Cập nhật:  GMT+7
25dax78b8x7e06x3b76x2d69x4ff5x3951xa6cax8325xX7x5dfex7d04x587cx342cxaca1x3462xX5x670cxXax44c9x3572xX1xXdx738fxa68axX3xX4xX1x8f5cx55c6x3be6x4a78xX3xXex665dx8c5exX1dxX1xX3xb5a8x2771xX4xX3xX7x7913xX4xX3xXex85e0xXdxX3xa26bx545cxX3xX1x72c1xXdxX3x49dbx811dxX6xX3xXexX1xX17xX3x3fc2x71ccxX1dxX3x818exX1cxX1dxX3x9315xX3xb57exXdx7eb3xXbxX3x684fxX2fxX4xX3xX1dx3a03xX39xX3xX1dxX6x5c96xX0xa182xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73b3xX10xX6x7d27xXaxX12xX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3x767exX6bx39a1xXdxX3x340bxX1bxX1cxX1dxX1ex4576xX3xX1dxX55xX39xX3x9258x5827xXa3x4776xX3xX6exXdxX33xX1dxX3xX21xX6xX3xXex40dbxX3xX1dxX1ex34b2xX5axX3xXa3x6190xX5cx63b5xX3xX49xX3xXb9xX5cxX2xXa4x9018xX3xb032x879bxXdxX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1dxX1xX3xX26xX27xX4xX3xX7xX2bxX4x2f0exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx331exX17xXexX1x65e9xX21xXaxX12xX0xXdxX39xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6exXexX1xX17xX39x83f4xXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXax9e77xXdxX6exXexX1x69fcxX3x7e0dxXb9xX11exXbx299fx5091xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX11cxX3xX2xXa3xXbbxX2xXbxX122xX123xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xXe3xX10dxX6xXf7x4fb5xX17xX6xX1dxX1exXexX21xXdxXe3xXc5xX1dxX5cxX6exX10xX7xa30dxXexXf7xXbxX5cxX1dxX10xX117xX7xX5cxXa3xXa6xXa6x8e06xX5cxX2xXa4xX11exX6exXa4xX2xX11exX2xX11exXa3xX11exXex7baaxXa3xXa4xX2xX5xX2xXe3x5a30xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1dxX1xX3xX26xX27xX4xX3xX7xX2bxX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX1dxX55xX39xX3xX1dxX6xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX10dxX12xXcx9aacx3beaxX13xX3xX6bx7f46x3f05xX3xX49xX3xXcxX1d2x488exX13xX3xXf3xX13xX6bxX0xX5cxX10dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX21xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX21xXf7xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdx388dxX1dxX3xX142xX17xX6xX1dxX11cxX0xX5cxX7xXexX21xXf7xX1dxX1exX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX49xXexX1xX17xX39xX10dxX49xX6xX1dxX6exX49xX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX6exXdxX33xX1dxX3xX21xX6xX3xXexXb1xX3xX1dxX1exXb5xX5axX3x2ea6xX3xX26xX4dxX1dxX3xX2xX27dxX5cxXbbxXaxX3xX1xX21xX10x2fc0xX9xXaxX5cxXc5xX6xX1dxX49xX1xXf7xX6xX49xXexX1xX10xX49xXexX1xX6xXf7xX5cxX5xX10xX49xX1xXf7xXdxX49xX39xX17xX6xX49xXexX1xX17xX49xX4xXf7xX1dxX49xX7xXf7xX1dxX49xX151xXdxX10xXbxX49xX10dxX6xX4xX49xX6exXdxX10xX1dxX49xX21xX6xX49xXexX17xX49xX1dxX1exX6xX5axX49xX27dxX49xX6exX10xX1dxX49xX2xX27dxX49xXbbxX5cxX2xX11exXa4xXa3xX11exX2xXe3xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX5cxX39xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xXa3xXa4xX5cxX1dxX10xX117xX7xX5cxXa3xXa3xXa6xX16cxX5cxXb9xX15exX6exXb9xX2xXa6xX27dxX11exXa3xX15exXexX2xX11exXa4xXa3xX11exX2xX5xXa4xXe3xX173xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1dxX1xX3xX26xX27xX4xX3xX7xX2bxX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX1dxX55xX39xX3xX1dxX6xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXc5xX12xX0xX7xXexX21xXf7xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX6exXdxX33xX1dxX3xX21xX6xX3xXexXb1xX3xX1dxX1exXb5xX5axX3xX27dxX3xX26xX4dxX1dxX3xX2xX27dxX5cxXbbxXaxX3xX1xX21xX10xX28cxX9xXaxX5cxXc5xX6xX1dxX49xX1xXf7xX6xX49xXexX1xX10xX49xXexX1xX6xXf7xX5cxX5xX10xX49xX1xXf7xXdxX49xX39xX17xX6xX49xXexX1xX17xX49xX4xXf7xX1dxX49xX7xXf7xX1dxX49xX151xXdxX10xXbxX49xX10dxX6xX4xX49xX6exXdxX10xX1dxX49xX21xX6xX49xXexX17xX49xX1dxX1exX6xX5axX49xX27dxX49xX6exX10xX1dxX49xX2xX27dxX49xXbbxX5cxX2xX11exXa4xXa3xX11exX2xXe3xX1xXexX39xXaxX12xX32xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX41xX42xX1dxX3xX45xX1cxX1dxX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX6exXdxX33xX1dxX3xX21xX6xX3xXexXb1xX3xX1dxX1exXb5xX5axX3xX27dxX3xX26xX4dxX1dxX3xX2xX27dxX5cxXbbxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX21xXf7xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX93x82b4xX41xX45x6589xX13xX9dxX3x6283xX3xX13xX55xX39xX3xXa3xXa4xXa3xXa3xXc3xX3xX4x589cxX3xXa6xX3xX1dxX1exX1xXdxX3xX5xX33xX3xX4xX1x7ca6xX1dxX1xX11cxX3xX32xX33xX3xXexX1bxa1f5xX1dxX1exX3xX1dxXdx79baxX39xX3xX27dxX15exXa4xX3xX1dxX55xX39xX3xX1dxX1exXb5xX5axX3xX39xb739xXexX3xXf3xX1dxX1xX3xX1xX3axX1dxX1exX3xX6ex90b7xX1dxX3xXexX36xX4xXc3xX3xX98xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xX4d3xX1dxX3xXc5xX55xX1dxX3xX1xX497xX6xX3xXexX1xX4dxX3xX1exXdxXc6xXdxX3xX13xX1exX17xX5axX33xX1dxX3xXcxX21x7722xXdxX123xX3xX5xX33xX3xX151xX1xX6xXdxX3xX4c6xX1dxX3xXc5xXb5xX3xX10dxX6xX1dxX3xX4c6xX1dxX123xX3xX32xX33xX3xXexX1bxX4afxX1dxX1exX3xX1dxXdxX4b5xX39xX3xX11exXa3xXa3xX3xX1dxX55xX39xX3xX1dxX1exXb5xX5axX3xX39xX4c6xXexX3xX4x5c6cxX6xX3xX6bxX1bxX1dxX1exX3xX483xX2fxXf7xX3xX483xX2fxXdxX3xXc5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21x62c9xX1dxX3x7783xX17x515dxX4xX3xXcxX17xX4c6xX1dxX3xXc5xXb5xX3xXcxX17xX551xX1dxX3xX486xX55xX1dxX3xX1xX497xX6xX3xX6exX17xX3xX5x624fxX4xX1xX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX4bxXdxX4dxXbxX3xX50xX2fxX4xX3xX1dxX55xX39xX3xXa3xXa4xXa3xXa3xX3xX93xX1dx2befxXexX3xX39xXc6xXdxX3xXexX21xXf7xX1dxX1exX3xX5xX33xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX3axX6xX3xXexX1xX17xX3xX1dxX55xX39xX3xX1dxX6xX5axX9dxXe3xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXc5xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX17xX5xX12xX0xX6exXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXc5xX12xX0xX5cxX6exXdxXc5xX12

TIẾN HUY - TUẤN ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Đêm hội Thành Tuyên năm 2023

Đêm hội Thành Tuyên năm 2023
2023-09-24 12:35:00

Tối 23-9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), Ban Tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 tổ...

Vương nắng dã quỳ

Vương nắng dã quỳ
2023-09-23 14:51:00

QTO - Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa...

Nhớ về cha !

Nhớ về cha !
2023-09-23 14:50:00

Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo...

Một chiếc đèn ông sao giữa phố

Một chiếc đèn ông sao giữa phố
2023-09-23 05:45:00

QTO - Có dịp đi các thành phố lớn vào mùa thu, thế nào tôi cũng tìm đến mấy địa chỉ bán đồ chơi trẻ con để hưởng một chút không khí rộn rã của tết Trung...

Năm 19 tuổi và hai năm đời lính...

Năm 19 tuổi và hai năm đời lính...
2023-09-19 09:30:00

QTO - Mùa mưa 1970, trong những cơn mưa dầm dề của mùa mưa bên Tây Trường Sơn, từng đoàn lính tráng còng lưng gùi gạo, gùi đạn... vượt qua những con đường...

Trái tim người mẹ

Trái tim người mẹ
2023-09-09 05:55:00

QTO - Năm ấy cha tôi (nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ) đột ngột bỏ mẹ tôi (ca sĩ Tân Nhân) đi, để lại mẹ tôi một thân, một mình nơi đất khách quê người, bụng mang dạ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết