Cập nhật:  GMT+7
4a0ax827exd3fbxac9dx6d4dx6184xafdbx88a9x73a6xX7x9c99x6244xb0e0xd7ebxb4ddx75a9xX5x6e93xXaxd3d1x8284x7110xXdxX3xXexX1xc9fexac1exX4xX3x6c8ex5dd4xX3xX1xX19xade6x67c8xXexX3xe003xX14x5583xX1xX3xX4xX1xafdexX3xX7xaaefxX28xX3xXbxX1x72f9xX0x5847xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e86xX10xX6xX26xXaxX12x7c64x7d90x6671x644axae7dxX4dxd6bfxX3xc3b0xX3x8494xX1xX35xX3xX28x7303xX3xX7xX6xX19xX3xa3cexX1xXdxX3x8555xb713xX3xXbxX1x8525xXexX3xX7xX1axXexX3xX7xa210xX28x92b9xX3xX65xX6xX19x8874xX3xX61xe087x527fxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX4xX2dxX3xX4xbb45xX28xX74xX3xXexb642xX3xX61xX1x76f3xXbxX3xX74xX1axXdxX3xX65xX23xX28xX3xX1dxX14xX28xX3xX4xX1x6708xX28xX79xX3xbef4x68b7xX28xX3xX65x4ac5xX28xX74xX3xX61xX1x9e50xX3xX61xX1xb072xX28xX79xX3xXexXa2xX7dxX3xXbxX1xXdxaa0cxX28xX79xX3x5ca7xX19xX3xXexX1xX1exX79xX3xXb5xX28xX3xX19xX1axX28xX74xX3xX61xd47cxX7dxX79xX3xX28xX74xX72xcb49xXdxX3xX28xdf37xX28xX74xX3xX28xXc0xX3xXa6xXa7xX28xX3xX65xXabxX28xX74xX3xX61xX1xXb1xX3xX61xX1xXb5xX28x7765xX3xa7b4x89ccxX4xX1xX3xX1xX72xX3xX28xX1xX72x5de2xX4xXf8xX3xX50x5407xX28xX74xX3xX22xX3xX4xaa5bxX28xX3xX74x8bfaxXdxX3xX7xX30xX28xX3xX1xXa7xX19xX3xX4xX72xX91xX4xX3xX61xX1x6a16xXf8xX0xXbxX12xbbc9xX74xX19xX22x7e27xX28xX3xX28xX1xXa2xX28xX3xX26xX2dxX3xX7xX6xX19xX3xX61xX1xXdxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX65xX66xX3xX28xX74xX19xX22xX130xX28xX3xX61xX1xX127xX3xX28xXabxXdxX3xX1xX72xX79xX3xX61xX1xX127xX3xX1xaa55xX28xX1xX3xX1dx549bxXexX3xXex621bxX4xX79xX3xXexX168xX19xX3xX5x803cxX3xX7dxX168xXexX3xX61xX1xX30xX3xX28xXb5xX28xX74xX3xXa6xaa12xX3xX28xX74xX2dxXfbxXdxX79xX3xX5xX35xX4xX3xX26xXa2xX7dxX3x81b9xXa2xX7dxX3xX28xX1xXa7xXbxX3xXa6xX14xX2dxX3xX4x74d4xX3xXexX1xc62axX79xX3xX5xX72xX19xX3xXex9ed0xX16cxX3x6aebxX3xX4xX1xXa2xX28xX3xX4cxXexX16cxX4xX52xX3xX1dxX23xX3xXex74c5xX4xX3xXa6xXa7xX28xX3xX1xX14xX28xX1xX3xX61xXdxX28xX1xX3xX61xX1xX127xX79xX3xX74xXa2xX22xX3xX1b0xX6xX3xX7xX72xX28xX74xX3xX65xX6xX19xX3xX4cxXbxX1xX6axXexX3xX4xX72xX91xX4xX52xX79xX3xX5xX16cxX4xX3xX65x73bcxX19xX3xX74xXa2xX22xX3xX7xX1axXexX3xX7xX6xX19xX3xX65xXb1xX3xX1b0xX6xX3xXexXa2xX7dxX3xXbxX1xXdxXc0xX28xX79xX3xXc4xX19xX3xXexX1xX1exX79xX3xXexX88xX3xX4xX1xXdxX3xX65xX6xX19xX3xX7dxd545xXdxX79xX3xX28xXe0xX28xX74xX3xX28xXc0xXf8xX3xX4dxX6xX19xX3xX65xXa2xX22xX3xX4xX1xX16cxX28xX74xX3xXexX10axXdxX3xX196xXdxX28xX3xX74xXdxX91xXdxX3xXexX1xXdxX185xX19xX3xX1dxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX61xX1xX127xX3xX1xX19xX22xX23xXexX3xX26xX14xX28xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX30xX28xX3xXbxX1xX35xX3xX7xX6xX19xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX65xX1a8xX3xX1dxXfbxX28xX3xX65xX115xX4xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX61xX1xX30xX2dxd8d2xX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX7dxX6xX1b0xX74xXdxX28xX2a3xbdafxXbxX196xX3xX6xX19xXexX2dxXaxX12xX0xXexX1b0xX12xX0xXexX26xX12xX0xXdxX7dxX74xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX7dxX6xX1b0xX74xXdxX28xX2a3xX3xbfb4xXbxX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xbef5xXdxX26xXexX1xX9xXax4c3fx9989xX2f7xXaxX3xX7xX1b0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a3xX37xX37xXdxX7dxX74xXf8xX7xX19xX4xX61xX1xX2dxX10xX26xX2dxXdxX7xX2dxX28xX74xXf8xXa6xX28xX37x7079xX7dxX6xX74xX10xX7xX37xa9bexXbxX5xX2dxX6xX26xX10xX26xX37xX4dxX1xX6xX1b0xX10xX37xX2bdxX2f7xX2xX2f7xX37xX2xX2bdxX37xX2f7xd6cdxX37xX196xX19xX22xX10xX28xX61xX1xX19xX28xX74xX2xX2f7xX33cxXf8x848exX56xa7aexXaxX37xX12x94acxX19xX22xX130xX28xX3xX61xX1xX19xX28xX74xXf8xX0xX37xXexX26xX12xX0xX37xXexX1b0xX12xX0xX37xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX26xX22xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX4xX3xX50xXfbxXdxX3xXbxX1xX111xX28xX74xX3xXbxX1xX2dxX28xX74xX3xXexX1xX6xX28xX74xX3xX74x9a0exX7dxX2a3xX3xX196xX19xX22xX130xX28xX3xX61xX1xX19xX28xX74xX3xX2xX2bdxX74xX79xX3xXexX1xX35xX4xX3xX65xc935xX6xX3xX1xX2dxX14xX28xX74xX3xX2xX2bdxX74xX79xX3xXbxX1xX111xX28xX74xX3xXbxX1xX2dxX28xX74xX3xb3abxX74xX79xX3xX1xX1c4xX4xX3xXbxX1xX35xX3xXexe16fxX3xX3d7xX74xX79xX3xX28xX74xX72xX19xX3xXexX168xXexX3xX3d7xX74xX79xX3xX1dxXfbxX4xX1xX3xXexX1b0xX19xXa7xXexX3xX3d7xX74xX79xX3xX61xX1xX72xX1a4xX28xX74xX3xX1xX2dxXfbxXexX3xX3d7xX74xX79xX3xX28xX1xXa2xX28xX3xX7xXa2xX7dxX3xX3d7xX74xX79xX3xX28xX1xX35xX4xX3xc7f8xX19xX23xX3xX3d7xX74xX79xX3xX1xX2dxX14xX28xX74xX3xX61xc65axX3xX3d7xX74xX79xX3xXexX1xX72xX105xX4xX3xX26xX72xX105xX4xX3xcabexX74xX79xX3xX65x9b13xX3xXexX1b0xX115xX28xX74xX3xX448xX74xX79xX3xX4xX6xX7dxX3xXexX1xX30xX2dxX3xX448xX74xXf8xX3xX50xX44dxX3xXexX1b0xX115xX28xX74xX3xX7xX6xX2dxX79xX3xX1xX1c4xX4xX3xXbxX1xX35xX3xXexX3e4xX3xX1dxX14xX2dxX79xX3xX28xX74xX72xX19xX3xXexX168xXexX3xXexX3e4xX19xX3xXexXc4xX7dxX79xX3xX1xX2dxX14xX28xX74xX3xX61xX437xX3xXa6xX14xX3xXexX1xX72xX105xX4xX3xX26xX72xX105xX4xX3xX7xX6xX2dxXf8xX3x5457xX6axX4xX3xXa6xX3bdxX3xXexX1b0xX130xX28xX3xX4x6d25xX28xX74xX3xXa6xX91xXdxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX61xX1xX72xX1a4xX28xX74xX3xX2f6xX7dxXdxX23xX28xX74xX3xXa6xX14xX3xX2xX3d7xX2f7xX2f7xX7dxX5xX3xX28xX72xX91xX4xX79xX3xX7xX1c4xX4xX3xX5xX115xX4xX3xX1dxX230xX3xX1dxc668xX3xX5xX168xX22xX3xX2xX2e3xX2f7xX7dxX5xXf8xX3xX324xX1axX28xX74xX3xX28xX74xX14xX22xX3xX2xX3xXexX1xX6xX28xX74xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX65xXc0xX19xX3xX2f6xX3xX5xX1fcxX28xXf8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX26xX22xXaxX12xX50xX1a8xX3xXbxX1xX111xX28xX74xX3xX4xX1xX88xX28xX74xX3xX1dxX185xX28xX1xX3xX28xX14xX22xX3xX4xX1fcxX28xX3xX5xX72xX19xX3xX175xX2a3xX3xX4dxX6xX19xX3xX61xX1xXdxX3xX65xX66xX3xX4xX1fcxX28xX3xXexX1b0xX6axX28xX1xX3xX74xXdxXb1xX79xX3xX5xXfbxX28xX1xX79xX3xX61xX1xX10axX28xX74xX3xXb5xX28xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX168xXexX3xX7xX1axX28xX74xX79xX3xX5xXfbxX28xX1x8e89xX3xXexX163xX7dxX3xX28xX74xX19xX22xX130xX28xX3xX28xX1xXa2xX28xX3xX65xX1a8xX3xX4xX1xX5bxX6xX3xXexX1b0xX3bdxX598xX3xX74xXdxX5bxX3xX74xX163xX28xX3xXa6xX185xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX4xX1a4xX3xXexX1xX1a8xX3xXa6xX14xX3xX7xX30xX28xX3xX7dxX10axX28xX598xX3xX4xX1xX44dxX3xX1b3xX3xXexX1xX2dxX6axX28xX74xX79xX3xX65xad35xX3xX6axX28xX1xX3xX7xX6axX28xX74xX79xX3xX65xX5e9xX3xX168xX7dxX3xX28xX74xX1xc630xX3xX28xX74xX1a4xXdxX3xX65xXdxXc0xX19xX3xX65xXabxX79xX3xXb5xX28xX3xX65xX5e9xX3xX4xX1xX168xXexX3xX26xXdxX28xX1xX3xX26xX72xde60xX28xX74xXf8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX26xX22xXaxX12xXcxXcxX12cxaeb2xXf8xX13xX4dxXf8xX3xXcxX1b0xX1fcxX28xX3x697fxXb5xX28xX3xX13xX30xX28xX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sinh ít con để nâng cao chất lượng cuộc sống

Sinh ít con để nâng cao chất lượng cuộc sống
2010-12-08 11:54:13

(QT) - Đến thôn Nhất Hoà, xã Gio Hoà, huyện Gio Linh (Quảng Trị), hỏi chuyện làm ăn của vợ chồng anh Võ Văn Quang và chị Nguyễn Thị Hiệp ai cũng tấm tắc khen ngợi: Đó là một...

Nghề đã chọn anh

Nghề đã chọn anh
2010-12-08 11:48:18

(QT) - Trong xã hội, không ít người theo đuổi nghề nghiệp bằng niềm đam mê và sự yêu thích của mình. Tuy nhiên vẫn có những người như bác sĩ Phạm Văn Vân, Giám đốc Trung tâm...

Trường công lập cũng không đạt chất lượng

Trường công lập cũng không đạt chất lượng
2010-12-08 11:34:50

Theo bà Lê Thị Điệp - Phó trưởng phòng phụ trách Mầm non, Phòng GD Q.4, điểm lẻ trường mầm non thực chất là các nhà dân được tiếp quản từ sau năm 1975 đến nay. Trải qua nhiều...

Trường ĐH Văn Hiến sẽ thành VTC Văn Hiến

Trường ĐH Văn Hiến sẽ thành VTC Văn Hiến
2010-12-07 08:46:47

Dự kiến đến năm 2011, tên trường cũng sẽ được chuyển đổi thành trường ĐH VTC Văn Hiến. Cũng theo thỏa thuận, trường ĐH Văn Hiến sẽ xin mở thêm một số ngành học mà VTC có nhu...

Bộ Nội vụ cần phải vào cuộc để chấn chỉnh

Bộ Nội vụ cần phải vào cuộc để chấn chỉnh
2010-12-07 08:46:15

TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp cho rằng: “Tôi đã nghiên cứu văn bản của UBND TP Đà Nẵng và thấy rằng, đây là văn bản cá biệt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết