Nhân lên khát vọng hòa bình

30/06/2024 10:41 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa ra mắt độc giả tập sách “Khát vọng hòa bình”, tập 1. Tập sách này là tiếng lòng, là tâm huyết của nhiều cây bút để góp phần nhân lên giá trị và chung tay kiến tạo hòa bình.