Cập nhật: 21/08/2016 12:48 GMT+7
85e1xbc65xfbe5xfbbcxde04x1103bxb4f3xac8ax11529xX7xd5e5x10792xe24bxb389x8d13xae86xX5xc417xXax1050fxe8e7xbb68xc4e9xX3xX7xedd3x1158axeda5xX3xe27dxede6xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX7xX18xX4xX3xX7xX18xXexX3x1093bxX15x93f0xXexX3xX1xX15x102bfx9b94xXex105c2xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXbxX1xae83xXdxX3xX19xe9f4xX19xX1axX0xed64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb85xX10xX6xa8f4xXaxX12xXcxXcx110c1xX3x108bfxX3xe6edxX1dxX19xX1xX3xea2cxXdxX1dxX19xX3x11431xX6xX3x96e5xX1xbb7exX6xX3xca72xX1axX15xX34xa873xX19xX3x9760x92ddxX19xX1xX3xX13xX1xXdxfd8dxX15xX3xXexe4f1xX19xX1xX3xX69xX35xX19xX3xXcxfe59xX10xX3xX73x10fddxX3xX7x8e5axX3xX60xd7e0xX19xX1axX3x108a3xc827xX34xX3xXexX1xc948xX3xX6ex8c9cxXdxX3xXa6xXbxX3xX5xaf60xX4xX3xX4xX6xX78xX3xX4xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX1xa2e6xX19xX1xX3xX4xf89fxX19xX1axX3xX1cx10356xX3xXexX97xX6xXdxX3xX2xf3dexX3xXexX15xX46xXdxX3xX1cxc0d8xX3xX7xX18xX4xX3xX7xX18xXexX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXexX97xX78xX19xX1axX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX97xd340xX19xX1axX3xX19xX1axX15xX34xX3xX76xXe1xX4xX1x9c83xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX97xX1axXdxX19x8b57xd901xXbxX2dxX3xX6xX15xXexX78xXaxX12xX0xXexX97xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX7xX18xX4xX3xX7xX18xXexX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX37xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXbxX1xX46xXdxX3xX19xX4axX19xX1axX3xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX4exX4exX7xXexX6xXexXdxX4xX110xX19xX10xd0fbxX110xXexX15xX78xXdxXexX97xX10xX110xX6exX19xX4exXexXexX78xX4exXdxX4exX7xf2d2xX126xX1abxX4exX126xXd9xX2xX1abxX4exXd9x9a7dxX4exX126xXd9xX4exX1cxX10xX19xX1xX67xX19xX1xXdxX67xX60xX15xX34xX67xX60xX6xX19xX1axX67xX19xX6xXa5xX67xX60xXdxX10xX15xX67xXexX97xXdxX67xX2xc90dxe1cfxX2xX1abxX1abxX1daxd4e5xX1dbxX1dbxX110xf8e3xXbxX1axXaxX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xX69xXd1xX3xfe04xX15xX34xX3xX5xedc6xX4xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX4axX19xX1axX3xX73xX6xX19xX1axX3xXexX1xXabxX3xXa5xXa6xX34xX3xXa6xXbxX3xX5xXb5xX4xX3xX4xX6xX78xX3xX67xX3xdc4dxX19xX1xX125xX3xX69xX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xX4xX15xX19xX1axX3xX4xX2fxXbxX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX97xX12xX0xX4exXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xX4exXbxX12xX7bxX1axXc7xX34xX3xX126xXd9xX67xX1b5xX37xX3xX1cxXa6xX4xX3xX7xf9a2xX3xXcxX97xX83xX19xX1xX3xedfcxXdxX19xX1xX3xX5dxXdxX1dxXbxX3xX67xX3xXbxX1x1057cxX3xX1axXdxXa6xXa5xX3xX73xX18xX4xX3xX69xX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xX73xX6xX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX1axX15xX34xX7fxX19xX3xX82xX83xX19xX1xX3xX13xX1xXdxX8axX15xX3xX4xX1xX78xX3xX1cxXdxX35xXexX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xd227xX19xX3xX73xea2axaee2xX4xX3xX4xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX5xXc7xX3xX1cxXd1xX3xX7bxX1axX15xX34xX7fxX19xX3xXcxX2daxe759xX19xX1axX3xX214xX15xX34xX37xX3xX2xXd9xX3xXexX15xX46xXdxX37xX3xX19xX1axXa1xX3xX2dxX9bxX3xf127xX19xX3xXcxX1x86bbxX34xX37xX3xX1xX15xX34xX1dxX19xX3xX69xX6xX3xXcxX97xXdxX37xX3xXexX8exX19xX1xX3xX69xX35xX19xX3xXcxX97xX10xX110xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xa763xX6xX15xX3xc318xX3xX19xX1axXc7xX34xX3xX7xX18xXexX3xX4xX6xX78xX3xXexX103xXdxX3xX19xX1xXc7xX37xX3xX1cxXd1xX3xX214xX15xX34xX3xX19xX1x87e8xXbxX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xXexX103xXdxX3xX69xX6xX3xXcxX97xXdxX3xXexX97xX78xX19xX1axX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX97xX103xX19xX1axX3xX19xXccxX19xX3xX297xXdxX3xX97xX6xX3xXa5xXa6xX15xX37xX3xXexX6xX34xX3xX4xX1xX2d6xX19xX3xX5xX103xX19xX1xX37xX3xX7xX18xX4xX3xX7xX18xXexX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xX214xX10xX19xX1axX15xX10xX37xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX73xX2daxX2dbxX4xX3xX2dxX9exX3xXexX97x1013cxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX7xX18xX4xX3xX6exXc7xX3xX4xX1xX15xX34xX8axX19xX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX14xX15xX3xX73xX35xX19xX3xX69xX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xX73xX6xX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX1axX15xX34xX7fxX19xX3xX82xX83xX19xX1xX3xX13xX1xXdxX8axX15xX110xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xX69xXa6xX4xX3xX7xX281xX3xX5dxXdxX1dxXbxX3xX4xX1xX78xX3xX1cxXdxX35xXexX3xX7xX6xX15xX3xX348xX3xX19xX1axXc7xX34xX3xX19xX1xX369xXbxX3xX6exXdxX1dxX19xX37xX3xX1cxXd1xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xXdxX1dxX19xX3xX4xXa6xX4xX3xX60xX2fxX15xX3xX1xXdxX1dxX15xX3xX2dxX2fxX15xX3xX19xX1xX2daxX3xXexX97xXdxX3xX1axXdxXa6xX4xX3xX2dxX2fxX15xX3xX60xea5bxX19xX37xX3xX76xX1xX297xX3xXexX1xXabxX3xX19xX1xXdxae48xX15xX3xX1xbb06xX19xX37xX3xX19xXccxX19xX3xXa5xXa6xX15xX3xX73xX10xX19xX37xX3xXexXa6xXdxX3xX7xX18xX4xX110xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xX69xX1dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX7xX18xX4xX3xX7xX18xXexX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xX214xX10xX19xX1axX15xX10xX3xX76xd9b7xXa5xX3xX1xd08bxXdxX3xX4xX1xX14xX19xX1axX3xX19xX1axX15xX34xX3xX4xX2fxXbxX3xX1xXccxX3xX1xX2fxXbxX3xb670xX30fxc39dxX214xX344xab75xX37xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXbxX1xX46xXdxX37xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXexXdx9598xX15xX3xX1xX297xX6xX37xX3xXexX78xX6xX19xX3xX4xX1xX15xX34xX8axX19xX3xX1xX297xX6xX37xX3xX97xX18xXdxX3xX5xX78xX103xX19xX3xX73xXccxX19xX1axX3xXa5xXa6xX15xX110xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xXcxX97xX2daxXaexX4xX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX1xX35xX3xX1xXdxX8axXa5xX3xX19xX1axX1xX4f9xX78xX37xX3xadd0xX1xX78xX6xX3xX7bxX1xXdxX3xX73xX9bxX3xX1xX4fdxXdxX3xX4xX1xf5f6xX19xX3xX4x1149fxX19xX1axX3xX5xX9bxX19xX1xX3xX73xX103xX78xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xX73xX6xX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX1axX15xX34xX7fxX19xX3xX82xX83xX19xX1xX3xX13xX1xXdxX8axX15xX3x10c40xX15xX34xX35xXexX3xX73xXe1xX19xX1xX3xXexe328xX19xX1axX3xXa6xXbxX3xX5xXb5xX4xX3xXexX1xXabxX3xXa5xXa6xX34xX3xX73xX8axX3xX73xXdxX4a3xX15xX3xXexX97xXe1xX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX97xX103xX19xX1axX3xX7xX15xX34xX3xX1xXccxX3xX1xX2fxXbxX3xX19xX4axX19xX1axX37xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXbxX1xX46xXdxX110xX110xX110xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xX344xX6xX15xX3xX76xX1xXdxX3xX73xX2daxX2dbxX4xX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX14xX15xX37xX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX97xX103xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX60xX494xX19xX3xXexX103xXa5xX3xX46xX19xX37xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX2d6xX19xX3xX1xXdxX1dxX19xX3xX1xb430xXdxX3xXbxX1xXa1xX4xX3xX76xX1xXccxX19xX1axX3xX60xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX1axX3xX6exXc7xX3xX6ex9d27xX6xX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX6exXdxX1dxX19xX110xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX60xX34xXaxX12xX13xa952xX19xX1axX3xXexX1xX10xX78xX3xX1cxXa6xX4xX3xX7xX281xX3xX5dxXdxX1dxXbxX37xX3xX73xX2d6xX34xX3xX5xXc7xX3xXexX97xX2daxX2f6xX19xX1axX3xX1xX2dbxXbxX3xX73xX494xX15xX3xXexXdxX53cxX19xX3xXa5xXc7xX3xX4xXa6xX4xX3xX1cxXa6xX4xX3xX7xX281xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX6exXdxX1dxX19xX3xXbxX1x11404xXdxX3xX7xX9exX3xX60xXa1xX19xX1axX3xXa5xXa6xX34xX3xXexX1xXabxX3xX6exXaexXdxX3xXa6xXbxX3xX5xXb5xX4xX3xX97xX2fxXexX3xX4xX6xX78xX3xX73xX8axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX103xXdxX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX97xX103xX19xX1axX3xX2dxX15xX2fxXexX3xX1xX15xX34xX35xXexX3xXbxX1xX46xXdxX3xX6exXc7xX3xX30fxX518xX214xX344xX3xX73xX8axX3xX4xX297xX3xXexX1xX8axX3xX4xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX73xX2daxX2dbxX4xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX110xX3xX5dxX65x86a1xbfc2xX3xXcxX5dxe915x88bcxX7bxaf9fxX0xX4exXbxX12


Các tin đã đưa

Tuổi già neo đơn, bệnh tật cần giúp đỡ

Tuổi già neo đơn, bệnh tật cần giúp đỡ
2023-02-04 05:10:00

QTO - Bà Trần Thị Diệu Hồng (sinh năm 1952), ở Khu phố 5, Phường 2, TP. Đông Hà, thuộc diện hộ nghèo, sống thui thủi một mình suốt mấy chục năm qua trong...

Hoãn cưới

Hoãn cưới
2016-08-21 10:40:43

(QT) - Cỗ bàn đã đặt, danh sách khách mời đã xong, thiệp mời cũng đã in thì đùng một phát, nhà bà Hiên xảy ra cơ sự. Cái đám cưới thằng con cả vốn đã không thuận buồm xuôi gió...

Học sinh Pháp học thêm thế nào?

Học sinh Pháp học thêm thế nào?
2016-08-20 15:27:38

TTO - Ở Pháp trước đây, chuyện dạy thêm học thêm cũng tràn lan, trở thành “thị trường” béo bở cho nhiều người, gây bức xúc cho xã hội.

Nhập học qua smartphone

Nhập học qua smartphone
2016-08-19 09:40:47

TTO - Tân sinh viên khóa 2016 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) có thể chuẩn bị và làm các thủ tục nhập học qua chiếc smartphone (điện thoại thông minh) của mình.

Tập trung xây dựng văn minh đô thị

Tập trung xây dựng văn minh đô thị
2016-08-19 09:26:52

(QT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tích cực xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời đẩy mạnh các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết