Cập nhật:  GMT+7
d016xdaecxf8e5xdbd9x12128xdf46x10554x14958x13428xX7xd308x14caexe606xe1dfxe1f5x128bdxX5xfbc8xXaxe286x1422exX10xfce1xXdxX4xX10xX3xX15x111f3xeaeexX3xX15xX1xXdx130fexXexX3x14997x14baaxX3xddb9xX1bx141aaxX3xX4x10d6fxff08xXdxX3xdeabxX10xX1cxde8fxfd96xX10xX3x11f11xX5xX1cxX1cxX15xX10xf40exX0x10cb4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d0cxX10xX6x115cfxXaxX12x1325exXcx147f4x11dfdx11f8cxX3xe623xX3xX37xX1bxX4xX3xXexX6xX3dxX3xX7xdd73xX15xX3x10647xX15xX1xX3xXexX33x14ff8xX15xX3xfd95xX1x121abxXbxX3xXexX1x11ecexX3xX34xXdxX2dxXdxX3xX27xX6xX15xX34xX3xX15x14777xX3xX15xf685xX4xX3xX71x1484fxX1cxX3xX27xX78xX15xX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xX3xX54x12cc3xX58xX3xX27xfec7xX3xX27xX2cxX6xX3xXexXdxX15x148bdxX3xX4xX1x13184xXbxX3xX68xX15xX1xX3xX27xX1bxX29xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX4xd29exX6xX3xXex11409xXdxX3xXex13d22xX3x14b08x14857xX3xXex13fabx12561xXdxX3xX30xX10xX1cxX33xX34xX10xX3xX37xX5xX1cxX1cxX15xX10xX3dx147e2xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xe1c6xX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX29xX6xX33xX34xXdxX15x13d84xe3d2xXbxf478xX3xX6xXcbxXexX1cxXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1489exX1cxX51xX3dxXaxX12xX0xXdxX29xX34xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf6xX3fxX3fx11509xX132xX132xXddxXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xXddxX4xX1cxX29xXddxX24xX15xX3fxf31exXdxX4xXexXcbxX33xX10xX7xXf7xe753xX2x14735xX150xff4axX3fxX4exX1cxX6xX15xX34x1051dxX56xX6xX29xX3fxX150xX2xX150xX3fxX37xX5xX1cxX1cxX15xX10xX3dxXddx127fcxXbxX34xXaxX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX33xX12xX0xX3fxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX1cxX51xX3dxXaxX12xX37xX5xX1cxX1cxX15xX10xX3dxX3xX24xXc1xX3xX24xe4bdxX3xX7xX73xXbxX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xXex10f1axXdxX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX1cxX51xX3dxXaxX12xd133xd139xX3xX51x131ddxX3xX7x12b5axX3xX71xXdxX21xX15xX3xX15xXc1xX3dxX3xXexX1xXcbxX3xX1x1092bxXexX3xX34xXdxX2dxXdxX3xXexX33xXcbxX3dx10654xX15xX3xXexX1xX85xX15xX34xXa8xX3xX24xX25xX3xX7xX6xXcbxX3xX71xX1xXdxX3xX5xX3dxX3xX1xX85xX15xX3xX15xf535xX3xX51xXdx132d3xX15xX3xX24xXdxX6exX15xX3xXcxX6xX5xXdxX6xX3xX114xX6xX5xX7xX6xX29xX3xX24xXc1xX1cxX3xX15xX65xX29xX3xX2xX154xX154xXc8xXa8xX3xX37xX5xX1cxX1cxX15xX10xX3dxX3xXexXcbxX3dxX6exX15xX3xXe5x12b0bxX3xX71xX1xX85xX15xX34xX3xXe5xX6xX1cxX3xX34xXdxfe55xX3xXexX1bxXdxX3xX1xX85xX15xXddxX3xXcxX33xX1cxX15xX34xX3xX29xd83cxXexX3xXexX1xX253xXdxX3xX34xXdxX6xX15xX3xX51xXc1xXdxXa8xX3xX15xX6xX29xX3xX51xXdxX213xX15xX3xX24xXdxX6exX15xX3xX27xXdxX9fxX15xX3xXexX33xX6xXdxX3xX15xXc1xX3dxX3xX27xX2cxX1a5xX4xX3xX29xX21xX15xX1xX3xX51xX6xX15xX1xX3xX5xXc1xX3x10a9fxX34x1491exX3xX27xX265xX4xX3xXexX1x10da6xX15xX3xX7xX1bxX15xX34xX3xX34xXdxX1bxX3xX15xX1x13877xXexX3xX4exX1cxX5xX5xX3dxX132xX1cxX1cxX51x10990xXddxX3xX13xX1a5xX3xX7xX73xXbxX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX4xXbdxX6xX3xX85xX15xX34xX3xX5xXc1xX3x10d75xX29xX6xX5xX3xX2e3xX5xX6xX29xXcbxX51xX51xXdxX15xX3xX54xXc8xddfexX3xXexXcbxXccxXdxX58xXa8xX3xX5xXcbx120d1xXexX3xX7xX2cxX3xX1xX1cxX1b1xXexX3xX27xX265xX15xX34xX3xX24xX1f2xX3xX15xX1xX2afxX15xX3x1031dxXcbxX3dxX1f2xX15xX3xX15xXccxXdxX3xXexXdxX78xX15xX34xXddxX3xd165xX1bxX29xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX27xX2cxX1a5xX4xX3xX27x13cf4xX15xX3xX27xX1cxX1bxX15xX3xX7x13df9xX3xX4x1175exX3xX29xd0a1xXexX3xX15xX1xXdxX1f2xXcbxX3xX15xX34xX85xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX34xXdxX2dxXdxX3xX34xXdxX68xXdxX3xXexX33x13d79xXa8xX3xX51xX1cxX3xX27xX343xX3xX27xX85xX15xX34xX3xX27xX68xX1cxX3xX15xX34xX2cxX253xXdxX3xX1xX2afxX29xX3xX29xX265xX3xX27xX6xX15xX34xX3xX27xXccxX3xXexX2dxXdxX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xXa8xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX37xX56xX56xXddxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX1cxX51xX3dxXaxX12xX56xX1xX20fxX15xX34xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX68xX15xX1xX3xX27xde1cxXcbxX3xXexXdxX6exX15xX3xX4xXbdxX6xX3xX4xX346xXbxX3xX27xX85xXdxX3xX15xXc1xX3dxX3xXexX1b1xXdxX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xX3xXexX33xX2cxX2dxX4xX3xX15xX34xXc1xX3dxX3xXexX33x108e5xX15xX34xX3xX27xX1b1xXdxX3xX71xX1xXdxX3xX1xX3f5xX3xX33xX1b1xX15xX34xX3xX33x1273bxX3xX15xX34xX337xXdxX3xXexX1xXcbxX3dxX1f2xX15xX3xX15xX34xX73xX29xX3xX4xX68xX15xX1xX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xX3xX5axX3xX27xX2a7xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX343xX15xX34xX3xXf9xXcbxX2bdxXexX3xX1xXdxX21xX15xX3xXexX33xX6exX15xX3xX29xX1b1xX15xX34xXddxX3xX37xX1bxX4xX3xX15xX34xX85xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX27xX2cxX1a5xX4xX3xX34xX1xXdxX3xX15xX1xX2ffxX15xX3xX27xX2a7xX3xX27xX346xXexX3xX4xX1xX2afxX15xX3xX27xX78xX15xX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xX3xX4xX343xX3xX51xXdxX213xX15xX3xX24xXdxX6exX15xX3x12046xX6xXexXexX3x124d1xX6xX29xX1cxX15xXa8xX3xX7xXdxX6exXcbxX3xX29xed4axXcbxX3xX37xXdxX15xX51xX3dxX3xX37xX33xX6xX132x106b6xX1cxX33xX51xXa8xX3xX24xXc1xX3xX15xX34xX2cxX253xXdxX3xXexX6xX3xX1xX3dxX3xX24xX3f5xX15xX34xX3xX4xe3dcxX15xX34xX3xX7xX340xX3xX15xX1xX25xX15xX3xXexX1xX2bdxX3dxX3xX1cfxX6xX15xX51xX33xX6xX3xX114xXcbxX5xX5xX1cxX4xX71xX3xX4x114a5xX15xX34xX3xX24xX1a5xX3xX4xX1xX337xX15xX34xX3xX114xX33xX6xX51xX3xX147xXdxXexXexX3xX5axX3xX2e3xX15xX34xX10xX5xXdxX15xX6xX3xedebxX1cxX5xXdxX10xXddxX3xXcxXcbxX3dxX3xX15xX1xXdxX6exX15xXa8xX3xX4xX1xX1cxX3xX27xX78xX15xX3xX5xX1e6xX4xX3xX15xXc1xX3dxX3xX4xX1bxX15xX1xX3xXe5xX1bxX1cxX3xX4xX1xX364xX3xX24xX4a0xX15xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXf9xX1bxX4xX3xX27x112d1xX15xX1xX3xX27xX2cxX1a5xX4xX3xX4xX1xX364xX15xX1xX3xXf9xX1bxX4xX3xX5xX213xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX7xX340xX3xXexXccxX3xX4xX1xX88xX4xX3xX71xX1xXdxX3xX15xXc1xX1cxX3xX24xXc1xX3xX1d0xX3xX27xX2afxXcbxXa8xX3xXe5xX1d0xXdxX3xXexX33xX2cxX2dxX4xX3xX27xX343xX3xX37xX5xX1cxX1cxX15xX10xX3dxX3xX4xX1xd7a2xX3xXexXdxX78xXexX3xX5xX265xX3xX7xX340xX3xX5xXc1xX29xX3xX27xX1bxX29xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX24xXc1xX1cxX3xX4xXcbxX245xXdxX3xXexX1xX1bxX15xX34xX3xX154xX3xXexX1b1xXdxX3xX13xX10xX15xXdxX4xX10xXddxX3xXcxX1xX85xX15xX34xX3xXexXdxX15xX3xX1xXc1xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX34xX3xX4xX1xX1cxX3xX33x14d4exX15xX34xX3xX27xX1bxX29xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX7xX340xX3xX27xX2cxX1a5xX4xX3xXexXccxX3xX4xX1xX88xX4xX3xX1d0xX3xX71xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX1b1xX15xX3x13640xX3xX7xX6xX1cxX3xX2e3xX29xX6xX15xX3xX37xX6xX15xX6xX5xX3xX30xX33xX6xX15xX51xX10xXa8xX3xX15x104bdxXdxX3xX71xX1xX1bxX4xX1xX3xX29xX253xXdxX3xX7xX340xX3xX27xX78xX15xX3xXe5xX5e7xX15xX34xX3xXexX1xXcbxX3dxX1f2xX15xX3xX24xXc1xX3xX71xX1xX85xX15xX34xX3xXe5xX548xX3xX5xXc1xX29xX3xXbxX1xXdxX1f2xX15xX3xXe5xX1d0xXdxX3xXbxX6xXbxX6xX33xX6x127edxX66axXdxXddxX3x14062xXcbxX3dxX6exX15xX3xX13xX2afxX15xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lập hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi

Lập hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi
2014-09-28 03:53:30

(TNO) - Ngày 27.9, Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia VN phối hợp Sở VH-TT-DL Bình Định tổ chức hội thảo khoa học Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN, hiện trạng và vấn đề...

Hòa nhạc trong hang đá 2 triệu năm tuổi

Hòa nhạc trong hang đá 2 triệu năm tuổi
2014-09-28 03:52:45

(TNO) - Một buổi hòa nhạc với sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ sẽ diễn ra tại hang Đầu Gỗ - hang đá được hình thành cách đây hơn 2 triệu năm, nằm trong quần thể di sản vịnh Hạ...

Vân Sơn làm liveshow tại Hà Nội

Vân Sơn làm liveshow tại Hà Nội
2014-09-27 04:27:43

(TNO) - Sau thành công với chương trình Chuyện tình quê hương tôi diễn ra hồi tháng 12.2013 tại TP.HCM, danh hài Vân Sơn sẽ đến với khán giả thủ đô trong chương trình Vân Sơn...

Linh Hoa chiến thắng Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014

Linh Hoa chiến thắng Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014
2014-09-27 04:26:29

(TNO) - Linh Hoa (đội Đoan Trang) đến từ TP.HCM đã vượt qua 5 gương mặt xuất sắc của đêm chung kết là Khôi Nguyên, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Minh Quân và Minh Khang để đoạt ngôi vị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết