Bảo vệ động vật hoang dã ở rừng già Bắc Hướng Hóa

01/04/2024 07:05 GMT+7 Anh Quân - Lê Trường

QTO - Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có tổng diện tích rừng 23.456 ha. Dưới tán rừng già nơi đây có nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống và các biện pháp bảo vệ, phát triển các loài thú hoang dã này đang được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.