Báo Quảng Trị vững bước trong hành trình đi tới

06/07/2024 10:07 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Ngày 5/7/2024, Báo Quảng Trị trang trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm xuất bản số báo đầu tiên 13/7 (1989 - 2024). Đây là dấu mốc, tiền đề quan trọng để Báo Quảng Trị tiếp tục vững bước trong hành trình đi tới.