Cập nhật:  GMT+7
59a4x799cxc3c3xd520xd6b3x79aexc39dxa29ax9d9axX7x8f35x6b41xa481x8bb2x828ax7674xX5xa5e6xXax7c41xXcxX1xb65exX3xa9cdx5f31xb7ebxcf34xX3x85c6xX7xX6x9882xX6xX0x85bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc20axX10xX6xcf91xXaxX12xbea9x9389xX19x813axcc35xXbx63e9xX10xX7xX7x907axX3x665dxX3xbd50xd85exX6xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX15x8e34x8c26xXexX3xd60cx59b1xXbxX3xXex8756xXdxX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1x723cxX3xX1cxX7xX6xX1fxX6x9f87xX3xb3faxX1x5c12xXexX3xad46x6b96xX19xX6fxX3xcbf5xX15xX6xX3xX77xX19xX1xX3xX4xba1cxX6xX3x9208xX5dxX19xX3xX71xX1axX15xX54x7adexX19xX3xX31x9db1xX15xX3xXcxX3dx903fxX6fxX3xX4xX1xce79xXbxX3xX87xd3eaxX19xX1axX3xac37xd17exX54xX3xX71xXdxX1fxc24axX19xX3x63b3xc5ddx777exbee8xX0xX22xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xX1cxX7xX6xX1fxX6xX3xX5xX18xX3xXexX3dxX15xX19xX1axX3xXex7d87xXa5xX3xXexX1x618dx7971xX19xX1axX3xXa5xX5dxXdxX3xX4xX84xX6xX3xX71xX1xX73xXexX3xX76xX77xX19xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX68xX3xX5xcf0fxX19xX3xXexX1x92aexX3xX87xX6xX3x696bxX3xX19xXddxX104xX4xX3xX19xX18xX54xX3xX17xX104xXdxX3xX34xXd8xX19xX3xX7xX68xX3xace2xX6fxXb0xX3xXexX3dxXdxX55xX15xX3xX19xX1axXddxa5f8xXdxXb2xX3xXcxX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX68xX3xX19x9e9fxXdxX3xXexXdx7b79xX19xX1axX3xX17xX104xXdxX3xX5xXd8xX15xX3xX58xX18xXdxX3xX1cxX7xX6xX1fxX6xX3xX4xX140xX3xX1fxX98xX19xX1xX3xX4x6696xX3xX4xXd8xX54xX3xX4x64b8xX15xX3xXcxX1xXdxc269xX19xX3xX58xXddxX131xX19xX1axX3xX34xd131xX19xX3xX5xX171xX19xX3xX5xXd8xX15xX3xX58xX18xXdxXb2xX0xX22xXbxX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xa595xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124x8bbfxX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x7005xXdxX34xXexX1xX9xXax80ebxc13fxXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xa60dxXdxX5xX10xX7xX22x63b4xX15xX87xaadbxX10xX4xXexX22x66b3xX76xX22x804fxX2xX22xaca7xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX2xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xaf73xd2a8xX19xX1axX3xX4xXd8xX54xX3xX5xXa6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1x61caxX19xX3xXexX24cxX3xX1axX6xX3xXexX18xX15xX3xXcxX10xXa5xX6xX87xX6xX7xX1xXdxXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xX1a2xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124xX1c3xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1cexXdxX34xXexX1xX9xXaxX1d5xX1d6xXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xX203xXdxX5xX10xX7xX22xX209xX15xX87xX20cxX10xX4xXexX22xX211xX76xX22xX214xX2xX22xX217xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX124xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12x6fe8xXd8xX15xX3xX58xX18xXdxX3xX1cxX7xX6xX1fxX6xX3xX5x93dexX19xX1axX3xX5xX17bxX54xX3xXexX3dxXacxX19xX1axX3xXexX3dxX131xXdxX3xXexX1xX15xXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xX1a2xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124xX1c3xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1cexXdxX34xXexX1xX9xXaxX1d5xX1d6xXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xX203xXdxX5xX10xX7xX22xX209xX15xX87xX20cxX10xX4xXexX22xX211xX76xX22xX214xX2xX22xX217xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX217xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12x7758xX16bxX15xX3xXcxX1xXdxX171xX19xX3xX58xXddxX131xX19xX1axX3xX34xX17bxX19xX3xX5xX171xX19xX3xX5xXd8xX15xX3xX58xX18xXdxX3xX1cxX7xX6xX1fxX6xXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xX1a2xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124xX1c3xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1cexXdxX34xXexX1xX9xXaxX1d5xX1d6xXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xX203xXdxX5xX10xX7xX22xX209xX15xX87xX20cxX10xX4xXexX22xX211xX76xX22xX214xX2xX22xX217xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX211xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xX45xX18xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3dxX77xXdxX3xX3dxXa6xX4xX3xXexX3dxX171xX19xX3xX58xXddxX131xX19xX1axX3xXbxX1xX68xXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xX1a2xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124xX1c3xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1cexXdxX34xXexX1xX9xXaxX1d5xX1d6xXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xX203xXdxX5xX10xX7xX22xX209xX15xX87xX20cxX10xX4xXexX22xX211xX76xX22xX214xX2xX22xX217xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX1d5xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xX76xX16bxX15xX3xX1fxX1x94b1xX19xX1axX3xX1fxX1xX98xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXex7464xX19xX1xX3xXexX3dxXacxX19xX1axX3xX4xX633xX19xX1axX3xX17xXdxX171xX19xX3xX1cxX7xX6xX1fxX6xXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX3dxX1axXdxX19xX1a2xX124xXbxX3bxX3xX6xX15xXexXacxXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXa5xX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX124xX1c3xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1cexXdxX34xXexX1xX9xXaxX1d5xX1d6xXb1xXaxX3xX87xXacxX3dxX34xX10xX3dxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX22xX22xX1cexX1cexX1cexXb2xX17xX19xX10xX3bxXbxX3dxX10xX7xX7xXb2xX19xX10xXexX22xX203xXdxX5xX10xX7xX22xX209xX15xX87xX20cxX10xX4xXexX22xX211xX76xX22xX214xX2xX22xX217xX1c3xX22xXafxX1d5xX22xXexX1xX15xX1d6xXb2xX20cxXbxX1axXaxX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xX348xXa6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX84xX3xX1fxX98xX19xX3xX4xX77xX3xX4xXacxX19xX3xX58xXddxX131xX19xX1axXb2xX0xX22xXbxX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX3dxX12xX0xX22xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXacxX34xX54xXaxX12xX71xX1axX15xX54xX8fxX19xX3xX31xX93xX15xX3xXcxX3dxX98xX0xX22xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đại thắng Singapore, U23 Việt Nam vào chung kết

Đại thắng Singapore, U23 Việt Nam vào chung kết
2009-12-15 11:43:22

(VnExpress) - U23 Việt Nam chiếm thế áp đảo trong phần lớn thời gian trận bán kết thứ nhất, khiến Singapore vỡ trận ở hiệp hai, và xứng đáng với chiến thắng 4-1. Đội quân của...

Tối nay ăn gì? - Xung đột gia đình hiện đại

Tối nay ăn gì? - Xung đột gia đình hiện đại
2009-12-14 11:32:52

(TPO) - Bộ phim Hàn Quốc Tối nay ăn gì? phát trên VTV3 hiện đang thu hút khán giả truyền hình bởi những xung đột, rạn nứt trong cuộc sống gia đình hiện đại bởi có nhiều nét...

Bộ sưu tập truyền đơn có một không hai

Bộ sưu tập truyền đơn có một không hai
2009-12-14 11:32:14

Ông Lê Trường Quỳnh - Ảnh: Minh Tự(TTCT) - Ông Lê Trường Quỳnh, một lão phu ở làng Lựu Bảo (xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), đang lưu giữ một bộ sưu tập độc...

Đạo diễn huyền thoại tái xuất

Đạo diễn huyền thoại tái xuất
2009-12-14 11:31:50

(TPO) - Màn bạc chuẩn bị đón chờ một gã khổng lồ mới. Sau những thành công đạt tới mức không tưởng (Alien, Terminato 1, 2, Titanic) khiến James không kiềm chế nổi niềm vui...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết