Dấu mốc mới của thể thao học đường Quảng Trị

13/04/2024 07:29 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024 được tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp và an toàn cùng những thành tích ấn tượng tại sự kiện này đã tạo dấu mốc phát triển mới cho thể thao học đường Quảng Trị.