Cập nhật:  GMT+7
ee55x12d6cx10f99x12579x14119x137e9x113ccx13453x103d5xX7x139b5x179c3x163f8x10915x10784x10903xX5x14653xXax15252x13a16xXcx13bb4x164d4xXdxX3xXexX1xX6x17585xX1xX3x107c6xX15x14355xX1cxX3x1410ax10f00xX3xX5x1098fxX1cxX3xX7x11438xX1cx12340xX3x12601xXcxX30x11b46xX0x15964xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15038xX10xX6x12d56xXaxX12x113a5x16370x130b5x11f6ex10f24xX3x11dabxX3xX13xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX3xX24xX25xX3x13b72x122c0xXexX3x1218bxf05bxX15xX3xX5xX28xX1cxX3xX7xX2cxX1cxX2exX3xX30xXcxX30xX33xX3xX50xX3xX4dx154d0xXdxX3xXcxf1e1xX15x130a2x1213axX1cxX3xX1x1081fxX1cxX1xX3xX30xXdxfc90xXexX3xX4bxX6xfb5bxX3x13034xX7fx11fdbxX3xX24xX2xX3xX2exXdx13508xX3xX2x17656xX3xXbxX1x11cb7xXexX3xXexX1x10df3xX3xXex125c7xX3xX97xX7fxX3xXexX1xXacxX3xX1cx16bc5xX95xX3xX1x14161xX1cxX2exX3xXexX15xX6bxX1cx11d12xX3xXex12483xX3xX1cxX2exX7fxX85xX3xX33xX50xX2xX2xfdd1xX3xX4bxfe9cxX15xX3xX13xX3xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX3xX25xX3xXbxX1xX6bxX1cxX3xX2xX3xX4xX1xX99xX3xefa5xX1x12cafxX1cxX3xX2exXdx1650exX3xX4xXffxX95xX3xX1cxX1x16a08xX1cxX3xX66xXacxX4xX3xXexX83xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX86xX15xX3xX95xX7fxX15xX3xX7xX67xX4xX3xX97xX86xX3xXexX8axX1cxX1xX3xX66x1671bxX1cxXc5xX3xXexX8axX1cxX1xX3xX85xX28xX15xX3xX4x11586xX6xX3xX1cxX1x14bebxX1cxX2exX3xX1cxX2exXafxXa0xXdxX3xXexX83x155dbxX3xXexX1xX8axX3x16f96xX3xXbxX1xX6bxX1cxX3xX24xXc5xX3xX6axX2cxX3xX5xX7fxX3xX6ax16f78xX3xX4xX1x153e5xX1cxX3xX4xX1xX67xX1cxXc5xX3xXexX83xXafxX150xX1cxX2exX3xXexX1xX7fxX1cxX1xX3xX4xX139xX6xX3xXexXc8xX1cxX2exX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX97xX107xXexX3xXexX1x135bbxX1cxX2exX3x16491xX15xX6xX3xX4xXfaxX4xX1xX3xX95x1687dxXdxX3xX1cxX2exXafxXa0xXdxX3xX6ax152a9xXdxX3xX95x15de7xXexX3xX97xX7fxX3xX97xXafx11796xXexX3xX193xX15xX6xX3xX4xXfaxX4xX3xX66xXdxXd6xX1cxX3xX4xX1a7xX3xX4xX139xX6xX3xX4xX15xX161xX4xX3xX6axXa0xXdxXd3xX3x12adbxX1xX18fxX1cxX2exX3xX4x12b49xX1cxX3xX5xX7fxX3xX7x162fexX3xX5xX1e2xX6xX3xX4xX1x12999xX1cxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xXa7xXexX3xX2exX8axX3xX6axX2cxX3xX66x13efaxX1cxX2exX3xX66xX161xXexX3xX4xX139xX6xX3xXexX15xX16xXdxX3xXexX83xX14axXc5xX3xXf8xX1xX18fxX1cxX2exX3xX4xX1dbxX1cxX3xX6ax13e3cxX1cxX3xX2exXdxXffxX1cxX3xX2exXdxX13exX6xX3xX66xX15xX18fxX1cxX2exX3xX66x13ab2xX3xX1xX6xX85xX3xXexXdxXd6xXbxX3xXex15312xX4xX3xX95xX7fxX3xX5xX7fxX3xX4xXfaxX4xX1xX3xX1xX1eaxX3xX1xX85xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX99xX3xXexX8axX1cxX1xX3xX85xX28xX15xX3xX83xX6xX3xX7xX6xX99xXd3xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX95xX6xX83xX2exXdxX1cx13754xX24xXbxX1fxX3xX6xX15xXexX99xXaxX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX95xX2exX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX95xX6xX1fxX50x12778xXdxX47xXexX1xX27exX3xX2xXa3xXa3x16f70xX3x14ac8xXdxX95xXbxX99xX83xXexX6xX1cxXexXaxX3xXdxX47xX9xXaxXdxX95xX2ex12d7ax16c04xX47xX6xX10xX66xX4x14197xXa3xX50xX6xX2xXa3xX10xX50xX2xX2xX10x1012bxX50xX66xX66x10ab5xX10xX50xX33xX2c7xX2c1xX6xX24xXa3x150c7xX2c1xX6xX24xX4xX4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax13626xXffxX1cxX1xX3xXexX83xX99xX1cxX2exX3xXbxX1xXdxX95xX3xX13xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX3xX24xX25xX3x1499fxX1cxX1xX27exX3xX44x1785ax15798xX4bxef15xX3x122dfx15302x17284xX4bxX319xXaxX3xXexX85xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX99xXexX99xXaxX3xXbxX1xX99xXexX99xXdxX47xX9xXaxX2c1xX47xX6xX10xX66xX4xX2c7xXa3xX50xX6xX2xXa3xX10xX50xX2xX2xX10xX2d2xX50xX66xX66xX2d6xX10xX50xX33xX2c7xX2c1xX6xX24xXa3xX2dfxX2c1xX6xX24xX4xX4xXaxX3xX83xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX27exX35xX35xX1cxX5xX47xXd3xX97xX4xX95xX10xX47xXdxX6xXd3xX97xX1cxX35xX24xXa3xX2xX2d2xX35xX2xX2c1xX50xXexX15xX99xXdxX50xXexX1xX6xX1cxX1xX50xX1fxX15xX6xX1cxX50xX2xX2c1x150bexX2dfxXa3xX2d6xX2d6xX33xX2c1xX2dfxX2d6xX24xXa3xXd3x16212xXbxX2exXaxX3xX1xX9xXaxX2xX2xX2dfxX2dfxXaxX3xX2a1xX9xXaxX24xXa3xX2c1xX2dfxXaxX3xX47xX6xXexX6xX50xX99xX83xXdxX2exXdxX1cxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX27exX35xX35xX1cxX5xX47xXd3xX97xX4xX95xX10xX47xXdxX6xXd3xX97xX1cxX35xX24xXa3xX2xX2d2xX35xX2xX2c1xX50xXexX15xX99xXdxX50xXexX1xX6xX1cxX1xX50xX1fxX15xX6xX1cxX50xX2xX2c1xX393xX2dfxXa3xX2d6xX2d6xX33xX2c1xX2dfxX2d6xX24xXa3xXd3xX39fxXbxX2exXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27exX35xX35xX1cxX5xX47xXd3xX97xX4xX95xX10xX47xXdxX6xXd3xX97xX1cxX35xXexX1xX15xX95xX66xX2c0xX2a1xX35xX2c7xX2c1xXa3xX35xX24xXa3xX2xX2d2xX35xX2xX2c1xX50xXexX15xX99xXdxX50xXexX1xX6xX1cxX1xX50xX1fxX15xX6xX1cxX50xX2xX2c1xX393xX2dfxXa3xX2d6xX2d6xX33xX2c1xX2dfxX2d6xX24xXa3xXd3xX39fxXbxX2exXaxX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX83xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX12xX2ecxXffxX1cxX1xX3xXexX83xX99xX1cxX2exX3xXbxX1xXdxX95xX3xX13xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX3xX24xX25xX3xX310xX1cxX1xX27exX3xX44xX316xX317xX4bxX319xX3xX31bxX31cxX31dxX4bxX319xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX83xX12xX0xX35xXexX6xX66xX5xX10xX12xX1d4xX1xX18fxX1cxX2exX3xX4xX1x15142xX3xX6axXafxX1b3xX4xX3xX66xXffxX99xX3xX6axXffxX95xX3xX97xX86xX3xX1cxX161xXdxX3xX47xX15xX1cxX2exX3xXf8x11c2cxX4xX1xX3xX66xXffxX1cxX3xX1x10693xXbxX3xX47xf826xX1cxX3xX97xX7fxX3xX47xX7fxX1cxX3xX47xXdx1521exX1cxX3xX97xXdxX28xX1cxX3xXexX7fxXdxX3xX1cxXb9xX1cxX2exX3xXc5xX3xX1xX8axX1cxX1xX3xXffxX1cxX1xX3xX4xX139xX6xX3xX13xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX3xX24xX25xX3xX4x1055fxX1cxX2exX3xXf8xX1xXdxXd6xX1cxX3xXf8xX1xXfaxX1cxX3xX2exXdxXffxX3xX95xf60cxX1cxX3xX1cxX1xX53exX1cxX3xX66xX150xXdxX3xX95xX161xXexX3xX5xX99xX12bxXexX3xX66xX1a7xXdxX3xX4xXffxX1cxX1xX3xX6axfb1exXbxX3xX4xX139xX6xX3xX30xXdxX90xXexX3xX4bxX6xX95xX3xX97xX7fxX3xX44xX7fxX1cxX3x176f4xX15xX1a7xX4xX3xX6axXafxX1b3xX4xX3xX5xX1e2xX6xX3xX4xX1xX1eaxX1cxX3xX6axXafxX6xX3xX97xX7fxX99xXc5xX3xX2exX2cxXbxX3xXbxX1xX6bxX1cxX3xX95xX6xX1cxX2exX3xX5xX12bxXdxX3xX1cxX1xX13exX1cxX2exX3xXf8xX1xX18fxX1cxX2exX3xX2exXdxX6xX1cxX3xX6axX6bxX85xX3xX5xX53exX1cxX2exX3xX95xX12bxX1cxX3xX4xX1xX99xX3xX66xX161xX3xXbxX1xXdxX95xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx151aaxX99xX47xX85xXaxX12xX4bxX2exX99xX7fxXdxX3xX24xX3xX47xXdxX4f5xX1cxX3xX97xXdxX28xX1cxX3xX4xX1xX165xX1cxX1xX3xX44xX1fcxX1cxX2exX3xX4dxXb9xX1cxX2exXc5xX3xX4bxX1xX53exX3xf2ffxX1xXafxX21dxX1cxX2exXc5xX3xX13xXcxX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1fxX15xX21xX1cxX25xX3xX24xX3xX4xX52axX1cxX2exX3xX193xX15xX85xX3xXexX23dxX3xX47xX7fxX1cxX3xX47xXdxX4f5xX1cxX3xX97xXdxX28xX1cxX3xX1cxX16xXdxX3xXexXdxXd6xX1cxX2exX3xX1cxX1xXafxX27exX3xX4bx11a38xX4bxX31bxX3xfd4bxXdxX1cxX1xX3xX44xX1dbxX6xXc5xX3xX4bxX64exX4bxX31bxX3xX652xXdxX1cxX1xX3xX2ecxX1xX21xX15xXc5xX3xX4xXfaxX4xX3xX4bxX64exX31cxXcxX3xXcxX83xX1eaxX1cxX2exX3xXcxX83xXdxX1cxX1xXc5xX3xXcxXdxXd6xX1cxX3xX4dxX12bxXexXc5xX3xX44xX99xX7fxX1cxX2exX3xX44xXffxXdxXc5xX3xX652xX12bxX1cxX1xX3xXcxX83xXafxXa0xX1cxX2exXc5xX3xX44xX1fcxX1cxX2exX3xX4dxXb9xX1cxX2exXc5xX3xX64exX1xXdxX1cxX3xX44xX6xX10xX3xX64exX15xX1cxX3xX4axX44xX7fxX1cxX3xX574xX15xX1a7xX4xX4exXd3xXd3xXd3xX3xX44xXd3xX4cxXd3x10676xX1cxX1xX0xX35xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đà Nẵng thay “máu” bằng lực lượng trẻ

Đà Nẵng thay “máu” bằng lực lượng trẻ
2016-11-02 08:59:29

(SGGP) - Tính đến thời điểm này, SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng có lực lượng thay đổi nhiều nhất. Thế nên, nhiều người đã nghĩ đến việc đội bóng này đang thay "máu" để...

Khi Mata tự cảm thấy “quan trọng”...

Khi Mata tự cảm thấy “quan trọng”...
2016-11-02 08:56:41

(SGGP) - Tiền vệ Juan Mata vừa lên tiếng cho biết anh không mảy may lo ngại về chuyện bị Jose Mourinho đưa đi khỏi Man.United. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mata nói tới điều này...

Nước cờ xa?

Nước cờ xa?
2016-11-02 08:56:11

(SGGP) - Chuyện Mourinho đưa Schweinsteiger trở lại tập với đội hình 1 khiến người ta cảm thấy bất ngờ, nói đúng hơn là có cảm giác Mourinho đang... quẫn trí.Nhưng chính sự...

Cha đẻ cúp vàng FIFA qua đời

Cha đẻ cúp vàng FIFA qua đời
2016-11-02 08:55:56

(NLĐO) – Là niềm mơ ước, khát khao của cả thế giới bóng đá, chiếc cúp vàng FIFA tôn vinh vĩnh viễn tên tuổi nhà thiết kế Silvio Gazzaniga, người vừa qua đời ở tuổi 95 tại thành...

Đan Mạch sẽ không thi “Hoa hậu Trái đất” 2017

Đan Mạch sẽ không thi “Hoa hậu Trái đất” 2017
2016-11-02 08:47:54

(NLĐO) - Face of Denmark - Tổ chức chọn đại diện Đan Mạch tranh tài tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, thông báo trên Fanpage chính thức rằng sẽ không cử đại diện tham dự cuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết