Cập nhật: 24/02/2014 07:45 GMT+7
ac5axe39dxc2dexd858xe0adx109f0x11e92xfd8axbcccxX7x132d5x12813x14178xd4c9xd69dxf8cfxX5xc77fxXax110acxdd1dx13072xe636x137eexX3xX5xf55dx13569xXdxX3x13bcexaf3axda6bx13201xX3x141e1x12cfexX2xe5d0x1085cxX3x10f17xe4faxX3xbd7bxX6xX15xX3x14351xX3x11368x10b7cxX15xX16xX3xX15xf295xX15xX16xX3xd3c0x116a4xX0xe121xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x12e2exXaxX12x12548xXcxc7e2xX20x11a4dxX3xd136xX3x119d2xX1xXdxb0f1xd2c3xX3x10773xX5fxX6x1382bxX3xXexX1axXdxX3xX55xXdxX4xX10xX3xX53xe529xX1x11fdexXbxX57xX3x13e65xb6c1xX3xX50xXdx109ddxX15xX3xfec5xX6xX3xX5xX7bxX3xX31x15239xX4xX3xXexX1x12779x13810xX3xc609xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxX5fxX7exX19xX3xX22xX23xX2xX25xe48fxX3xd4a8xX5fxc183xX3xX15xX1xdb3dxXexX3xX4xX1x1376fxX3xX4xebcbxX3xX76x14c12xXdxX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX85xX15xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX6xX15xX3xX15xce1bxX8bxX3xX2fxX3xX31xX32xX15xX16xX3x1013exX3xX8dx13e9axXdxX3xX22xX3xX76xX85xXdxX3xXexX1x100c4xX3xX3bxX1xXb0xX3xX15xX1xXc8xX15xX3xX5xX29xX3xXcxX1xe862xX3xX55xX1xc5d4xX3x148adxacc6xX64xX3xX5bxX28xX3xX5bxfef7xX10xX4xX1xX64xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX1axXdxX3xX4xX72xX4xX3xX76xXb3xXdxX3xX8bxX1axX15xX1xX3xX3bxX1xX72xX4xX3xX76xX5exX5fxX3xX16xX37xXbxX3xX4xX72xX4xX3xX76xX85xXdxX3xXexX1xXe0xX3xX50xX7bxX3xXexX1xX2fxXa0xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c67xX19xX50xXa4xXaxX12xd9d3xX3xX8dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX64xX3xX4xX72xX4xX3xXexX7ex10a26xX15xX3xX7xb294xX3xX31x11e2axXexX3xX76xe351xX5fxX3xX8dxX29xX19xX3xX15xX16xX29xXa4xX3xdffexXa0xbfaexX3xX8dxX29xX3xX3bx146dbxXexX3xXexX1x13217xX4xX3xX8dxX29xX19xX3xX2x14852xXa0xX2xX23xXa0xX22xX23xX2x12c86xXa0xX3xX2x14df9xX3xX76xXb3xXdxX3xX15xX1xXa8xXexX3xX8dxX29xX3xX15xX1xe857xX3xX2fxX3xX17axX3xX31xX32xX15xX16xX64xX3xX4x150bbxX15xX16xX3xX2xX3xX76xXb3xXdxX3xXexX1x11260xX3xX31xX6xX3x149d1xX5fxXa8xXexX3xX7xX168xX4xX3xX15xX1xXa8xXexX3xX7xX165xX3xX8dxX29xX19xX3xXexX1x143e4xX15xX16xX3xX13xX5bxXf6xXa0xX3xX199xX3xX76xXb3xXdxX3xX1c7xX180xXbxX3xXexX1xX1c2xX3xX18dxX3xX4xX14xX15xX3xX5xX1axXdxX3xX7xX165xX3xX76xX72xX3xXbxX5xX6xXa4xX59xX19x1173exX20bxX3xX76xca7exX3xX4xX1x10e1axX15xX3xX7exX6xX3x149cdxX3xX76xXb3xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX5xX1axXdxXa0xX3xX55xX1xff7axX3xX8dxX161xXa4xX3xX4xXb0xX3xXexXf0xX15xX16xX3xX4xXb3xX15xX16xX3xX22xX219xX3xX76xXb3xXdxX3xX31xX6xX19xX3xX16x10a69xX8bxX3xX76xXb3xXdxX3xX4xX1xXe0xX3xX15xX1xX29xX3xX70xX1xX72xXbxX3xX7xX165xX3xX50xdf8cxX3xX13xX5bxXf6xX3xX8dxX29xX19xX3xX8bxX1b6xX6xX3xX1x14593xX3xX15xX8axX8bxX3xX22xX23xX2xX25xXa0xX3xcb47x11c70xXa4xX3xX5xX29xX3xX5xX16cxX15xX3xX76xX16cxX5fxX3xXexXdx12544xX15xX3xX13xX5bxXf6xX3xX1dxX5fxX7exX19xX3xX4xXb0xX3xX22xX219xX3xX76xXb3xXdxXa0xX3xX5bxX1xXe0xX3xX15xX1xX29xX3xX70xX1xX72xXbxX3xX4xc020xX15xX16xX3xX7xX165xX3xX76xXa8xX5fxX3xX8dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX15xX1xX22axX15xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX8bxX6xX15xX16xX3xXex1517dxX15xX1xX3xX4xX1xXa8xXexX3xX16xXdxX6xX19xX3xX1xd258xX5fxX3xX8dxX1a9xX3xX4xX72xX4xX3xXexX7exX161xX15xX3xX7xX165xX3xX3bxX1xf3d2xX15xX16xX3xXexX2d7xX15xX1xX3xX76xXdxX20fxX8bxXa0xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX19xX50xXa4xXaxX12xX5bxX72xX4xX3xX31xX32xX15xX16xX3xX76xXa8xX5fxX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX6xX15xX64xX3xXf6xX6xXfexX6xX3bxX1xX7xXexX6xX15xX64xX3x14200xX4xX10xX5xX6xX15xX50xX64xX3xX2bxX6xXexX8dxXdxX6xX64xX3xXcxX1xXf0xX3xX55xX1xXf4xX3xXf6xXf7xX64xX3xX5bxXfexX10xX4xX1xX3xX53xXd2xX57xX64xX3xX148xX19xX7xX15xXdxX6xX59xX28xX10xX7exXfexX10xX16xX19xX8dxXdxX15xX6xX64xX3xXd2xX15xX50xX19xX7exX7exX6xX64xX3xX27cxX32xX19xX3x102d5xX2d7xXbxX64xX3xc12fxX1c2xX3xb8e7xX6xX5xX10xX7xX64xX3xX33fxX7xX7exX6xX10xX5xX64xX3xX148xXadxXa0xX3xX53xX148xX57xX64xX3xXcxX27dxXa4xX3xX148xX6xX15xX3xX55xX1xX6xX64xX3xX2bxX5fxX1c7xX10xX8bxX31xX19xX5fxX7exX16xX64xX3x13608xX6xX4xX10xX50xX19xX15xXdxX6xX64xX3xX148xX10xX5xX6xX7exX5fxX7xX64xX3xX388xX5xX19xX8dxX6xX3bxXdxX6xX64xX3xX1exX3bxX7exX6xXdxX15xX10xX3xX53xX5bxX57xX64xX3xX27cxX1c2xX4xX64xX3x1009fxXdxX31xX7exX6xX5xXexX6xX7exX64xX3xX3f1xX10xX19xX7exX16xXdxX6xX64xX3xX388xX4xX19xXexX5xX6xX15xX50xX64xX3xX148xX6xX3xX2bxX6xX15xX64xX3xX33fxX7exX10xX5xX6xX15xX50xXa0xX3xX53xXa2xX57xX64xX3xXd2xX15xX1xX64xX3xX388xX6xX15xX3xX3c1xX6xX7exXdxX15xX19xX64xX3xX2bxXdxXexX1xX5fxX6xX15xXdxX6xX64xX3xX1dxX7xXexX19xX15xXdxX6xX64xX3xX388xX5xX19xX8dxX10xX15xXdxX6xX64xX3xXcxX1xfa9exXa4xX3xX388xXf4xX3xX53xX1dxX57xX64xX3xX28xXa4xX3xX2bxX1axXbxX64xX3xX27cxX32xX19xX3x11489xX6xX7exX19xX10xX64xX3xX148xX168xX4xX3xX33fxX7exX10xX5xX6xX15xX50xX64xX3xX70xX1xX16cxX15xX3xX2bxX6xX15xX64xX3xX1fxX19xX8bxX6xX15xXdxX6xX64xX3xX28xX5fxX15xX16xX6xX7exXa4xX3xX53xX46dxX57xX64xX3xX55xX16xX6xX64xX3xX2bxXdxX10xX4xX1xXexX10xX15xX7xXexX10xXdxX15xX64xX3xX3c1xX19xX5xX50xX19xX8dxX6xX64xX3xX3c1xX19xX15xXexX10xX15xX10xX16xX7exX19xX64xX3xdedcxX19xX64xX3xXcxX1xX456xXa4xX3xX27cxXdxX20fxX15xXa0xX3xX53xX3f1xX57xX64xX3xeee5xX64xX3xX3c1xX6xX5xXexX6xX64xX3xXd2xXfexX10xX7exX31xX6xXdx105fexX6xX15xX64xX3xX148xX5fxX5xX16xX6xX7exXdxX6xX64xX3xX55xX6xX3xX1exXa4xX64xX3xX5bxX7exX19xX6xXexXdxX6xX3xX53xX28xX57xX64xX3xX148xX249xX3xX27cxX29xX19xX3xX55xX1xX6xX64xX3xXd2xX5xX31xX6xX15xXdxX6xX64xX3xXd2xX7exX8bxX10xX15xXdxX6xX64xX3xX388xX10xX7exX31xXdxX6xX64xX3xX27cxX6xX15xX3xX3c1xX1axX4xX1xX3xX8dxX29xX3xX70xX1xX72xXbxX3xX53xX33fxX57xXa0xX3xX3f1xXa0xX2bxX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Mưa bàn thắng ở Anfield

Mưa bàn thắng ở Anfield
2014-02-24 07:45:07

(TNO) - Có đến 7 bàn thắng trong trận đấu khá cởi mở và rượt đuổi kịch tính giữa chủ nhà Liverpool và đội khách Swansea ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua.

Tín hiệu lạc quan cho phim kinh dị Việt

Tín hiệu lạc quan cho phim kinh dị Việt
2014-02-24 02:32:02

(SGGP) - Chỉ sau 3 ngày công chiếu, bộ phim Quả tim máu đã thu về 24 tỷ đồng, một con số kỷ lục, chưa có bộ phim điện ảnh Việt Nam nào làm được. Sau một tuần công chiếu, đến...

Đừng vội với cầu Long Biên

Đừng vội với cầu Long Biên
2014-02-24 02:31:37

(SGGP) - Chưa được công nhận là di tích, di sản thế nhưng cầu Long Biên, cây cầu đầu tiên nối liền hai bờ sông Hồng với hơn 100 năm tồn tại đã được người dân mặc nhiên coi là...

U.19 Việt Nam chuẩn bị du đấu châu Âu

U.19 Việt Nam chuẩn bị du đấu châu Âu
2014-02-24 02:31:10

(TNO) - Đội tuyển U.19 Việt Nam (VN) sẽ tập trung tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai) vào hôm nay (24.2) để chuẩn bị cho chuyến tập huấn 2 tháng ở Anh và Bỉ.

Tuyển Anh ở bảng quá nhẹ tại EURO 2016

Tuyển Anh ở bảng quá nhẹ tại EURO 2016
2014-02-24 02:30:56

(TNO) - Báo chí Anh hồ hởi sau kết quả bốc thăm vòng loại EURO 2016 diễn ra tối 23.2 (giờ VN), tại thành phố Nice (Pháp), khi đội tuyển Anh nằm trong bảng đấu với các đối thủ...

Chủ đãi khách

Chủ đãi khách
2014-02-23 09:40:14

(TNO) - Hai trận cuối vòng 6 V-League chiều qua đều chứng kiến thất bại của chủ nhà. Trên sân Long An, với lực lượng mỏng lại thiếu vắng đội trưởng Tài Em vì chấn thương nên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết