Lo ngại nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống

13/06/2024 06:53 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Hạ tầng xuống cấp, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng với đó là sự chủ quan của một bộ phận tiểu thương trong công tác phòng chống cháy nổ đang làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...