Báo chí Quảng Trị đồng hành với tiến trình xây dựng nông thôn mới

19/06/2023 06:35 GMT+7 Huy Nam - Lê Trường

QTO - Thời gian qua, đồng hành với chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, báo chí Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của tỉnh.