Người Quảng Trị lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh

02/05/2024 11:55 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường - Thanh Nhàn

QTO - Từ khúc ruột miền Trung đầy nắng gió khắc nghiệt, nhiều người con Quảng Trị đã bôn ba vào lập nghiệp ở đất Sài thành. Phẩm chất bền bỉ vượt khó, sáng tạo vươn lên của người xứ gió Lào cát trắng đã mang lại cho họ những thành công trong hành trình lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh.