Xúc tiến thương mại - Mở ra nhiều cơ hội giao thương hàng hóa

08/06/2024 08:30 GMT+7 Thanh Trúc - Thục Quyên

QTO - Ngày 7/6/2024, tại TP. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Công thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2024. Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội kết nối, giao thương hàng hóa.