Báo Quảng Trị - 35 năm thắp lửa niềm tin

05/07/2024 10:33 GMT+7 Đan Tâm - Huy Nam - Lê Trường

QTO - Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Quảng Trị đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực... để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.