Xứ Cùa, từ mạch nguồn cách mạng

02/07/2024 09:19 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - 60 năm sau sự kiện đồng khởi Cùa, nối tiếp mạch nguồn cách mạng, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó không ngừng, cán bộ và Nhân dân 2 xã Cam Nghĩa, Cam Chính đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong tiến trình tái thiết, xây dựng quê hương đổi mới.