Sôi nổi Hội báo toàn quốc năm 2024

15/03/2024 14:20 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Ngày 15/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024. Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa của những người làm báo toàn quốc, đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các cơ quan báo chí trong tình hình mới.