Cập nhật: 06/10/2016 11:45 GMT+7
8d6cxed9ax8f29xf6fcx12265xdb2bx12d2ex11e97x11c5dxX7xdd4cx12d20x13cb6x146b6x127c5xd650xX5xdfb8xXaxf3c5x11cd3x133fcxX3xe5d4x11bb1xb6d1x145f9xXcxX3xf309x1235fxX4xX3xX19xcf59xX3xX1dxa719xX3xXexX1xXdxX3xd036x1453exX3x13d0fx12761xXexX3xXexdcfdxXexX3xX24xa3d1xX1xXdxb3d8xXbxX3xXcx13f23x1470cxXcxX3xXex14badxX3xX24x99b1x109eexX3x104a6x13f5cxX2x15201xX3xX4xbc7exX6xX3xXcxX3exX3dx10025x13abfxX0xc405xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x142b6xXaxX12x138e8xf8f6xX16xX16xX3exe929xb00cxcef0xX3xX18xX3xXcxX1x10803xX3xXexcf41x139f9xa918xX24xX36xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX13xfbf8xXdxX3xc518xX45xX24xX3xX16xX6xX3xX2axX42xX6xX3x1242ax10f8dxX3xX4x9c17xX24xX36xX3xX2axX45xX24xX3xXexX7cxde9bxX3xX5x1036axXdxX3xb86dxX21xX3xX2dxbdecx10290xXexX3xX19xX21xX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX4xX4exX6xX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX73xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexfa26xX5xX10xX9xXaxX46xX6xX7cxX36xXdxX24x14d1fxX48xXbxX2dxX3xX6xXb2xXexeb6cxXaxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX46xX36xX3xX1cxXfdxX7cxX69xX10xX7cxX9xXaxX49xXaxX3xX24xX6xX46xX10xX9xXaxXdxX46xX6xX36xX10xX3exX1xXfdxXexXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xf043xXdxX69xXexX1xX9xXaxbdf0x13e8bxX49xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX57xX57xX131xX131xX131xX73xX7xX36xX36xXbxX73xXfdxX7cxX36xX73xX2axX24xX57xX69xX6xXexX6xXdxX46xX6xX36xX10xX7xX57xXfdxX7cxXdxX36xXdxX24xX6xX5xX57xX48xX49xX2x12dc7xX57xX2xX49xX57xXdxX46xX6xX36xX10xX7xX170xX170xd544xX170x118f9xX139x92d5xX9axXdxX10xX46x10d33xX48xX49xXexX7cxX6xX186xX48xX49xX9axXeaxX186xX48xX49xXexX1xXdxX186xX48xX49xXcxX3dxX3exXcxX73x108d6xXbxX36xXaxX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX7cxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX79xX3xXexX7cxX7dxX7exX24xX36xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX13xX8cxXdxX3xX8fxX45xX24xX3xX16xX6xX3xX9axXdx11027xX46xX3xXexX7cxX6xX3xX9ax1473bxX3xXexX1xXdxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xacf2xXb2xX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX24xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX170xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX7cxX12xX0xX57xXexX6xX1cxX5xX10xX12xXcxX1xX10xXfdxX3xXaex108d8x11b5exX3xX13xX14xX3xXaexc0ccxX3xX24xX1x12c13xX24xX3xXaexX7dxfca7xX4xX3xX4xX9exX24xX36xX3xX2axX45xX24xX3xX4xX4exX6xX3xe048xX13x13ef5xX17xX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX3xX2axX21xX3xX2axXdxX39xX4xX3xXexX1xbd21xX46xX3xXaexff22xX24xX1xX3xX19xX21xX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX4xX4exX6xX3xXcxX3exX3xX3dxX54xX55xX3xXexX42xX3xX24xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX4bxX73xX3xX8fxX21xX3xX4xX9exX24xX36xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX21cxX3xX24xX36xX2bxXeaxX3xX48xX17fxX18xX17dxX3xX2axX42xX6xX3x14d3bxXb2xX6xX21cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXaexX222xX3xX1cxX6xX24xX3xX1xX2bxX24xX1xX3xXbxX1xX7dxea43xX24xX36xX3xX1dxX24xX3xXexb3c9xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX9axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX2c7xXb2xX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX48xX49xX2xX4bxX3xX2axX2bxX3xX4xX1dxX4xX3xX24xX45xX46xX3xXexXdx8eb1xXbxX3xXexX1xX10xXfdxX3xXexX1xX32xX24xX36xX3xX24xX1xXb3xXexX3xX4xX1xXb2xX24xX36xX3xXexX7cxXfdxX24xX36xX3xX4xXa8xX3xX24xX7dxaa56xX4xX73xX3xX8fxe373xX3xX2axX226xXeaxX21cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXaexX21xX3xX24xX36xX1xX254xX3xX23bxX13xX23dxX17xX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX3xX4xX1x110f9xX3xXaexc546xXfdxX3xXexX7cxXdxX1dbxX24xX3xX9axX1xX6xXdxX3xX9axX254xXbxX3xXexX1xXabxXdxX3xXexX1xX10xXfdxX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xc3dexX24xX3xXbxX1xX7dxX2e4xX24xX36xX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX3xX46xX2bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXaexX222xX3xX4xX9exX24xX36xX3xX1cxX32xX21cxX3xX1cxXa8xXfdxX3xXaexXa8xX46xX3xX7xee93xX3xXexX1xX2bxX24xX1xX3xX4xX9exX24xX36xX3xX4xX1xXb2xX24xX36xX3xX4xX4exX6xX3xX9axX1e3xX3xXexX1xXdxX73xX3xXcxX7cxX6xXfdxX3xXaexX2ecxXdxX3xX2axX33exXdxX3xX6dxX16xX16xX3exX21cxX3xX9exX24xX36xX3xX19xX2bxXfdxX3xXcxX7cx9fe2xX24xX36xX3xXcxX1xXdxX21cxX3xX24xX36xXb2xXeax14e03xX24xX3xX54xX1xX4exX3xX24xX1xXdxX39xX46xX3x9282xXeaxX3xX1cxX6xX24xX3xX8fxX45xX24xX3xX1xX21bxX6xX21cxX3xX36xXdxX1dxXfdxX3xX69x14fe3xX4xX21cxX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexX1xXdxX31axXb2xX3xX24xXdxX409xX24xX3xX2axX2bxX3xX23dxX1xXdxX3xXaex11050xX24xX36xX3xX4xX4exX6xX3xX1eexXb2xX32xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xX1cxXdxX31axXexX21cxX3xXaexX21xX3xX2dxXb2xXb3xXexX3xX4xX4exX6xX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX3xXaexX7dxX6xX3xX7cxX6xX3xX7xX6xXb2xX3xX9axX1xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXaexX222xX3xXexX1xX32xX24xX36xX3xX24xX1xXb3xXexX3xXexX2ecxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX9axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX2c7xXb2xX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX4xX1xXb2xX24xX36xX21cxX3xX2axX343xX3xX2axX226xXeaxX3xX9axX1xX9exX24xX36xX3xX4x13f9axX24xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX24xX2bxXfdxX3xX9axX1xX1dxX4xX3xX5xX2bxX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX3xXbxX1xXa8xXdxX3xXexX1xX6xX46xX3xX36xXdxX6xX3xX9axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXb2xX24xX36xX73xX3xXcxX1xX10xXfdxX3xX4xX9exX24xX36xX3xX2axX45xX24xX3xX4xX4exX6xX3xX23bxX13xX23dxX17xX3xXcxX3exX54xX3dxX55xX3xX36x139cfxXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXaexX1dbxX3xX2dxX10xX46xX3xX2dxX2exXexX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX24xX3xXexX1xX250xX46xX3xXaexX254xX24xX1xX3xX2axX21xX3xa5aexX19xX21xX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xXexX36bxXdxX3xXcxX3exX3xX3dxX54xX55xX3xXexX42xX3xX24xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX4bxXaxX21cxX3xXaexX21xX3xX1dxX24xX3xXbxX1xX7dxX2e4xX24xX36xX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX4xX4exX6xX3xXcxX3exX3dxX54xX55xX3xX7xfda9xX3xX4xX21bxX3xX1xX6xXdxX3xX36xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX73xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX2xX21cxX3xX24xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX4bxX21cxX3xX4xX9exX24xX36xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX3dxX3exXcxX3xX7xX5bexX3xXaexX7dxX22bxX4xX3xXexX2ecxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX2axX2bxXfdxX3xX24xX36xX2bxXeaxX3xX48xX3xX2axX2bxX3x12c0bxX18xX170xX18xX48xX49xX2xX4bxX73xX3xXcxX1xc629xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX69xX3c0xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX2bxXdxX3xXexX1xXdxXf5xX3xX24xX36x128eexX3xX2axX45xX24xX3xX2axX2bxX3xXexXfdxX1dxX24xX3xX6cxX2xX48xX49xX3xXbxX1x14edfxXexX72xX21cxX3xX24xX36xXfdxX36bxXdxX3xX24xX36xX653xX3xX6cxX17dxX49xX3xXbxX1xX668xXexX18xXaexX32xXdxX3xX2axX33exXdxX3xX1xX39xX3xX16xX17xXcxcd26xX3xX7xX5bexX3xXexX1xXdxX3xX46xX9exX24xX3xXexX1xX6xXeaxX3xXexX1xX31axX72xX73xX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5bexX3xX69xXfdxX3xX6dxX7exX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX4xX1xX254xXb2xX3xXexX7cxX1dxX4xX1xX3xX24xX1xXdxX39xX46xX3xXexX2ecxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX7cxX6xX3xXaexX21xX73xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX48xX21cxX3xXexX42xX3xX24xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX17fxX3xXexX7cxX7exX3xX2axX21xX3xX7xX6xXb2xX21cxX3xXexX1xXabxXdxX3xX36xXdxX6xX24xX3xXexX1xXdxX21cxX3xX24xX14xXdxX3xX69xXb2xX24xX36xX3xX7cxX6xX3xXaexX21xX3xXexX1xXdxX3xX36xXdxX32xX24xX36xX3xX24xX1xX7dxX3xX36xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX2xX21cxX3xX24xX1xX7dxX24xX36xX3xX24xX36xXfdxX2bxXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX2bxXdxX3xX24xX1xX7dxX3xX36xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX2xX3xX5xX2bxX3xXcxXfdxX1dxX24xX21cxX3xX23dxX36xX653xX3xX2axX45xX24xX3xX2axX2bxX3xX23dxX36xXfdxX36bxXdxX3xX24xX36xX653xX21cxX3xX36xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX24xX2bxXeaxX3xXexX1xX637xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xX5bexX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX409xX46xX3xX46xX9exX24xX3xXexX637xX4xX1xX3xX1xX22bxXbxX3xXexX1xXabxXdxX3xX36xXdxX6xX24xX3xX5xX2bxX46xX3xX1cxX2bxXdxX3xX2xX48xX49xX3xXbxX1xX668xXex10ef1xX3xXaexXdxX1dbxX46xX3xX2dxX2exXexX3xXexX32xXexX3xX24xX36xX1xXdxX39xXbxX3xX7xX5bexX3xX9axX1xX9exX24xX36xX3xX5xXb3xXeaxX3xXaexXdxX1dbxX46xX3xX1xX3fcxX4xX3xX1cxX36bxX3xX6cxXexX7cxXb2xX24xX36xX3xX1cxX343xX24xX1xX3xX4xXa8xX3xX24xX45xX46xX3xX5xX33exXbxX3xX2xX48xX72xX3xX24xX1xX7dxX3xX36xXdxX6xXdxX3xXaexXfdxX36bxX24xX3xX2xX3xX24xX653xX6x12934xX3xX3exX3dx9c18xX23dxX3xXcxX3dxe121xX71xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đề thi minh họa: Khó “ăn” điểm!

Đề thi minh họa: Khó “ăn” điểm!
2016-10-06 11:44:55

(NLĐO) - Đề thi minh họa cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa được công bố có nhiều đổi mới, tuy nhiên đề có nhiều câu hỏi khó trong khi thời gian thi ngắn sẽ gây áp lực cho thí sinh.

Tăng cường phối hợp trong thi hành án dân sự

Tăng cường phối hợp trong thi hành án dân sự
2016-10-06 10:55:11

(QT) - Những năm qua, Cục Thi hành án dân sự Quảng Trị đã tập trung giải quyết đúng pháp luật các vụ việc đang thi hành, hạn chế để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại bức xúc trên...

Nhà nghèo vẫn hiến đất xây nhà cộng đồng

Nhà nghèo vẫn hiến đất xây nhà cộng đồng
2016-10-06 10:35:48

(QT) - Dù nhà nghèo, lại bị khuyết tật 2 chân từ nhỏ nhưng ông Ăm Tứt, 70 tuổi, trú thôn A Tông, xã A Xing, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn sẵn sàng hiến mảnh đất vàng của gia...

Hành động vì một môi trường đô thị xanh

Hành động vì một môi trường đô thị xanh
2016-10-05 09:42:45

(QT) - Đây là chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Việt Nam từ ngày 16-18/9 được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng...

Bản Ka Tăng, bình yên đang trở lại

Bản Ka Tăng, bình yên đang trở lại
2016-10-05 09:36:47

(QT) - Bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) từ lâu được biết đến với sự yên bình, chăm chỉ làm ăn và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Người tình nguyện vớt rác trên hồ Nam Hào

Người tình nguyện vớt rác trên hồ Nam Hào
2016-10-05 09:28:23

(QT) - Nhiều năm qua, ông Phùng Văn Quý (khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) luôn lặng lẽ làm công việc vớt rác để giữ gìn môi trường trong lành, sạch đẹp cho hồ...

Phẫu thuật bóc khối u thận gần 1kg

Phẫu thuật bóc khối u thận gần 1kg
2016-10-05 09:09:57

(SGGP).- Ngày 3-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị bướu lớn ở thận hiếm gặp.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết