Sôi nổi Ngày hội Thống nhất non sông

30/04/2024 12:57 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Sáng ngày 30/4/2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 52 năm Ngày giải phóng Quảng Trị và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.