Cập nhật:  GMT+7
b9b3xcd3fx1118cx10f81xe70ex10db4xe101xbb9ex129f7xX7xc100xc6cbxda17x121b9x12ee0xcbcbxX5xcd01xXaxed3dxXcx12e17x140cex10877xX3x13f06x12287xX16xX1xX3xXcx12171x10e0bxX16xX3xXexX1x1008exX16x13836xX3xX1x131c0xX6xX3xX4xdee6xX16xX26xX3x12435xX1fxX1exX3xX1fxX16xX0x10441xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13692xX10xX6x109e0xXaxX12xce74xXcxcf22xe680x11fcfxX3x1401fxX3xX4fxX1xed77xX3xf9a0xf004xXexX3x119b1xXbxX1xX2dxX3xXexX1x110bax135a6xd74dxX3xef6cxX59xX3xXexX1xX6xX16xX1x12d20xX3xc708xd1dfxX16xX26xX3xXex10ab7xXdxX3xX16xX26xX1x133dexX3x1060exXdxcd91xX1exX3xX5xX1exX65xX7exX16xX3xX26xeb0dxX16xX3xX72xe51bxX3xX7xX1exba10xXexX3xX1xdeacxX16xX3xfe8fxedafxX3xX16xX24xX59xX3xX4xX2dxX16xX26xX3xX4xX68xX65xX3xdcbex10802xX16xX3xX7xX6xdc57xX29xXbxX1xX29xX16xX10xX70xX3xX16xX26xX1xX7exX3xX7xf7c3xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1xX3xXcxX1exX1fxX16xX3xX80x11a57xX3xX4xX90xX3xX16xX1xc82cxX16xX26xX3xX72xXdxe593xX16xX3xX1xX90xX6xX3xX80xX15xX65xX3xXexX1xX24xX16xX26xX3xX1xX29xX6xX70xX3xX80xX10xX59xX3xX5xX19xXdxX3xX16xX1xXd9xX16xX26xX3xX72xX1fxXexX3xX16xX26x104b1xX3x114b7xef9dxXdxX3xX16xX1xXd9xX16xX26xX3xXexX14xX78xX16xX26xX3xXbxX1xeda0xX29xX3xXexX6xX65xX3xXabxX1x10d5dxX16xX26xX3xX4axec54xXexX3xXexf38fxX3xXabxX1xX11dxX16xX3xX26xXdx12428xX3xXexX14xX29xX16xX26xX3xX80xX82xX59xX3xX16xX1xX19xX4xX3xX14xXdxX82xX16xX26xX3xX4xX64xX6xX3xX59x11967xX16xX1xX3xX4dxX16xX73xX59xX3xXexX14xX29xX16xX26xX3xX5xX29xX19xXexX3xX5xXdxX10bxX10xX3xX7xX1xX29xfc09xX3xX31xX1fxX1exX3xX1fxX16xX3xX70xX3xX4axX29xX3x1292exXcxX17exb9ddxX70xX3x10532xX126xX16xX26xX3xXexX65xX3xX184x1139cxX3xXcx14070xXbxX3xX80xX29xX78xX16xX3xXexX14xX1exX65x120b9xX16xX3xXexX1xX126xX16xX26xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4fxXdxX82xX16xX3xXexe1b2xX3xX4xX1xX12bxX4xX51xX3xX4axXdxfed2xX16xX3xX14xX6xX3xX10bxX78xX29xX3xXexX94xXdxX3xeff4x11c97xX181xX3xXexX19xXdxX3xX4fxX1xX78xX3xXexX1xXdxX3xX80xX1fxX1exX3xX4fxX26xX1exX65xX1bbxX16xX3xX31xX1exX3xX53xX3xXcxX18dxX1caxX47xX184xX18xX1caxX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX59xX6xX14xX26xXdxX16x115b5xd0ebxXbxXb1xX3xX6xX1exXexX29xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1228dxX29xX4axX65xXaxX12xX0xXdxX59xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX208xX38xX38xX170xX170xX170xX1caxXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX1caxX4xX29xX59xX1caxX10bxX16xX38xX18dxXdxX4xXexX1exX14xX10xX7xX209xX9cxX2xX9bxX181xX38x1248dxeb9dxe922xX4fxX38xX2xX38xXexX1xX29xXdxXabxX10xX16xX1cax13392xXbxX26xXaxX38xX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1xX3xXcxX1exX1fxX16xX3xXexX14xX29xX16xX26xX3xX80xX82xX59xX3xX16xX1xX19xX4xX3xX31xX1fxX1exX3xX1fxX16xX3xX53xX3x1357exX16xX1xX208xX3x11e50xX78xX29xX3xX4fxX26x12e9dxX4xX3xXcxX1xX19xX4xX1xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX14xX12xX0xX38xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX226xX29xX4axX65xXaxX12xX18xX5axXexX3xX5xXdxX10bxX10xX3xX7xX1xX29xX170xX3xXabxX1xX126xX16xX26xX3xXbxX1xX138xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX4xX6xX3xX7xXc0xX3xX16xX26xX126xXdxX3xX7xX6xX29xX70xX3xX5dxXexX1x12663xX4xX3xX80xX98xX16xX66xX3xX68xX59xX3xX16xX1xX19xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX19cxX1exX3xX5xX78xX3xX16xX1xXd9xX16xX26xX3xX72xX138xX16xX3xX1x13dcbxX6xX3xXexX1fxX1exX3xX7xX6xXb1xX29xXbxX1xX29xX16xX10xX70xX3xXexX1xXdfxX3xX16xX1xX57xX16xX26xX70xX3xX16xX26xX57xX109xXdxX3xXb1xX10xX59xX3xXabxX1xX126xX16xX26xX3xX4xX138xX59xX3xXexX1xX1fxX65xX3xX16xX1xX19xXexX3xX10bxX78xX3xX4xX1xX11dxX16xc4e6xX3xXexX14xX11dxXdxX3xX5xX19xXdxX70xX3xX4xX138xX3xXabxX1xX11dxX16xX3xXbxX1xX336xX16xX26xX3xX72xc66cxX3xX4xX1exX94xX16xX3xX1x11303xXexX3xX16xX26xX6xX65xX3xXexX12fxX3xXabxX1xXdxX3xX80xX82xX59xX3xX16xX1xX19xX4xX3xX59xf296xX3xX59xX78xX16xX3xX80xXdfxX16xX3xX5xX39bxX4xX3xXabxXdfxXexX3xXexX1xX39bxX4xX3xXexX14xX29xX16xX26xX3xX7xX1exX94xXexX3xX1xX98xX16xX3xX209xX3xX26xXdxX109xX3xX80xfb03xX16xX26xX3xX1xX3e1xX1caxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX226xX29xX4axX65xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1xX3xXcxX1exX1fxX16xX3xX80xXd2xX3xX5dxX4xX1xX98xXdxX3xX1xXdfxXexX3xX59xX154xX16xX1xX66xX70xX3xX80xX15xX65xX3xX16xX26xbcc5xX1exX3xX1xX12bxX16xX26xX3xX10bxX78xX3xX4xX5axX16xX26xX3xX1xX57xX3b4xX16xX26xX3xX4xX2dxX16xX26xX3xXabxX1xX11dxX16xX3xX26xXdxX138xX70xX3xX4xX6xX3xX7xXc0xX3xXabxX1xX11dxX4xX1xX3xX59xX109xXdxX3x127f6xX1exX6xX3xX4xX11dxX4xX3xX16xX1xX19xX4xX3xXbxX1x134f7xX59xX3xX80xX90xX16xX26xX3xX4axX1fxX1exX3xX1fxX16xX3xX14xXdxX82xX16xX26xX3xX4xX64xX6xX3xX59xX154xX16xX1xX3xX16xX1xX57xX3xX47xX19xX3xXexX14xX8cxX16xX26xX70xX3xX17exX19cxX3xX45bxX1exX82xX70xX3xX226xXacxX29xX3xX4axX19xXexX3xX59xX68xX65xX3xXexX14xX126xXdxX3xX4dxX7xX29xX16xX26xX3xXexX1fxX1exX3xX80x1115axX4xX3xX72xXdxX7exXexX3xX4xX2dxX16xX26xX3xX4xX29xX16xX3xX26xX11dxXdxX3xX181xX3xXexX1exX1b1xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX59xX154xX16xX1xX51xX70xX3x119d8xX1exX6xX3xX4xX15xX1exX3xX26xXdxX90xX3xX72xX6xX65xX3xd4aaxX70xX3xX4xX2dxX16xX26xX3xX16xX1xXd9xX16xX26xX3xX7xX11dxX16xX26xX3xXexX11dxX4xX3xX4xX64xX6xX3xX4xX1xfe25xX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xXexX14xX29xX16xX26xX3xX6xX5xX72xX1exX59xX3x13d22xX1exX3xX14xX12fxX16xX26xX3xX80xXd2xX3xXexX12fxX16xX26xX3xXbxX1xX11dxXexX3xX1xX78xX16xX1xX3xXexX14xX57xX10cxX4xX3xX80xX68xX65xX378xX3xX1xX6xX65xX3xX16xX1xX57xX3xX7xX11dxX16xX26xX3xXexX11dxX4xX3xX59xX10cxXdxX3xX16xX1xX1fxXexX3xX18xX57xX6xX3xX14xX98xXdxX3xX4axX78xX16xX1xX3xX14xXdxX82xX16xX26xX3xX4xX1xX29xX3xX31xX1fxX1exX3xX1fxX16xX3xX5xX15xX16xX3xX16xX78xX65xX1caxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX226xX29xX4axX65xXaxX12xX2a8xX82xX59xX3xX16xX1xX19xX4xX3xXexX1xX190xXexX3xX7xX30dxX3xX72xX2dxX16xX26xX3xX16xX1b1xX3xX10bxX10cxXdxX3xX72xX5axX3xX72xX6xX208xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX267xX6xX59xX3xX53xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1xX3xXcxX1exX1fxX16xX3xX53xX3xXcxX2dxX16xX26xX3xX31xX57xX98xX16xX26xX3xX45bxX1exX6xX3xXbxX1xX15xX16xX3xXexX1x121e2xX3xX1xXdxX7exX16xX3xX4xX6xX3xXabxX1xX39bxX4xX3xd321xXdxX3xX45bxX1exX82xX3xXexX126xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX267xX82xX3xX18xXdxX16xX1xX3xf44exX98xX16xX1caxX3xX18dxX1xX15xX16xX3xX4xX1exX94xXdxX3xX4xX1xX57xX98xX16xX26xX3xXexX14xX154xX16xX1xX70xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1xX3xXcxX1exX1fxX16xX3xX26xXdxXd9xX3xX10bxX6xXdxX3xXexX14xX336xX3xX4xX1xc13fxX3xX1xX1exX65xX3xX72xX6xX16xX3xX16xX1xX19xX4xX3xX619xX6xXdxX26xX29xX16xX3xX226xXdxX26xX226xX6xX16xX4axX3xX4axX29xX3xX6xX16xX1xX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xX5xX190xXbxX70xX3xX4xX1xX98xXdxX3xX276xX6x130e6xX68axX3xXexX1xX190xXexX3xXexX1exX16xX26xX3xXexX46axX65xX70xX3xX10bxX10cxXdxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX1xX11dxXexX3xX59xXdxX16xX1xX3xX1xX2aexX6xX3xX4xX64xX6xX3xX5dxX4fxXd9xX3xX1xX29xX78xX16xX26xX3xX16xX1xX19xX4xX3xX276xX6xX68axX68axX66xX3xXcxX1exX65xXdfxXexX3xX267xX29xX6xX16xX1caxX3xX18dxX1caxX184xX1caxXcxX2dxX16xX26xX0xX38xXbxX12


Các tin đã đưa

Bước đệm cho giấc mơ World Cup

Bước đệm cho giấc mơ World Cup
2013-09-09 08:09:25

(TNO) - Không bị đặt nặng chỉ tiêu nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn khát khao được nhìn thấy đội tuyển bóng đá nữ VN đăng quang tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á khai mạc vào...

U.21 đồng loạt khai mạc chiều nay

U.21 đồng loạt khai mạc chiều nay
2013-09-09 08:09:12

(TNO) - Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 sẽ chính thức khai mạc đồng loạt ở 4 bảng vào chiều nay. 21 đội bóng trẻ, những niềm hy vọng và tương lai của...

Canh bạc đặt vào Lambert

Canh bạc đặt vào Lambert
2013-09-09 08:08:57

(TNO) - Quyết định không gọi tiền đạo bổ sung, HLV Hodgson chấp nhận đặt canh bạc lớn vào tiền đạo 31 tuổi Rickie Lambert trong trận “chung kết” giữa tuyển Anh với Ukraine vào...

Chung kết siêu kinh điển

Chung kết siêu kinh điển
2013-09-09 08:08:47

(TNO) - 4 giờ sáng mai, trận chung kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013 sẽ được diễn ra giữa hai tay vợt Novak Djokovic (1) và Rafael Nadal (2) sau khi cả hai cùng vượt...

Top 10 ứng viên nổi bật Hoa hậu Thế giới 2013

Top 10 ứng viên nổi bật Hoa hậu Thế giới 2013
2013-09-08 14:11:57

(TNO) - Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này. Trang Global Beauties, website nổi tiếng và uy tín hàng đầu thế giới chuyên tổng hợp và dự...

Nhiều trọng tài trẻ sẽ làm giải U.21

Nhiều trọng tài trẻ sẽ làm giải U.21
2013-09-08 14:10:22

(TNO) - Gần 40 trong số hơn 50 học viên theo học lớp tập huấn giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài chuẩn bị cho vòng loại và vòng chung kết U.21 do Ban Trọng tài...

U.19 VN lên đường

U.19 VN lên đường
2013-09-08 14:10:08

(TNO) - Hôm qua, đội tuyển U.19 VN dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Graechen Guillaume đã bay sang Indonesia để tranh tài tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á. Tại giải U.19 Đông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết