Cây trồng “khát” nước bên hệ thống tưới nước bỏ không

30/10/2023 08:50 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Trong các hạng mục của Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa đã thi công hoàn thành, bên cạnh những hạng mục mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, có không ít hạng mục chưa sử dụng, hư hỏng hoặc hiệu quả sử dụng không cao...