3xXexX4fxX32xX1dxX3xX5cxX14xX1dxX46xX7dxX3xX332xX1dxX46xX3xX198xX32xX3xX4xX2b1xX1dxX46xX3xX1dxX32xX39xX3xX4fxX2c2xX8bxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX14exX1xXdxX3xX5cxX39xX42xX1dxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX14exX1xX22cxX51xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4xX131xX6xX3xX4xX54xX4xX3xX14exX1xX36xX6xX3xXexX4fxX9dxXc4xX4xX3xX4xX36xX3xXexX1x134bdxX3xXex14015xX5cxX3xXc7xX1d5xX1dxX3xXexX1xX9dxX3xX30xXdxX49xX1dxX3xX4xX131xX6xX3xX14exX1xX51xX6xX7dxX3xX81xX1xX83xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX7x18527xX3xX14exX1xXd1xX1dxX46xX3xX4xX39xX1dxX46xX3xX4xX1f8xXbxX3xX46xXdxX22cxXdxX3xXbxX1xX54xXbxX3xXc7xX18xX4xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX51xX1dxX5xXdxX1dxX10xX3xX1dxX2c6xX6xX7dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX51xX73xX84xXaxX12xXcxX4fxX9dxXc4xX4xX3xXc7xX36xX8bxX3xX5cxX10exXexX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX1dxX46xX83xX1dxX1xX3xXcxX83xXdxX3xX4xX1xX328xX1dxX1xX3xX1dxX46xX21axX1dxX3xX1xX83xX1dxX46xX3xf8dbxX87xfbd2xX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX1dxX3exX5cxX3xX8ax101ddxX2xX87xX3xXbxX1xX22cxX1dxX3xX54xX1dxX1xX3xX30xXc4xXdxX3xX8dxX6xX1dxX3xX46xXdxX54xX5cxX3xX1xXdxX49xX39xX3xXcxX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX4fx14e53xX1dxX46x10762xX3x14e24xX81xX1xXdxXfcxX39xX3xX4cxX14xX1dxX3xX4x13bc1xX1dxX46xX3xX14exX1xX51xX54xX3xXbxX1xX54xXexX3xX1xXdxX49xX1dxX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4xX131xX6xX3xX5cxX43bxX1dxX1xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX6xX51xX3xX4cxX54xX1dxX3xXexX4fxX32xX1dxX3xX5cxX14xX1dxX46xX3xX15dxX1dxXexX10xX4fxX1dxX10xXex158faxX7dxX3xX7axX78xX77xX7dxXcxX77xX7dxX3xX13xX28xX3xX194xX3exX1dxX3xX198xX32xX3xX14exX1xX34axX1dxX46xX3xXc7xX4dxX1dxX1xX8bxX3xXc7xX21axX84xX3xX5xX83xX3xX7xe77axX3xX30xXdxX49xX4xX3xX14exX1xXd1xX1dxX46xX3xX5cxX51xX1dxX46xX3xX5cxX39xX42xX1dxX7dxX3xX536xXcxX1xX6xX84xX3xX5cx161d3xXexX3xX4cxX6xX1dxX3xX46xXdxX54xX5cxX3xX1xXdxX49xX39xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX8bxX3xXexXd1xXdxX3xX4xX2b1xX1dxX46xX3xX23xXdxX1dxX3xX5xX28xXdxX3xX4xX54xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX30xX83xX3xXc7xXfcxX3xX1dxX46xX1xX4dxX3xX4xX54xX4xX3xX10xX5cxX3xX4cxX43bxX1dxX1xX3xXex17abexX1dxX1xX3xXexX4fxX9dxXc4xX4xX3xX7xX5b8xX3xX4xX42xX3xX1dxX83xX84xX3xX30xX83xX3xX4xX542xX1dxX46xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1x10bcfxXbxX3xX30xXc4xXdxX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xXexX43bxX5cxX3xX4fxX6xX3xX1dxX1xX2c6xX1dxX46xX3xX1dxX46xX9dxX9exXdxX3xXc7xX54xX1dxX1xX3xX4x10aeexXbxX3xXexX83xXdxX3xX5xXdxX49xX39xX3xX1dxX83xX84xX7dxX3xXcxXd1xXdxX3xX5cxX51xX1dxX46xX3xXc7xX9dxX649xX4xX3xX4xX54xX4xX3xX10xX5cxX3xXexX1xXd1xX1dxX46xX3xX4xX22cxX5cxX3xX30xX83xX3xX4xX54xX5cxX3xX21xX1dxX3xX7xX5b8xX3xX1xX649xXbxX3xXexX54xX4xX3xX4xX131xX6xX3xX4xX54xX4xX3xX10xX5cxX58fxX7fxX3xX7axX78xX77xX7dxXcxX77xX3xX13xX28xX3xX194xX3exX1dxX3xX198xX32xX3xXexX4fxX1cxX1dxX3xXexX43bxX1dxX1xX7dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX51xX73xX84xXaxX12xXcxX43bxX5cxX3xX1xXdxX438xX39xX3xXexX4fxX32xX1dxX3x1342bxX10xX4cxX7xXdxXexX10xX3xX5cxX39xX6xX3xX4cxX54xX1dxX3xXexX83xXdxX3xX5xXdxX49xX39xX3xX51xX1dxX5xXdxX1dxX10xX3xX1dxX83xX84xX8bxX3xX1dxX1xXdxXfcxX39xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX42xXexX3xX1dxX46xX1xXdxX49xXbxX3xX4xX131xX6xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xXcxX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXc7xX9dxX649xX4xX3xXexX328xX1dxX1xX3xXbxX1xX328xX3xXexff58xX3xX2x176e2xX7dxX4faxX4faxX4faxX3xXc7xX1eaxX1dxX46xX3xXc7xX1d5xX1dxX3xX87x136f7xX7dxX4faxX4faxX4faxX3xXc7xX1eaxX1dxX46xX3xX76xXc7xX42xXdxX3xX30xXc4xXdxX3xXexX1xX83xX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xX4xX131xX6xX3xXexX4fxX6xX1dxX46xX3xX700xX10xX4cxX7cxX3xX30xX83xX3xX776xX4faxX7dxX4faxX4faxX4faxX3xXc7xX1eaxX1dxX46xX3xX1dxX1d5xX39xX3xX14exX1xXd1xX1dxX46xX3xXc7xX3exX1dxX46xX3xX1dxX1xX3axXbxX3xX14exX1xXdxX3xXexX22cxXdxX3xX2e0xXdxX5xX10xX3xX30xXfcxX7dxX3xX4e6xX1xXd1xX1dxX46xX3xX4xX1xX107xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xX4xX131xX6xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX30xXdxX32xX1dxX3xXcxX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX8bxX3xXexX4fxX6xX1dxX46xX3xX700xX10xX4cxX3xX1dxX83xX84xX3xX4xX104xX1dxX3xX4cxX54xX1dxX3xX1dxX1xXdxXfcxX39xX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xX4xX131xX6xX3xX1dxX1xXdxXfcxX39xX3xXexX4fxX9dxX9exX1dxX46xX3xX14exX1xX54xX4xX8bxX3xX14exX438xX3xX4xX22cxX3xX5xX39xX3axX1dxX3xX30xX3exX1dxX3xXexX1xX14xX4xX3xX7xX627xX8bxX3xXexXdxX1d5xX1dxX3xX7xX627xX7dxX3xX70x16b60x179b5xX3xX290xf881xX332xX81xX78xX0xX61xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chông chênh đường đến giảng đường

Chông chênh đường đến giảng đường
2023-09-28 05:50:00

QTO - Đỗ vào trường đại học, cao đẳng mà mình mơ ước nhưng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên hành trình chinh phục giảng đường của các tân sinh viên...

Đổi thay ở miền chân sóng Hải An

Đổi thay ở miền chân sóng Hải An
2023-09-28 05:25:00

QTO - Là một địa phương anh hùng, quật khởi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và từng là xã biển bãi ngang một thời gian khó,...

TPHCM thí điểm giữ con công nhân ngoài giờ

TPHCM thí điểm giữ con công nhân ngoài giờ
2016-12-14 08:59:36

(SGGP).- Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn TPHCM từ năm 2016...

Bữa cơm gắn kết tình yêu thương

Bữa cơm gắn kết tình yêu thương
2016-12-14 08:37:25

(QT) - Với mục đích chia sẻ yêu thương, thắt chặt tình thầy trò và đem lại không khí bữa cơm gia đình cho những học sinh ở xa nhà, tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý...

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
2016-12-14 08:36:23

(QT) - Thực hiện phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu...

Nâng chất lượng tiến sĩ bằng khu vực

Nâng chất lượng tiến sĩ bằng khu vực
2016-12-13 08:45:56

(NLĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng những thay đổi trong quy chế đào tạo tiến sĩ sẽ giúp chất lượng tiến sĩ Việt Nam lên ngang tầm khu vực

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết