Ngày hội của người Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh

17/03/2024 20:29 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Ngày 17/3/2024, Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt truyền thống bà con Quảng Trị đang sinh sống, công tác, học tập tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp đầu năm 2024. Đây thực sự là ngày hội của người Quảng Trị ở thành phố mang tên Bác.