Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw51t4buN4buLM8OT4buJ4buN4buLITPhu6TDuuG7g+G7jTM2w6A5M+G7pcOAM+G6u8ah4buNw6wzdOG7i+G7qcOpM8O94bupM8Op4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Oy4bupw6kz4bul4buJ4buD4bunM8Os4buJ4bqxw7Iz4buNw6zhu4vDqOG7jzPDrOG7ieG6o+G7iTPhurvhu4/huq/hu40zNjQ0YS02NDU0Wy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml17VeG7pH0zLTPhu6Thu4vhur3hu48zZcOj4buPM8Opw6Phu48zb+G7heG7pTN14bun4bqxM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8OJ4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Oy4bupw6kz4bul4buJ4buD4bunM8Os4buJ4bqxw7Iz4buNw6zhu4vDqOG7jzPDqeG7q+G6ozPhu4vhu6fhu7dn4buNM8OdbeG7jeG7izPDk+G7ieG7jeG7izN7VeG7p+G6seG7jcOsM+G7pMO6a30pM+G7peG7neG7jcOsM+G7jcOs4bunxqHhu40zw73hu5fhu40zdOG7i+G7qcOpM8O94bupM8Op4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Oy4bupw6kz4bul4buJ4buD4bunM8Os4buJ4bqxw7Iz4buNw6zhu4vDqOG7jzPDrOG7ieG6o+G7iTPhurvhu4/huq/hu40zNjQ0YS02NDU0M+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM8OzxIMzNsOgOSk2OMOhM+G7pcOAM+G6u8ah4buNw6w8M+G7pMO64buP4buNw6wz4bq7w7UpM+G7jcOs4bqp4buNM8O5w6PDqeG7izPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7reG7n+G7jcOsM+G7i+G7ozPhu6XDunEz4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDPDqeG7nzPDuXIz4buL4bqvM+G7pWLhu43DrCkzdOG7i8Oj4bulM+G7pcO64buJaOG7jTPDueG6seG7jTPhu7Xhu6fhuqvhu6Uzw73EgzPhurtw4buJM8O54buX4buNw6wzw6nhu4vhu48z4bq7xqHhu43DrDNlxIPhu48zw73GsOG7jcOsM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buNKTNl4bq34buJM+G7jcOs4bqj4buNw6wzNzQpYTPhu6XDgDPhurvGoeG7jcOsKDPDveG7l+G7jTPDsuG7p+G6ozNl4bqx4buPM+G7i+G7iWjDsjPhu7cz4bul4buFM8Op4buL4buPM+G7jcOs4butcOG7iTPhu43DrOG7i8Oo4buPKTPDqWPhu40z4buNw6zhu4vDqOG7jzNv4buL4buP4bqx4buNw6wzNjQz4bulw4Az4bq7xqHhu43DrCgzw73hu5fhu40z4buldjPhu43DrOG6qeG7jTPDucOjw6nhu4sz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wz4bq7YuG7pzPhu6Xhu60z4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDNv4buL4buP4bqx4buNw6wzNjkz4bulw4Az4bq7xqHhu43DrCgzw73hu5fhu40z4buL4bun4bu3M+G6u+G7m+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw6nhu5vhu43DrDPhurvGoeG7jcOsM+G6ueG6qeG7jTPDqeG7rTNv4buL4buP4bqx4buNw6wzNTYz4bulw4Az4bq7xqHhu43DrCgzw73hu5fhu40z4bulxKnhu40z4bq54bup4buNw6wzw6nhu4vhu48z4buL4bubM+G7jcOs4buLw6jhu48zb+G7i+G7j+G6seG7jcOsMzU4w6E8YTjDoTPhu6XDuuG7iWfhu6cz4bq7xqHhu43DrDPDvcSDM+G7jcOs4bunxqHhu40zw73hu5fhu40z4buL4bun4bu3M+G6u+G7m+G7jcOsM+G7pXYzw6nDo8OpM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM3Xhu6fhu5fDqTPhu6Xhu4Uz4bul4buL4buV4buNw6wzdeG7p+G6ozPDqcOjw6kzw6nhu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDumrhu43hu4sz4bq5dzPDo+G7jTNv4buL4buP4bqx4buNw6wzOTQz4bulw4Az4bq7xqHhu43DrDwzRcOi4buNw6wzw73hu4lnw6kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nDtTPhu4vhu4ln4bunM3Xhu6fhurEzw6nDo8OpM+G7jcOs4bunxqHhu40zw73hu5fhu40z4bulw7rhu4Phu40pM+G7pcO64buP4buNw6wzOTPhu43hurPDsjPhu6Xhu4/Eg+G7jTPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G6u+G6tzPDqcO1Mzc5w6A4M+G7i+G7mzPhu6Xhu4vhu4/Do+G7pTPhu43DrOG7i8Oo4buPKDPhu6XDgDPDs2cz4buL4bubM+G7jcOs4buLw6jhu48z4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4buL4bun4bu3Z+G7jTPDrOG7ieG6scOyM+G7pXYzNjkpYToz4buN4bqzw7IzNjQ0OTPhu7Xhu6fhu5fhu43DrDPDqcO04buNMzU5KeG6oTU6M8O9xIPhu48zw6nhu6fhu5fhu4kz4buN4bqzw7IzNjQ1NDN74bul4buL4bq94buPM+G7peG7ieG7g+G7pzPDqeG7i8SpM8Oy4buh4buJfTwzw51mM8Oy4bupw6kz4bul4buJ4buD4bunM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8Op4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Os4buJ4bqxw7Iz4buNw6zhu4vDqOG7jzPDrOG7ieG6o+G7iTPhurvhu4/huq/hu40zNjQ1NS02NDU5KTPhu4vhu6fhu7dn4buNM8OdbeG7jeG7izPDk+G7ieG7jeG7izN04buL4bqr4buNM+G6u+G6q+G7pzPhu6Xhu4vhu6cz4buN4buLY3QzZWrhu43hu4szdeG7p+G6qeG7jTPhurti4bunM+G7jcOs4butcOG7iTPhu6XhurPhu43DrDM2M8OzYuG7jTPDueG7jzPDveG7oeG7iTPhu43hurPDsjM2NDU0KDNlauG7jeG7izN14bun4bqp4buNM+G7i8SD4buNw6wz4buN4bqzw7Izw6zhu4nhurHDsjPhu4vhu5sz4buNw6zhu4vDqOG7jzPhu6V2MzYpOS0zNzooM+G7i8SD4buNw6wz4buN4bqzw7Iz4bul4bqv4buPM8O94buJZ8OpM8OzxIPDsjPDsuG7oeG7iTPDqeG7i+G7jzM1PDY0NC01PDc0NDPDs+G6o+G7jzPhurvhu5vhu43DrCgz4bulw4Azw7NnM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM3Xhu6fhuqMz4bq7xIPhu48z4bul4bqv4buPM+G6u+G6r+G7pTM4OTopM+G7pcO64buP4buNw6wz4bq7w7Uz4bq7xIPhu48z4bul4bqv4buPM+G7jcOs4buLZjPhurvhuq/hu6UzNzk6KDPhu6XDuuG7g+G7jTPDoTQ6M8O54buXM+G7teG6tykz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhurvhuq/hu6Uz4bulw7rhu4Phu40zw6nhu4vhu6dk4buNM3Thu4vGsDPhu4txdDPDveG7oeG7iTPhu6XDuuG7gTPhur3DsjPDvcSDMzU0NDoz4bu14bq3M+G6u+G6r+G7pTPDqeG7i+G7p2Thu40z4bu3M+G7peG7hTw8PDNPPE88w5lbL3Rd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị
2012-06-10 11:19:12

(TNO) - Ngày 7/6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, hiện ông đang giữ một khúc gỗ rất lạ. Khúc gỗ này được ông Quận tìm thấy khi...

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải
2012-06-08 07:11:39

(QT) - Để góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị) vừa thành lập tổ thu gom rác thải với 5 thành viên. Để tạo điều kiện cho tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết